Καθημερινά λόγια του Θεού | «Όλα επιτυγχάνονται δια του λόγου του Θεού» | Απόσπασμα 405

Έχω πει προηγουμένως ότι «Όλοι όσοι προσπαθούν να δουν τα σημάδια και τα θαύματα θα εγκαταλειφθούν. Δεν είναι αυτοί που θα οδηγηθούν στην τελείωση». Έχω μιλήσει με τόσα πολλά λόγια, όμως εσύ δεν έχεις την παραμικρή γνώση αυτού του έργου και, έχοντας φθάσει σε αυτό το σημείο, εξακολουθείς να ζητάς σημάδια και θαύματα. Είναι η πίστη σου στον Θεό η επιδίωξη να δεις τα σημάδια και τα θαύματα ή είναι για να κερδίσεις τη ζωή; Ο Ιησούς μίλησε επίσης με πολλά λόγια που σήμερα δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί. Μπορείς να πεις ότι ο Ιησούς δεν είναι Θεός; Ο Θεός έφερε μαρτυρία ότι ήταν ο Χριστός και ο αγαπημένος Υιός του Θεού. Μπορείς να το αρνηθείς αυτό; Σήμερα, ο Θεός μιλά μόνο με λόγια κι αν δεν είσαι σε θέση να γνωρίζεις εις βάθος, τότε δεν μπορείς να παραμείνεις σταθερός. Πιστεύεις σε Αυτόν επειδή είναι Θεός ή πιστεύεις σε Αυτόν με βάση το αν πληρούνται ή όχι τα λόγια Του; Πιστεύεις σε σημάδια και θαύματα, ή πιστεύεις στον Θεό; Σήμερα δεν δείχνει κάποια σημάδια ή θαύματα —άρα είναι πραγματικά ο Θεός; Εάν τα λόγια που μιλά δεν πληρούνται, είναι πραγματικά ο Θεός; Είναι η ουσία του Θεού καθορισμένη από το αν εκπληρώνεται ή όχι ο λόγος που εκφέρει; Γιατί μερικοί άνθρωποι περιμένουν πάντα την εκπλήρωση των λόγων του Θεού πριν πιστέψουν σ’ Αυτόν; Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν Τον γνωρίζουν; Όλοι εκείνοι που έχουν τέτοιες αντιλήψεις είναι άνθρωποι που αρνούνται τον Θεό. Χρησιμοποιούν αντιλήψεις για τη μέτρηση του Θεού. Αν πληρούνται τα λόγια του Θεού, πιστεύουν στον Θεό κι αν όχι, δεν πιστεύουν στον Θεό και πάντοτε επιδιώκουν σημάδια και θαύματα. Δεν είναι οι Φαρισαίοι της σύγχρονης εποχής; Είτε είσαι σε θέση να παραμείνεις σταθερός είτε όχι, εξαρτάται από το αν γνωρίζεις ή όχι τον πραγματικό Θεό —αυτό είναι πολύ σημαντικό! Όσο μεγαλύτερη είναι η πραγματικότητα του λόγου του Θεού για σένα, τόσο μεγαλύτερη είναι η γνώση σου για την πραγματικότητα του Θεού και τόσο περισσότερο είσαι σε θέση να παραμείνεις σταθερός κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών. Όσο περισσότερο κοιτάς τα σημάδια και τα θαύματα, τόσο περισσότερο δεν είσαι σε θέση να παραμείνεις σταθερός και θα οδηγηθείς σε πτώση μετά από δοκιμασίες. Τα σημάδια και τα θαύματα δεν είναι τα θεμέλια. Μόνο η πραγματικότητα του Θεού είναι ζωή. Μερικοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν μέσα από το έργο του Θεού. Σπαταλούν τις μέρες τους μέσα σε σύγχυση, δεν επιδιώκουν τη γνώση του έργου του Θεού. Η επιδίωξή τους είναι πάντα να ωθήσουν τον Θεό να εκπληρώσει τις επιθυμίες τους και μόνο μετά από αυτό δηλώνουν σοβαροί ως προς την πίστη τους. Λένε ότι θα επιδιώξουν τη ζωή εάν εκπληρωθούν τα λόγια του Θεού, αλλά αν δεν εκπληρωθούν τα λόγια Του, τότε δεν υπάρχει δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Ο άνθρωπος πιστεύει ότι η πίστη στον Θεό είναι η αναζήτηση των σημαδιών και των θαυμάτων και η επιδίωξη της ανύψωσης προς τον ουρανό και τον τρίτο ουρανό. Δεν υπάρχει κανείς που να λέει ότι η πίστη του στον Θεό είναι η επιδίωξη της εισόδου στην πραγματικότητα, η επιδίωξη της ζωής και η επιδίωξη του να σε κερδίσει ο Θεός. Τι αξία έχει μια τέτοια επιδίωξη; Όσοι δεν ακολουθούν τη γνώση του Θεού και την ικανοποίηση του Θεού είναι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Θεό, είναι άνθρωποι που βλασφημούν τον Θεό!

Τώρα καταλαβαίνετε ποια είναι η πίστη στον Θεό; Είναι πίστη στον Θεό το να θαυμάζεις τα σημάδια και τα θαύματα; Είναι η ανύψωση προς τον ουρανό; Η πίστη στον Θεό δεν είναι εύκολη. Σήμερα, αυτός ο τύπος θρησκευτικής πρακτικής πρέπει να εξαγνιστεί και το να επιδιώκει κανείς την εκδήλωση των θαυμάτων του Θεού, επιδιώκοντας τη θεραπεία του Θεού και το ότι Εκείνος θα απομακρύνει τους δαίμονες, ή επιδιώκοντας την έλευση της ειρήνης και τις άφθονες χάρες του Θεού, ή επιδιώκοντας την απόκτηση προοπτικής και κάθε είδους άνεσης για τη σάρκα —αυτές είναι θρησκευτικές πρακτικές και τέτοιες θρησκευτικές πρακτικές αποτελούν μια αόριστη και αφηρημένη μορφή πεποίθησης. Σήμερα, τι σημαίνει πραγματική πίστη στον Θεό; Σημαίνει την αποδοχή του λόγου του Θεού ως πραγματικότητα στη ζωή σου και τη γνώση του Θεού από τον λόγο Του για να επιτευχθεί η αληθινή αγάπη προς Αυτόν. Για να είμαστε σαφείς: Είναι η πίστη στον Θεό, δηλαδή το να υπακούς στον Θεό, να αγαπάς τον Θεό και να εκπληρώνεις το καθήκον που πρέπει να εκτελεστεί από ένα πλάσμα του Θεού. Αυτός είναι ο σκοπός της πίστης στον Θεό. Πρέπει να κατακτήσετε τη γνώση της αγάπης του Θεού, το πόσο άξιος είναι ο Θεός να εμπνέει σεβασμό, για το πώς ο Θεός επιτελεί το έργο της σωτηρίας στα πλάσματά Του και τα οδηγεί στην τελείωση —αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να κατέχετε στην πίστη σας στον Θεό. Η πίστη στον Θεό είναι κατά κύριο λόγο η αλλαγή από μια ζωή στη σάρκα σε μια ζωή με την αγάπη του Θεού, από μια ζωή μέσα στη φυσική κατάσταση σε μια ζωή μέσα στο Είναι του Θεού, σας απελευθερώνει από την κυριαρχία του Σατανά για να ζείτε υπό τη φροντίδα και την προστασία του Θεού και να είστε σε θέση να επιτύχετε υπακοή στον Θεό και όχι υπακοή στη σάρκα, κι επιτρέπει στον Θεό να κερδίσει ολόκληρη την καρδιά σας, επιτρέποντας στον Θεό να σας οδηγήσει στην τελείωση και να ελευθερωθείτε από τη διεφθαρμένη σατανική υπόσταση. Η πίστη στον Θεό υφίσταται κατά κύριο λόγο έτσι ώστε η δύναμη και η δόξα του Θεού να μπορούν να εκδηλωθούν σε σας, ώστε να μπορέσετε να κάνετε το θέλημα του Θεού και να ολοκληρώσετε το σχέδιο του Θεού και να είστε σε θέση να γίνετε μάρτυρες του Θεού ενώπιον του Σατανά. Η πίστη στον Θεό δεν πρέπει να υφίσταται για να δείτε μόνο τα σημάδια και τα θαύματα, ούτε πρέπει να υπάρχει για χάρη της προσωπικής σας σάρκας. Θα πρέπει να υπάρχει για την επιδίωξη της γνώσης του Θεού και για να είστε σε θέση να υπακούσετε τον Θεό, και όπως ο Πέτρος, να Τον υπακούσετε ως τον θάνατο. Αυτό είναι κυρίως που πρέπει να επιτευχθεί. Τρώγοντας και πίνοντας τον λόγο του Θεού σας δίνει μεγαλύτερη γνώση για τον Θεό και για να Τον ικανοποιήσετε. Η βρώση και η πόση του λόγου του Θεού σου δίνει μεγαλύτερη γνώση του Θεού, και στη συνέχεια μπορείς πράγματι να υπακούς τον Θεό. Μόνο αν γνωρίσεις τον Θεό θα μπορέσεις να Τον αγαπήσεις, και η επίτευξη αυτού του στόχου είναι ο μόνος στόχος που πρέπει να έχει ο άνθρωπος πιστεύοντας στον Θεό. Εάν, με την πίστη σας στον Θεό, προσπαθείτε πάντα να βλέπετε σημεία και θαύματα, τότε η οπτική αυτή ως προς την πίστη στον Θεό είναι λάθος. Η πίστη στον Θεό είναι κυρίως η αποδοχή του λόγου του Θεού ως πραγματικότητας της ζωής. Μόνο κάνοντας πράξη τα λόγια του Θεού από το στόμα Του και εκτελώντας τα μέσα σου μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος του Θεού. Έχοντας πίστη στον Θεό, ο άνθρωπος πρέπει να επιδιώξει να οδηγηθεί στην τελείωση από τον Θεό, να είναι σε θέση να υποταχθεί στον Θεό, και να πετύχει την πλήρη υπακοή στον Θεό. Εάν μπορείτε να υπακούσετε στον Θεό χωρίς διαμαρτυρία, να είστε ενήμεροι για τις επιθυμίες του Θεού, να επιτύχετε να φτάσετε στο ύψος του Πέτρου και να έχετε το ανάστημα του Πέτρου όπως αυτό εκφέρεται από τον Θεό, τότε αυτό θα γίνει όταν θα έχετε πλέον πετύχει την πίστη προς τον Θεό και αυτό θα σημαίνει ότι θα σας έχει κερδίσει ο Θεός.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Το μυστικό της πίστης είναι η αποδοχή των λόγων του Θεού ως πραγματικότητας της ζωής

Η πίστη στον Θεό δεν είναι για να δεις θαύματα και σημάδια ούτε για χάρη της σάρκας σου είναι, μα για να μάθεις τον Θεό και να Τον υπακούς πιστά, μέχρι θανάτου, όπως ο Πέτρος. Αυτό πρέπει να παλέψεις να πετύχεις κι εσύ. Πίστη στον Θεό είν’ η αποδοχή του λόγου Του ως πραγματικότητας της ζωής. Τα λόγια κάνε πράξη απ’ το στόμα Του που βγαίνουν, μέσα σου να τα εκτελείς. Έτσι θα επιτευχθεί ο στόχος του Θεού.

Φάε και πιες τον λόγο του Θεού πραγματικά για να Τον γνωρίσεις, για να Τον ικανοποιείς. Φάε και πιες τον λόγο του Θεού γνώση βαθύτερη γι’ Αυτόν να αποκτήσεις. Μόνο έτσι θα υπακούς και θα αγαπάς τον Θεό. Αυτός να ’ναι ο σκοπός της πίστης στον Θεό. Πίστη στον Θεό είν’ η αποδοχή του λόγου Του ως πραγματικότητας της ζωής. Τα λόγια κάνε πράξη απ’ το στόμα Του που βγαίνουν, μέσα σου να τα εκτελείς. Έτσι θα επιτευχθεί ο στόχος του Θεού.

Πίστη είναι να επιζητάς την τελείωση απ’ Αυτόν, πλήρως να Τον υπακούς. Χωρίς διαμαρτυρία αν υπακούς κι ό,τι επιθυμεί Αυτός έχεις στον νου σου, το ανάστημα αν έχεις του Πέτρου, τότε έχεις πετύχει στην πίστη, σ’ έχει κερδίσει ο Θεός. Αν μόνο προσπαθείς να δεις σημάδια και θαύματα η πίστη σου έχει λάθος οπτική. Πίστη στον Θεό είν’ η αποδοχή του λόγου Του ως πραγματικότητας της ζωής. Τα λόγια κάνε πράξη απ’ το στόμα Του που βγαίνουν, μέσα σου να τα εκτελείς. Έτσι θα επιτευχθεί ο στόχος του Θεού.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο