Χριστιανικό τραγούδι | O Θεός κρίνει και τελειοποιεί τον άνθρωπο με τον λόγο Του κατά τις έσχατες ημέρες

2 Ιουλίου 2020

Ο ενσαρκωμένος Θεός των εσχάτων ημερών

έχει έρθει κυρίως για να κηρύξει τον λόγο Του,

να εξηγήσει όλα τα απαραίτητα για τη ζωή του ανθρώπου,

να επισημάνει πού πρέπει να εισέλθει ο άνθρωπος,

να παρουσιάσει στον άνθρωπο τις πράξεις του Θεού

και να του δείξει τη σοφία, την παντοδυναμία και τη θαυμαστή φύση Του,

και να του δείξει τη σοφία, την παντοδυναμία και τη θαυμαστή φύση Του.

Μέσα από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους μιλά ο Θεός,

ο άνθρωπος βλέπει την υπεροχή του Θεού, το μεγαλείο Του και,

επιπλέον, την ταπεινότητα και την απόκρυψή Του.

Ο άνθρωπος βλέπει ότι ο Θεός είναι υπέρτατος,

αλλά και ταπεινός και κρυμμένος, και ότι μπορεί να καταστεί ο ελάχιστος όλων.

Μερικά από τα λόγια Του

κηρύσσονται απευθείας από την οπτική γωνία του Πνεύματος,

μερικά, από την οπτική γωνία του ανθρώπου

και κάποια άλλα από την οπτική γωνία του τρίτου προσώπου.

Μέσα από αυτό, είναι δυνατόν να διαφανεί

ότι ο τρόπος εργασίας του Θεού ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό

και ότι Εκείνος επιτρέπει στον άνθρωπο

να κατανοήσει το γεγονός αυτό μέσα από τα λόγια.

Το έργο του Θεού κατά τη διάρκεια τούτης της εποχής

είναι κυρίως η παροχή των λόγων σχετικά με τη ζωή του ανθρώπου,

η αποκάλυψη της ουσίας της φύσης του ανθρώπου

και της διεφθαρμένης διάθεσής του ανθρώπου,

η εξάλειψη θρησκευτικών αντιλήψεων, φεουδαρχικών και ξεπερασμένων σκέψεων,

καθώς και η γνώση και ο πολιτισμός του ανθρώπου.

Όλα αυτά πρέπει να απογυμνωθούν

και να εξαγνιστούν μέσω των λόγων του Θεού.

Κατά τις έσχατες μέρες, ο Θεός χρησιμοποιεί λόγια,

και όχι σημεία και θαύματα, για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση.

Χρησιμοποιεί τα λόγια Του για να εκθέσει τον άνθρωπο, να τον κρίνει,

να τον παιδεύσει και να τον οδηγήσει στην τελείωση,

χρησιμοποιεί τα λόγια Του για να εκθέσει τον άνθρωπο, να τον κρίνει,

να τον παιδεύσει και να τον οδηγήσει στην τελείωση,

έτσι ώστε μέσα στα λόγια του Θεού,

ο άνθρωπος να καταφέρει να διακρίνει τη σοφία και την ομορφιά Του

και να κατανοήσει τη διάθεσή Του,

ώστε, μέσω των λόγων Tου, ο άνθρωπος να δει τις πράξεις του Θεού.

Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός σκοπεύει πρωτίστως να ολοκληρώσει

ένα στάδιο του έργου, στο οποίο ο Λόγος εμφανίζεται με σάρκα,

και αυτό αποτελεί ένα μέρος του σχεδίου διαχείρισής του Θεού.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο