Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 539

Όταν επιδιώκει κάποιος αλλαγή στη διάθεση της ζωής του, το μονοπάτι της άσκησης είναι απλό. Εάν, κατά την πρακτική σου εμπειρία, είσαι σε θέση να ακολουθείς τον τωρινό λόγο του Αγίου Πνεύματος και να βιώνεις το έργο του Θεού, τότε η διάθεσή σου επιδέχεται αλλαγή. Εάν ακολουθείς και επιζητάς ό,τι λέει το Άγιο Πνεύμα, τότε είσαι άνθρωπος που Το υπακούει, και θα υπάρξει αλλαγή στη διάθεσή σου. Οι διαθέσεις των ανθρώπων αλλάζουν με τον τωρινό λόγο του Αγίου Πνεύματος· εάν μένεις πάντα προσκολλημένος στις παλιές σου εμπειρίες και τους κανόνες του παρελθόντος, τότε δεν θα μπορέσει να αλλάξει η διάθεσή σου. Εάν το Άγιο Πνεύμα ζητήσει με τα σημερινά Του λόγια από όλους τους ανθρώπους να εισέλθουν στη ζωή της κανονικής ανθρώπινης φύσης, αλλά εσύ παραμένεις προσκολλημένος σε εξωτερικά πράγματα, κι είσαι σε σύγχυση ως προς την πραγματικότητα και δεν την παίρνεις σοβαρά, τότε είσαι κάποιος που δεν μπορεί να συμβαδίσει με το έργο του Αγίου Πνεύματος, κάποιος που δεν έχει εισέλθει στο μονοπάτι της καθοδήγησης του Αγίου Πνεύματος. Το κατά πόσο η διάθεσή σου μπορεί να αλλάξει ή όχι εξαρτάται από το αν συμβαδίζεις με τον τωρινό λόγο του Αγίου Πνεύματος και κατά πόσο έχεις ή όχι αληθινή γνώση. Αυτό διαφέρει από ό,τι καταλαβαίνατε παλαιότερα. Η αλλαγή στη διάθεσή σου, την οποία κατανοούσες παλαιότερα ήταν ότι εσύ, που βιάζεσαι να κρίνεις, έχεις πάψει να μιλάς απερίσκεπτα εξαιτίας της πειθαρχίας του Θεού· ωστόσο, αυτή είναι μόνο μία πτυχή της αλλαγής. Αυτήν τη στιγμή, το πιο κρίσιμο σημείο είναι να ακολουθήσεις την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Ακολούθησε ό,τι λέει ο Θεός και υπάκουσε σε ό,τι Σου λέει. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αλλάξουν την ίδια τη διάθεσή τους· πρέπει να υποστούν την κρίση και την παίδευση, τον πόνο και το ραφινάρισμα του λόγου του Θεού, ή να αντιμετωπιστούν, να πειθαρχηθούν και να κλαδευτούν από τον λόγο Του. Μόνο τότε μπορούν να επιτύχουν υπακοή και πίστη στον Θεό, και δεν θα είναι πλέον επιπόλαιοι απέναντί Του. Υπό το ραφινάρισμα του λόγου του Θεού αλλάζει η διάθεση των ανθρώπων. Μόνον μέσω της έκθεσης, της κρίσης, της πειθαρχίας και της αντιμετώπισης του λόγου Του δεν θα τολμούν πια να ενεργούν με απερισκεψία, αλλά αντ’ αυτού θα γίνουν σταθεροί και συγκροτημένοι. Το πιο σημαντικό είναι ότι είναι σε θέση να υποτάσσονται στον τωρινό λόγο του Θεού και στο έργο Του. Ακόμα κι αν δεν συμφωνεί με τις ανθρώπινες αντιλήψεις, είναι σε θέση να παραμερίσουν αυτές τις αντιλήψεις και να υποταχθούν πρόθυμα. Στο παρελθόν, όταν γινόταν λόγος για αλλαγή στη διάθεση, αφορούσε κυρίως στο να είναι κανείς σε θέση να απαρνηθεί τον εαυτό του, να επιτρέψει στη σάρκα να υποφέρει, να πειθαρχήσει το σώμα του και να απαλλαχθεί από τις σαρκικές προτιμήσεις —αυτό συνιστά ένα είδος αλλαγής στη διάθεση. Σήμερα, όλοι γνωρίζουν ότι η πραγματική έκφραση της αλλαγής στη διάθεση είναι να υπακούει κανείς τον τωρινό λόγο του Θεού και να γνωρίζει αληθινά το νέο έργο Του. Με αυτόν τον τρόπο, η πρότερη κατανόηση των ανθρώπων για τον Θεό, την οποία είχαν διαμορφώσει οι δικές τους αντιλήψεις, μπορεί να διαγραφεί, και αυτοί μπορούν να κατανοήσουν αληθινά τον Θεό και να Τον υπακούσουν αληθινά —μόνο αυτή αποτελεί πραγματική έκφραση μιας αλλαγής στη διάθεση.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Οι άνθρωποι η διάθεση των οποίων έχει αλλάξει είναι εκείνοι που έχουν εισέλθει στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο