Χριστιανικό τραγούδι | Ο Παντοδύναμος Θεός έχει καθίσει στον ένδοξο θρόνο

25 Απριλίου 2020

Ευαγγελικοί ύμνοι | Ο Παντοδύναμος Θεός έχει καθίσει στον ένδοξο θρόνο

Ο θριαμβευτής Βασιλιάς κάθεται στον ένδοξο θρόνο Του.

Έχει επιτύχει τη λύτρωση

και έχει οδηγήσει ολόκληρο τον λαό Του να εμφανιστεί στη δόξα.

Κρατά το σύμπαν στα χέρια Του και,

με τη θεϊκή σοφία και την ισχύ Του, έχει οικοδομήσει και στερεώσει τη Σιών.

Κρίνει τον πονηρό κόσμο με τη μεγαλοπρέπειά Του·

κρίνει όλα τα έθνη και όλους τους λαούς,

τη γη και τις θάλασσες και καθετί ζωντανό μέσα σ’ αυτά,

καθώς και εκείνους που έχουν μεθύσει με το κρασί της ακολασίας.

Σίγουρα ο Θεός θα τους κρίνει.

Ο Θεός σίγουρα θα οργιστεί μαζί τους,

και εκεί θα αποκαλυφθεί η μεγαλοπρέπεια του Θεού.

Αυτή η κρίση θα είναι ακαριαία και θα απονέμεται δίχως καθυστέρηση.

Η φωτιά της οργής του Θεού θα κατακάψει τα ειδεχθή εγκλήματά τους

και συμφορά θα τους πλήξει οποιαδήποτε στιγμή·

δεν θα έχουν καμιά οδό διαφυγής και κανένα μέρος για να κρυφτούν,

θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους,

και θα επιφέρουν καταστροφή στον εαυτό τους.

Οι θριαμβευτές αγαπητοί υιοί του Θεού θα μείνουν σίγουρα στη Σιών

και δεν θα την αφήσουν ποτέ.

Τα πλήθη θα ακούνε προσεκτικά τη φωνή Του,

θα δίνουν μεγάλη προσοχή στις ενέργειές Του

και οι φωνές του αίνου τους προς Αυτόν δεν θα πάψουν ποτέ.

Ο ένας αληθινός Θεός έχει εμφανιστεί!

Το τέλος του κόσμου ξεδιπλώνεται μπροστά μας.

Η κρίση κατά τις έσχατες ημέρες έχει ξεκινήσει.

Τα πλήθη θα ακούνε προσεκτικά τη φωνή Του,

θα δίνουν μεγάλη προσοχή στις ενέργειές Του

και οι φωνές του αίνου τους προς Αυτόν δεν θα πάψουν ποτέ.

Τα πλήθη θα ακούνε προσεκτικά τη φωνή Του,

θα δίνουν μεγάλη προσοχή στις ενέργειές Του

και οι φωνές του αίνου τους προς Αυτόν δεν θα πάψουν ποτέ.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο