Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 382

Οι άνθρωποι μπορεί να συμπεριφέρονται καλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως κατέχουν την αλήθεια. Το να έχει κανείς ζήλο δεν μπορεί παρά να τον κάνει να συμμορφώνεται στο δόγμα και να ακολουθεί κανόνες· εκείνοι που δεν κατέχουν την αλήθεια δεν έχουν τρόπο να λύσουν ουσιώδη προβλήματα ούτε μπορεί το δόγμα να αντικαταστήσει την αλήθεια. Οι άνθρωποι που έχουν βιώσει μια αλλαγή στη διάθεσή τους είναι διαφορετικοί· έχουν κατανοήσει την αλήθεια, μπορούν να κρίνουν όλα τα θέματα, γνωρίζουν πώς να ενεργούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πώς να ενεργούν σύμφωνα με την αλήθεια-θεμελιώδη αρχή και πώς να ενεργούν ώστε να ικανοποιήσουν τον Θεό και αντιλαμβάνονται τη φύση της διαφθοράς που επιδεικνύουν. Όταν οι δικές τους ιδέες και αντιλήψεις αποκαλύπτονται, είναι σε θέση να κρίνουν και να απαρνηθούν τη σάρκα. Έτσι εκφράζεται μια αλλαγή στη διάθεση. Το κυριότερο σχετικά με τους ανθρώπους που έχουν υποστεί μια αλλαγή στη διάθεση είναι πως φτάνουν στο να κατανοούν ξεκάθαρα την αλήθεια, κι όταν υλοποιούν πράγματα, κάνουν πράξη την αλήθεια με σχετική ακρίβεια και δεν επιδεικνύουν διαφθορά τόσο συχνά. Γενικά, εκείνοι των οποίων η διάθεση έχει μεταμορφωθεί φαίνονται ιδιαίτερα λογικοί και οξυδερκείς και, λόγω του ότι κατανοούν την αλήθεια, δεν επιδεικνύουν τόση αυταρέσκεια ή αλαζονεία. Μπορούν να διακρίνουν και να αντιλαμβάνονται πολλή από τη διαφθορά που έχει αποκαλυφθεί σ’ αυτούς, κι έτσι δεν γίνονται αλαζονικοί. Είναι σε θέση να έχουν μετρημένη κατανόηση του ποια είναι η θέση του ανθρώπου, πώς να συμπεριφέρεται κάποιος λογικά, πώς να είναι ευσυνείδητος, τι να λέει και τι όχι, και τι να λέει και να κάνει ανάλογα με το άτομο στο οποίο απευθύνεται. Γι’ αυτό και λέγεται πως κάτι τέτοιοι άνθρωποι είναι σχετικά λογικοί. Όσοι έχουν υποστεί αλλαγή στις διαθέσεις τους βιώνουν πραγματικά ανθρώπινη ομοιότητα και κατέχουν την αλήθεια. Είναι πάντα σε θέση να μιλούν και να βλέπουν τα πράγματα σύμφωνα με την αλήθεια, και έχουν αρχές σε οτιδήποτε κάνουν· δεν υπόκεινται στην επιρροή κανενός ανθρώπου, ζητήματος ή πράγματος, έχουν όλοι τις δικές τους απόψεις και μπορούν να διατηρούν την αλήθεια-θεμελιώδη αρχή. Οι διαθέσεις τους είναι σχετικά σταθερές, εκείνοι δεν αμφιταλαντεύονται και ανεξάρτητα από τις συνθήκες, κατανοούν πώς να κάνουν τα καθήκοντά τους όπως αρμόζει και πώς να συμπεριφέρονται προς ικανοποίηση του Θεού. Αυτοί των οποίων οι διαθέσεις έχουν πράγματι αλλάξει δεν επικεντρώνονται στο τι να κάνουν ώστε να φαίνονται καλοί σε επιφανειακό επίπεδο· έχουν κερδίσει εσωτερική διαύγεια στο τι να κάνουν για να ικανοποιήσουν τον Θεό. Συνεπώς, μπορεί εξωτερικά να μη φαίνονται τόσο ενθουσιώδεις ούτε σαν να έχουν κάνει κάτι σπουδαίο, μα όλα όσα κάνουν είναι γεμάτα νόημα, είναι πολύτιμα και αποδίδουν πρακτικά αποτελέσματα. Αυτοί των οποίων η διάθεση έχει αλλάξει είναι βέβαιο πως κατέχουν μεγάλο μέρος της αλήθειας και αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί από την οπτική τους στα ζητήματα και τις ηθικές πράξεις τους. Όσοι δεν κατέχουν την αλήθεια δεν έχουν πετύχει απολύτως καμία αλλαγή στη διάθεσή τους. Μια αλλαγή διάθεσης δεν σημαίνει πως έχει κανείς ώριμη και έμπειρη ανθρώπινη φύση· αναφέρεται κυρίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αλλάζουν κάποια από τα σατανικά δηλητήρια μέσα στη φύση ενός ατόμου ως αποτέλεσμα της απόκτησης γνώσης για τον Θεό και μιας κατανόησης της αλήθειας. Δηλαδή, τα σατανικά αυτά δηλητήρια καθαίρονται, και η αλήθεια που εκφράζεται από τον Θεό ριζώνει μέσα σε τέτοιους ανθρώπους, γίνεται η ζωή τους και γίνεται το ίδιο το θεμέλιο της ύπαρξής τους. Μόνο τότε γίνονται νέοι άνθρωποι και, ως εκ τούτου, βιώνουν μεταμόρφωση στη διάθεση. Μια μεταμόρφωση στη διάθεση δεν σημαίνει πως η εξωτερική διάθεση των ανθρώπων είναι ταπεινότερη από πριν, πως ήταν αλαζόνες αλλά τώρα μπορούν να επικοινωνήσουν λογικά ή πως δεν άκουγαν κανέναν αλλά τώρα είναι σε θέση να ακούν τους άλλους —τέτοιες εξωτερικές αλλαγές δεν μπορεί να χαρακτηριστούν μεταμορφώσεις της διάθεσης. Φυσικά, οι μεταμορφώσεις στη διάθεση περιλαμβάνουν και τέτοιες καταστάσεις και εκφράσεις, αλλά το βασικότερο συστατικό είναι πως εσωτερικά, η ζωή τους έχει αλλάξει. Η αλήθεια που εκφράζεται από τον Θεό γίνεται η ίδια τους η ζωή, τα σατανικά δηλητήρια μέσα τους εξαλείφονται και οι απόψεις τους έχουν αλλάξει εντελώς —και καμιά τους δεν βρίσκεται σε αρμονία με αυτές του κόσμου. Αυτοί οι άνθρωποι διακρίνουν ξεκάθαρα τις μηχανορραφίες και τα δηλητήρια του μεγάλου κόκκινου δράκοντα· έχουν κατανοήσει την πραγματική ουσία της ζωής. Έτσι, οι αξίες της ζωής τους έχουν αλλάξει και αυτό είναι και το πιο θεμελιώδες είδος μεταμόρφωσης και η ουσία μιας αλλαγής στη διάθεση.

«Ο Λόγος», τόμ. 3: «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών», Μέρος τρίτο

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο