Ξέφυγε από την επιρροή του σκότους και θα αποκτηθείς από τον Θεό

Τι είναι η επιρροή του σκότους; Η αποκαλούμενη «επιρροή του σκότους» είναι η επιρροή του Σατανά που εξαπατά, διαφθείρει, δεσμεύει και ελέγχει τους ανθρώπους· η επιρροή του Σατανά είναι μια επιρροή που την περιβάλλει μια αύρα θανάτου. Όλοι όσοι ζουν υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά είναι καταδικασμένοι να χαθούν.

Πώς μπορείς να ξεφύγεις από την επιρροή του σκότους αφότου αποκτήσεις πίστη στον Θεό; Μόλις προσευχηθείς στον Θεό με ειλικρίνεια, στρέφεις την καρδιά σου εξ ολοκλήρου προς Αυτόν, οπότε εκείνη τη στιγμή, η καρδιά σου συγκινείται από το Πνεύμα του Θεού. Αρχίζεις να θες να δοθείς ολοκληρωτικά σ’ Αυτόν, και τη στιγμή αυτήν, θα έχεις ξεφύγει από την επιρροή του σκότους. Αν όλα όσα κάνει ο άνθρωπος ευχαριστούν τον Θεό και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις Του, τότε ζει μέσα στον λόγο του Θεού και υπό τη φροντίδα και την προστασία Του. Αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν πράξη τον λόγο του Θεού, αν προσπαθούν συνεχώς να Τον ξεγελούν, αν Του φέρονται επιπόλαια και δεν πιστεύουν στην ύπαρξή Του —τότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζουν υπό την επιρροή του σκότους. Οι άνθρωποι που δεν έχουν λάβει τη σωτηρία του Θεού, ζουν υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά· τουτέστιν, ζουν όλοι τους υπό την επιρροή του σκότους. Όσοι δεν πιστεύουν στον Θεό, ζουν υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά. Ακόμη κι αυτοί που πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού, μπορεί να μη ζουν απαραιτήτως υπό το φως Του, διότι όσοι πιστεύουν σ’ Αυτόν μπορεί να μη ζουν πραγματικά μέσα στα λόγια Του ούτε να είναι σε θέση να υποταχθούν στον Θεό. Ο άνθρωπος έχει περιορισμούς στην πίστη του στον Θεό και, επειδή δεν γνωρίζει τον Θεό, ζει ακόμη σύμφωνα με τους παλιούς κανόνες, ανάμεσα σε νεκρά λόγια, διάγοντας μια ζωή σκοτεινή και αβέβαιη, χωρίς να έχει εξαγνιστεί πλήρως από τον Θεό ούτε να έχει αποκτηθεί ολοκληρωτικά από Αυτόν. Επομένως, ενώ είναι αυτονόητο πως όσοι δεν πιστεύουν στον Θεό ζουν υπό την επιρροή του σκότους, ακόμη κι αυτοί που όντως πιστεύουν στον Θεό μπορεί να εξακολουθούν να ζουν υπό την επιρροή του, διότι στερούνται το έργο του Αγίου Πνεύματος. Όσοι δεν έχουν λάβει τη χάρη ή το έλεος του Θεού και όσοι δεν μπορούν να δουν το έργο του Αγίου Πνεύματος ζουν όλοι υπό την επιρροή του σκότους· και τον περισσότερο χρόνο, το ίδιο κάνουν και οι άνθρωποι που απλώς απολαμβάνουν τη χάρη του Θεού χωρίς, ωστόσο, να Τον γνωρίζουν. Αν ένας άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, ωστόσο περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του υπό την επιρροή του σκότους, τότε η ύπαρξη του ανθρώπου αυτού έχει χάσει το νόημα της —για να μην αναφερθούμε σε όσους δεν πιστεύουν ότι ο Θεός υπάρχει.

Όλοι όσοι δεν μπορούν να αποδεχτούν το έργο του Θεού ή αποδέχονται το έργο του Θεού αλλά αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις Του, είναι άνθρωποι που ζουν υπό την επιρροή του σκότους. Μόνο όσοι επιδιώκουν την αλήθεια και είναι ικανοί να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Θεού, θα λάβουν τις ευλογίες Του και μόνο αυτοί θα ξεφύγουν από την επιρροή του σκότους. Όσοι δεν έχουν απελευθερωθεί, που ελέγχονται πάντοτε από συγκεκριμένα πράγματα και αδυνατούν να δώσουν τις καρδιές τους στον Θεό είναι άνθρωποι που βρίσκονται υπό τα δεσμά του Σατανά και ζουν μέσα σε μια αύρα θανάτου. Όσοι δεν είναι πιστοί στα ίδια τους τα καθήκοντα, δεν είναι πιστοί στην αποστολή από τον Θεό και αποτυγχάνουν να εκτελέσουν τον ρόλο τους στην εκκλησία είναι άνθρωποι που ζουν υπό την επιρροή του σκότους. Όσοι σκοπίμως αναστατώνουν την εκκλησιαστική ζωή, ηθελημένα σπέρνουν διχόνοια ανάμεσα στους αδελφούς και τις αδελφές τους ή συγκροτούν κλίκες είναι άνθρωποι που ζουν ακόμη πιο βαθιά υπό την επιρροή του σκότους, υπό τα δεσμά του Σατανά. Όσοι έχουν μη κανονική σχέση με τον Θεό, έχουν πάντα υπερβολικές επιθυμίες, θέλουν πάντα να αποκομίζουν κάποιο πλεονέκτημα και δεν αναζητούν ποτέ τη μεταμόρφωση της διάθεσής τους είναι άνθρωποι που ζουν υπό την επιρροή του σκότους. Όσοι ενεργούν πάντα με προχειρότητα και δεν κάνουν ποτέ πράξη την αλήθεια με σοβαρότητα, και δεν επιζητούν να ανταποκριθούν στο θέλημα του Θεού, αλλά αντιθέτως επιζητούν μόνο να ικανοποιήσουν τη δική τους σάρκα είναι, επίσης, άνθρωποι που ζουν υπό την επιρροή του σκότους και τους περιβάλλει ο θάνατος. Όσοι χρησιμοποιούν ατιμία και δόλο όταν εργάζονται για τον Θεό, αντιμετωπίζουν τον Θεό επιπόλαια, εξαπατούν τον Θεό και πάντα καταστρώνουν σχέδια για τον εαυτό τους είναι άνθρωποι που ζουν υπό την επιρροή του σκότους. Όλοι όσοι δεν μπορούν να αγαπήσουν τον Θεό ειλικρινά, δεν επιδιώκουν την αλήθεια και δεν εστιάζουν στη μεταμόρφωση της διάθεσής τους είναι άνθρωποι που ζουν υπό την επιρροή του σκότους.

Εάν επιθυμείς τον έπαινο του Θεού, πρώτα πρέπει να ξεφύγεις από τη σκοτεινή επιρροή του Σατανά, να ανοίξεις την καρδιά σου στον Θεό και να τη στρέψεις εξ ολοκλήρου προς Αυτόν. Θα επαινούσε ο Θεός τα πράγματα που κάνεις τώρα; Έχεις στρέψει την καρδιά σου στον Θεό; Είναι τα πράγματα που έχεις κάνει αυτά που απαιτεί από εσένα ο Θεός; Είναι σε συμφωνία με την αλήθεια; Εξέταζε τον εαυτό σου ανά πάσα στιγμή και επικεντρώσου στη βρώση και την πόση του λόγου του Θεού· άπλωσε την καρδιά σου ενώπιον Του, αγάπησέ Τον ειλικρινά και δαπάνησε τον εαυτό σου για τον Θεό με αφοσίωση. Οι άνθρωποι που τα κάνουν αυτά θα λάβουν σίγουρα τον έπαινο του Θεού.

Όλοι όσοι πιστεύουν στον Θεό, κι όμως δεν επιδιώκουν την αλήθεια, δεν έχουν τρόπο διαφυγής από την επιρροή του Σατανά. Όλοι όσοι δεν ζουν τη ζωή τους με ειλικρίνεια, συμπεριφέρονται με έναν τρόπο μπροστά στους άλλους και διαφορετικά πίσω από την πλάτη τους, δίνουν την εντύπωση ταπεινότητας, υπομονής και αγάπης, ενώ η ουσία τους είναι ύπουλη, πονηρή και δεν είναι αφοσιωμένη στον Θεό —αυτοί οι άνθρωποι είναι οι κλασικοί εκπρόσωποι όσων ζουν υπό την επιρροή του σκότους· ανήκουν στο είδος του όφεως. Όσοι πιστεύουν στον Θεό πάντα μόνο για το δικό τους όφελος, είναι αυτάρεσκοι και υπερόπτες, επιδεικνύονται και προστατεύουν το δικό τους κύρος είναι άνθρωποι που αγαπούν τον Σατανά και αντιτίθενται στην αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι αντιστέκονται στον Θεό και ανήκουν εξ ολοκλήρου στον Σατανά. Όσοι δεν μεριμνούν για τα φορτία του Θεού, δεν υπηρετούν τον Θεό ολόψυχα, νοιάζονται πάντα για τα δικά τους συμφέροντα και τα συμφέροντα των οικογενειών τους, αδυνατούν να εγκαταλείψουν τα πάντα για να δαπανήσουν τον εαυτό τους για τον Θεό και δεν ζουν ποτέ σύμφωνα με τα λόγια Του είναι άνθρωποι που ζουν έξω από τον λόγο Του. Τέτοιου είδους άνθρωποι δεν μπορούν να λάβουν τον έπαινο του Θεού.

Όταν ο Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους, το έκανε για να μπορέσουν να απολαύσουν την αφθονία Του και για να Τον αγαπήσουν αληθινά· με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι θα ζούσαν υπό το φως Του. Σήμερα, όσον αφορά όλους όσοι δεν μπορούν να αγαπήσουν τον Θεό, δεν μεριμνούν για τα φορτία Του, αδυνατούν να Του δώσουν ολοκληρωτικά τις καρδιές τους, αδυνατούν να δεχτούν την καρδιά του Θεού ως δική τους και δεν μπορούν να επωμιστούν τα φορτία του Θεού σαν να ήταν δικά τους —το φως του Θεού δεν φωτίζει αυτούς τους ανθρώπους και, επομένως, ζουν όλοι τους υπό την επιρροή του σκότους. Βρίσκονται σε ένα μονοπάτι διαμετρικά αντίθετο από το θέλημα του Θεού και δεν υπάρχει ούτε ίχνος αλήθειας σε οτιδήποτε κάνουν. Κυλιούνται στον βούρκο με τον Σατανά· είναι άνθρωποι που ζουν υπό την επιρροή του σκότους. Αν μπορείς να τρως και να πίνεις συχνά τα λόγια του Θεού, να μεριμνάς για το θέλημά Του και να κάνεις πράξη τον λόγο Του, τότε ανήκεις στον Θεό και είσαι άνθρωπος που ζει μέσα στον λόγο Του. Είσαι διατεθειμένος να ξεφύγεις από τη σφαίρα επιρροής του Σατανά και να ζήσεις υπό το φως του Θεού; Αν ζεις μέσα στον λόγο του Θεού, τότε το Άγιο Πνεύμα θα έχει την ευκαιρία να εκτελέσει το έργο Του· αν ζεις υπό την επιρροή του Σατανά, τότε στερείς αυτήν την ευκαιρία από το Άγιο Πνεύμα. Το έργο που εκτελεί το Άγιο Πνεύμα πάνω στους ανθρώπους, το φως με το οποίο τους φωτίζει και η αυτοπεποίθηση που δίνει Αυτός στους ανθρώπους διαρκούν μονάχα για μια στιγμή· αν οι άνθρωποι δεν είναι προσεκτικοί και δεν δώσουν βάση, τότε το έργο του Αγίου Πνεύματος θα τους προσπεράσει. Αν οι άνθρωποι ζουν μέσα στον λόγο του Θεού, τότε το Άγιο Πνεύμα θα είναι μαζί τους και θα εκτελεί έργο πάνω τους. Αν οι άνθρωποι δεν ζουν μέσα στον λόγο του Θεού, τότε ζουν υπό τα δεσμά του Σατανά. Αν οι άνθρωποι ζουν με διεφθαρμένες διαθέσεις, τότε στερούνται της παρουσίας ή του έργου του Αγίου Πνεύματος. Αν ζεις εντός των ορίων του λόγου του Θεού και εντός της κατάστασης που απαιτεί ο Θεός, τότε ανήκεις σε Αυτόν και το έργο Του θα εκτελεστεί πάνω σου· αν δεν ζεις εντός των ορίων των απαιτήσεων του Θεού, αλλά αντιθέτως ζεις υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά, τότε αναμφίβολα ζεις υπό τη διαφθορά του Σατανά. Μόνο αν ζεις μέσα στον λόγο του Θεού και δίνεις την καρδιά σου σε Αυτόν, μπορείς να ικανοποιήσεις τις απαιτήσεις Του· πρέπει να κάνεις ό,τι λέει ο Θεός, να χρησιμοποιείς τις ομιλίες Του ως το θεμέλιο της ύπαρξής σου και την πραγματικότητα της ζωής σου· μόνο τότε θα ανήκεις στον Θεό. Αν πραγματικά ασκείσαι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε Αυτός θα εκτελέσει έργο πάνω σου και κατόπιν θα ζεις υπό τις ευλογίες Του, υπό το φως της όψης Του· θα κατανοείς το έργο που εκτελεί το Άγιο Πνεύμα και θα νιώθεις τη χαρά της παρουσίας του Θεού.

Για να ξεφύγεις από την επιρροή του σκότους, πρέπει πρώτα να είσαι αφοσιωμένος στον Θεό και να έχεις τον ζήλο να επιδιώκεις την αλήθεια· μόνο τότε θα είναι σωστή η κατάστασή σου. Το να ζεις στη σωστή κατάσταση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεφύγεις από την επιρροή του σκότους. Το να μην έχεις τη σωστή κατάσταση σημαίνει πως δεν είσαι αφοσιωμένος στον Θεό και δεν έχεις τον ζήλο μέσα σου να αναζητήσεις την αλήθεια· τότε αποκλείεται να ξεφύγεις από την επιρροή του σκότους. Η διαφυγή του ανθρώπου από την επιρροή του σκότους βασίζεται στον λόγο Μου, και οι άνθρωποι που δεν μπορούν να ασκούνται σύμφωνα με τον λόγο Μου δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν από τα δεσμά της επιρροής του σκότους. Το να ζει κανείς στη σωστή κατάσταση σημαίνει να ζει υπό την καθοδήγηση του λόγου του Θεού, να ζει σε μια κατάσταση αφοσίωσης στον Θεό, να ζει σε μια κατάσταση αναζήτησης της αλήθειας, να ζει στην πραγματικότητα του να δαπανά ειλικρινά τον εαυτό του για χάρη του Θεού και να ζει σε μια κατάσταση αληθινής αγάπης για τον Θεό. Όσοι ζουν στις καταστάσεις αυτές και σε αυτήν την πραγματικότητα, σιγά-σιγά θα μεταμορφώνονται όσο εισέρχονται πιο βαθιά στην αλήθεια και θα μεταμορφώνονται με την εμβάθυνση του έργου· και στο τέλος, σίγουρα θα γίνουν άνθρωποι που κερδίζονται από τον Θεό και αγαπούν αληθινά τον Θεό. Όσοι έχουν ξεφύγει από την επιρροή του σκότους θα μπορούν σταδιακά να διαπιστώσουν το θέλημα του Θεού και να κατορθώσουν να το κατανοήσουν, και να γίνουν τελικά έμπιστοι του Θεού. Όχι μόνο δεν τρέφουν αντιλήψεις για τον Θεό και δεν επαναστατούν εναντίον Του, αλλά επιπλέον, απεχθάνονται ακόμα πιο πολύ τις αντιλήψεις και την παρακοή που είχαν πριν, και αληθινή αγάπη για τον Θεό γεννιέται στις καρδιές τους. Όσοι αδυνατούν να ξεφύγουν από την επιρροή του σκότους, είναι όλοι τους απορροφημένοι από τη σάρκα τους και βρίθουν από παρακοή· οι καρδιές τους είναι γεμάτες με ανθρώπινες αντιλήψεις και φιλοσοφίες για τη ζωή, όπως και με τις δικές τους προθέσεις και σκέψεις. Ο Θεός απαιτεί μια ιδιαίτερη αγάπη από τον άνθρωπο· απαιτεί ο άνθρωπος να καταλαμβάνεται από τον λόγο Του και η καρδιά του να είναι γεμάτη αγάπη γι’ Αυτόν. Να ζει μέσα στον λόγο του Θεού, να ψάχνει αυτό που θα πρέπει να αναζητά ο άνθρωπος μέσα στον λόγο Του, να αγαπά τον Θεό για τον λόγο Του, να τρέχει μόλις ακούει τον λόγο Του, να ζει για τον λόγο Του —αυτοί είναι οι στόχοι που θα πρέπει να επιτύχει ο άνθρωπος. Τα πάντα πρέπει να οικοδομούνται πάνω στα λόγια του Θεού· μόνο τότε θα είναι σε θέση ο άνθρωπος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Θεού. Αν ο άνθρωπος δεν είναι εφοδιασμένος με τον λόγο του Θεού, δεν είναι τίποτα παρά ένα σκουλήκι κυριευμένο από τον Σατανά! Ζύγισε το εξής: Πόσα από τα λόγια του Θεού έχουν ριζώσει μέσα σου; Σε ποια πράγματα ζεις σύμφωνα με τον λόγο του Θεού; Σε ποια πράγματα δεν ζεις σύμφωνα με αυτόν; Αν δεν σε έχει κυριέψει πλήρως ο λόγος του Θεού, τότε τι ακριβώς έχει καταλάβει την καρδιά σου; Στην καθημερινότητά σου, ελέγχεσαι από τον Σατανά ή σε κυριεύει ο λόγος του Θεού; Οι προσευχές σου έχουν ως βάση τον λόγο Του; Έχεις βγει από την αρνητική σου κατάσταση μέσω της διαφώτισης του λόγου του Θεού; Να θεωρείς τον λόγο του Θεού το θεμέλιο της ύπαρξής σου —σε αυτό θα πρέπει να εισέλθουν όλοι. Αν ο λόγος του Θεού δεν είναι παρών στη ζωή σου, τότε ζεις υπό την επιρροή του σκότους, επαναστατείς ενάντια στον Θεό, αντιστέκεσαι σ’ Αυτόν και ατιμάζεις το όνομά Του. Η πίστη αυτών των ανθρώπων στον Θεό είναι σκέτος δόλος και αναστάτωση. Πόση από τη ζωή σου έχεις ζήσει σύμφωνα με τον λόγο Του; Πόση από τη ζωή σου δεν έχεις ζήσει σύμφωνα με τον λόγο Του; Πόσες από τις απαιτήσεις του λόγου του Θεού έχουν εκπληρωθεί μέσα σου; Πόσες έχουν χαθεί μέσα σου; Έχεις εξετάσει προσεκτικά αυτά τα πράγματα;

Η διαφυγή από την επιρροή του σκότους απαιτεί και το έργο του Αγίου Πνεύματος και την πιστή συνεργασία του ανθρώπου. Γιατί λέω πως ο άνθρωπος δεν βρίσκεται στον σωστό δρόμο; Οι άνθρωποι που βρίσκονται στον σωστό δρόμο, μπορούν να δώσουν πρώτοι την καρδιά τους στον Θεό. Για να εισέλθει κανείς σ’ αυτό το μάθημα απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι η ανθρωπότητα ζούσε ανέκαθεν υπό την επιρροή του σκότους και βρισκόταν υπό τα δεσμά του Σατανά για χιλιάδες χρόνια. Επομένως, η είσοδος αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί σε μια-δυο μέρες μόνο. Έθεσα το ζήτημα αυτό σήμερα, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να κατανοήσουν την ίδια τους την κατάσταση· μόλις ο άνθρωπος μπορέσει να διακρίνει τι είναι η επιρροή του σκότους και τι σημαίνει να ζει κανείς στο φως, τότε η είσοδος γίνεται πολύ πιο εύκολα. Αυτό συμβαίνει, γιατί πρέπει να γνωρίζεις τι είναι η επιρροή του Σατανά πριν μπορέσεις να ξεφύγεις από αυτήν· κατόπιν μόνο θα έχεις τον τρόπο να απαλλαγείς από αυτήν. Όσον αφορά τι πρέπει να κάνεις από εκεί και πέρα, αυτό είναι θέμα των ίδιων των ανθρώπων. Να εισέρχεσαι στα πάντα από μια θετική πλευρά και ποτέ μην περιμένεις παθητικά. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να αποκτηθείς από τον Θεό.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.