Χριστιανικό τραγούδι | Ο Θεός ελπίζει ότι η ανθρωπότητα μπορεί να συνεχίσει να ζει

1 Ιανουαρίου 2020

I

Όταν η ανθρωπότητα

ήταν ακάθαρτη,

ανυπάκουη ως έναν βαθμό,

ο Θεός έπρεπε

να την καταστρέψει, ως αρχή.

Απεχθανόταν τους ανθρώπους,

για την εναντίωσή τους.

Μα, σαν τους κατέστρεψε,

το έλεός Του

στην καρδιά Του παρέμεινε.

II

Λυπόταν τον άνθρωπο,

ήθελε να εξιλεωθεί.

Μα οι άνθρωποι δεν υπάκουαν,

αρνούνταν τη σωτηρία Του.

Παρά το κάλεσμά Του,

τη βοήθεια Αυτού,

ο άνθρωπος δεν μπόρεσε

να Τον εκτιμήσει.

III

Ο Θεός με ανοχή

τον περίμενε να μεταστραφεί.

Έφτασε στα όριά Του

πριν κάνει αυτό που έπρεπε.

Απ’ τη σύλληψη

του σχεδίου Του,

μέχρι να το κάνει πράξη,

είχε χρόνο ο άνθρωπος

να μεταστραφεί:

η τελευταία ευκαιρία του,

η τελευταία ευκαιρία το,

η τελευταία ευκαιρία

από τον Θεό.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο