Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας το έργο του Θεού | Απόσπασμα 141

Η γνώση του έργου του Θεού σε αυτούς τους καιρούς σημαίνει, ως επί το πλείστον, να γνωρίζουμε τον ενσαρκωμένο Θεό των εσχάτων ημερών, ποια είναι η κύρια διακονία Του και τι έχει έρθει να κάνει στη γη. Ανέφερα προηγουμένως στα λόγια Μου ότι ο Θεός ήρθε στη γη (τις έσχατες μέρες) για να θέσει ένα πρότυπο πριν από την αναχώρησή Του. Πώς θέτει ο Θεός το εν λόγω πρότυπο; Κηρύσσοντας, επιτελώντας έργο και μιλώντας σε όλη τη χώρα. Τούτο είναι το έργο του Θεού κατά τις έσχατες μέρες· μιλά μόνο για να καταστεί η γη κόσμος του λόγου, κάθε άνθρωπος να έχει εφόδια και να διαφωτίζεται από τα λόγια Του και για να αφυπνιστεί το πνεύμα του ανθρώπου, και εκείνος να έχει πλήρη κατανόηση των οραμάτων. Κατά τις έσχατες μέρες, ο ενσαρκωμένος Θεός ήρθε στη γη κυρίως για να κηρύξει. Όταν ήρθε ο Ιησούς, διέδωσε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών και εκπλήρωσε το έργο της λύτρωσης μέσα από τη σταύρωση. Έφερε τέλος στην Εποχή του Νόμου, καταργώντας όλα τα παλιά πράγματα. Η άφιξη του Ιησού τερμάτισε την Εποχή του Νόμου και εισήγαγε την Εποχή της Χάριτος. Η άφιξη του ενσαρκωμένου Θεού των εσχάτων ημερών έχει φέρει το τέλος της Εποχής της Χάριτος. Έχει έρθει κυρίως για να κηρύξει τον λόγο Του, να χρησιμοποιήσει λόγια προκειμένου να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση, να του χαρίσει φώτιση και να τον διαφωτίσει, καθώς και για να απομακρύνει τη θέση του ασαφή Θεού από την καρδιά του. Αυτό δεν είναι το στάδιο του έργου που επιτέλεσε ο Ιησούς όταν ήρθε. Όταν ήρθε ο Ιησούς, έκανε πολλά θαύματα, θεράπευσε τους αρρώστους, εξέβαλε δαίμονες και επιτέλεσε το έργο της λύτρωσης μέσω της σταύρωσης. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος έχει την αντίληψη ότι έτσι πρέπει να είναι ο Θεός. Διότι όταν ήρθε ο Ιησούς, δεν επιτέλεσε το έργο της εξάλειψης της εικόνας του ασαφή Θεού από την καρδιά του ανθρώπου· όταν ήρθε, σταυρώθηκε, θεράπευσε τους αρρώστους, εξέβαλε δαίμονες και διέδωσε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών. Από μία άποψη, η ενσάρκωση του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες απομακρύνει τη θέση που κατείχε ο ασαφής Θεός στην αντίληψη του ανθρώπου, έτσι ώστε να μην υπάρχει πλέον η εικόνα του ασαφή Θεού στην καρδιά του. Μέσα από τον λόγο και το έργο Του, τη μετακίνησή Του από χώρα σε χώρα, καθώς και το εξαιρετικά αληθινό και κανονικό έργο που επιτελεί ανάμεσα στους ανθρώπους, ωθεί τον άνθρωπο να γνωρίσει την πραγματικότητα του Θεού, απομακρύνοντας τη θέση του ασαφή Θεού από την καρδιά του. Από άλλη άποψη, ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο που κήρυξε ενσαρκωμένος, για να καταστήσει τον άνθρωπο ολοκληρωμένο και να εκπληρώσει όλα τα πράγματα. Τούτο είναι το έργο που πρόκειται να εκπληρώσει ο Θεός κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών.

Τι πρέπει να γνωρίζετε εσείς:

1. Το έργο του Θεού δεν είναι υπερφυσικό, και εσείς δεν πρέπει να διατηρείτε αντιλήψεις πάνω σε αυτό.

2. Πρέπει να κατανοήσετε το κυρίως έργο που ήρθε να επιτελέσει τούτη τη φορά ο ενσαρκωμένος Θεός.

Δεν έχει έρθει να θεραπεύσει τους αρρώστους ή να εκβάλλει δαίμονες ή να εκτελέσει θαύματα, και ούτε ήρθε για να διαδώσει το Ευαγγέλιο της μετάνοιας ή να χαρίσει λύτρωση στον άνθρωπο. Τούτο συμβαίνει επειδή ο Ιησούς έχει ήδη πραγματοποιήσει το έργο αυτό, και ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το ίδιο έργο. Σήμερα, ο Θεός έχει έρθει για να φέρει τέλος στην Εποχή της Χάριτος, εξοβελίζοντας όλες τις πρακτικές της. Ο πρακτικός Θεός ήρθε, κυρίως, για να δείξει ότι είναι πραγματικός. Όταν ήρθε ο Ιησούς, κήρυξε ελάχιστα∙ κατά κύριο λόγο, έκανε θαύματα, εκτέλεσε σημεία και θαύματα, θεράπευσε τους αρρώστους και εξέβαλε δαίμονες· διαφορετικά, μιλούσε με προφητείες προκειμένου να πείσει τον άνθρωπο και να τον κάνει να καταλάβει ότι ήταν πραγματικά ο Θεός, ένας Θεός ήρεμος. Τελικά, ολοκλήρωσε το έργο της σταύρωσης. Ο Θεός του σήμερα δεν εκτελεί σημεία και θαύματα, δεν θεραπεύει τους αρρώστους ούτε εκβάλλει δαίμονες. Όταν ήρθε ο Ιησούς, το έργο Του αντιπροσώπευε ένα μέρος του Θεού· τούτη τη φορά, όμως, ο Θεός έχει έρθει προκειμένου να επιτελέσει το στάδιο του έργου που έχει προγραμματιστεί, επειδή ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το ίδιο έργο· είναι ο αιώνια νέος και ποτέ παλαιός Θεός και έτσι, όλα όσα βλέπεις σήμερα είναι ο λόγος και το έργο του πρακτικού Θεού.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα

Ο ενσαρκωμένος Θεός των εσχάτων ημερών κυρίως πράττει το έργο του λόγου

Ο ενσαρκωμένος Θεός των εσχάτων ημερών την Εποχή της Χάριτος κλείνει με λόγια διαφωτιστικά, λόγια που απελευθερώνουν απ’ ασαφείς έννοιες του Θεού την καρδιά του ανθρώπου. Ο Ιησούς έκανε έργο διαφορετικό. Θαύματα και θεραπεία ασθενών, το ευαγγέλιο κήρυξε της βασιλείας των ουρανών και σταυρώθηκε για να εξιλεώσει όλους τους ανθρώπους. Θεώρησε ο άνθρωπος ότι έτσι θα ’ναι πάντα ο Θεός. Ο ενσαρκωμένος Θεός των εσχάτων ημερών αποκαλύπτει κι εκπληρώνει τα πάντα με λόγια. Στα λόγια Του βλέπεις τι είναι· βλέπεις ότι είναι ο Θεός.

Ο ενσαρκωμένος Θεός των εσχάτων ημερών απελευθερώνει από ασαφείς έννοιες του Θεού την καρδιά του ανθρώπου. Με τα λόγια και τις πράξεις Του, εργάζεται ανάμεσα στους ανθρώπους, ο άνθρωπος γνωρίζει την αλήθεια του Θεού, μη πιστεύοντας σε έναν Θεό ασαφή. Μέσω των λόγων ενός Θεού με σάρκα, τον άνθρωπο ολοκληρώνει κι εκπληρώνει όλα τα πράγματα. Αυτό το έργο θα επιτύχει ο Θεός στις απολύτως έσχατες ημέρες. Ο ενσαρκωμένος Θεός των εσχάτων ημερών αποκαλύπτει κι εκπληρώνει τα πάντα με λόγια. Στα λόγια Του βλέπεις τι είναι· βλέπεις ότι είναι ο Θεός.

Ο Θεός ενσαρκωμένος μόνο λόγια λέει, αυτό είναι το έργο Του στη γη. Μπορείς να δεις ότι είναι, από τα λόγια Του, ισχυρός, ταπεινός, υπέρτατος. Ο Θεός ενσαρκωμένος μόνο λόγια λέει, αυτό είναι το έργο Του στη γη. Μπορείς να δεις ότι είναι, από τα λόγια Του, ισχυρός, ταπεινός, υπέρτατος. Ο ενσαρκωμένος Θεός των εσχάτων ημερών αποκαλύπτει κι εκπληρώνει τα πάντα με λόγια. Στα λόγια Του βλέπεις τι είναι· βλέπεις ότι είναι ο Θεός. Των εσχάτων ημερών αποκαλύπτει κι εκπληρώνει τα πάντα με λόγια. Στα λόγια Του βλέπεις τι είναι· βλέπεις ότι είναι ο Θεός.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο