Ο Θεός είναι ο Κύριος όλης της δημιουργίας

Ένα στάδιο του έργου των δύο προηγούμενων εποχών πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ· ένα άλλο πραγματοποιήθηκε στην Ιουδαία. Σε γενικές γραμμές, κανένα στάδιο αυτού του έργου δεν έφυγε από το Ισραήλ· ήταν τα στάδια του έργου που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στους ανθρώπους που επιλέχθηκαν αρχικά. Συνεπώς, από την σκοπιά των Ισραηλιτών, ο Θεός Ιεχωβά είναι μονάχα ο Θεός των Ισραηλιτών. Εξαιτίας του έργου του Ιησού στην Ιουδαία, και εξαιτίας της ολοκλήρωσης του έργου της σταύρωσης από Εκείνον, από την σκοπιά των Ιουδαίων, ο Ιησούς είναι ο Λυτρωτής του εβραϊκού λαού. Είναι μοναχά ο Βασιλιάς των Εβραίων, και όχι άλλου λαού· δεν είναι ο Κύριος που θα λυτρώσει τους Άγγλους, ούτε ο Κύριος που θα λυτρώσει τους Αμερικανούς, αλλά είναι ο Κύριος που θα λυτρώσει τους Ισραηλίτες, και στο Ισραήλ είναι οι Εβραίοι που Εκείνος θα λυτρώσει. Στην πραγματικότητα, ο Θεός είναι ο Κύριος όλων των πραγμάτων. Αυτός είναι ο Θεός όλης της δημιουργίας. Δεν είναι μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών, και δεν είναι μόνο ο Θεός των Εβραίων· Αυτός είναι ο Θεός όλης της δημιουργίας. Τα δύο προηγούμενα στάδια του έργου Του πραγματοποιήθηκαν στο Ισραήλ, και με αυτό τον τρόπο, κάποιες αντιλήψεις έχουν διαμορφωθεί στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Ιεχωβά εργαζόταν στο Ισραήλ και ο ίδιος ο Ιησούς πραγματοποιούσε το έργο Του στην Ιουδαία —επιπλέον, ότι μέσω της ενσάρκωσης Εκείνος εργαζόταν στην Ιουδαία— και όπως και να ’χει, αυτό το έργο δεν επεκτάθηκε πέρα από το Ισραήλ. Δεν εργαζόταν με τους Αιγύπτιους· δεν εργαζόταν με τους Ινδούς· εργαζόταν μόνο με τους Ισραηλίτες. Οι άνθρωποι με αυτό τον τρόπο σχηματίζουν διάφορες αντιλήψεις· επιπλέον, σχεδιάζουν το έργο του Θεού μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Λένε ότι όταν ο Θεός εργάζεται, αυτό πρέπει να πραγματοποιείται ανάμεσα στους επίλεκτους ανθρώπους και στο Ισραήλ· εκτός από τους Ισραηλίτες, ο Θεός δεν έχει άλλο παραλήπτη για το έργο Του, ούτε έχει άλλο σκοπό για το έργο Του· αυτοί είναι ιδιαίτερα αυστηροί στην «πειθαρχία» του ενσαρκωμένου Θεού, δίχως να Του επιτρέπουν να κινείται πέρα από το πεδίο του Ισραήλ. Δεν είναι αυτές όλες ανθρώπινες αντιλήψεις; Ο Θεός έφτιαξε όλους τους ουρανούς και τη γη και όλα τα πράγματα, και έφτιαξε όλη τη δημιουργία· πώς θα μπορούσε να περιορίσει το έργο Του μόνο στο Ισραήλ; Σ’ εκείνη την περίπτωση, ποιος λόγος θα υπήρχε για Εκείνον να φτιάξει ολόκληρη τη δημιουργία Του; Αυτός δημιούργησε ολόκληρο τον κόσμο· έχει πραγματοποιήσει το έξι χιλιάδων χρόνων πλάνο διαχείρισής Του όχι μόνο στο Ισραήλ αλλά και με κάθε άνθρωπο στο σύμπαν. Ανεξάρτητα από το αν αυτοί ζουν στην Κίνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Ρωσία, κάθε άτομο είναι απόγονος του Αδάμ· έχουν όλοι φτιαχτεί από τον Θεό. Ούτε ένα άτομο δεν μπορεί να ξεφύγει από το πεδίο της δημιουργίας του Θεού, και ούτε ένα άτομο δεν μπορεί να ξεφύγει από την ετικέτα του «απογόνου του Αδάμ». Είναι όλοι δημιούργημα του Θεού και είναι όλοι απόγονοι του Αδάμ· είναι επίσης οι διεφθαρμένοι απόγονοι των Αδάμ και Εύας. Δεν είναι μόνο οι Ισραηλίτες δημιούργημα του Θεού, αλλά όλοι οι άνθρωποι· παρόλα αυτά κάποιοι ανάμεσα στη δημιουργία είναι καταραμένοι, και κάποιοι είναι ευλογημένοι. Υπάρχουν πολλά ποθητά πράγματα σχετικά με τους Ισραηλίτες· ο Θεός εργάστηκε αρχικά μαζί τους επειδή ήταν ο λιγότερο διεφθαρμένος λαός. Οι Κινέζοι ωχριούν σε σύγκριση με αυτούς, και δεν μπορούν ούτε να ελπίζουν να είναι ισοδύναμοι με αυτούς· συνεπώς, ο Θεός αρχικά εργάστηκε ανάμεσα στο λαό του Ισραήλ, και το δεύτερο στάδιο του έργου Του πραγματοποιήθηκε μόνο στην Ιουδαία. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι άνθρωποι διαμορφώνουν πολλές αντιλήψεις και πολλούς κανόνες. Στην πραγματικότητα, αν Εκείνος επρόκειτο να δράσει σύμφωνα με τις ανθρώπινες αντιλήψεις, ο Θεός θα ήταν μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών· με αυτό τον τρόπο Αυτός δεν θα ήταν ικανός να επεκτείνει το έργο Του στα Εθνικά κράτη, επειδή θα ήταν μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών αντί ο Θεός όλης της δημιουργίας. Οι προφητείες είπαν ότι το όνομα του Ιεχωβά θα ήταν σπουδαίο στα Εθνικά κράτη και ότι το όνομα του Ιεχωβά θα εξαπλωνόταν στα Εθνικά κράτη —γιατί θα το έλεγαν αυτό; Αν ο Θεός ήταν μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών, τότε θα εργαζόταν μόνο στο Ισραήλ. Επιπλέον, δεν θα επέκτεινε αυτό το έργο, και δεν θα έκανε αυτή την προφητεία. Εφόσον Αυτός έκανε αυτή την προφητεία, θα χρειαζόταν να επεκτείνει το έργο Του στα Εθνικά κράτη και σε κάθε κράτος και μέρος. Εφόσον το δήλωσε αυτό, τότε θα το έκανε έτσι. Αυτό είναι το σχέδιό Του, επειδή Αυτός είναι ο Κύριος που δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και όλα τα πράγματα, και ο Θεός όλης της δημιουργίας. Ανεξάρτητα από το αν Εκείνος εργάζεται με τους Ισραηλίτες ή σε όλη την Ιουδαία, το έργο που Εκείνος κάνει είναι το έργο ολόκληρου του σύμπαντος και το έργο όλης της ανθρωπότητας. Το έργο που Αυτός κάνει σήμερα στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα —σε ένα Εθνικό κράτος— είναι ακόμα το έργο όλης της ανθρωπότητας. Το Ισραήλ μπορεί να είναι η βάση για το έργο Του επί γης· παρομοίως, η Κίνα μπορεί επίσης να γίνει η βάση για το έργο Του ανάμεσα στα Εθνικά κράτη. Δεν έχει Αυτός τώρα εκπληρώσει την προφητεία ότι «το όνομα του Ιεχωβά θα είναι σπουδαίο στα Εθνικά κράτη»; Το πρώτο βήμα του έργου Του ανάμεσα στα Εθνικά κράτη αναφέρεται σε αυτό το έργο που Αυτός κάνει στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Για τον ενσαρκωμένο Θεό να εργάζεται σε αυτή τη γη και να εργάζεται ανάμεσα σε αυτούς τους καταραμένους ανθρώπους λειτουργεί ιδιαίτερα αντίθετα με τις ανθρώπινες αντιλήψεις· αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο ταπεινοί και χωρίς καμία αξία. Αυτοί είναι όλοι άνθρωποι τους οποίους ο Ιεχωβά αρχικά εγκατέλειψε. Οι άνθρωποι μπορούν να εγκαταλειφθούν από άλλους ανθρώπους, αλλά εάν αυτοί εγκαταλειφθούν από τον Θεό, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν καμία υπόσταση, και θα έχουν την ελάχιστη αξία. Ως ένα μέρος της δημιουργίας, η κατοχή από τον Σατανά ή η εγκατάλειψη από άλλους ανθρώπους είναι και τα δύο επίπονα πράγματα, αλλά αν ένα κομμάτι της δημιουργίας εγκαταλειφθεί από τον Κύριο της δημιουργίας, αυτό σημαίνει ότι η υπόληψή του ή η υπόληψή της είναι απόλυτα χαμηλή. Οι απόγονοι του Μωάβ ήταν καταραμένοι, και ήταν γεννημένοι μέσα σε αυτή την υποανάπτυκτη χώρα· χωρίς καμία αμφιβολία, οι απόγονοι του Μωάβ είναι οι άνθρωποι με την χαμηλότερη υπόληψη υπό την επήρεια του σκότους. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι κατείχαν την χαμηλότερη υπόληψη στο παρελθόν, το έργο που έγινε ανάμεσά τους είναι το πιο ικανό να καταστρέψει ανθρώπινες αντιλήψεις, και είναι επίσης το πιο επωφελές έργο ολόκληρου του έξι χιλιάδων χρόνων πλάνου διαχείρισής Του. Για Εκείνον το να εργαστεί ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι η πιο ικανή πράξη για να καταστρέψει ανθρώπινες αντιλήψεις· με αυτό Εκείνος ξεκινά μια εποχή· με αυτό Εκείνος καταστρέφει όλες τις ανθρώπινες αντιλήψεις· με αυτό Εκείνος τελειώνει το έργο ολόκληρης της Εποχής της Χάριτος. Το αρχικό Του έργο πραγματοποιήθηκε στην Ιουδαία, στο πλαίσιο του Ισραήλ· στα Εθνικά κράτη Εκείνος δεν έκανε απολύτως κανένα έργο ξεκινήματος εποχής. Το τελευταίο στάδιο του έργου Του δεν πραγματοποιείται μόνο ανάμεσα στους ανθρώπους των Εθνικών κρατών· ακόμα περισσότερο, πραγματοποιείται ανάμεσα σε αυτούς τους καταραμένους ανθρώπους. Αυτό το σημείο είναι η απόδειξη η πιο ικανή να ταπεινώσει τον Σατανά· έτσι, ο Θεός «γίνεται» ο Θεός όλης της δημιουργίας στο σύμπαν και γίνεται ο Κύριος όλων των πραγμάτων, το αντικείμενο λατρείας για όλα αυτά που έχουν ζωή.

Υπάρχουν ακόμα κάποιοι άνθρωποι που ακόμα δεν καταλαβαίνουν τι είδος νέου έργου έχει ξεκινήσει ο Θεός. Ο Θεός έχει κάνει ένα νέο ξεκίνημα στα Εθνικά κράτη και έχει ξεκινήσει μια άλλη εποχή και έχει ξεκινήσει ένα άλλο έργο, και Εκείνος εργάζεται ανάμεσα στους απογόνους του Μωάβ. Δεν είναι αυτό το νεότερο έργο Του; Κανείς ανά τους αιώνες δεν έχει βιώσει αυτό το έργο, ούτε έχει κανένας ακούσει γι’ αυτό, πολύ λιγότερο να το εκτιμήσει. Η σοφία του Θεού, το θαύμα του Θεού, το αθέατο του Θεού, το μεγαλείο του Θεού, η αγιότητα του Θεού βασίζονται σε αυτό το στάδιο του έργου Του τις τελευταίες μέρες, για να αναδειχθεί ξεκάθαρα. Δεν είναι αυτό το νέο έργο που καταστρέφει ανθρώπινες αντιλήψεις; Υπάρχουν ακόμα εκείνοι που σκέφτονται έτσι: «Αφού ο Θεός καταράστηκε τον Μωάβ και είπε ότι Αυτός θα εγκαταλείψει τους απογόνους του Μωάβ, πώς θα μπορούσε να τους σώσει τώρα;» Είναι αυτοί οι άνθρωποι από τα Εθνικά κράτη που ήταν καταραμένοι και εξαναγκασμένοι να φύγουν από το Ισραήλ· οι Ισραηλίτες τους αποκαλούσαν «Εθνικά σκυλιά». Κατά την άποψη όλων, δεν είναι μόνο τα Εθνικά σκυλιά, αλλά ακόμη χειρότερα, οι γιοί της καταστροφής· με άλλα λόγια, δεν είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Αν και γεννήθηκαν αρχικά μέσα στο πλαίσιο του Ισραήλ, δεν είναι μέρος του λαού του Ισραήλ· εκδιώχθηκαν επίσης στα Εθνικά κράτη. Είναι οι πιο ταπεινοί άνθρωποι. Ακριβώς επειδή είναι οι πιο ταπεινοί μεταξύ της ανθρωπότητας ο Θεός πραγματοποιεί το έργο Του της αρχής μιας νέας εποχής ανάμεσά τους. Επειδή είναι αντιπροσωπευτικοί της διεφθαρμένης ανθρωπότητας και το έργο του Θεού δεν γίνεται χωρίς επιλεκτικότητα ή σκοπό, το έργο που πραγματοποιεί ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους σήμερα είναι επίσης το έργο που πραγματοποιείται μεταξύ της δημιουργίας. Ο Νώε ήταν μέρος της δημιουργίας, όπως είναι και οι απόγονοί του. Ο καθένας στον κόσμο με σάρκα και αίμα είναι μέρος της δημιουργίας. Το έργο του Θεού απευθύνεται σε όλη την δημιουργία· δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με το αν κάποιος έχει γίνει καταραμένος μετά την δημιουργία του. Το έργο διαχείρισής Του απευθύνεται σε όλη τη δημιουργία, όχι σε εκείνους τους επιλεγμένους ανθρώπους που δεν είναι καταραμένοι. Αφού ο Θεός επιθυμεί να πραγματοποιήσει το έργο Του μεταξύ της δημιουργίας Του, σίγουρα θα το ολοκληρώσει με επιτυχία· θα εργαστεί ανάμεσα σε εκείνους τους ανθρώπους που είναι ωφέλιμοι για το έργο Του. Επομένως, Αυτός καταστρέφει όλες τις συμβάσεις στην εργασία ανάμεσα στους ανθρώπους· για Αυτόν, οι λέξεις «καταραμένοι», «τιμωρημένοι» και «ευλογημένοι» είναι ανούσιες! Ο εβραϊκός λαός είναι αρκετά καλός, και ούτε ο εκλεκτός λαός του Ισραήλ δεν είναι κακός· είναι άνθρωποι καλής ποιότητας και ανθρωπιάς. Ο Ιεχωβά αρχικά ξεκίνησε το έργο Του ανάμεσά τους και πραγματοποίησε το αρχικό Του έργο, αλλά θα ήταν ανούσιο εάν Αυτός επρόκειτο να τους χρησιμοποιήσει σαν παραλήπτες για το έργο κατάκτησής Του τώρα. Παρόλο που αυτοί είναι επίσης κομμάτι της δημιουργίας και έχουν πολλές θετικές πλευρές, θα ήταν ανούσιο να πραγματοποιηθεί αυτό το στάδιο του έργου μεταξύ τους. Δεν θα μπορούσε να κατακτήσει κανέναν, ούτε θα μπορούσε να πείσει όλη την δημιουργία. Αυτή είναι η σημασία της μεταβίβασης του έργου Του σε αυτούς τους ανθρώπους του έθνους του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Η βαθύτατη έννοια εδώ είναι στο ξεκίνημα από Αυτόν μιας εποχής, στην καταστροφή από Αυτόν όλων των κανόνων και όλων των ανθρώπινων αντιλήψεων και επίσης στην λήξη από Αυτόν του έργου ολόκληρης της Εποχής της Χάριτος. Εάν το τωρινό έργο Του πραγματοποιούνταν ανάμεσα στους Ισραηλίτες, μέχρι την στιγμή που το έξι χιλιάδων χρόνων σχέδιο διαχείρισής Του θα έφτανε στο τέλος, όλοι θα πίστευαν ότι ο Θεός είναι μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών, ότι μόνο οι Ισραηλίτες είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, ότι μόνο οι Ισραηλίτες αξίζουν να κληρονομήσουν την ευλογία και την υπόσχεση του Θεού. Κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών, ο Θεός είναι ενσαρκωμένος στο Εθνικό κράτος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα· Αυτός έχει πετύχει το έργο του Θεού ως ο Θεός όλης της δημιουργίας· Αυτός έχει ολοκληρώσει όλο το έργο διαχείρισής Του, και Αυτός θα τελειώσει το κεντρικό μέρος του έργου Του στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Ο πυρήνας αυτών των τριών σταδίων του έργου είναι η σωτηρία του ανθρώπου —δηλαδή, να κάνει όλη τη δημιουργία να λατρεύει τον Κύριο της δημιουργίας. Επομένως, κάθε στάδιο αυτού του έργου έχει πολύ νόημα· ο Θεός δεν θα έκανε σε καμία περίπτωση κάτι που δεν έχει νόημα ή αξία. Απ’ την μια πλευρά, αυτό το στάδιο του έργου αποτελείται από την έναρξη μιας εποχής και τη λήξη των δύο προηγούμενων εποχών· απ’ την άλλη πλευρά, αποτελείται από την καταστροφή όλων των ανθρώπινων αντιλήψεων και όλων των παλιών τρόπων της ανθρώπινης πίστης και γνώσης. Το έργο των δύο προηγούμενων εποχών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με διαφορετικές ανθρώπινες αντιλήψεις· αυτό το στάδιο, ωστόσο, εξαλείφει εντελώς τις ανθρώπινες αντιλήψεις, κατακτώντας έτσι εντελώς την ανθρωπότητα. Χρησιμοποιώντας την κατάκτηση των απογόνων του Μοάβ και το έργο που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στους απογόνους του Μωάβ, ο Θεός θα κατακτήσει όλη την ανθρωπότητα σε ολόκληρο το σύμπαν. Αυτή είναι η βαθύτερη σημασία αυτού του σταδίου του έργου Του, και είναι η πιο πολύτιμη πτυχή αυτού του σταδίου του έργου Του. Ακόμα και αν τώρα γνωρίζεις ότι η δική σου υπόληψη είναι χαμηλή και ότι έχεις χαμηλή αξία, θα νιώθεις ακόμα ότι έχεις συναντηθεί με το πιο χαρούμενο πράγμα: Έχεις κληρονομήσει μια μεγάλη ευλογία, έχεις λάβει μια μεγάλη υπόσχεση, και μπορείς να ολοκληρώσεις αυτό το σπουδαίο έργο του Θεού, και μπορείς να δεις την πραγματική όψη του Θεού, να γνωρίσεις την έμφυτη διάθεση του Θεού, και να κάνεις το θέλημα του Θεού. Τα δύο προηγούμενα στάδια του έργου του Θεού πραγματοποιήθηκαν στο Ισραήλ. Αν αυτό το στάδιο του έργου Του κατά την διάρκεια των εσχάτων ημερών πραγματοποιούνταν ακόμα μεταξύ των Ισραηλιτών, όχι μόνο όλη η δημιουργία θα πίστευε ότι μόνο οι Ισραηλίτες ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού, αλλά και ολόκληρο το σχέδιο διαχείρισης του Θεού δεν θα είχε επίσης επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Την περίοδο κατά την οποία τα δύο στάδια του έργου Του πραγματοποιήθηκαν στο Ισραήλ, κανένα νέο έργο δεν είχε ποτέ πραγματοποιηθεί και κανένα έργο ξεκινήματος εποχής από τον Θεό δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ στα Εθνικά κράτη. Αυτό το στάδιο του έργου του ξεκινήματος μιας εποχής αρχικά πραγματοποιείται στα Εθνικά κράτη, και επιπρόσθετα, αυτό αρχικά πραγματοποιείται μεταξύ των απογόνων του Μωάβ· αυτό έχει ξεκινήσει ολόκληρη την εποχή. Ο Θεός έχει καταστρέψει κάθε γνώση που περιέχεται στις ανθρώπινες αντιλήψεις και δεν έχει επιτρέψει σε καμία από αυτές να συνεχίσει να υπάρχει. Στο έργο της κατάκτησής Του Αυτός έχει καταστρέψει ανθρώπινες αντιλήψεις, εκείνους τους παλιούς, πρωτύτερους ανθρώπινους τρόπους της γνώσης. Αυτός επιτρέπει στους ανθρώπους να δουν ότι με τον Θεό δεν υπάρχουν κανόνες, ότι δεν υπάρχει τίποτα παλιό σχετικά με τον Θεό, ότι το έργο που Αυτός κάνει είναι ολοκληρωτικά απελευθερωμένο, ολοκληρωτικά ελεύθερο, ότι Αυτός έχει δίκιο σε οτιδήποτε κάνει. Πρέπει να παραδοθείς ολοκληρωτικά σε κάθε έργο που Αυτός κάνει ανάμεσα στην δημιουργία. Κάθε έργο που Αυτός κάνει είναι σημαντικό και έχει γίνει σύμφωνα με την δική Του θέληση και σοφία και όχι σύμφωνα με τις ανθρώπινες επιλογές και αντιλήψεις. Κάνει αυτά τα πράγματα που είναι ωφέλιμα στο έργο Του· αν κάτι δεν είναι ωφέλιμο στο έργο Του Αυτός δεν θα το κάνει, όσο καλό και αν είναι! Αυτός εργάζεται και επιλέγει τον δέκτη και την τοποθεσία για το έργο Του σύμφωνα με την σημασία και τον σκοπό του έργου Του. Αυτός δεν επιμένει σε κανόνες του παρελθόντος, ούτε ακολουθεί παλαιά πρότυπα· αντιθέτως, Αυτός σχεδιάζει το έργο Του σύμφωνα με την σημασία του έργου· στο τέλος Αυτός θέλει να επιτύχει την σωστή επίδρασή του και τον αναμενόμενο σκοπό του. Αν δεν καταλαβαίνεις αυτά τα πράγματα τώρα, αυτό το έργο δεν θα καταφέρει κανένα αποτέλεσμα πάνω σου.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.