Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας το έργο του Θεού | Απόσπασμα 207

Υπάρχουν ακόμα κάποιοι άνθρωποι που ακόμα δεν καταλαβαίνουν τι είδος νέου έργου έχει ξεκινήσει ο Θεός. Ο Θεός έχει κάνει ένα νέο ξεκίνημα στα Εθνικά κράτη και έχει ξεκινήσει μια άλλη εποχή και έχει ξεκινήσει ένα άλλο έργο, και Εκείνος εργάζεται ανάμεσα στους απογόνους του Μωάβ. Δεν είναι αυτό το νεότερο έργο Του; Κανείς ανά τους αιώνες δεν έχει βιώσει αυτό το έργο, ούτε έχει κανένας ακούσει γι’ αυτό, πολύ λιγότερο να το εκτιμήσει. Η σοφία του Θεού, το θαύμα του Θεού, το αθέατο του Θεού, το μεγαλείο του Θεού, η αγιότητα του Θεού βασίζονται σε αυτό το στάδιο του έργου Του τις τελευταίες μέρες, για να αναδειχθεί ξεκάθαρα. Δεν είναι αυτό το νέο έργο που καταστρέφει ανθρώπινες αντιλήψεις; Υπάρχουν ακόμα εκείνοι που σκέφτονται έτσι: «Αφού ο Θεός καταράστηκε τον Μωάβ και είπε ότι Αυτός θα εγκαταλείψει τους απογόνους του Μωάβ, πώς θα μπορούσε να τους σώσει τώρα;» Είναι αυτοί οι άνθρωποι από τα Εθνικά κράτη που ήταν καταραμένοι και εξαναγκασμένοι να φύγουν από το Ισραήλ· οι Ισραηλίτες τους αποκαλούσαν «Εθνικά σκυλιά». Κατά την άποψη όλων, δεν είναι μόνο τα Εθνικά σκυλιά, αλλά ακόμη χειρότερα, οι γιοί της καταστροφής· με άλλα λόγια, δεν είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Αν και γεννήθηκαν αρχικά μέσα στο πλαίσιο του Ισραήλ, δεν είναι μέρος του λαού του Ισραήλ· εκδιώχθηκαν επίσης στα Εθνικά κράτη. Είναι οι πιο ταπεινοί άνθρωποι. Ακριβώς επειδή είναι οι πιο ταπεινοί μεταξύ της ανθρωπότητας ο Θεός πραγματοποιεί το έργο Του της αρχής μιας νέας εποχής ανάμεσά τους. Επειδή είναι αντιπροσωπευτικοί της διεφθαρμένης ανθρωπότητας και το έργο του Θεού δεν γίνεται χωρίς επιλεκτικότητα ή σκοπό, το έργο που πραγματοποιεί ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους σήμερα είναι επίσης το έργο που πραγματοποιείται μεταξύ της δημιουργίας. Ο Νώε ήταν μέρος της δημιουργίας, όπως είναι και οι απόγονοί του. Ο καθένας στον κόσμο με σάρκα και αίμα είναι μέρος της δημιουργίας. Το έργο του Θεού απευθύνεται σε όλη την δημιουργία· δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με το αν κάποιος έχει γίνει καταραμένος μετά την δημιουργία του. Το έργο διαχείρισής Του απευθύνεται σε όλη τη δημιουργία, όχι σε εκείνους τους επιλεγμένους ανθρώπους που δεν είναι καταραμένοι. Αφού ο Θεός επιθυμεί να πραγματοποιήσει το έργο Του μεταξύ της δημιουργίας Του, σίγουρα θα το ολοκληρώσει με επιτυχία· θα εργαστεί ανάμεσα σε εκείνους τους ανθρώπους που είναι ωφέλιμοι για το έργο Του. Επομένως, Αυτός καταστρέφει όλες τις συμβάσεις στην εργασία ανάμεσα στους ανθρώπους· για Αυτόν, οι λέξεις «καταραμένοι», «τιμωρημένοι» και «ευλογημένοι» είναι ανούσιες! Ο εβραϊκός λαός είναι αρκετά καλός, και ούτε ο εκλεκτός λαός του Ισραήλ δεν είναι κακός· είναι άνθρωποι καλής ποιότητας και ανθρωπιάς. Ο Ιεχωβά αρχικά ξεκίνησε το έργο Του ανάμεσά τους και πραγματοποίησε το αρχικό Του έργο, αλλά θα ήταν ανούσιο εάν Αυτός επρόκειτο να τους χρησιμοποιήσει σαν παραλήπτες για το έργο κατάκτησής Του τώρα. Παρόλο που αυτοί είναι επίσης κομμάτι της δημιουργίας και έχουν πολλές θετικές πλευρές, θα ήταν ανούσιο να πραγματοποιηθεί αυτό το στάδιο του έργου μεταξύ τους. Δεν θα μπορούσε να κατακτήσει κανέναν, ούτε θα μπορούσε να πείσει όλη την δημιουργία. Αυτή είναι η σημασία της μεταβίβασης του έργου Του σε αυτούς τους ανθρώπους του έθνους του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Η βαθύτατη έννοια εδώ είναι στο ξεκίνημα από Αυτόν μιας εποχής, στην καταστροφή από Αυτόν όλων των κανόνων και όλων των ανθρώπινων αντιλήψεων και επίσης στην λήξη από Αυτόν του έργου ολόκληρης της Εποχής της Χάριτος. Εάν το τωρινό έργο Του πραγματοποιούνταν ανάμεσα στους Ισραηλίτες, μέχρι την στιγμή που το έξι χιλιάδων χρόνων σχέδιο διαχείρισής Του θα έφτανε στο τέλος, όλοι θα πίστευαν ότι ο Θεός είναι μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών, ότι μόνο οι Ισραηλίτες είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, ότι μόνο οι Ισραηλίτες αξίζουν να κληρονομήσουν την ευλογία και την υπόσχεση του Θεού. Κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών, ο Θεός είναι ενσαρκωμένος στο Εθνικό κράτος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα· Αυτός έχει πετύχει το έργο του Θεού ως ο Θεός όλης της δημιουργίας· Αυτός έχει ολοκληρώσει όλο το έργο διαχείρισής Του, και Αυτός θα τελειώσει το κεντρικό μέρος του έργου Του στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Ο πυρήνας αυτών των τριών σταδίων του έργου είναι η σωτηρία του ανθρώπου —δηλαδή, να κάνει όλη τη δημιουργία να λατρεύει τον Κύριο της δημιουργίας. Επομένως, κάθε στάδιο αυτού του έργου έχει πολύ νόημα· ο Θεός δεν θα έκανε σε καμία περίπτωση κάτι που δεν έχει νόημα ή αξία. Απ’ την μια πλευρά, αυτό το στάδιο του έργου αποτελείται από την έναρξη μιας εποχής και τη λήξη των δύο προηγούμενων εποχών· απ’ την άλλη πλευρά, αποτελείται από την καταστροφή όλων των ανθρώπινων αντιλήψεων και όλων των παλιών τρόπων της ανθρώπινης πίστης και γνώσης. Το έργο των δύο προηγούμενων εποχών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με διαφορετικές ανθρώπινες αντιλήψεις· αυτό το στάδιο, ωστόσο, εξαλείφει εντελώς τις ανθρώπινες αντιλήψεις, κατακτώντας έτσι εντελώς την ανθρωπότητα. Χρησιμοποιώντας την κατάκτηση των απογόνων του Μοάβ και το έργο που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στους απογόνους του Μωάβ, ο Θεός θα κατακτήσει όλη την ανθρωπότητα σε ολόκληρο το σύμπαν. Αυτή είναι η βαθύτερη σημασία αυτού του σταδίου του έργου Του, και είναι η πιο πολύτιμη πτυχή αυτού του σταδίου του έργου Του. Ακόμα και αν τώρα γνωρίζεις ότι η δική σου υπόληψη είναι χαμηλή και ότι έχεις χαμηλή αξία, θα νιώθεις ακόμα ότι έχεις συναντηθεί με το πιο χαρούμενο πράγμα: Έχεις κληρονομήσει μια μεγάλη ευλογία, έχεις λάβει μια μεγάλη υπόσχεση, και μπορείς να ολοκληρώσεις αυτό το σπουδαίο έργο του Θεού, και μπορείς να δεις την πραγματική όψη του Θεού, να γνωρίσεις την έμφυτη διάθεση του Θεού, και να κάνεις το θέλημα του Θεού. Τα δύο προηγούμενα στάδια του έργου του Θεού πραγματοποιήθηκαν στο Ισραήλ. Αν αυτό το στάδιο του έργου Του κατά την διάρκεια των εσχάτων ημερών πραγματοποιούνταν ακόμα μεταξύ των Ισραηλιτών, όχι μόνο όλη η δημιουργία θα πίστευε ότι μόνο οι Ισραηλίτες ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού, αλλά και ολόκληρο το σχέδιο διαχείρισης του Θεού δεν θα είχε επίσης επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Την περίοδο κατά την οποία τα δύο στάδια του έργου Του πραγματοποιήθηκαν στο Ισραήλ, κανένα νέο έργο δεν είχε ποτέ πραγματοποιηθεί και κανένα έργο ξεκινήματος εποχής από τον Θεό δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ στα Εθνικά κράτη. Αυτό το στάδιο του έργου του ξεκινήματος μιας εποχής αρχικά πραγματοποιείται στα Εθνικά κράτη, και επιπρόσθετα, αυτό αρχικά πραγματοποιείται μεταξύ των απογόνων του Μωάβ· αυτό έχει ξεκινήσει ολόκληρη την εποχή. Ο Θεός έχει καταστρέψει κάθε γνώση που περιέχεται στις ανθρώπινες αντιλήψεις και δεν έχει επιτρέψει σε καμία από αυτές να συνεχίσει να υπάρχει. Στο έργο της κατάκτησής Του Αυτός έχει καταστρέψει ανθρώπινες αντιλήψεις, εκείνους τους παλιούς, πρωτύτερους ανθρώπινους τρόπους της γνώσης. Αυτός επιτρέπει στους ανθρώπους να δουν ότι με τον Θεό δεν υπάρχουν κανόνες, ότι δεν υπάρχει τίποτα παλιό σχετικά με τον Θεό, ότι το έργο που Αυτός κάνει είναι ολοκληρωτικά απελευθερωμένο, ολοκληρωτικά ελεύθερο, ότι Αυτός έχει δίκιο σε οτιδήποτε κάνει. Πρέπει να παραδοθείς ολοκληρωτικά σε κάθε έργο που Αυτός κάνει ανάμεσα στην δημιουργία. Κάθε έργο που Αυτός κάνει είναι σημαντικό και έχει γίνει σύμφωνα με την δική Του θέληση και σοφία και όχι σύμφωνα με τις ανθρώπινες επιλογές και αντιλήψεις. Κάνει αυτά τα πράγματα που είναι ωφέλιμα στο έργο Του· αν κάτι δεν είναι ωφέλιμο στο έργο Του Αυτός δεν θα το κάνει, όσο καλό και αν είναι! Αυτός εργάζεται και επιλέγει τον δέκτη και την τοποθεσία για το έργο Του σύμφωνα με την σημασία και τον σκοπό του έργου Του. Αυτός δεν επιμένει σε κανόνες του παρελθόντος, ούτε ακολουθεί παλαιά πρότυπα· αντιθέτως, Αυτός σχεδιάζει το έργο Του σύμφωνα με την σημασία του έργου· στο τέλος Αυτός θέλει να επιτύχει την σωστή επίδρασή του και τον αναμενόμενο σκοπό του. Αν δεν καταλαβαίνεις αυτά τα πράγματα τώρα, αυτό το έργο δεν θα καταφέρει κανένα αποτέλεσμα πάνω σου.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο