Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 458

Ο λόγος που εργάζεται κανείς είναι για να ικανοποιεί το θέλημα του Θεού, να φέρνει όλους όσους επιθυμεί η καρδιά του Θεού ενώπιόν Του, να φέρνει τον άνθρωπο στον Θεό και να παρουσιάζει το έργο του Αγίου Πνεύματος και την καθοδήγηση του Θεού στον άνθρωπο, έτσι ώστε να τελειωθούν οι καρποί του έργου του Θεού. Συνεπώς, είναι επιβεβλημένο να κατανοήσετε με απόλυτη σαφήνεια την ουσία του έργου. Ως κάποιος που χρησιμοποιείται από τον Θεό, κάθε άνθρωπος είναι άξιος να εργαστεί για τον Θεό, τουτέστιν, όλοι έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν από το Άγιο Πνεύμα. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημείο το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσετε: Όταν ο άνθρωπος κάνει το έργο που του έχει αναθέσει ο Θεός, έχει δοθεί η ευκαιρία στον άνθρωπο να χρησιμοποιηθεί από τον Θεό, αλλά αυτό που λέει και γνωρίζει ο άνθρωπος δεν είναι εξ ολοκλήρου το ανάστημα του ανθρώπου. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να γνωρίσετε καλύτερα τις δικές σας ελλείψεις ενόσω εργάζεστε, και να λάβετε μεγαλύτερη διαφώτιση από το Άγιο Πνεύμα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε καλύτερη είσοδο κατά την πορεία του έργου σας. Αν ο άνθρωπος θεωρεί την καθοδήγηση που προέρχεται από τον Θεό ως δική του είσοδο και ως κάτι το οποίο έχει έμφυτο, τότε δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να αναπτυχθεί το ανάστημα του ανθρώπου. Η διαφώτιση που εμφυσά το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο συμβαίνει όταν αυτός είναι σε κανονική κατάσταση· σε τέτοιες περιπτώσεις, οι άνθρωποι συχνά συγχέουν τη διαφώτιση που λαμβάνουν ως το δικό τους πραγματικό ανάστημα, επειδή ο τρόπος με τον οποίο διαφωτίζει το Άγιο Πνεύμα είναι εξαιρετικά κανονικός, και Εκείνο αξιοποιεί οτιδήποτε είναι έμφυτο στον άνθρωπο. Όταν οι άνθρωποι εργάζονται και μιλούν, ή όταν προσεύχονται και επιδίδονται στην πνευματική τους άσκηση, θα δουν ξαφνικά μια αλήθεια να ξετυλίγεται ξεκάθαρα μπροστά τους. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, αυτό που βλέπει ο άνθρωπος είναι μόνο η διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος (φυσικά, αυτή η διαφώτιση συνδέεται με τη συνεργασία του ανθρώπου) και δεν αντιπροσωπεύει το αληθινό ανάστημα του ανθρώπου. Μετά από μια περίοδο εμπειρίας, κατά την οποία ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με κάποιες δυσκολίες και δοκιμασίες, το αληθινό ανάστημα του ανθρώπου γίνεται εμφανές υπό αυτές τις συνθήκες. Μόνο τότε θα ανακαλύψει ο άνθρωπος ότι το ανάστημά του δεν είναι και τόσο σπουδαίο, και βγαίνουν στην επιφάνεια όλος ο εγωισμός, οι προσωπικές βλέψεις και η απληστία του. Μόνο μετά από πολλούς κύκλους τέτοιων εμπειριών, θα συνειδητοποιήσουν πολλοί απ’ αυτούς των οποίων το πνεύμα αφυπνίστηκε ότι αυτό που είχαν βιώσει στο παρελθόν δεν ήταν η δική τους προσωπική πραγματικότητα, αλλά μια στιγμιαία φώτιση από το Άγιο Πνεύμα, και ότι ο άνθρωπος είχε λάβει απλώς αυτό το φως. Όταν το Άγιο Πνεύμα διαφωτίζει τον άνθρωπο για να κατανοήσει την αλήθεια, αυτό γίνεται συχνά με σαφή και ευκρινή τρόπο, χωρίς να εξηγεί το πώς προέκυψαν τα πράγματα ή το πού οδεύουν. Τουτέστιν, αντί να ενσωματώνει τις δυσκολίες του ανθρώπου σ’ αυτήν την αποκάλυψη, αποκαλύπτει άμεσα την αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος αντιμετωπίζει δυσκολίες κατά τη διαδικασία της εισόδου, και τότε ενσωματώνει τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος, αυτό γίνεται η πραγματική εμπειρία του ανθρώπου. […] Συνεπώς, την ίδια στιγμή που λαμβάνετε το έργο του Αγίου Πνεύματος, οφείλετε να δίνετε ακόμα περισσότερη σημασία στην είσοδό σας, βλέποντας ακριβώς ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος και ποια είναι η δική σας είσοδος, καθώς και ενσωματώνοντας το έργο του Αγίου Πνεύματος στην είσοδό σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να οδηγηθείτε στην τελείωση από το Άγιο Πνεύμα με πολύ περισσότερους τρόπους και έτσι ώστε η ουσία του έργου του Αγίου Πνεύματος να σφυρηλατηθεί μέσα σας. Ενόσω βιώνετε το έργο του Αγίου Πνεύματος, θα καταφέρετε να γνωρίσετε το Άγιο Πνεύμα, όπως και τον εαυτό σας, και πολύ περισσότερο, εν μέσω των πολυάριθμων περιόδων έντονου πόνου, θα αναπτύξετε μια κανονική σχέση με τον Θεό, και η σχέση σας με τον Θεό θα γίνεται όλο και πιο στενή κάθε μέρα. Μετά από αμέτρητα περιστατικά κλαδέματος και εξευγενισμού, θα αναπτύξετε αληθινή αγάπη για τον Θεό. Γι’ αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ο πόνος, τα πλήγματα και τα δεινά δεν πρέπει να σας φοβίζουν· αυτό που είναι τρομακτικό είναι να έχετε μόνο το έργο του Αγίου Πνεύματος χωρίς την είσοδό σας. Όταν έρθει η ημέρα που θα περατωθεί το έργο του Θεού, θα έχετε κοπιάσει για το τίποτα· παρόλο που έχετε βιώσει το έργο του Θεού, δεν θα έχετε καταφέρει να γνωρίσετε το Άγιο Πνεύμα ή να έχετε τη δική σας είσοδο. Η διαφώτιση που εμφυσά το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο δεν έχει στόχο να συντηρήσει το πάθος του ανθρώπου, αλλά να διανοίξει ένα μονοπάτι για την είσοδο του ανθρώπου, καθώς και να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να καταφέρει να γνωρίσει το Άγιο Πνεύμα, και ορμώμενος από αυτό το σημείο να αναπτύξει αισθήματα σεβασμού και λατρείας για τον Θεό.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Έργο και είσοδος (2)

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο