Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Μάρτυρες για τον Χριστό των Εσχάτων Ημερών

(Οι Είκοσι Αλήθειες που Μαρτυρούν τον Θεό)

  • 1
  • 2

Μέρος πρώτο

Πρέπει να Εστιάσουμε στη Συναναστροφή 20 Αλήθειες-Κλειδιά Κατά την Κήρυξη του Ευαγγελίου και τη Μαρτυρία του Θεού

I. Πρέπει να Γίνουμε Μάρτυρες της Πτυχής της Αλήθειας που Αφορά στην Ενσάρκωση του Θεού

III. Πρέπει να Γίνουμε Μάρτυρες της Πτυχής της Αλήθειας που Αφορά στο Έργο της Κρίσης του Θεού κατά τις Έσχατες Ημέρες

IV. Πρέπει να Γίνουμε Μάρτυρες της Πτυχής της Αλήθειας που Αφορά στη Σχέση Μεταξύ των Τριών Σταδίων του Έργου του Θεού και των Ονομάτων Του

XI. Πρέπει να Συναναστρεφόμαστε Ξεκάθαρα την Πτυχή της Αλήθειας που Αφορά στη Σχέση μεταξύ Θεού και Βίβλου

XII. Πρέπει να Συναναστρεφόμαστε Ξεκάθαρα την Πτυχή της Αλήθειας που Αφορά τους Σοφές Παρθένους που Άκουσαν τη Φωνή του Θεού

XX. Πρέπει να Συναναστρεφόμαστε Ξεκάθαρα το Τι Σημαίνει Αρπαγή και Την Αληθινή Έννοια της Ανύψωσης Μπροστά στον Θρόνο του Θεού

  • 1
  • 2