Μόνο όσοι επικεντρώνονται στην άσκηση μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση

Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός ενσαρκώθηκε προκειμένου να επιτελέσει το έργο που όφειλε να επιτελέσει και να εκτελέσει τη διακονία του λόγου Του. Ήρθε αυτοπροσώπως για να εργαστεί ανάμεσα στα ανθρώπινα πλάσματα, με στόχο να οδηγήσει στην τελείωση όσους επιθυμεί η καρδιά Του. Από την εποχή της δημιουργίας μέχρι σήμερα, έχει επιτελέσει αυτού του είδους το έργο αποκλειστικά κατά τις έσχατες ημέρες. Ο Θεός ενσαρκώθηκε μόνο κατά τις έσχατες ημέρες, προκειμένου να επιτελέσει ένα τόσο μεγάλης κλίμακας έργο. Παρόλο που υπομένει κακουχίες, τις οποίες οι άνθρωποι θα δυσκολεύονταν να αντέξουν, και παρόλο που είναι ένας μεγαλοπρεπής Θεός, ο οποίος, ωστόσο, έχει την ταπεινοφροσύνη να γίνει ένας συνηθισμένος άνθρωπος, καμία πτυχή του έργου Του δεν έχει καθυστερήσει, και το σχέδιό Του δεν έχει καταλήξει ούτε στο ελάχιστο βορά στο χάος. Επιτελεί το έργο σύμφωνα με το αρχικό Του σχέδιο. Ένας από τους σκοπούς της ενσάρκωσης αυτής είναι η κατάκτηση των ανθρώπων, ένας άλλος είναι να οδηγήσει στην τελείωση τους ανθρώπους που αγαπά. Επιθυμεί να βλέπει με τα ίδια Του τα μάτια τους ανθρώπους που οδηγεί στην τελείωση, και θέλει να βλέπει ο ίδιος πώς οι άνθρωποι που οδηγεί στην τελείωση καταθέτουν μαρτυρία γι’ Αυτόν. Δεν είναι μόνο ένας ή δύο εκείνοι που οδηγούνται στην τελείωση. Αντιθέτως, πρόκειται για μια ομάδα αποτελούμενη από λίγους μόνο ανθρώπους. Οι άνθρωποι σ’ αυτήν την ομάδα προέρχονται από διάφορες χώρες και εθνικότητες του κόσμου. Σκοπός της επιτέλεσης έργου τόσο μεγάλης κλίμακας είναι να κερδίσει τη συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, να κερδίσει την κατάθεση μαρτυρίας αυτής της ομάδας ανθρώπων γι’ Αυτόν και να αποκτήσει τη δόξα μέσω αυτών. Δεν επιτελεί έργο άνευ σημασίας ούτε επιτελεί έργο άνευ αξίας. Μπορεί να λεχθεί ότι, επιτελώντας ένα τόσο μεγάλο έργο, στόχος του Θεού είναι να οδηγήσει στην τελείωση όλους όσους επιθυμεί. Στον ελεύθερο χρόνο που Του απομένει, θα ξεφορτωθεί τους κακούς. Να ξέρεις ότι δεν επιτελεί το σπουδαίο αυτό έργο εξαιτίας των κακών· αντίθετα, δίνει όλον Του τον εαυτό προς χάριν αυτού του μικρού αριθμού ανθρώπων που πρόκειται να οδηγήσει στην τελείωση. Το έργο που επιτελεί, τα λόγια που εκφράζει, τα μυστήρια που αποκαλύπτει, και η κρίση και η παίδευσή Του είναι όλα προς χάριν αυτού του μικρού αριθμού ανθρώπων. Δεν ενσαρκώθηκε εξαιτίας των κακών, και αυτοί δεν προκαλούν καν τη μεγάλη Του οργή. Λέει την αλήθεια και μιλά για είσοδο, προς χάριν εκείνων που πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση· για δική τους χάρη ενσαρκώθηκε και για χάρη τους παραχωρεί τις υποσχέσεις και τις ευλογίες Του. Η αλήθεια, η είσοδος και η ζωή στην ανθρώπινη φύση, για τις οποίες μιλά, δεν γίνονται αντικείμενο έργου προς χάριν των κακών. Θέλει να αποφύγει να μιλήσει στους κακούς και επιθυμεί να παραχωρήσει όλες τις αλήθειες σε όσους πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση. Ωστόσο, το έργο Του απαιτεί, προς το παρόν, να επιτραπεί στους κακούς να απολαύσουν λίγα από τα πλούτη Του. Όσοι δεν κάνουν την αλήθεια πράξη, όσοι δεν ικανοποιούν τον Θεό και όσοι διακόπτουν το έργο Του είναι όλοι τους κακοί. Δεν μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση, και ο Θεός τούς αποστρέφεται και τους απορρίπτει. Αντίθετα, όσοι κάνουν την αλήθεια πράξη και μπορούν να ικανοποιούν τον Θεό, και όσοι δαπανούν ολόκληρο τον εαυτό τους στο έργο του Θεού είναι οι άνθρωποι που πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση από τον Θεό. Αυτοί που ο Θεός επιθυμεί να ολοκληρώσει δεν είναι άλλοι από αυτήν την ομάδα ανθρώπων, και το έργο που επιτελεί ο Θεός είναι προς χάριν αυτών των ανθρώπων. Η αλήθεια για την οποία μιλά, απευθύνεται προς τους ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να την κάνουν πράξη. Δεν μιλά στους ανθρώπους που δεν κάνουν την αλήθεια πράξη. Η αύξηση της ενόρασης και η ανάπτυξη της διακριτικής ικανότητας, για τις οποίες μιλά, στοχεύουν στους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν την αλήθεια πράξη. Όταν μιλά για εκείνους που πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση, εννοεί ακριβώς αυτούς τους ανθρώπους. Το έργο του Αγίου Πνεύματος απευθύνεται στους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν την αλήθεια πράξη. Πράγματα, όπως η κατοχή της σοφίας και της ανθρώπινης φύσης, απευθύνονται στους ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να κάνουν την αλήθεια πράξη. Όσοι δεν κάνουν την αλήθεια πράξη, ίσως να ακούσουν πολλά λόγια για την αλήθεια, αλλά επειδή είναι τόσο κακοί από τη φύση τους και δεν ενδιαφέρονται για την αλήθεια, κατανοούν μόνο δόγματα και λόγια, καθώς και κενές θεωρίες, χωρίς την παραμικρή αξία για την είσοδό τους στη ζωή. Κανείς από αυτούς δεν είναι πιστός στον Θεό· όλοι τους είναι άνθρωποι που βλέπουν τον Θεό, αλλά δεν μπορούν να Τον αποκτήσουν· όλοι τους καταδικάζονται από τον Θεό.

Το Άγιο Πνεύμα βαδίζει ένα μονοπάτι μέσα σε κάθε άνθρωπο, και δίνει σε κάθε άνθρωπο την ευκαιρία να οδηγηθεί στην τελείωση. Μέσω της αρνητικότητάς σου αναγκάζεσαι να γνωρίσεις την προσωπική σου διαφθορά και, στη συνέχεια, αποτινάσσοντας την αρνητικότητα, θα ανακαλύψεις ένα μονοπάτι για να το κάνεις πράξη· όλοι αυτοί είναι τρόποι με τους οποίους οδηγείσαι στην τελείωση. Επιπλέον, μέσα από τη συνεχή καθοδήγηση και τη φώτιση ορισμένων θετικών στοιχείων μέσα σου, θα εκπληρώσεις το καθήκον σου ενεργά, θα αναπτύξεις ενόραση και θα αποκτήσεις διακριτική ικανότητα. Όταν οι συνθήκες της ζωής σου είναι καλές, είσαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαβάζεις τον λόγο του Θεού και να προσεύχεσαι σε Αυτόν, και μπορείς και συσχετίζεις τα κηρύγματα που ακούς με τη δική σου κατάσταση. Σε τέτοιες στιγμές, ο Θεός σε διαφωτίζει και σε φωτίζει μέσα σου, κάνοντάς σε να συνειδητοποιήσεις κάποια στοιχεία της θετικής πλευράς. Έτσι οδηγείσαι στην τελείωση από θετικής πλευράς. Σε αρνητικές καταστάσεις, είσαι αδύναμος και παθητικός· νιώθεις ότι δεν έχεις τον Θεό στην καρδιά σου. κι όμως, ο Θεός σε φωτίζει, βοηθώντας σε να βρεις ένα μονοπάτι για να το κάνεις πράξη. Η έξοδος από αυτήν την κατάσταση αποτελεί επίτευξη της τελείωσης από αρνητικής πλευράς. Ο Θεός μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση, τόσο από θετικής, όσο και από αρνητικής πλευράς. Εξαρτάται από το αν είσαι ικανός να βιώνεις, κι από το αν επιδιώκεις να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό. Αν πραγματικά επιδιώκεις να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό, τότε η αρνητική πλευρά δεν μπορεί να σου κοστίσει κάποια απώλεια, αλλά μπορεί να σου φέρει πράγματα πιο αληθινά, ενώ μπορεί να σε καταστήσει ικανότερο να γνωρίζεις αυτό που λείπει από μέσα σου, ικανότερο να κατανοείς την πραγματική σου κατάσταση, και να αντιληφθείς ότι ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα και δεν είναι τίποτα· αν δεν βιώσεις δοκιμασίες, δεν μαθαίνεις, και πάντα θα νιώθεις ότι είσαι ανώτερος από τους άλλους και καλύτερος από όλους. Μέσα από όλα αυτά, θα κατανοήσεις ότι όλα όσα προηγήθηκαν, επιτελέστηκαν από τον Θεό και είχαν τη δική Του προστασία. Η είσοδος στις δοκιμασίες σε αφήνει χωρίς αγάπη ή πίστη, δεν προσεύχεσαι και είσαι ανίκανος να ψάλλεις ύμνους και, χωρίς να το συνειδητοποιήσεις, στο μέσον αυτού, τελικά, γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ο Θεός έχει πολλά μέσα για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση. Χρησιμοποιεί κάθε λογής περιβάλλοντα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου, και χρησιμοποιεί διάφορα πράγματα για να ξεγυμνώσει τον άνθρωπο· από τη μια πλευρά, αντιμετωπίζει τον άνθρωπο, από μια άλλη, τον ξεγυμνώνει και, από μια τρίτη, τον αποκαλύπτει, ξεθάβοντας και αποκαλύπτοντας τα «μυστήρια» στα βάθη της καρδιάς του ανθρώπου και δείχνοντας στον άνθρωπο τη φύση του μέσω της αποκάλυψης πολλών από τις καταστάσεις του. Ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση μέσω πολλών μεθόδων —μέσω της αποκάλυψης, της αντιμετώπισης, του εξευγενισμού και της παίδευσης του ανθρώπου— έτσι ώστε ο άνθρωπος να μάθει ότι ο Θεός είναι πρακτικός.

Τι είναι αυτό που αναζητάτε τώρα; Να σας οδηγήσει στην τελείωση ο Θεός, να γνωρίσετε τον Θεό, να αποκτήσετε τον Θεό —ή ίσως επιζητάτε να συμπεριφέρεστε με το ύφος ενός Πέτρου της δεκαετίας του ’90 ή να έχετε πίστη μεγαλύτερη από του Ιώβ, ή ίσως να γυρεύετε να σας αποκαλέσει δίκαιους ο Θεός και να φτάσετε μπροστά στον θρόνο Του, είτε να είστε ικανοί να εκδηλώσετε τον Θεό πάνω στη γη και να γίνετε ισχυροί και ηχηροί μάρτυρές Του. Ανεξάρτητα από το τι αναζητάτε, σε γενικές γραμμές, αναζητάτε τη σωτηρία του Θεού. Δεν έχει σημασία αν επιζητάς να είσαι δίκαιος άνθρωπος, αν επιζητάς το ύφος του Πέτρου ή την πίστη του Ιώβ ή να σε οδηγήσει στην τελείωση ο Θεός, όλα αυτά αποτελούν το έργο του Θεού πάνω στον άνθρωπο. Με άλλα λόγια, ανεξάρτητα από το τι αναζητάς, όλα είναι προς χάριν της τελείωσης από τον Θεό, όλα προς χάριν της βίωσης του λόγου του Θεού, προς χάριν της ικανοποίησης της καρδιάς του Θεού· ό,τι και αν αναζητάς, είναι όλα προς χάριν της ανακάλυψης της ομορφιάς του Θεού, της αναζήτησης ενός μονοπατιού για να το κάνεις πράξη στην πραγματική εμπειρία, με στόχο να καταστείς ικανός να αποτινάξεις την ίδια σου την επαναστατική διάθεση, να επιτύχεις μια κανονική κατάσταση μέσα σου, να καταστείς ικανός να συμμορφώνεσαι πλήρως με το θέλημα του Θεού, να γίνεις ένας σωστός άνθρωπος, και να έχεις σωστά κίνητρα σε ό,τι κάνεις. Ο λόγος για τον οποίο βιώνεις όλα τούτα είναι να κατορθώσεις να γνωρίσεις τον Θεό και να επιτύχεις να αναπτυχθείς στη ζωή. Παρόλο που αυτά που βιώνεις είναι ο λόγος του Θεού και τα πραγματικά γεγονότα, καθώς και οι άνθρωποι, τα ζητήματα και τα πράγματα του περιβάλλοντός σου, τελικά καθίστασαι ικανός να γνωρίσεις τον Θεό και να οδηγηθείς στην τελείωση από Αυτόν. Το να επιζητάς να πορεύεσαι στο μονοπάτι ενός δίκαιου ανθρώπου ή να επιζητάς να κάνεις τον λόγο του Θεού πράξη: όλα αυτά είναι ο στίβος, ενώ το να γνωρίσεις τον Θεό και να τελειωθείς από Αυτόν είναι ο προορισμός. Είτε τώρα αναζητάς την τελείωση από τον Θεό, ή επιζητάς να γίνεις μάρτυρας για τον Θεό, τελικά το πράττεις προκειμένου να γνωρίσεις τον Θεό· το πράττεις προκειμένου να μην καταστεί μάταιο το έργο που επιτελεί μέσα σου, έτσι ώστε τελικά να γνωρίσεις την πραγματικότητα του Θεού, το μεγαλείο Του, και, ακόμα περισσότερο, να γνωρίσεις την ταπεινότητα και την απόκρυψή Του, και να γνωρίσεις το πόσο πολύ έργο επιτελεί μέσα σου. Ο Θεός έχει ταπεινώσει τον εαυτό Του σε τέτοιο σημείο που επιτελεί το έργο Του μέσα σε αυτούς τους ρυπαρούς και διεφθαρμένους ανθρώπους, και οδηγεί στην τελείωση αυτήν την ομάδα ανθρώπων. Ο Θεός δεν ενσαρκώθηκε μόνο για να ζει και να τρώει ανάμεσα στους ανθρώπους, να τους ποιμαίνει και να τους παράσχει αυτό που χρειάζονται. Το πιο σημαντικό είναι ότι επιτελεί το μέγα έργο Του για σωτηρία και κατάκτηση πάνω σε αυτούς τους αφόρητα διεφθαρμένους ανθρώπους. Ήρθε στην καρδιά του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, για να σώσει τους πιο διεφθαρμένους από τους ανθρώπους, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορέσουν να αλλάξουν και να καταστούν καινούριοι. Οι τεράστιες κακουχίες που υπομένει ο Θεός δεν είναι μόνο οι κακουχίες που υπομένει ο ενσαρκωμένος Θεός, αλλά είναι κυρίως το γεγονός ότι το Πνεύμα του Θεού υφίσταται ακραία ταπείνωση —Εκείνος ταπεινώνεται και κρύβεται τόσο πολύ, ώστε γίνεται ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Ο Θεός ενσαρκώθηκε και έλαβε την ανθρώπινη μορφή, έτσι ώστε οι άνθρωποι να δουν ότι διάγει μια κανονική ανθρώπινη ζωή και ότι έχει κανονικές ανθρώπινες ανάγκες. Τούτο αρκεί για να αποδείξει ότι ο Θεός έχει ταπεινωθεί σε μεγάλο βαθμό. Το Πνεύμα του Θεού πραγματώνεται στη σάρκα. Ενώ το Πνεύμα Του είναι ύψιστο και μέγα, Εκείνος παίρνει τη μορφή ενός κοινού, ασήμαντου ανθρώπου, προκειμένου να επιτελέσει το έργο του Πνεύματός Του. Το επίπεδο, η διορατικότητα, η λογική, η ανθρώπινη φύση και η ζωή του καθενός από εσάς δείχνουν ότι είστε πραγματικά ανάξιοι να δεχτείτε αυτό το είδος του έργου του Θεού. Είστε πραγματικά ανάξιοι που αφήνετε τον Θεό να υπομένει τέτοιες κακουχίες για χάρη σας. Ο Θεός είναι μέγας. Εκείνος είναι υπέρτατος, και οι άνθρωποι τόσο ποταποί, κι όμως, εξακολουθεί να εργάζεται πάνω τους. Δεν ενσαρκώθηκε μόνο για να παρέχει στους ανθρώπους, για να μιλά στους ανθρώπους, αλλά και να ζει μαζί τους. Ο Θεός είναι τόσο ταπεινός, τόσο αξιαγάπητος. Αν, στο άκουσμα της αγάπης και της χάριτος του Θεού, εσύ χύνεις δάκρυα καθώς εκφέρεις μέγα αίνο, αν φτάσεις σε αυτήν την κατάσταση, τότε έχεις γνωρίσει πραγματικά τον Θεό.

Στις μέρες μας, υπάρχει μια παρέκκλιση στο τι επιζητούν οι άνθρωποι· το μόνο που επιζητούν είναι να αγαπούν και να ικανοποιούν τον Θεό, αλλά δεν Τον γνωρίζουν καθόλου, ενώ έχουν παραμελήσει τη διαφώτιση και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος μέσα τους. Δεν έχουν την αληθινή γνώση του Θεού ως θεμέλιο. Με αυτόν τον τρόπο, και καθώς η εμπειρία τους εξελίσσεται, εκείνοι χάνουν τον ενθουσιασμό τους. Όλοι όσοι επιζητούν να έχουν αληθινή γνώση του Θεού, ακόμα και αν στο παρελθόν δεν βρίσκονταν σε καλές καταστάσεις, έρεπαν προς την αρνητικότητα και την αδυναμία, και συχνά έχυναν δάκρυα, αποκαρδιώθηκαν και έχασαν κάθε ελπίδα —τώρα, η κατάστασή τους βελτιώνεται, καθώς αποκτούν μεγαλύτερη εμπειρία. Αφού βίωσαν την αντιμετώπιση και λύγισαν, και πέρασαν από ένα στάδιο δοκιμασιών και εξευγενισμού, έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Οι αρνητικές καταστάσεις έχουν μειωθεί, και έχει σημειωθεί κάποια αλλαγή στη διάθεση της ζωής τους. Καθώς υποβάλλονται σε περισσότερες δοκιμασίες, η καρδιά τους αρχίζει να αγαπά τον Θεό. Υπάρχει ένας κανόνας στην τελείωση των ανθρώπων από τον Θεό, που είναι ο εξής: Σε διαφωτίζει χρησιμοποιώντας μια επιθυμητή πλευρά σου, έτσι ώστε να έχεις ένα μονοπάτι για να το κάνεις πράξη και να μπορέσεις να διαχωρίσεις τον εαυτό σου από όλες τις αρνητικές καταστάσεις, βοηθώντας το πνεύμα σου να φτάσει στην απελευθέρωση, και καθιστώντας σε ικανότερο να Τον αγαπάς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, είσαι ικανός να αποτινάξεις τη διεφθαρμένη διάθεση του Σατανά. Είσαι άδολος και ανοιχτός, πρόθυμος να γνωρίσεις τον εαυτό σου και να κάνεις την αλήθεια πράξη. Ο Θεός ασφαλώς θα σε ευλογήσει, οπότε, όταν είσαι αδύναμος και αρνητικός, Εκείνος σε διαφωτίζει διπλά, βοηθώντας σε να γνωρίσεις περισσότερο τον εαυτό σου, να γίνεις πιο πρόθυμος να μετανοήσεις, και πιο ικανός να κάνεις πράξη τα πράγματα που οφείλεις να κάνεις πράξη. Μόνο έτσι η καρδιά σου θα μπορέσει να γαληνέψει και να ηρεμήσει. Ένας άνθρωπος που συνήθως φροντίζει να γνωρίζει τον Θεό και τον εαυτό του, που δίνει σημασία στην άσκησή του, θα είναι και ικανός να λαμβάνει συχνά το έργο του Θεού, καθώς και την καθοδήγηση και τη διαφώτισή Του. Αν και ευρισκόμενος σε αρνητική κατάσταση, ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ικανός να αντιστρέψει αμέσως τα πράγματα, είτε χάρη στη δράση της συνείδησης, είτε χάρη στη διαφώτιση από τον λόγο του Θεού. Πάντοτε, η αλλαγή της διάθεσης ενός ανθρώπου επιτυγχάνεται όταν αυτός γνωρίζει την πραγματική του κατάσταση, καθώς και τη διάθεση και το έργο του Θεού. Ένας άνθρωπος, πρόθυμος να γνωρίσει και να ανοίξει τον εαυτό του, θα είναι ικανός να κάνει την αλήθεια πράξη. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι πιστός στον Θεό, και όποιος είναι πιστός στον Θεό, κατανοεί τον Θεό, είτε η κατανόηση αυτή είναι βαθιά ή ρηχή, πενιχρή ή άφθονη. Τούτη είναι η δικαιοσύνη του Θεού, και είναι κάτι που οι άνθρωποι κατορθώνουν· είναι το κέρδος τους. Ο άνθρωπος που έχει γνώση του Θεού, έχει μια βάση, ένα όραμα. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι βέβαιος για τη σάρκα του Θεού, και είναι βέβαιος για τον λόγο του Θεού και για το έργο του Θεού. Ανεξάρτητα από το πώς εργάζεται ή μιλά ο Θεός, ή το πώς οι άλλοι άνθρωποι προκαλούν αναστάτωση, αυτός μπορεί να σταθεί στο ύψος του και να παραμείνει σταθερός στη μαρτυρία του για τον Θεό. Όσο πιο πολύ είναι έτσι ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο μπορεί να εφαρμόζει την αλήθεια που κατανοεί. Επειδή κάνει πάντοτε πράξη τον λόγο του Θεού, κατανοεί περισσότερο τον Θεό και διαθέτει την αποφασιστικότητα να παραμείνει για πάντα σταθερός στη μαρτυρία του για τον Θεό.

Το να διαθέτεις διακριτική ικανότητα, να ξέρεις να υποτάσσεσαι, και να έχεις την ικανότητα να διακρίνεις τα πράγματα ώστε να έχεις οξύ πνεύμα, σημαίνει ότι τα λόγια του Θεού σε φωτίζουν και σε διαφωτίζουν μέσα σου, αμέσως μόλις συναντήσεις κάτι. Αυτό σημαίνει να διαθέτεις οξύ πνεύμα. Όλα όσα κάνει ο Θεός, είναι για να βοηθήσει στην αναζωογόνηση του πνεύματος των ανθρώπων. Γιατί ο Θεός λέει πάντοτε ότι οι άνθρωποι είναι μουδιασμένοι και αποβλακωμένοι; Επειδή το πνεύμα των ανθρώπων έχει πεθάνει, και αυτοί έχουν μουδιάσει σε τέτοιον βαθμό, που αγνοούν εντελώς τα σχετικά με το πνεύμα. Το έργο του Θεού είναι να κάνει τη ζωή των ανθρώπων να προοδεύσει και να βοηθήσει το πνεύμα των ανθρώπων να αναζωογονηθεί, ώστε εκείνοι να μπορούν να διακρίνουν τα σχετικά με το πνεύμα, και να είναι πάντα ικανοί να αγαπούν τον Θεό μέσα τους και να ικανοποιούν τον Θεό. Όταν φτάσει κάποιος σε τούτο το σημείο, δείχνει ότι το πνεύμα του ανθρώπου έχει αναβιώσει και, την επόμενη φορά που αυτός θα συναντήσει κάτι, θα μπορέσει να αντιδράσει αμέσως. Ανταποκρίνεται στα κηρύγματα και αντιδρά γρήγορα στις συνθήκες. Αυτό σημαίνει το να επιτύχει κανείς οξύ πνεύμα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αντιδρούν γρήγορα στα εξωτερικά γεγονότα, αλλά μόλις γίνει αναφορά στην είσοδο στην πραγματικότητα ή σε λεπτομέρειες σχετικά με το πνεύμα, μουδιάζουν και αποβλακώνονται. Κατανοούν κάτι, μόνο αν αυτό το κάτι τους κοιτάζει κατά πρόσωπο. Όλα αυτά αποτελούν ενδείξεις ότι κάποιος είναι πνευματικά μουδιασμένος και αποβλακωμένος, ότι έχει ελάχιστη εμπειρία στα πράγματα του πνεύματος. Κάποιοι άνθρωποι διαθέτουν οξύ πνεύμα και διακριτική ικανότητα. Μόλις ακούν λόγια που επισημαίνουν την κατάστασή τους, τα καταγράφουν αμέσως. Μόλις ακούν λόγια για τις βασικές αρχές της άσκησης, είναι ικανοί να τα δεχτούν και να τα εφαρμόσουν στις επακόλουθες εμπειρίες τους, αλλάζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τον εαυτό τους. Τούτος είναι ο άνθρωπος που διαθέτει οξύ πνεύμα. Και γιατί είναι ικανός να αντιδρά τόσο γρήγορα; Επειδή επικεντρώνεται σ’ αυτά τα πράγματα στην καθημερινότητα. Όταν διαβάζει τα λόγια του Θεού, είναι ικανός να τα αντιπαραβάλει με την κατάστασή του και να αυτοστοχαστεί. Όταν ακούει τη συναναστροφή και τα κηρύγματα ή λόγια που του φέρνουν διαφώτιση και φώτιση, είναι ικανός να τα δεχτεί αμέσως. Είναι παρόμοιο με το να δίνει κανείς φαγητό σε κάποιον πεινασμένο· είναι ικανός να το φάει αμέσως. Εάν δώσεις φαγητό σε κάποιον που δεν πεινά, δεν θα αντιδράσει τόσο γρήγορα. Συχνά, μετά την προσευχή στον Θεό, είσαι ικανός να αντιδράσεις αμέσως όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με κάτι: τι απαιτεί ο Θεός στο συγκεκριμένο θέμα, και πώς θα πρέπει να ενεργήσεις. Ο Θεός σε καθοδήγησε στο θέμα αυτό την προηγούμενη φορά· όταν αντιμετωπίζεις το ίδιο ζήτημα σήμερα, θα ξέρεις φυσικά πώς να ασκηθείς με τρόπο που να ικανοποιεί την καρδιά του Θεού. Εάν πάντα ασκείσαι και βιώνεις εμπειρίες με αυτόν τον τρόπο, κάποια στιγμή θα μπορείς να το κάνεις εύκολα. Όταν διαβάζεις τον λόγο του Θεού, γνωρίζεις σε τι είδους ανθρώπους αναφέρεται ο Θεός, για τι είδους πνευματικές συνθήκες μιλάει, και είσαι ικανός να κατανοήσεις το βασικό σημείο και να το κάνεις πράξη· τούτο δείχνει ότι είσαι ικανός να βιώσεις την εμπειρία. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι έχουν ελλείψεις ως προς την άποψη αυτή; Επειδή δεν καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες από την πλευρά της άσκησης. Αν και είναι πρόθυμοι να κάνουν την αλήθεια πράξη, δεν έχουν πραγματική επίγνωση των λεπτομερειών της υπηρεσίας, των λεπτομερειών της αλήθειας στη ζωή τους. Όταν συμβαίνει κάτι, μπερδεύονται. Έτσι, όταν εμφανίζεται ένας ψευδοπροφήτης ή ένας ψευδο-απόστολος, εσύ μπορεί να παρασυρθείς. Πρέπει να συναναστρέφεσαι συχνά επί του λόγου και του έργου του Θεού —μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είσαι ικανός να κατανοήσεις την αλήθεια και να αναπτύξεις διακριτική ικανότητα. Αν δεν κατανοείς την αλήθεια, δεν θα έχεις διακριτική ικανότητα. Παραδείγματος χάριν, τι λέει ο Θεός, πώς εργάζεται ο Θεός, ποιες είναι οι απαιτήσεις Του προς τους ανθρώπους, με τι είδους ανθρώπους θα πρέπει να έρχεσαι σε επαφή και τι είδους ανθρώπους να απορρίπτεις —πρέπει να συναναστρέφεσαι συχνά επ’ αυτών των θεμάτων. Αν πάντα βιώνεις τον λόγο του Θεού κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα κατανοείς την αλήθεια και θα κατανοείς απόλυτα πολλά πράγματα, ενώ θα διαθέτεις και διακριτική ικανότητα. Τι σημαίνει πειθαρχία από το Άγιο Πνεύμα, τι σημαίνει μομφή που γεννιέται από το ανθρώπινο θέλημα, τι σημαίνει καθοδήγηση από το Άγιο Πνεύμα, τι σημαίνει διευθέτηση ενός περιβάλλοντος, τι σημαίνει η διαφώτιση του λόγου του Θεού εσωτερικά; Αν δεν έχεις ξεκαθαρίσει τις παραπάνω έννοιες, δεν θα έχεις διακριτική ικανότητα. Θα πρέπει να γνωρίζεις τι προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα, τι σημαίνει επαναστατική διάθεση, πώς να υπακούς τον λόγο του Θεού και πώς να αποτινάσσεις την παρακοή σου· αν κατανοείς αυτά τα πράγματα από βιωματική άποψη, θα έχεις μια βάση· όταν συμβαίνει κάτι, θα έχεις μια ταιριαστή αλήθεια ως μέτρο σύγκρισης και κατάλληλα οράματα ως θεμέλια. Θα έχεις αρχές σε καθετί που κάνεις και θα είσαι ικανός να ενεργείς σύμφωνα με την αλήθεια. Τότε, η ζωή σου θα είναι γεμάτη με τη διαφώτιση του Θεού, γεμάτη με τις ευλογίες Του. Ο Θεός δεν πρόκειται να συμπεριφερθεί άδικα σε όποιον Τον αναζητά ειλικρινά ή σε όποιον Τον βιώνει και γίνεται μάρτυράς Του, και δεν θα καταραστεί κανέναν άνθρωπο που είναι ικανός να διψά ειλικρινά για την αλήθεια. Εάν, καθώς τρως και πίνεις τα λόγια του Θεού, μπορείς παράλληλα να δίνεις προσοχή στη γνώση της δικής σου αληθινής κατάστασης, να δίνεις προσοχή στη δική σου άσκηση και στη δική σου κατανόηση, τότε, όταν συναντήσεις κάποιο πρόβλημα, θα λάβεις διαφώτιση και θα αποκτήσεις πρακτική κατανόηση. Τότε, θα έχεις ένα μονοπάτι για να το κάνεις πράξη παντού, και θα διαθέτεις διακριτική ικανότητα για τα πάντα. Ο άνθρωπος που κατέχει την αλήθεια, είναι απίθανο να εξαπατηθεί, και είναι απίθανο να προκαλέσει διαταραχές ή να ενεργήσει υπερβολικά. Τον προστατεύει η αλήθεια και, επίσης, χάρη σε αυτήν, αποκτά μεγαλύτερη κατανόηση. Χάρη στην αλήθεια, έχει περισσότερα μονοπάτια για να τα κάνει πράξη, περισσότερες ευκαιρίες για να εργαστεί μέσα του το Άγιο Πνεύμα, καθώς και περισσότερες ευκαιρίες για να οδηγηθεί στην τελείωση.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.