Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 549

Τι είναι αυτό που αναζητάτε τώρα; Να σας οδηγήσει στην τελείωση ο Θεός, να γνωρίσετε τον Θεό, να αποκτήσετε τον Θεό —ή ίσως επιζητάτε να συμπεριφέρεστε με το ύφος ενός Πέτρου της δεκαετίας του ’90 ή να έχετε πίστη μεγαλύτερη από του Ιώβ, ή ίσως να γυρεύετε να σας αποκαλέσει δίκαιους ο Θεός και να φτάσετε μπροστά στον θρόνο Του, είτε να είστε ικανοί να εκδηλώσετε τον Θεό πάνω στη γη και να γίνετε ισχυροί και ηχηροί μάρτυρές Του. Ανεξάρτητα από το τι αναζητάτε, σε γενικές γραμμές, αναζητάτε τη σωτηρία του Θεού. Δεν έχει σημασία αν επιζητάς να είσαι δίκαιος άνθρωπος, αν επιζητάς το ύφος του Πέτρου ή την πίστη του Ιώβ ή να σε οδηγήσει στην τελείωση ο Θεός, όλα αυτά αποτελούν το έργο του Θεού πάνω στον άνθρωπο. Με άλλα λόγια, ανεξάρτητα από το τι αναζητάς, όλα είναι προς χάριν της τελείωσης από τον Θεό, όλα προς χάριν της βίωσης του λόγου του Θεού, προς χάριν της ικανοποίησης της καρδιάς του Θεού· ό,τι και αν αναζητάς, είναι όλα προς χάριν της ανακάλυψης της ομορφιάς του Θεού, της αναζήτησης ενός μονοπατιού για να το κάνεις πράξη στην πραγματική εμπειρία, με στόχο να καταστείς ικανός να αποτινάξεις την ίδια σου την επαναστατική διάθεση, να επιτύχεις μια κανονική κατάσταση μέσα σου, να καταστείς ικανός να συμμορφώνεσαι πλήρως με το θέλημα του Θεού, να γίνεις ένας σωστός άνθρωπος, και να έχεις σωστά κίνητρα σε ό,τι κάνεις. Ο λόγος για τον οποίο βιώνεις όλα τούτα είναι να κατορθώσεις να γνωρίσεις τον Θεό και να επιτύχεις να αναπτυχθείς στη ζωή. Παρόλο που αυτά που βιώνεις είναι ο λόγος του Θεού και τα πραγματικά γεγονότα, καθώς και οι άνθρωποι, τα ζητήματα και τα πράγματα του περιβάλλοντός σου, τελικά καθίστασαι ικανός να γνωρίσεις τον Θεό και να οδηγηθείς στην τελείωση από Αυτόν. Το να επιζητάς να πορεύεσαι στο μονοπάτι ενός δίκαιου ανθρώπου ή να επιζητάς να κάνεις τον λόγο του Θεού πράξη: όλα αυτά είναι ο στίβος, ενώ το να γνωρίσεις τον Θεό και να τελειωθείς από Αυτόν είναι ο προορισμός. Είτε τώρα αναζητάς την τελείωση από τον Θεό, ή επιζητάς να γίνεις μάρτυρας για τον Θεό, τελικά το πράττεις προκειμένου να γνωρίσεις τον Θεό· το πράττεις προκειμένου να μην καταστεί μάταιο το έργο που επιτελεί μέσα σου, έτσι ώστε τελικά να γνωρίσεις την πραγματικότητα του Θεού, το μεγαλείο Του, και, ακόμα περισσότερο, να γνωρίσεις την ταπεινότητα και την απόκρυψή Του, και να γνωρίσεις το πόσο πολύ έργο επιτελεί μέσα σου. Ο Θεός έχει ταπεινώσει τον εαυτό Του σε τέτοιο σημείο που επιτελεί το έργο Του μέσα σε αυτούς τους ρυπαρούς και διεφθαρμένους ανθρώπους, και οδηγεί στην τελείωση αυτήν την ομάδα ανθρώπων. Ο Θεός δεν ενσαρκώθηκε μόνο για να ζει και να τρώει ανάμεσα στους ανθρώπους, να τους ποιμαίνει και να τους παράσχει αυτό που χρειάζονται. Το πιο σημαντικό είναι ότι επιτελεί το μέγα έργο Του για σωτηρία και κατάκτηση πάνω σε αυτούς τους αφόρητα διεφθαρμένους ανθρώπους. Ήρθε στην καρδιά του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, για να σώσει τους πιο διεφθαρμένους από τους ανθρώπους, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορέσουν να αλλάξουν και να καταστούν καινούριοι. Οι τεράστιες κακουχίες που υπομένει ο Θεός δεν είναι μόνο οι κακουχίες που υπομένει ο ενσαρκωμένος Θεός, αλλά είναι κυρίως το γεγονός ότι το Πνεύμα του Θεού υφίσταται ακραία ταπείνωση —Εκείνος ταπεινώνεται και κρύβεται τόσο πολύ, ώστε γίνεται ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Ο Θεός ενσαρκώθηκε και έλαβε την ανθρώπινη μορφή, έτσι ώστε οι άνθρωποι να δουν ότι διάγει μια κανονική ανθρώπινη ζωή και ότι έχει κανονικές ανθρώπινες ανάγκες. Τούτο αρκεί για να αποδείξει ότι ο Θεός έχει ταπεινωθεί σε μεγάλο βαθμό. Το Πνεύμα του Θεού πραγματώνεται στη σάρκα. Ενώ το Πνεύμα Του είναι ύψιστο και μέγα, Εκείνος παίρνει τη μορφή ενός κοινού, ασήμαντου ανθρώπου, προκειμένου να επιτελέσει το έργο του Πνεύματός Του. Το επίπεδο, η διορατικότητα, η λογική, η ανθρώπινη φύση και η ζωή του καθενός από εσάς δείχνουν ότι είστε πραγματικά ανάξιοι να δεχτείτε αυτό το είδος του έργου του Θεού. Είστε πραγματικά ανάξιοι που αφήνετε τον Θεό να υπομένει τέτοιες κακουχίες για χάρη σας. Ο Θεός είναι μέγας. Εκείνος είναι υπέρτατος, και οι άνθρωποι τόσο ποταποί, κι όμως, εξακολουθεί να εργάζεται πάνω τους. Δεν ενσαρκώθηκε μόνο για να παρέχει στους ανθρώπους, για να μιλά στους ανθρώπους, αλλά και να ζει μαζί τους. Ο Θεός είναι τόσο ταπεινός, τόσο αξιαγάπητος. Αν, στο άκουσμα της αγάπης και της χάριτος του Θεού, εσύ χύνεις δάκρυα καθώς εκφέρεις μέγα αίνο, αν φτάσεις σε αυτήν την κατάσταση, τότε έχεις γνωρίσει πραγματικά τον Θεό.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Μόνο όσοι επικεντρώνονται στην άσκηση μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο