Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Αυτό το βιβλίο ύμνων χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη: Το πρώτο περιλαμβάνει ύμνους των λόγων του Θεού, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί από ουσιώδεις ομιλίες του Παντοδύναμου Θεού. Το δεύτερο περιλαμβάνει ύμνους της εκκλησιαστικής ζωής, οι οποίοι αποτελούν πραγματικές μαρτυρίες των εκλεκτών του Θεού που δόθηκαν αφού εκείνοι υποβλήθηκαν στην κρίση Του, σε κακουχίες και δεινά ενόσω Τον ακολουθούσαν. Αυτοί οι ύμνοι ωφελούν σε μεγάλο βαθμό τους ανθρώπους ως προς το να κάνουν πράξη την πνευματική τους άσκηση, να πλησιάσουν τον Θεό, να συλλογιστούν τα λόγια Του και να κατανοήσουν την αλήθεια. Είναι ακόμη πιο ωφέλιμοι για τους ανθρώπους που βιώνουν τα λόγια του Θεού και εισέρχονται στην πραγματικότητα των λόγων Του.

Βιβλία για την είσοδο στη ζωή

Λήψη