Χριστιανικό τραγούδι | Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πράξει το έργο του Θεού αντ’ Αυτού

6 Ιουλίου 2020

Το έργο ολόκληρου του σχεδίου διαχείρισης του Θεού

επιτελείται από τον ίδιο, προσωπικά,

επιτελείται από τον ίδιο, προσωπικά.

Το πρώτο στάδιο —η δημιουργία του κόσμου—

πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο τον Θεό προσωπικά,

και αν δεν είχε γίνει έτσι,

τότε κανείς δεν θα ήταν ικανός να δημιουργήσει την ανθρωπότητα.

Το δεύτερο στάδιο ήταν η λύτρωση ολόκληρης της ανθρωπότητας,

και πραγματοποιήθηκε κι αυτό από τον ίδιο τον Θεό προσωπικά.

Το τρίτο στάδιο είναι αυτονόητο: Η ανάγκη, το τέλος ολόκληρου του έργου του Θεού

να επιτελεστεί από τον ίδιο προσωπικά, είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Το έργο της λύτρωσης, της κατάκτησης, της απόκτησης

και της τελείωσης ολόκληρης της ανθρωπότητας

επιτελείται από τον ίδιο τον Θεό προσωπικά.

Προκειμένου να συντρίψει τον Σατανά, να κερδίσει την ανθρωπότητα,

και να χαρίσει στον άνθρωπο μια φυσιολογική ζωή πάνω στη γη,

Εκείνος προσωπικά καθοδηγεί τον άνθρωπο

και εργάζεται ο ίδιος ανάμεσα στους ανθρώπους·

προς χάριν ολόκληρου του διαχειριστικού σχεδίου Του,

αλλά και για το σύνολο του έργου Του,

πρέπει να επιτελέσει το έργο αυτό, αυτοπροσώπως.

Ο ίδιος ο Ιεχωβά δημιούργησε το ανθρώπινο γένος

και ταξινόμησε τον καθένα ανάλογα με το είδος του

και όταν έρθει η έσχατη ώρα,

Εκείνος θα εξακολουθεί να επιτελεί το έργο Του ο ίδιος,

κατατάσσοντας τα πάντα ανάλογα με το είδος τους

—και αυτό δεν μπορεί να γίνει από κανέναν άλλον εκτός από τον Θεό.

Το γεγονός των τριών σταδίων του έργου

είναι το γεγονός της ηγεσίας του Θεού σε όλη την ανθρωπότητα,

ένα γεγονός, που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί.

Στο τέλος των τριών σταδίων του έργου,

τα πάντα θα ταξινομηθούν ανάλογα με το είδος τους

και θα επιστρέψουν υπό το κράτος του Θεού.

Μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορούσε να πραγματοποιήσει

τα τρία στάδια του έργου,

και κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε

να επιτελέσει τέτοιο έργο για λογαριασμό Του.

Μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορούσε να επιτελέσει το δικό Του έργο,

από την αρχή μέχρι σήμερα.

Παρόλο που τα τρία στάδια του έργου του Θεού

έχουν πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές εποχές και τοποθεσίες,

και παρόλο που το έργο του καθενός είναι διαφορετικό,

όλα αποτελούν έργο που επιτέλεσε ένας μόνο Θεός.

Από όλα τα οράματα,

τούτο είναι το μέγιστο όραμα που πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο