Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 405

Έχω πει προηγουμένως ότι «Όλοι όσοι εστιάζουν στο να δουν σημεία και τέρατα θα εγκαταλειφθούν· δεν είναι εκείνοι που θα οδηγηθούν στην τελείωση». Έχω εκφέρει τόσο πολλά λόγια, όμως ο άνθρωπος δεν έχει την παραμικρή γνώση αυτού του έργου και, έχοντας φθάσει σε αυτό το σημείο, οι άνθρωποι εξακολουθούν να ζητούν σημεία και τέρατα. Άραγε η πίστη σου στον Θεό δεν είναι τίποτα περισσότερο από την επιδίωξη σημείων και τεράτων ή είναι για να κερδίσεις ζωή; Και ο Ιησούς εξέφερε πολλά λόγια, και μερικά από αυτά δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα. Μπορείς να πεις ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Θεός; Ο Θεός έδωσε μαρτυρία ότι Εκείνος ήταν ο Χριστός και ο αγαπητός Υιός του Θεού. Μπορείς να το αρνηθείς αυτό; Σήμερα, ο Θεός εκφέρει μόνο λόγια, κι αν δεν είσαι σε θέση να το γνωρίζεις αυτό απόλυτα, τότε δεν μπορείς να παραμείνεις σταθερός. Πιστεύεις σε Αυτόν επειδή είναι ο Θεός ή πιστεύεις σε Αυτόν με βάση το αν εκπληρώνονται ή όχι τα λόγια Του; Πιστεύεις σε σημεία και τέρατα ή πιστεύεις στον Θεό; Σήμερα, Αυτός δεν δείχνει σημεία και τέρατα —είναι όντως ο Θεός; Εάν δεν εκπληρώνονται τα λόγια που εκφέρει, είναι όντως ο Θεός; Η ουσία του Θεού καθορίζεται από το αν εκπληρώνονται ή όχι τα λόγια που εκφέρει; Γιατί μερικοί άνθρωποι περιμένουν πάντα την εκπλήρωση των λόγων του Θεού προτού πιστέψουν σ’ Αυτόν; Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν Τον γνωρίζουν; Όλοι εκείνοι που έχουν τέτοιες αντιλήψεις είναι άνθρωποι που αρνούνται τον Θεό. Χρησιμοποιούν αντιλήψεις για να μετρήσουν τον Θεό· αν εκπληρώνονται τα λόγια του Θεού, πιστεύουν σ’ Αυτόν, κι αν δεν εκπληρώνονται, δεν πιστεύουν σ’ Αυτόν, και πάντοτε επιδιώκουν σημεία και τέρατα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι οι Φαρισαίοι της σύγχρονης εποχής; Το αν μπορείς να παραμείνεις σταθερός ή όχι εξαρτάται από το αν γνωρίζεις ή όχι τον πραγματικό Θεό —αυτό είναι πολύ σημαντικό! Όσο μεγαλύτερη είναι η πραγματικότητα του λόγου του Θεού μέσα σου, τόσο μεγαλύτερη είναι η γνώση σου για την πραγματικότητα του Θεού και τόσο περισσότερο είσαι σε θέση να παραμείνεις σταθερός κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών. Όσο περισσότερο εστιάζεις στο να δεις σημεία και τέρατα, τόσο λιγότερο είσαι σε θέση να παραμείνεις σταθερός, και θα οδηγηθείς σε πτώση εν μέσω των δοκιμασιών. Τα σημεία και τέρατα δεν αποτελούν τα θεμέλια· μόνο η πραγματικότητα του Θεού είναι ζωή. Μερικοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τα αποτελέσματα που πρόκειται να επιτευχθούν μέσα από το έργο του Θεού. Περνούν τις μέρες τους σε σύγχυση, χωρίς να επιδιώκουν να γνωρίσουν το έργο του Θεού. Ο μόνος στόχος της επιδίωξής τους είναι να κάνουν τον Θεό να εκπληρώνει τις επιθυμίες τους, και μόνο τότε θα είναι σοβαροί ως προς την πίστη τους. Λένε ότι θα επιδιώξουν τη ζωή εάν εκπληρωθούν τα λόγια του Θεού, αλλά ότι αν δεν εκπληρωθούν τα λόγια Του, τότε δεν υπάρχει πιθανότητα να επιδιώξουν τη ζωή. Ο άνθρωπος πιστεύει ότι η πίστη στον Θεό είναι η επιδίωξη σημείων και τεράτων και η επιδίωξη της ανάληψης στον ουρανό και στον τρίτο ουρανό. Δεν υπάρχει κανείς που να λέει ότι η πίστη του στον Θεό είναι η επιδίωξη της εισόδου στην πραγματικότητα, η επιδίωξη της ζωής και η επιδίωξη της απόκτησης από τον Θεό. Τι αξία έχει μια τέτοια επιδίωξη; Εκείνοι που δεν επιδιώκουν τη γνώση του Θεού και την ικανοποίηση του Θεού είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν στον Θεό· είναι εκείνοι που βλασφημούν τον Θεό!

Τώρα καταλαβαίνετε τι είναι η πίστη στον Θεό; Πίστη στον Θεό σημαίνει να βλέπετε σημεία και τέρατα; Σημαίνει ανάληψη στον ουρανό; Η πίστη στον Θεό δεν είναι διόλου εύκολη. Αυτές οι θρησκευτικές ασκήσεις θα πρέπει να απορριφθούν· το να επιδιώκει κανείς τη θεραπεία των αρρώστων και την εκδίωξη των δαιμονίων, να εστιάζει στα σημεία και τέρατα, να ποθεί περισσότερη από τη χάρη, τη γαλήνη και τη χαρά του Θεού, να επιδιώκει τις προοπτικές και τις ανέσεις της σάρκας —αυτές είναι θρησκευτικές ασκήσεις, και τέτοιες θρησκευτικές ασκήσεις αποτελούν ένα αόριστο είδος πίστης. Τι είναι η πραγματική πίστη στον Θεό σήμερα; Είναι η αποδοχή του λόγου του Θεού ως τη ζωή-πραγματικότητά σου και η γνώση του Θεού μέσα από τον λόγο Του για να επιτευχθεί αληθινή αγάπη γι’ Αυτόν. Για να είμαστε σαφείς: Η πίστη στον Θεό αποσκοπεί στο να υπακούς τον Θεό, να αγαπάς τον Θεό και να εκπληρώνεις το καθήκον που θα πρέπει να εκπληρώνει ένα πλάσμα του Θεού. Αυτός είναι ο στόχος της πίστης στον Θεό. Πρέπει να καταφέρεις να αποκτήσεις γνώση για το κάλλος του Θεού, για το γεγονός ότι ο Θεός είναι άξιος σεβασμού, για το γεγονός ότι, στα πλάσματά Του, ο Θεός επιτελεί το έργο της σωτηρίας και της τελείωσης —αυτά είναι τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία της πίστης σου στον Θεό. Η πίστη στον Θεό είναι κατά κύριο λόγο η αλλαγή από μια ζωή της σάρκας σε μια ζωή αγάπης για τον Θεό· από το να ζεις μες στη διαφθορά στο να ζεις μες στη ζωή των λόγων του Θεού· είναι το να εξέρχεσαι από τη σφαίρα επιρροής του Σατανά και να ζεις υπό τη φροντίδα και την προστασία του Θεού· είναι το να μπορείς να επιτύχεις υπακοή στον Θεό και όχι υπακοή στη σάρκα· είναι το να δίνεις τη δυνατότητα στον Θεό να κερδίσει ολόκληρη την καρδιά σου, να δίνεις τη δυνατότητα στον Θεό να σε οδηγήσει στην τελείωση και να απελευθερώνεσαι από τη διεφθαρμένη σατανική διάθεση. Η πίστη στον Θεό αποσκοπεί, κατά κύριο λόγο, στο να μπορέσουν η δύναμη και η δόξα του Θεού να εκδηλωθούν μέσα σου, ώστε να μπορέσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού και να πραγματοποιήσεις το σχέδιο του Θεού και να είσαι σε θέση να γίνεις μάρτυρας για τον Θεό ενώπιον του Σατανά. Η πίστη στον Θεό δεν θα πρέπει να περιστρέφεται γύρω από την επιθυμία να βλέπεις σημεία και τέρατα, ούτε θα πρέπει να υφίσταται για χάρη της προσωπικής σου σάρκας. Θα πρέπει να αφορά την επιδίωξη της γνώσης του Θεού και την ικανότητα να υπακούει κανείς τον Θεό και, όπως ο Πέτρος, να Τον υπακούει ως τον θάνατο. Αυτοί είναι οι βασικοί στόχοι της πίστης στον Θεό. Ο άνθρωπος τρώει και πίνει τον λόγο του Θεού προκειμένου να γνωρίσει τον Θεό και να Τον ικανοποιήσει. Η βρώση και η πόση του λόγου του Θεού σού δίνει μεγαλύτερη γνώση του Θεού, και μόνο κατόπιν τούτου μπορείς να Τον υπακούς. Μόνο με γνώση του Θεού μπορείς να Τον αγαπάς, κι αυτός είναι ο στόχος που θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος κατά την πίστη του στον Θεό. Εάν, κατά την πίστη σου στον Θεό, προσπαθείς μονίμως να δεις σημεία και τέρατα, τότε η οπτική αυτής της πίστης στον Θεό είναι λανθασμένη. Η πίστη στον Θεό είναι κυρίως η αποδοχή του λόγου του Θεού ως τη ζωή-πραγματικότητα. Μόνο κάνοντας πράξη τα λόγια από το στόμα του Θεού και εκτελώντας τα μέσα σου μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος του Θεού. Κατά την πίστη στον Θεό, ο άνθρωπος θα πρέπει να επιδιώκει να οδηγηθεί στην τελείωση από τον Θεό, να είναι σε θέση να υποτάσσεται στον Θεό και να έχει απόλυτη υπακοή στον Θεό. Εάν μπορείς να υπακούς τον Θεό αδιαμαρτύρητα, να λαμβάνεις υπόψη τις επιθυμίες του Θεού, να επιτύχεις το ανάστημα του Πέτρου και να έχεις το ύφος του Πέτρου για το οποίο κάνει λόγο ο Θεός, τότε θα έχεις πετύχει την πίστη στον Θεό και αυτό θα σημαίνει ότι έχεις αποκτηθεί από τον Θεό.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Όλα επιτυγχάνονται δια του λόγου του Θεού

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο