Χριστιανικός χορός «Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός χρησιμοποιεί κυρίως τον Λόγο για να ολοκληρώσει τα πάντα»

5 Οκτωβρίου 2018

Κατά τις έσχατες ημέρες, όταν ο Θεός ενσαρκωθεί,

χρησιμοποιεί κυρίως τον λόγο για να ολοκληρώσει τα πάντα

και να τα κάνει όλα απλά, να τα κάνει όλα απλά.

Μόνο στα δικά Του, στα δικά Του λόγια μπορείτε να δείτε αυτό που Αυτός είναι·

μόνο στα λόγια Του μπορείτε να δείτε πως είναι ο Ίδιος ο Θεός.

Όταν ο ενσαρκωμένος Θεός έρθει στην γη, δεν θα κάνει άλλο έργο παρά μόνο θα σκφέρει λόγια—

έτσι δεν θα υπάρχει ανάγκη για σημάδια, οι λέξεις αρκούν.

Μέσω του λόγου ο άνθρωπος φτάνει να γνωρίσει το έργο του Θεού, την διάθεση του Θεού,

την ουσία του ανθρώπου και αυτό στο οποίο ο άνθρωπος πρέπει να εισέλθει.

Μέσω του λόγου, όλο το έργο που ο Θεός θέλει να επιτελέσει στην Εποχή του Λόγου ολοκληρώνεται.

Μέσω του λόγου, ο άνθρωπος αποκαλύπτεται, αφανίζεται και δοκιμάζεται.

Ο άνθρωπος έχει δει τον λόγο, έχει ακούσει τον λόγο και έχει αντιληφθεί την ύπαρξη του λόγου.

Συνεπώς, ο άνθρωπος πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού,

Ο άνθρωπος πιστεύει στην παντοδυναμία και την σοφία του Θεού,

όπως και στην αγάπη της καρδιάς του Θεού και την επιθυμία να σώσει τον άνθρωπο.

Ο Θεός έχει έρθει στη γη τις έσχατες ημέρες

για να επιτελέσει τη διακονία του λόγου ώστε ο άνθρωπος να Τον γνωρίσει,

κι έτσι να μπορέσει να δει ο άνθρωπος αυτό που Αυτός είναι,

και να δει την δική Του, την δική Του σοφία και όλες τις θαυμαστές πράξεις από τον λόγο Του.

Κατά την Εποχή της Βασιλείας, ο Θεός κυρίως χρησιμοποιεί τον λόγο για να κατακτήσει όλους τους ανθρώπους.

Στο μέλλον, ο λόγος Του επίσης θα πέσει

σε κάθε θρησκευτική ομάδα, κάθε έθνος, κάθε δόγμα·

ο Θεός χρησιμοποίει τον λόγο για να κατακτήσει,

για να κάνει όλους τους ανθρώπους να δουν πως ο λόγος Του φέρει εξουσία και δύναμη—

και έτσι σήμερα, αντικρίζετε μόνο τον λόγο του Θεού.

Όταν η εξουσία και η ισχύς του λόγου του Θεού φανερωθεί,

όλα όσα είπε ο Θεός από την αρχή του χρόνου έως σήμερα

θα ολοκληρωθούν και θα εκπληρωθούν το ένα μετά το άλλο,

θα ολοκληρωθούν και θα εκπληρωθούν το ένα μετά το άλλο.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο Θεός θα δοξαστεί επί γης, δηλαδή, ο λόγος του Θεού θα βασιλεύει στην γη.

Όλα τα κακοήθη άτομα θα παιδευθούν εξαιτίας του λόγου του Θεού

και όλοι οι δίκαιοι θα ευλογηθούν.

Όλα θα καθιερωθούν και θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με το λόγο του Θεού, το λόγο του Θεού.

Ο Θεός δεν κάνει θαύματα

και ο λόγος Του θα ολοκληρώσει τα πάντα και θα δημιουργήσει πραγματικότητα.

Σε ολόκληρη την Εποχή της Βασιλείας,

ο Θεός χρησιμοποίει τον λόγο, χρησιμοποιεί τον λόγο για να επιτελέσει το έργο Του

και να πετύχει τα αποτελέσματα του έργου Του, να πετύχει τα αποτελέσματα του έργου Του·

δεν κάνει θαυμαστά έργα ούτε εκτελεί θαύματα·

απλά επιτελεί το έργο Του μέσω του λόγου,

απλά επιτελεί το έργο Του μέσω του λόγου.

από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο