Μάρτυρες για τον Χριστό των Εσχάτων Ημερών

Ο Θεός Έχει Έρθει, Είναι Βασιλιάς

Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, έχει εκφράσει μια πληθώρα αληθειών, έχει ξεσκεπάσει κάθε αλήθεια και μυστήριο στη Βίβλο, και έχει αποκαλύψει στην ανθρωπότητα την πραγματική ιστορία των τριών σταδίων του έργου του Θεού, το μυστήριο της ενσάρκωσής Του, το μυστήριο του έργου Του όσον αφορά την κρίση κατά τις έσχατες ημέρες, και ούτω καθεξής. Αυτό μαρτυρεί ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς, και ότι Αυτός αποτελεί την εμφάνιση του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες.

Ευαγγελικά βιβλία

Λήψη