Η εποχή της βασιλείας είναι η εποχή του λόγου

Στην Εποχή της Βασιλείας, ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για να αναγγείλει μια νέα εποχή, να αλλάξει τα μέσα του έργου Του και να επιτελέσει το έργο όλης της εποχής. Αυτή είναι η θεμελιώδης αρχή, σύμφωνα με την οποία ο Θεός εργάζεται στην Εποχή του Λόγου. Ενσαρκώθηκε για να μιλήσει από διαφορετικές οπτικές γωνίες, επιτρέποντας στον άνθρωπο να δει αληθινά τον Θεό, ο οποίος είναι ο Λόγος που εμφανίζεται στη σάρκα, και η σοφία και το θαύμα Του. Αυτό το έργο επιτελείται ώστε να επιτύχει πιο αποτελεσματικά τους στόχους της κατάκτησης του ανθρώπου, της τελείωσης του ανθρώπου και του αποκλεισμού του ανθρώπου. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της χρήσης του λόγου για την επιτέλεση του έργου στην Εποχή του Λόγου. Μέσω του λόγου, ο άνθρωπος καταφέρνει να γνωρίσει το έργο του Θεού, τη διάθεση του Θεού, την ουσία του ανθρώπου και σε τι οφείλει να εισέλθει ο άνθρωπος. Μέσω του λόγου, ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου που ο Θεός επιθυμεί να επιτελέσει στην Εποχή του Λόγου. Μέσω του λόγου, ο άνθρωπος αποκαλύπτεται, αποκλείεται και δοκιμάζεται. Ο άνθρωπος έχει δει τον λόγο, έχει ακούσει τον λόγο και έχει επίγνωση της ύπαρξης του λόγου. Ως αποτέλεσμα, ο άνθρωπος πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού. Ο άνθρωπος πιστεύει στην παντοδυναμία και τη σοφία του Θεού, καθώς και στην καρδιά του Θεού που είναι γεμάτη αγάπη για τον άνθρωπο, και στην επιθυμία Του να σώσει τον άνθρωπο. Μολονότι η λέξη «λόγος» είναι απλή και συνηθισμένη, ο λόγος που προέρχεται από το στόμα του ενσαρκωμένου Θεού συγκλονίζει ολόκληρο το σύμπαν. Ο λόγος Του μεταμορφώνει την καρδιά του ανθρώπου, τις αντιλήψεις και την παλαιά διάθεση του ανθρώπου, καθώς και την παλαιά εμφάνιση ολόκληρου του κόσμου. Μέσα από τις διάφορες εποχές, μόνο ο Θεός της σημερινής εποχής εργάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, και μόνο Αυτός μιλά και σώζει τον άνθρωπο κατ’ αυτόν τον τρόπο. Εφεξής, ο άνθρωπος ζει υπό την καθοδήγηση του λόγου, άγεται και θρέφεται από τον λόγο. Ζει στον κόσμο του λόγου, ζει μέσα στο ανάθεμα και τις ευλογίες του λόγου του Θεού και περισσότερο δε, ζει υπό την κρίση και την παίδευση του λόγου. Αυτός ο λόγος και αυτό το έργο είναι όλα χάριν της σωτηρίας του ανθρώπου, την επίτευξη του θελήματος του Θεού και την αλλαγή της αρχικής εμφάνισης του κόσμου της παλαιάς δημιουργίας. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο με τον λόγο, οδηγεί τους ανθρώπους σε όλο το σύμπαν με τον λόγο, κατακτά και τους σώζει με τον λόγο. Εν τέλει, θα χρησιμοποιήσει τον λόγο για να θέσει τέλος σε ολόκληρο τον παλαιό κόσμο. Μόνο τότε θα ολοκληρωθεί πλήρως το σχέδιο διαχείρισης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Εποχής της Βασιλείας, ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για να επιτελέσει το έργο Του και να επιτύχει τα αποτελέσματα του έργου Του. Δεν φέρει θεαματικές αλλαγές ούτε κάνει θαύματα. Απλώς επιτελεί το έργο Του μέσω του λόγου. Εξαιτίας του λόγου, ο άνθρωπος τρέφεται και ζει. Εξαιτίας του λόγου, ο άνθρωπος κερδίζει τη γνώση και την αληθινή εμπειρία. Ο άνθρωπος στην Εποχή του Λόγου έχει πράγματι λάβει εξαιρετικές ευλογίες. Ο άνθρωπος δεν υποφέρει από πόνους της σάρκας και απλώς απολαμβάνει την πλούσια προσφορά του λόγου του Θεού. Δεν χρειάζεται να αναζητήσει ή να ταξιδέψει, και βλέπει με άνεση την εμφάνιση του Θεού, Τον ακούει να μιλάει προσωπικά, λαμβάνει την προσφορά Του και Τον βλέπει προσωπικά να επιτελεί το έργο Του. Ο άνθρωπος στο παρελθόν δεν ήταν σε θέση να τα απολαύσει αυτά, και δεν θα μπορούσε ποτέ να λάβει αυτές τις ευλογίες.

Ο Θεός είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει τον άνθρωπο. Από όποια άποψη και αν μιλάει, είναι εξ ολοκλήρου χάριν της τελείωσης αυτών των ανθρώπων. Ο λόγος που εκφράζεται από την οπτική γωνία του Πνεύματος είναι δύσκολο να γίνει κατανοητός από τον άνθρωπο, και ο άνθρωπος αδυνατεί να βρει ένα μονοπάτι για να το κάνει πράξη, επειδή ο άνθρωπος έχει περιορισμένη ικανότητα σύλληψης. Το έργο του Θεού επιτυγχάνει διαφορετικά αποτελέσματα, και κάθε στάδιο του έργου περιέχει τον σκοπό Του. Επιπλέον, πρέπει να μιλήσει από διαφορετικές οπτικές γωνίες για την τελείωση του ανθρώπου. Αν εξέφραζε τη φωνή Του μόνο από την οπτική γωνία του Πνεύματος, αυτό το στάδιο του έργου του Θεού δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί. Από τον τόνο της φωνής Του, μπορείς να δεις ότι είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει αυτή την ομάδα ανθρώπων. Ως άνθρωπος που επιθυμεί να τελειωθεί από τον Θεό, ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνεις; Πρέπει πρώτα να γνωρίσεις το έργο του Θεού. Καθώς χρησιμοποιούνται νέα μέσα και η μία εποχή διαδέχεται την άλλη, έχουν αλλάξει και τα μέσα με τα οποία εργάζεται ο Θεός, όπως και ο τρόπος που ο Θεός εκφράζεται. Επί του παρόντος, δεν έχουν αλλάξει μόνο τα μέσα του έργου Του, αλλά και η εποχή. Πριν ήταν η Εποχή της Βασιλείας, ένα στάδιο έργου στο οποίο ο άνθρωπος έπρεπε να αγαπά τον Θεό. Τώρα, είναι η Εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας —η Εποχή του Λόγου— δηλαδή, μια εποχή κατά την οποία ο Θεός χρησιμοποιεί πολλούς τρόπους έκφρασης για την τελείωση του ανθρώπου, και εκφράζεται από διαφορετικές οπτικές γωνίες για να θρέψει τον άνθρωπο. Μόλις ξεκίνησε η Εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας, ο Θεός άρχισε να χρησιμοποιεί τον λόγο με σκοπό την τελείωση του ανθρώπου, επιτρέποντας στον άνθρωπο να εισέλθει στην πραγματικότητα της ζωής και να οδηγήσει τον άνθρωπο στον σωστό δρόμο. Ο άνθρωπος έχει βιώσει τόσα πολλά στάδια του έργου Του και έχει δει ότι το έργο του Θεού δεν παραμένει αμετάβλητο. Αντιθέτως, εξελίσσεται και εμβαθύνει συνεχώς. Μετά από μια τόσο μακρά περίοδο εμπειρίας, το έργο έχει μεταστραφεί και έχει μεταβληθεί επανειλημμένα, αλλά ανεξαρτήτως των αλλαγών, δεν αποκλίνει ποτέ από τον στόχο του Θεού να κατεργαστεί τον άνθρωπο. Ακόμη και μέσω δέκα χιλιάδων αλλαγών, ο αρχικός σκοπός του δεν μεταβάλλεται ποτέ και ποτέ δεν αποκλίνει από την αλήθεια ή τη ζωή. Οι αλλαγές στα μέσα με τα οποία επιτελείται το έργο αφορούν απλώς μια αλλαγή στη μορφή του έργου και της οπτικής γωνίας της έκφρασης, όχι αλλαγή στον κεντρικό στόχο του έργου Του. Αλλαγές στον τόνο της φωνής και των μέσων του έργου πραγματοποιούνται για την επίτευξη ενός αποτελέσματος. Αλλαγή στον τόνο της φωνής δε σημαίνει αλλαγή του σκοπού ή της θεμελιώδους αρχής του έργου. Η ουσία του ανθρώπου που πιστεύει στον Θεό είναι να αναζητήσει τη ζωή. Αν πιστεύεις στον Θεό, αλλά δεν αναζητάς τη ζωή ή δεν επιδιώκεις την αλήθεια ή τη γνώση του Θεού, τότε δεν υπάρχει πίστη στον Θεό! Είναι ρεαλιστικό να προσπαθείς ακόμα να εισέλθεις στη βασιλεία για να γίνεις βασιλιάς; Μόνο η επίτευξη της αληθινής αγάπης για τον Θεό μέσω της αναζήτησης της ζωής είναι πραγματικότητα. Η επιδίωξη και η εφαρμογή της αλήθειας στην πράξη είναι όλα πραγματικότητα. Βίωσε τον λόγο του Θεού καθώς αναγιγνώσκεις τον λόγο Του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα συλλάβεις τη γνώση του Θεού μέσω της πραγματικής εμπειρίας. Αυτή είναι πραγματική επιδίωξη.

Στην Εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας, το αν έχεις εισέλθει σε αυτή τη νέα εποχή, καθορίζεται από το αν έχεις εισέλθει στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού, και εάν ο λόγος Του λειτουργεί ως η πραγματικότητα της ζωής σου. Ο λόγος του Θεού γίνεται γνωστός σε όλους, έτσι ώστε, τελικά, όλοι οι άνθρωποι να ζήσουν στον κόσμο του λόγου, και ο λόγος του Θεού να διαφωτίσει και να φωτίσει κάθε άνθρωπο εσωτερικά. Αν κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου είσαι βιαστικός και απρόσεκτος καθώς αναγιγνώσκεις τον λόγο του Θεού, και δεν ενδιαφέρεσαι καθόλου για τον λόγο Του, αυτό δείχνει ότι η κατάστασή σου δεν είναι σωστή. Αν αδυνατείς να εισέλθεις στην Εποχή του Λόγου, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν εργάζεται εντός σου. Αν έχεις εισέλθει σε αυτήν την εποχή, Αυτός θα επιτελέσει το έργο Του. Τι μπορείς να κάνεις επί του παρόντος, στην αρχή αυτής της Εποχής του Λόγου, για να κερδίσεις το έργο του Αγίου Πνεύματος; Σε αυτήν την εποχή, ο Θεός θα καταστήσει πραγματικότητα μεταξύ σας, ώστε κάθε άνθρωπος να βιώνει τον λόγο του Θεού, να είναι σε θέση να κάνει την αλήθεια πράξη, και να αγαπά τον Θεό με ειλικρίνεια. Όλοι οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούν τον λόγο του Θεού ως βάση και πραγματικότητά τους, και θα έχουν καρδιά γεμάτη φόβο Θεού. Επίσης, εάν κάνει πράξη τον λόγο του Θεού, ο άνθρωπος θα μπορεί τότε να κυβερνήσει μαζί με τον Θεό. Αυτό είναι το έργο που θα επιτύχει ο Θεός. Μπορείς να πορευτείς χωρίς να αναγιγνώσκεις τον λόγο του Θεού; Υπάρχουν πολλοί τώρα που αισθάνονται ότι δεν μπορούν να διάγουν ούτε μία ή δύο ημέρες χωρίς να αναγνώσουν τον λόγο του Θεού. Πρέπει να αναγιγνώσκουν τον λόγο Του καθημερινά, κι αν ο χρόνος δεν το επιτρέπει, η ακρόαση του λόγου Του αρκεί. Αυτή είναι η αίσθηση που δίνει το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο και πώς Αυτός αρχίζει να αγγίζει τον άνθρωπο. Κυβερνά, δηλαδή, τον άνθρωπο μέσω του λόγου, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να εισέλθει στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού. Αν νιώθεις σκότος και δίψα μετά από μία μόνο μέρα χωρίς να φας και να πιείς τον λόγο του Θεού και το θεωρείς απαράδεκτο, αυτό δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα σε έχει αγγίξει και δεν έχει απομακρυνθεί από εσένα. Τότε βρίσκεσαι σε αυτό το ρεύμα. Ωστόσο, εάν δεν έχεις αντιληφθεί ή δεν έχεις αισθανθεί δίψα μετά από μια δύο ημέρες χωρίς να φας και να πιείς τον λόγο του Θεού και δεν αισθάνεσαι συγκινημένος, αυτό δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα έχει απομακρυνθεί από εσένα. Αυτό σημαίνει, συνεπώς, ότι η κατάσταση εντός σου δεν είναι σωστή. Δεν έχεις εισέλθει στην Εποχή του Λόγου και έχεις μείνει πίσω. Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για να κυβερνήσει τον άνθρωπο. Αισθάνεσαι καλά αν τρως και πίνεις τον λόγο του Θεού και εάν όχι, δεν υπάρχει οδός να ακολουθήσεις. Ο λόγος του Θεού γίνεται το φαγητό του ανθρώπου και η κινητήρια δύναμή του. Η Βίβλος αναφέρει ότι «Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού». Αυτό είναι το έργο που ο Θεός θα ολοκληρώσει την σήμερον ημέρα. Θα πραγματώσει αυτή την αλήθεια μέσα σας. Γιατί ο άνθρωπος στο παρελθόν μπορούσε να διάγει πολλές ημέρες χωρίς να αναγιγνώσκει τον λόγο του Θεού, αλλά συνέχιζε να τρώει και να εργάζεται; Και γιατί δεν συμβαίνει αυτό τώρα; Σε αυτήν την εποχή, ο Θεός χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο τον λόγο για να κυβερνήσει τοις πάσι. Μέσω του λόγου του Θεού, ο άνθρωπος κρίνεται και τελειώνεται, και τελικά μεταφέρεται στη βασιλεία. Μόνο ο λόγος του Θεού μπορεί να θρέψει τη ζωή του ανθρώπου και μόνο ο λόγος του Θεού μπορεί να παράσχει στον άνθρωπο το φως και την οδό της πράξης, ιδιαίτερα στην Εποχή της Βασιλείας. Εφόσον τρως και πίνεις καθημερινά τον λόγο Του και δεν εγκαταλείπεις την πραγματικότητα του λόγου του Θεού, ο Θεός θα μπορέσει να επιτύχει την τελείωσή σου.

Δεν μπορεί να βιάζεται κανείς να επιτύχει τον στόχο του όταν αναζητά τη ζωή. Η εξέλιξη στη ζωή δεν συντελείται μέσα σε μία ή δύο ημέρες. Το έργο του Θεού είναι κανονικό και πρακτικό, και πρέπει να διέλθει από την απαραίτητη διαδικασία. Ο Ιησούς που ενσαρκώθηκε, χρειάστηκε μια διαδικασία 33,5 ετών για να ολοκληρώσει το έργο Του της σταύρωσης, για να μην αναφέρουμε τη ζωή του ανθρώπου! Επίσης, δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί ένας κανονικός άνθρωπος που να φανερώνει τον Θεό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους ανθρώπους του έθνους του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Είναι χαμηλού επιπέδου και χρειάζονται μια μακρά περίοδο λόγου και έργου του Θεού. Επομένως, μη βιάζεσαι να δεις αποτελέσματα. Πρέπει να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού ενεργά και να καταβάλεις μεγαλύτερη προσπάθεια επί του λόγου του Θεού. Αφού διαβάσεις τον λόγο Του, πρέπει να είσαι σε θέση να τον κάνεις πράξη στην πραγματικότητα, και με τον λόγο του Θεού, αποκτάς στη συνέχεια γνώση, διορατικότητα, ευθυκρισία και σοφία. Μέσω αυτού, θα αλλάξεις χωρίς να το συνειδητοποιήσεις. Αν είσαι σε θέση να δεχτείς ως αρχές σου τη βρώση και την πόση του λόγου του Θεού, την ανάγνωση του λόγου Του, τη γνώση του, τη βίωση και την εφαρμογή του στην πράξη, θα εξελιχθείς χωρίς να το συνειδητοποιήσεις. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι σε θέση να κάνουν πράξη τον λόγο του Θεού ακόμη και μετά την ανάγνωση του! Γιατί βιάζεσαι; Όταν φτάσεις σε ένα συγκεκριμένο ανάστημα, θα είσαι σε θέση να κάνεις τον λόγο Του πράξη. Θα έλεγε ένα παιδί τεσσάρων ή πέντε ετών ότι δεν μπορεί να στηρίξει ή να τιμήσει τους γονείς του; Πρέπει να γνωρίζεις τώρα ποιο είναι το ανάστημά σου, να κάνεις πράξη ό,τι μπορείς, και να μη διαταράσσεις τη διαχείριση του Θεού. Απλώς τρώγε και πίνε τον λόγο του Θεού και συνέχισε να προχωράς, εφάρμοσέ το αυτό ως θεμελιώδη αρχή σου. Μην ανησυχείς ακόμα για το αν ο Θεός μπορεί να σε ολοκληρώσει. Μην το εξετάζεις αυτό ακόμα. Απλώς τρώγε και πίνε τον λόγο του Θεού όποτε τον συναντάς, και είναι βέβαιο ότι ο Θεός θα μπορέσει να σε ολοκληρώσει. Ωστόσο, υπάρχει μια θεμελιώδης αρχή, σύμφωνα με την οποία πρέπει να τρως και να πίνεις τον λόγο Του. Μην το πράττεις αβλεπεί. Αντιθέτως, αναζήτα τον λόγο που πρέπει να γνωρίσεις, δηλαδή αυτόν που σχετίζεται με το όραμα. Μια άλλη πτυχή που πρέπει να αναζητήσεις είναι εκείνη της πραγματικής πράξης, δηλαδή, εκείνη σχετικά με το πού οφείλεις να εισέλθεις. Η μία πτυχή αφορά τη γνώση, και η άλλη αφορά την είσοδο. Μόλις ανακαλύψεις και τα δύο, δηλαδή, όταν συλλάβεις τι πρέπει να γνωρίζεις και τι να κάνεις πράξη, θα γνωρίζεις πώς να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού.

Η θεμελιώδης αρχή σύμφωνα με την οποία εκφράζεσαι, είναι να προχωράς μπροστά και να μιλάς για τον λόγο του Θεού. Όταν συναθροίζεστε, πρέπει να κοινωνείτε τον λόγο του Θεού και να τον χρησιμοποιείτε ως το κύριο θέμα της συζήτησής σας. Μιλήστε για το τι γνωρίζετε γύρω από τον λόγο του Θεού, πώς εσείς κάνετε τον λόγο Του πράξη και πώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Αν κοινωνείς τον λόγο του Θεού, το Άγιο Πνεύμα θα σε φωτίσει. Ο άνθρωπος πρέπει επίσης να συνεργάζεται, προκειμένου ο κόσμος αυτός να γίνει κόσμος του λόγου του Θεού. Αν δεν εισέλθεις σε αυτό, ο Θεός δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο Του. Εάν δεν μιλάς για τον λόγο Του, δεν μπορεί να σε φωτίσει. Όποτε έχεις ελεύθερο χρόνο, μίλα για τον λόγο του Θεού. Μη μιλάς άσκοπα! Άφησε τη ζωή σου να γεμίσει με τον λόγο του Θεού. Τότε θα είσαι αληθινός πιστός. Ακόμα κι αν η κοινωνία σου είναι επιφανειακή, δεν πειράζει. Χωρίς την επιφάνεια, δεν θα υπήρχε βάθος. Υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί. Μέσω της άσκησής σου, αποκτάς γνώση όσον αφορά την φώτισή σου από το Άγιο Πνεύμα, και πώς να τρως και να πίνεις αποτελεσματικά τον λόγο του Θεού. Μετά από μια περίοδο τέτοιας εξερεύνησης, θα εισέλθεις στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού. Μόνο αν είσαι αποφασισμένος να συνεργαστείς, θα λάβεις το έργο του Αγίου Πνεύματος.

Υπάρχουν δύο πτυχές της αρχής περί της βρώσης και της πόσης του λόγου του Θεού: Η μία σχετίζεται με τη γνώση, και η άλλη με την είσοδο. Ποιον λόγο θα πρέπει να γνωρίσεις; Θα πρέπει να γνωρίσεις τον λόγο που σχετίζεται με το όραμα (δηλαδή, σε ποια εποχή έχει εισέλθει τώρα ο Θεός, τι θέλει να επιτύχει ο Θεός επί του παρόντος, τι είναι ενσάρκωση, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά σχετίζονται με το όραμα). Ποια είναι η οδός, στην οποία θα πρέπει να εισέλθει ο άνθρωπος; Αυτό αναφέρεται στον λόγο του Θεού, στον οποίο ο άνθρωπος θα πρέπει να εισέλθει και να κάνει πράξη. Αυτές είναι οι δύο πτυχές της βρώσης και της πόσης του λόγου του Θεού. Εφεξής, τρώγε και πίνε τον λόγο του Θεού κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αν κατανοείς σαφώς τον λόγο που αφορά το όραμα, τότε δε χρειάζεται να αναγνώσεις τίποτα περαιτέρω. Πρωταρχική σημασία έχει να τρως και να πίνεις περισσότερο λόγο όσον αφορά την είσοδο, όπως πώς να στρέψεις την καρδιά σου προς τον Θεό, πώς να γαληνέψεις την καρδιά σου ενώπιον του Θεού, και πώς να απαρνηθείς τη σάρκα. Αυτό πρέπει να κάνεις πράξη. Εάν δεν γνωρίζεις πώς να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού, δεν είναι δυνατή η επίτευξη πραγματικής κοινωνίας. Μόλις γνωρίσεις πώς να τρως και να πίνεις τον λόγο Του, και έχεις κατανοήσει τι είναι σημαντικό, θα καταστείς αβίαστα κοινωνός. Όποια και αν είναι τα ζητήματα που τίθενται, μπορείς να τα κοινωνείς και να συλλαμβάνεις την πραγματικότητα. Κοινωνώντας τον λόγο του Θεού χωρίς πραγματικότητα σημαίνει ότι αδυνατείς να συλλάβεις τι είναι σημαντικό, και αυτό δείχνει ότι δεν γνωρίζεις πώς να τρως και να πίνεις τον λόγο Του. Κάποιοι αισθάνονται κούραση όταν αναγιγνώσκουν τον λόγο του Θεού. Αυτή η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική. Πράγματι, το φυσιολογικό είναι να μην κουράζεσαι ποτέ να αναγιγνώσκεις τον λόγο του Θεού, να τον αποζητάς συνεχώς και πάντα να σκέφτεσαι ότι ο λόγος του Θεού είναι καλός. Έτσι τρώει και πίνει τον λόγο του Θεού κάποιος που έχει πραγματικά εισέλθει. Όταν αισθάνεσαι ότι ο λόγος του Θεού είναι αληθινά πρακτικός και είναι ακριβώς αυτός, στον οποίο πρέπει να εισέλθει ο άνθρωπος, όταν αισθάνεσαι ότι ο λόγος Του είναι πολύ χρήσιμος και ωφέλιμος για τον άνθρωπο και ότι θρέφει την ανθρώπινη ζωή, αυτό το συναίσθημα το λαμβάνεις από το Άγιο Πνεύμα, γιατί άγγιξε την υπάρξή σου το Άγιο Πνεύμα. Αυτό αποδεικνύει ότι το Άγιο Πνεύμα εργάζεται εντός σου, και ότι ο Θεός δεν έχει στραφεί μακριά σου. Όταν διαπιστώνουν ότι ο Θεός μιλάει συνεχώς, κάποιοι κουράζονται από τον λόγο Του και πιστεύουν ότι δεν έχει σημασία το να αναγνώσουν τον λόγο Του. Αυτή η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική. Οι καρδιές τους δεν διψούν να εισέλθουν στην πραγματικότητα, και αυτοί οι άνθρωποι ούτε διψούν ούτε θεωρούν σημαντική την τελείωσή τους. Όποτε διαπιστώνεις ότι δεν διψάς για τον λόγο του Θεού, είναι ένδειξη ότι η κατάστασή σου δεν είναι φυσιολογική. Στο παρελθόν, το αν ο Θεός στράφηκε μακριά σου καθορίστηκε από το εάν είχες γαλήνη εντός σου και βίωνες την αγαλλίαση. Τώρα, σημασία έχει το αν διψάς για τον λόγο του Θεού, εάν ο λόγος Του είναι η πραγματικότητά σου, εάν είσαι πιστός και αν είσαι σε θέση να πράξεις ό,τι μπορείς για τον Θεό. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος κρίνεται από την πραγματικότητα του λόγου του Θεού. Ο Θεός απευθύνει τον λόγο Του σε όλους τους ανθρώπους. Εάν είσαι διατεθειμένος να τον αναγνώσεις, θα σε διαφωτίσει, αλλά εάν δεν είσαι, δεν θα το πράξει. Ο Θεός διαφωτίζει όσους πεινούν και διψούν για τη δικαιοσύνη, και όσους Τον αναζητούν. Κάποιοι λένε ότι ο Θεός δεν τους διαφώτισε, ακόμη κι αφού ανάγνωσαν τον λόγο Του. Πώς αναγνώστηκε ο λόγος; Αν αναγνώσεις τον λόγο Του σαν να θαυμάζεις λουλούδια ενώ καλπάζεις πάνω σε άλογο και δεν δίνεις σημασία στην πραγματικότητα, πώς να σε διαφωτίσει ο Θεός; Πώς θα μπορούσε κάποιος που δεν λατρεύει τον Λόγο του Θεού να τελειωθεί από Αυτόν; Εάν δεν λατρεύεις τον λόγο του Θεού, τότε δεν θα κατέχεις ούτε την αλήθεια ούτε την πραγματικότητα. Αν λατρεύεις τον λόγο Του, τότε θα είσαι σε θέση να κάνεις την αλήθεια πράξη. Τότε θα κατέχεις την πραγματικότητα. Συνεπώς, πρέπει να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, είτε είσαι απασχολημένος είτε όχι, είτε οι συνθήκες είναι δυσμενείς ή όχι, και είτε δοκιμάζεσαι ή όχι. Εν γένει, ο λόγος του Θεού είναι η βάση της ύπαρξης του ανθρώπου. Κανείς δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τον λόγο Του και πρέπει να τρώει τον λόγο Του σαν να τρώει τα τρία γεύματα της ημέρας. Θα μπορούσε τόσο εύκολα ο Θεός να κερδίσει κάποιον και να τον οδηγήσει στην τελείωση; Είτε κατανοείς είτε όχι επί του παρόντος, είτε γνωρίζεις το έργο του Θεού, πρέπει να τρως και να πίνεις περισσότερο από τον λόγο του Θεού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα εισέλθεις ενεργητικά. Αφού αναγνώσεις τον λόγο του Θεού, βιάσου να κάνεις πράξη σε ό,τι μπορείς να εισέλθεις, και άφησε κατά μέρος για λίγο ό,τι δεν μπορείς. Ίσως αδυνατείς να κατανοήσεις ένα μεγάλο μέρος του λόγου του Θεού στην αρχή, αλλά μετά από δύο ή τρεις μήνες, ίσως κι έναν χρόνο, θα μπορέσεις. Για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό; Αυτό συμβαίνει επειδή ο Θεός δεν μπορεί να ολοκληρώσει τον άνθρωπο σε μία ή δύο ημέρες. Τις περισσότερες φορές, όταν αναγιγνώσκεις τον λόγο Του, μπορεί να μην τον κατανοείς επί του παρόντος. Σε αυτό το σημείο, μπορεί να φαίνεται σαν ένα απλό κείμενο. Μόνο μετά από μια περίοδο εμπειρίας θα είσαι σε θέση να κατανοήσεις. Ο Θεός έχει εκφράσει πολλά, οπότε θα πρέπει να καταβάλεις κάθε προσπάθεια να τρως και να πίνεις τον λόγο Του. Χωρίς να το συνειδητοποιήσεις, θα καταφέρεις να κατανοήσεις και το Άγιο Πνεύμα θα σε διαφωτίσει. Το Άγιο Πνεύμα διαφωτίζει τον άνθρωπο, συχνά χωρίς να το συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος. Αυτός σε διαφωτίζει και σε καθοδηγεί όταν διψάς και αναζητάς. Η θεμελιώδης αρχή, σύμφωνα με την οποία εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, επικεντρώνεται στον λόγο του Θεού, τον οποίο τρως και πίνεις. Όλοι όσοι δεν δίνουν σημασία στον λόγο του Θεού και επιδεικνύουν συνεχώς άλλη στάση απέναντι στον λόγο Του, η οποία χαρακτηρίζεται από επιπολαιότητα και την πεποίθηση ότι δεν έχει σημασία το αν αναγιγνώσκουν τον λόγο Του ή όχι, είναι όσοι δεν κατέχουν την πραγματικότητα. Ούτε το έργο του Αγίου Πνεύματος ούτε η διαφώτιση από Αυτόν φαίνεται σε αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι απλώς χασομερούν και είναι απατεώνες χωρίς αληθινά προσόντα, όπως ο κ. Νανγκό της παραβολής.[α]

Αν ο λόγος του Θεού δεν είναι η πραγματικότητά σου, δεν έχεις πραγματικό ανάστημα. Όταν έρθει η ώρα να δοκιμαστείς, η πτώση σου θα είναι σίγουρη, και τότε θα φανεί το πραγματικό σου ανάστημα. Αλλά εκείνη τη στιγμή, όσοι επιδιώκουν συστηματικά να εισέλθουν στην πραγματικότητα, θα κατανοήσουν τον σκοπό του έργου του Θεού. Εκείνος που κατέχει συνείδηση και διψά για τον Θεό, πρέπει να προβεί σε πράξεις για να ανταποδώσει στον Θεό την αγάπη Του. Όσοι δεν κατέχουν την πραγματικότητα, δεν μπορούν να παραμείνουν ακλόνητοι ούτε ενόψει ασήμαντων ζητημάτων. Υπάρχει απλώς μια διαφορά μεταξύ όσων διαθέτουν πραγματικό ανάστημα και όσων δεν έχουν. Γιατί, ενώ και οι δύο τρώνε και πίνουν τον λόγο του Θεού, κάποιοι είναι σε θέση να παραμείνουν ακλόνητοι σε μια δοκιμασία, ενώ άλλοι τρέπονται σε φυγή; Η προφανής διαφορά είναι ότι στερούνται πραγματικού αναστήματος. Δεν κατέχουν τον λόγο του Θεού ως την πραγματικότητά τους, και ο λόγος Του δεν έχει ριζώσει μέσα τους. Μόλις δοκιμαστούν, δεν υπάρχει οδός για αυτούς. Γιατί, λοιπόν, άλλοι μπορούν να παραμείνουν ακλόνητοι σε αυτή την περίπτωση; Αυτό συμβαίνει, επειδή έχουν σπουδαίο όραμα, ή ο λόγος του Θεού έχει γίνει εμπειρία μέσα τους και ό,τι έχουν δει στην πραγματικότητα, έχει γίνει η βάση της ύπαρξής τους. Έτσι, είναι σε θέση να παραμείνουν ακλόνητοι εν τω μέσω δοκιμασιών. Αυτό είναι το πραγματικό ανάστημα, και αυτή είναι και η ζωή. Κάποιοι ενδεχομένως αναγιγνώσκουν τον λόγο του Θεού, αλλά στη συνέχεια δεν τον κάνουν ποτέ πράξη ή δεν τον αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα. Όσοι δεν επιδεικνύουν σοβαρότητα, δεν θεωρούν σημαντική την πράξη. Όσοι δεν κατέχουν τον λόγο του Θεού ως την πραγματικότητα τους, είναι όσοι δεν διαθέτουν πραγματικό ανάστημα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να παραμείνουν ακλόνητοι στις δοκιμασίες.

Όταν ο Θεός μιλάει, θα πρέπει να λαμβάνεις αμέσως τον λόγο Του και να τον τρως. Ανεξάρτητα από το πόσα κατανοείς, μείνε πιστός στην άποψη, σύμφωνα με την οποία εστιάζεις στη βρώση, τη γνώση και την εφαρμογή του λόγου Του στην πράξη. Αυτό θα πρέπει να πράττεις. Μην ανησυχείς για το πόσο μπορεί να μεγαλώσει το ανάστημά σου. Απλά επικεντρώσου στο να τρως τον λόγο Του. Έτσι θα πρέπει να συνεργάζεται ο άνθρωπος. Η πνευματική σου ζωή συνίσταται κυρίως στο να εισέλθεις στην πραγματικότητα, όπου τρως και πίνεις τον λόγο του Θεού και τον κάνεις πράξη. Μην επικεντρώνεσαι σε τίποτα άλλο. Οι εκκλησιαστικοί ηγέτες θα πρέπει να είναι σε θέση να οδηγήσουν όλους τους αδελφούς και τις αδελφές στο να μάθουν πώς να τρώνε και να πίνουν τον λόγο του Θεού. Αυτή είναι η ευθύνη όλων των εκκλησιαστικών ηγετών. Ανεξαρτήτως από το αν είναι νέοι ή ηλικιωμένοι, όλοι πρέπει να θεωρούν τη βρώση και την πόση του λόγου του Θεού σημαντική, και να φυλάσσουν τον λόγο Του στην καρδιά τους. Εάν εισέλθεις σε αυτήν την πραγματικότητα, θα έχεις εισέλθει στην Εποχή της Βασιλείας. Σήμερα, οι περισσότεροι αισθάνονται ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς να τρώνε και να πίνουν τον λόγο του Θεού, και ανεξαρτήτως χρόνου, θεωρούν ότι ο λόγος Του είναι καινοφανής. Τότε ο άνθρωπος αρχίζει να πορεύεται στον σωστό δρόμο. Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για να κατεργάζεται και να θρέφει τον άνθρωπο. Όταν όλοι λαχταρούν και διψούν για τον λόγο του Θεού, θα εισέλθουν στον κόσμο του λόγου Του.

Ο Θεός έχει πει πολλά. Πόσα από αυτά γνωρίζεις; Σε πόσα έχεις εισέλθει; Εάν κάποιος εκκλησιαστικός ηγέτης δεν έχει οδηγήσει τους αδελφούς και τις αδελφές στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού, έχει αμελήσει το καθήκον του και δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του! Όποια και αν είναι η έκταση της βρώσης και της πόσης σου, ή ανεξάρτητα από το πόσο μπορείς να λάβεις, πρέπει να ξέρεις πώς να τρως και να πίνεις τον λόγο Του. Πρέπει να θεωρείς σημαντικό τον λόγο Του και να κατανοείς τη σημασία και την αναγκαιότητα αυτής της βρώσης και της πόσης. Ο Θεός έχει πει πάρα πολλά. Εάν δεν τρως και δεν πίνεις τον λόγο Του, ούτε αναζητάς ή κάνεις τον λόγο Του πράξη, δεν μπορείς να θεωρείσαι ότι πιστεύεις στον Θεό. Εφόσον πιστεύεις στον Θεό, πρέπει να τρως και να πίνεις τον λόγο Του, να βιώνεις τον λόγο Του και να κάνεις πράξη τον λόγο Του. Μόνο αυτή είναι η πίστη στον Θεό! Εάν λες ότι πιστεύεις στον Θεό, αλλά αδυνατείς να εκφράσεις δημόσια οποιονδήποτε λόγο Του ή να τον κάνεις πράξη, δεν θεωρείσαι ότι πιστεύεις στον Θεό. Αυτό σημαίνει «η αναζήτηση άρτου για την ικανοποίηση της πείνας». Αν μιλάς μόνο για ασήμαντη μαρτυρία, άχρηστα ζητήματα και επιφανειακά θέματα και δεν κατέχεις ούτε το παραμικρό ίχνος πραγματικότητας, αυτό δεν συνιστά πίστη στον Θεό. Ως εκ τούτου, δεν έχεις κατανοήσει τον σωστό τρόπο που πρέπει να πιστεύεις στον Θεό. Γιατί πρέπει να τρως και να πίνεις περισσότερο από τον λόγο του Θεού; Θεωρείται άραγε πίστη αν δεν τρως και δεν πίνεις τον λόγο Του και αναζητάς μόνο να ανέλθεις στον ουρανό; Ποιο είναι το πρώτο βήμα κάποιου που πιστεύει στον Θεό; Με ποιο μονοπάτι επιτυγχάνει ο Θεός την τελείωση του ανθρώπου; Μπορείς να τελειωθείς χωρίς να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού; Μπορείς να θεωρείσαι άνθρωπος της βασιλείας χωρίς να είναι ο λόγος του Θεού η πραγματικότητά σου; Τι ακριβώς είναι η πίστη στον Θεό; Όσοι πιστεύουν στον Θεό, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μια καλή συμπεριφορά εξωτερικά, και είναι εξαιρετικά σημαντικό να κατέχουν τον λόγο του Θεού. Ό,τι και να συμβεί, δεν μπορείς ποτέ να απομακρυνθείς από τον λόγο Του. Η γνώση σου για τον Θεό και η εκπλήρωση του θελήματός Του επιτυγχάνονται μέσω του λόγου Του. Όλα τα έθνη, τα θρησκεύματα, τα δόγματα και τα παρακλάδια θα κατακτηθούν μέσω του λόγου στο μέλλον. Ο Θεός θα μιλήσει άμεσα, και όλοι οι άνθρωποι θα κρατήσουν τον λόγο του Θεού στα χέρια τους. Μέσω αυτού, θα τελειωθούν οι άνθρωποι. Ο λόγος του Θεού διεισδύει παντού: Οι άνθρωποι μιλάνε για τον λόγο του Θεού και κάνουν πράξη τον λόγο του Θεού, ενώ φυλάσσουν και μέσα τους τον λόγο του Θεού. Τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, είναι διαποτισμένοι με τον λόγο του Θεού, και έτσι φτάνουν στην τελείωση. Όσοι εκπληρώνουν το θέλημα του Θεού και μπορούν να φέρουν τη μαρτυρία Του, είναι όσοι έχουν τον λόγο του Θεού ως πραγματικότητα.

Η είσοδος στην Εποχή του Λόγου, δηλαδή στην Εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας, είναι το έργο που ολοκληρώνεται επί του παρόντος. Εφεξής, κοινώνησε στην πράξη τον λόγο του Θεού. Μόνο τρώγοντας και πίνοντας τον λόγο Του και βιώνοντάς τον μπορείς να επιδείξεις τον λόγο του Θεού. Μόνο μέσα από τα λόγια της εμπειρίας σου μπορείς να πείσεις τους άλλους. Εάν δεν κατέχεις τον λόγο του Θεού, δεν θα μπορούσες να πείσεις κανέναν! Όλοι όσοι χρησιμοποιούνται από τον Θεό, είναι σε θέση να εκφράζουν τον λόγο του Θεού. Εάν αδυνατείς, αυτό δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν έχει εργαστεί εντός σου και δεν έχεις τελειωθεί. Αυτή είναι η σπουδαιότητα του λόγου του Θεού. Η καρδιά σου διψά για τον λόγο του Θεού; Όσοι διψούν για τον λόγο του Θεού, διψούν για την αλήθεια, και μόνο αυτοί οι άνθρωποι είναι ευλογημένοι από τον Θεό. Στο μέλλον, υπάρχουν πολύ περισσότερα, τα οποία ο Θεός θα εκφράσει σε όλα τα δόγματα και τα θρησκεύματα. Πρώτα μιλά και εκφράζει τη φωνή Του ανάμεσά σας και σας καθιστά ολοκληρωμένους πριν μιλήσει και εκφράσει τη φωνή Του στα Έθνη και τα κατακτήσει. Μέσω του λόγου, όλοι θα πειστούν ειλικρινά και απόλυτα. Μέσω του λόγου του Θεού και των αποκαλύψεών Του, η διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου έχει συρρικνωθεί. Όλοι έχουν την εμφάνιση του ανθρώπου και η επαναστατική διάθεση του ανθρώπου έχει επίσης μειωθεί. Ο λόγος εργάζεται επί του ανθρώπου με εξουσία και κατακτά τον άνθρωπο εντός του φωτός του Θεού. Το έργο που θα επιτελέσει ο Θεός στην παρούσα εποχή, καθώς και τα σημεία καμπής του έργου Του, βρίσκονται εντός του λόγου Του. Αν δεν αναγνώσεις τον λόγο Του, δεν θα κατανοήσεις τίποτα. Μέσω της δικής σου βρώσης και πόσης του λόγου Του, την κοινωνία με τους αδελφούς και τις αδελφές και τις πραγματικές εμπειρίες σου, η γνώση σου για τον λόγο του Θεού θα καταστεί πλήρης. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορείς αληθινά να τον βιώσεις στην πραγματικότητα.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.