Χριστιανικός χορός «Το σπουδαίο έργο του Θεού έχει ολοκληρωθεί»

27 Μαρτίου 2019

Όσοι ακολουθούμε τον Χριστό των εσχάτων ημερών

μάρτυρες είμαστε σ’ ολόκληρο το σύμπαν:

Το σπουδαίο έργο του Θεού έχει ολοκληρωθεί.

Ο Παντοδύναμος Θεός στη σάρκα έχει εμφανιστεί,

εκφράζοντας αλήθειες για να σώσει την ανθρωπότητα.

Τη φωνή του γαμπρού ακούσαμε,

έχουμ’ εξυψωθεί μπροστά στον Θεό.

Επιτέλους ήρθαμε στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου,

εισήλθαμε στην εκπαίδευση της βασιλείας.

Η κρίση έχει αρχίσει με τον οίκο του Θεού,

η διάθεσή Του φανερώθηκε εξ ολοκλήρου.

Η αλήθεια των λόγων Του μας κατακτά,

μπροστά Του πέφτουμε και Τον λατρεύουμε.

Οι καρδιές και τα μυαλά μας

ξεγυμνώθηκαν από τα λόγια του Θεού.

Με τις δοκιμασίες και τον εξευγενισμό του Θεού,

οι διεφθαρμένες διαθέσεις μας καθαίρονται.

Μέσω της κρίσης Του

βλέπουμε τη δικαιοσύνη και την αγιοσύνη Του.

Ο λαός του Θεού είν’ άνθρωποι υπάκουοι ενώπιόν Του

και πιστοί σ’ Αυτόν μέχρι θανάτου.

Ο Θεός νίκησε ολοκληρωτικά τον Σατανά,

φτιάχνοντας μια ομάδα νικητών.

Όσοι ακολουθούμε τον Χριστό των εσχάτων ημερών

μάρτυρες είμαστε σ’ ολόκληρο το σύμπαν:

Το σπουδαίο έργο του Θεού έχει ολοκληρωθεί,

πλήρη δόξα Αυτός έχει αποκτήσει.

Ο Παντοδύναμος Θεός έχει ξεδιπλώσει την κρίση των εσχάτων ημερών,

ξεκινώντας την Εποχή της Βασιλείας.

Όλα τα δόγματα είναι σε πανικό,

όλοι αναγκάζονται να δουν την αληθινή οδό.

Οι φρόνιμες παρθένοι ακούν τη φωνή του Θεού

κι εξυψώνονται ενώπιόν Του πριν την καταστροφή.

Όσοι αρνούνται να δεχτούν τον Χριστό των εσχάτων ημερών

θα βουλιάξουν στην καταστροφή.

Είναι στο έργο Του σοφός και παντοδύναμος,

τους πάντες ταξινομεί ανάλογα με το είδος τους.

Όλα τα έθνη κι οι λαοί έρχονται στο φως,

υποταγμένοι μπροστά στον θρόνο Του.

Οι προοπτικές της βασιλείας είν’ απείρως λαμπρές,

δείχνοντας μια ένθερμη σκηνή.

Η καταστροφή θα αφανίσει την κακιά ανθρωπότητα,

αποκαλύπτοντας τη δικαιοσύνη και τη μεγαλοπρέπεια του Θεού.

Κάθε λέξη από τον λόγο Του εκπληρώνεται,

τα λόγια Του θα ολοκληρώσουν τα πάντα.

Η βασιλεία του Χριστού έχει εμφανιστεί στη γη,

ο Θεός ζει ανάμεσά στον λαό Του.

Όσοι ακολουθούμε τον Χριστό των εσχάτων ημερών

μάρτυρες είμαστε σ’ ολόκληρο το σύμπαν:

Το σπουδαίο έργο του Θεού έχει ολοκληρωθεί,

πλήρη δόξα Αυτός έχει αποκτήσει.

Όσοι ακολουθούμε τον Χριστό των εσχάτων ημερών

μάρτυρες είμαστε σ’ ολόκληρο το σύμπαν:

Το σπουδαίο έργο του Θεού έχει ολοκληρωθεί,

πλήρη δόξα Αυτός έχει αποκτήσει.

Πλήρη δόξα Αυτός έχει αποκτήσει.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο