Το έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο του Σατανά

Πώς φτάνει κανείς στο σημείο να κατανοήσει τις λεπτομέρειες του πνεύματος; Πώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο; Πώς εργάζεται ο Σατανάς στον άνθρωπο; Πώς εργάζονται τα κακά πνεύματα στον άνθρωπο; Ποιες είναι οι εκδηλώσεις; Όταν σου συμβαίνει κάτι, προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα; Θα πρέπει να το υπακούσεις ή να το απορρίψεις; Στην πραγματική άσκηση των ανθρώπων, πολλά αποτελούν απόρροια της ανθρώπινης θέλησης, τα οποία οι άνθρωποι πιστεύουν πάντα ότι προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα. Ορισμένα πράγματα προέρχονται από κακά πνεύματα, όμως οι άνθρωποι και πάλι πιστεύουν ότι έχουν προέλθει από το Άγιο Πνεύμα και, μερικές φορές, το Άγιο Πνεύμα καθοδηγεί τους ανθρώπους εκ των έσω, όμως οι άνθρωποι φοβούνται ότι αυτή η καθοδήγηση προέρχεται από τον Σατανά κι έτσι δεν τολμούν να υπακούσουν, ενώ στην πραγματικότητα, αυτή η καθοδήγηση αποτελεί τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς, εκτός κι αν κάνει κανείς πράξη τη διάκριση, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να βιώσει πράγματα κατά την πρακτική του εμπειρία· χωρίς διάκριση, δεν υπάρχει τρόπος να αποκτήσει ζωή. Πώς επιτελεί έργο το Άγιο Πνεύμα; Πώς επιτελούν έργο τα κακά πνεύματα; Τι προέρχεται από τη θέληση του ανθρώπου; Και τι γεννάται από την καθοδήγηση και τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος; Εάν κατανοήσεις τα μοτίβα του έργου του Άγιου Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο, τότε, στην καθημερινή σου ζωή και κατά τη διάρκεια των πρακτικών σου εμπειριών, θα είσαι σε θέση να επεκτείνεις τις γνώσεις σου και να προβαίνεις σε διακρίσεις· θα καταφέρεις να γνωρίσεις τον Θεό, θα μπορέσεις να καταλάβεις και να διακρίνεις τον Σατανά· δεν θα είσαι μπερδεμένος αναφορικά με την υπακοή ή την επιδίωξή σου, και θα είσαι κάποιος με καθαρές σκέψεις, ο οποίος υπακούει στο έργο του Αγίου Πνεύματος.

Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι μια μορφή ενεργητικής καθοδήγησης και θετικής διαφώτισης. Δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να είναι παθητικοί. Τους φέρνει παρηγοριά, τους δίνει πίστη και αποφασιστικότητα, καθώς και τη δυνατότητα να επιδιώκουν να οδηγηθούν στην τελείωση από τον Θεό. Όταν εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, οι άνθρωποι είναι σε θέση να εισέλθουν ενεργά· δεν είναι παθητικοί ούτε έχουν εξαναγκαστεί, μα ενεργούν εξ ιδίας πρωτοβουλίας. Όταν εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι και πρόθυμοι, είναι πρόθυμοι να υπακούσουν, και ταπεινώνουν ευχαρίστως τον εαυτό τους. Παρόλο που μέσα τους πονούν και είναι ευάλωτοι, έχουν την αποφασιστικότητα να συνεργαστούν· υποφέρουν με ευχαρίστηση, είναι σε θέση να υπακούν και δεν έχουν κηλιδωθεί από την ανθρώπινη θέληση, δεν έχουν κηλιδωθεί από το σκεπτικό του ανθρώπου και σίγουρα δεν έχουν κηλιδωθεί από τις ανθρώπινες επιθυμίες και τα ανθρώπινα κίνητρα. Όταν οι άνθρωποι βιώνουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, είναι ιδιαίτερα άγιοι μέσα τους. Εκείνοι που κατέχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος βιώνουν την αγάπη για τον Θεό και την αγάπη για τους αδελφούς και τις αδελφές τους· αντλούν ευχαρίστηση από τα πράγματα που ευχαριστούν τον Θεό και αποστρέφονται τα πράγματα που αποστρέφεται ο Θεός. Οι άνθρωποι που συγκινούνται από το έργο του Αγίου Πνεύματος έχουν κανονική ανθρώπινη φύση, επιδιώκουν διαρκώς την αλήθεια και διακατέχονται από την ανθρώπινη φύση. Όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα στους ανθρώπους, η κατάστασή τους γίνεται όλο και καλύτερη και η ανθρώπινη φύση τους γίνεται όλο και πιο κανονική, και αν και κάποια συνεργασία τους μπορεί να είναι ανόητη, τα κίνητρά τους είναι σωστά, η είσοδός τους είναι θετική, δεν προσπαθούν να προκαλέσουν διατάραξη και δεν υπάρχει καθόλου κακία μέσα τους. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι κανονικό και πραγματικό, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται στον άνθρωπο σύμφωνα με τους κανόνες της κανονικής ζωής του ανθρώπου και διαφωτίζει και καθοδηγεί τους ανθρώπους σύμφωνα με την πραγματική επιδίωξη των κανονικών ανθρώπων. Όταν εργάζεται το Άγιο Πνεύμα στους ανθρώπους, τους καθοδηγεί και τους διαφωτίζει σύμφωνα με τις ανάγκες των κανονικών ανθρώπων. Μεριμνά για εκείνους σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τους καθοδηγεί και τους διαφωτίζει θετικά σύμφωνα με αυτά που τους λείπουν και σύμφωνα με τις ατέλειές τους. Το έργο του Αγίου Πνεύματος αποσκοπεί να διαφωτίσει και να καθοδηγήσει τους ανθρώπους στην πραγματική ζωή· μόνο αν εκείνοι βιώσουν τα λόγια του Θεού στην πραγματική ζωή τους είναι σε θέση να δουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Εάν, στην καθημερινή τους ζωή, οι άνθρωποι βρίσκονται σε θετική κατάσταση και έχουν μια κανονική πνευματική ζωή, τότε διακατέχονται από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Σε μια τέτοια κατάσταση, όταν τρώνε και πίνουν τα λόγια του Θεού, έχουν πίστη· όταν προσεύχονται, έχουν έμπνευση· όταν αντιμετωπίζουν κάτι, δεν είναι παθητικοί· και, καθώς συμβαίνουν πράγματα, είναι σε θέση να βλέπουν στα πράγματα αυτά τα διδάγματα τα οποία ο Θεός απαιτεί απ’ αυτούς να μάθουν. Δεν είναι παθητικοί ούτε αδύναμοι και, παρόλο που έχουν πραγματικές δυσκολίες, είναι πρόθυμοι να υπακούν σε όλες τις διευθετήσεις του Θεού.

Ποια αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσω του έργου του Αγίου Πνεύματος; Εσύ μπορεί να είσαι ανόητος και μπορεί να μην έχεις ικανότητα διάκρισης, αλλά το Άγιο Πνεύμα δεν έχει παρά να εργαστεί και θα υπάρξει πίστη μέσα σου και πάντα θα αισθάνεσαι ότι δεν δύναται να αγαπήσεις αρκετά τον Θεό. Θα είσαι πρόθυμος να συνεργαστείς, όσο μεγάλες κι αν είναι οι δυσκολίες που βρίσκονται μπροστά σου. Θα σου συμβούν πράγματα και δεν θα γνωρίζεις με σιγουριά εάν προέρχονται από τον Θεό ή από τον Σατανά, αλλά θα είσαι σε θέση να περιμένεις και δεν θα είσαι ούτε παθητικός ούτε αμελής. Αυτό είναι το κανονικό έργο του Αγίου Πνεύματος. Όταν εργάζεται μέσα σου το Άγιο Πνεύμα, εξακολουθείς να αντιμετωπίζεις πραγματικές δυσκολίες: Μερικές φορές θα κλάψεις και μερικές φορές θα υπάρχουν πράγματα που αδυνατείς να ξεπεράσεις, αλλά όλα αυτά είναι απλώς μια φάση του συνηθισμένου έργου του Αγίου Πνεύματος. Παρόλο που δεν ξεπέρασες εκείνες τις δυσκολίες και παρόλο που ήσουν τότε αδύναμος και γεμάτος παράπονα, στη συνέχεια ήσουν και πάλι σε θέση να αγαπήσεις τον Θεό με απόλυτη πίστη. Η παθητικότητά σου δεν μπορεί να σε εμποδίσει να έχεις κανονικές εμπειρίες και, ανεξάρτητα από το τι λένε οι άλλοι άνθρωποι και πώς σου επιτίθενται οι άλλοι, εσύ είσαι ακόμα σε θέση να αγαπάς τον Θεό. Κατά τη διάρκεια της προσευχής, πάντα νιώθεις ότι στο παρελθόν ήσουν ιδιαίτερα υπόχρεος στον Θεό, και αποφασίζεις να ικανοποιείς τον Θεό και να αποκηρύττεις τη σάρκα όποτε συναντάς πάλι τέτοια πράγματα. Αυτή η δύναμη δείχνει ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι μέσα σου. Αυτή είναι η κανονική κατάσταση του έργου του Αγίου Πνεύματος.

Ποιο είναι το έργο που προέρχεται από τον Σατανά; Στο έργο που προέρχεται από τον Σατανά, τα οράματα μέσα στους ανθρώπους είναι ασαφή· οι άνθρωποι δεν έχουν κανονική ανθρώπινη φύση, τα κίνητρα πίσω από τις πράξεις τους είναι λανθασμένα και, παρόλο που επιθυμούν να αγαπήσουν τον Θεό, υπάρχουν πάντα κατηγορίες μέσα τους, κι αυτές οι κατηγορίες και οι σκέψεις προκαλούν συνεχείς παρεμβολές μέσα τους, περιορίζοντας την ανάπτυξη της ζωής τους και εμποδίζοντάς τους να έρχονται ενώπιον του Θεού όντας στην κανονική κατάσταση. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρξει το έργο του Σατανά μέσα στους ανθρώπους, η καρδιά τους δεν μπορεί να είναι γαλήνια ενώπιον του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να κάνουν —όταν βλέπουν ανθρώπους να συναθροίζονται, θέλουν να το βάλουν στα πόδια, και δεν μπορούν να κλείσουν τα μάτια τους όταν οι άλλοι προσεύχονται. Το έργο των κακών πνευμάτων καταστρέφει την κανονική σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, και αναστατώνει τα προηγούμενα οράματα των ανθρώπων ή το πρότερο μονοπάτι τους της εισόδου στη ζωή· μες στην καρδιά τους, δεν μπορούν ποτέ να πλησιάσουν τον Θεό, και συμβαίνουν συνεχώς πράγματα που τους προκαλούν διαταραχή και τους δεσμεύουν. Η καρδιά τους δεν μπορεί να βρει γαλήνη, δεν τους μένει δύναμη να αγαπήσουν τον Θεό και το πνεύμα τους βουλιάζει. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις του έργου του Σατανά. Οι εκδηλώσεις του έργου του Σατανά είναι οι εξής: το να είσαι ανήμπορος να εμμείνεις στη θέση σου και να παραμείνεις σταθερός στη μαρτυρία σου, γεγονός που σε οδηγεί να γίνεις κάποιος που έχει σφάλει ενώπιον του Θεού και δεν έχει καθόλου πίστη προς τον Θεό. Όταν παρεμβαίνει ο Σατανάς, χάνεις την αγάπη και την αφοσίωση που έχεις μέσα σου προς τον Θεό, σου αφαιρείται η κανονική σχέση με τον Θεό, δεν επιδιώκεις την αλήθεια ούτε τη βελτίωση του εαυτού σου· οπισθοδρομείς και γίνεσαι παθητικός, κακομαθαίνεις τον εαυτό σου, επιτρέπεις την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της αμαρτίας και δεν αισθάνεσαι μίσος για την αμαρτία· επιπλέον, η παρεμβολή του Σατανά σε κάνει ακόλαστο· εξαφανίζει το άγγιγμα του Θεού από μέσα σου και σε κάνει να διαμαρτύρεσαι για τον Θεό και να αντιτάσσεσαι σε Αυτόν, και σε οδηγεί να αμφισβητείς τον Θεό· υπάρχει ακόμη και ο κίνδυνος να εγκαταλείψεις τον Θεό. Όλα αυτά προέρχονται από τον Σατανά.

Όταν σου συμβαίνει κάτι στην καθημερινή σου ζωή, πώς θα πρέπει να διακρίνεις αν προέρχεται από το έργο του Αγίου Πνεύματος ή από το έργο του Σατανά; Όταν οι καταστάσεις των ανθρώπων είναι κανονικές, η πνευματική τους ζωή και η ζωή τους στη σάρκα είναι κανονικές, και η λογική τους είναι κανονική και εύτακτη. Όταν βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση, μπορεί, σε γενικές γραμμές, να ειπωθεί ότι αυτά που βιώνουν και καταφέρνουν να γνωρίσουν μέσα τους προέρχονται από τη συγκίνηση που δέχονται από το Άγιο Πνεύμα (το να έχουν ενόραση ή να κατέχουν κάποια απλή γνώση όταν τρώνε και πίνουν τα λόγια του Θεού ή το να είναι πιστοί σε ορισμένα πράγματα ή το να έχουν τη δύναμη να αγαπούν τον Θεό σε ορισμένα πράγματα —όλα αυτά προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα). Το έργο του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο είναι ιδιαίτερα κανονικό· ο άνθρωπος είναι ανίκανος να το νιώσει, και φαίνεται ότι πηγάζει από τον ίδιο τον άνθρωπο, αν και, στην πραγματικότητα, πρόκειται για το έργο του Αγίου Πνεύματος. Στην καθημερινή ζωή, το Άγιο Πνεύμα επιτελεί και μεγάλο και μικρό έργο μέσα στους πάντες, και το μόνο που ποικίλλει είναι η έκταση αυτού του έργου. Μερικοί άνθρωποι έχουν καλό επίπεδο, καταλαβαίνουν τα πράγματα γρήγορα και η διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη μέσα τους. Από την άλλη, κάποιοι άνθρωποι έχουν χαμηλό επίπεδο και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να κατανοήσουν τα πράγματα, αλλά το Άγιο Πνεύμα τούς αγγίζει εσωτερικά και μπορούν κι εκείνοι να επιτύχουν την πίστη στον Θεό —το Άγιο Πνεύμα εργάζεται σε όλους εκείνους που επιδιώκουν τον Θεό. Όταν, στην καθημερινή ζωή, οι άνθρωποι δεν αντιτίθενται στον Θεό ούτε επαναστατούν εναντίον του Θεού, δεν κάνουν πράγματα που έρχονται σε αντίθεση με τη διαχείριση του Θεού και δεν παρεμβαίνουν στο έργο του Θεού, τότε το Πνεύμα του Θεού εργάζεται μέσα στον καθένα τους, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό· Εκείνος τους αγγίζει, τους διαφωτίζει, τους δίνει πίστη, τους δίνει δύναμη και τους ωθεί να εισέρχονται ενεργά και να μην είναι οκνηροί ούτε να λαχταρούν τις απολαύσεις της σάρκας, να είναι πρόθυμοι να κάνουν πράξη την αλήθεια και να λαχταρούν τα λόγια του Θεού. Όλα αυτά αποτελούν έργο που προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα.

Όταν η κατάσταση των ανθρώπων δεν είναι κανονική, το Άγιο Πνεύμα τούς εγκαταλείπει· στον νου τους, έχουν την τάση να παραπονιούνται, τα κίνητρά τους είναι λανθασμένα, είναι οκνηροί, ενδίδουν στη σάρκα και η καρδιά τους επαναστατεί ενάντια στην αλήθεια. Όλα αυτά προέρχονται από τον Σατανά. Όταν οι καταστάσεις των ανθρώπων δεν είναι κανονικές, όταν έχουν σκοτάδι μέσα τους κι έχουν χάσει την κανονική λογική τους, όταν το Άγιο Πνεύμα τούς έχει εγκαταλείψει και δεν μπορούν να νιώσουν τον Θεό μέσα τους, τότε ο Σατανάς εργάζεται μέσα τους. Εάν οι άνθρωποι έχουν πάντα δύναμη μέσα τους και πάντα αγαπούν τον Θεό, τότε, γενικά, όταν τους συμβαίνουν πράγματα, αυτά προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα, και όποιον κι αν συναντούν, η συνάντηση αυτή είναι το αποτέλεσμα των διευθετήσεων του Θεού. Δηλαδή, όταν βρίσκεσαι σε κανονική κατάσταση, όταν βρίσκεσαι εντός του σπουδαίου έργου του Αγίου Πνεύματος, τότε είναι αδύνατον ο Σατανάς να σε κάνει να αμφιταλαντευτείς. Πάνω σε αυτό το θεμέλιο, μπορεί να ειπωθεί ότι τα πάντα προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα και, παρόλο που μπορεί να έχεις εσφαλμένες σκέψεις, είσαι σε θέση να τις αποκηρύξεις και να μην τις ακολουθείς. Όλα αυτά προέρχονται από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Σε ποιες καταστάσεις παρεμβαίνει ο Σατανάς; Είναι εύκολο να εργαστεί μέσα σου ο Σατανάς όταν οι καταστάσεις σου δεν είναι κανονικές, όταν δεν σε έχει αγγίξει ο Θεός και όταν δεν έχεις το έργο του Θεού, όταν είσαι ξερός και άγονος μέσα σου, όταν προσεύχεσαι στον Θεό αλλά δεν κατανοείς τίποτα και όταν τρως και πίνεις τα λόγια του Θεού αλλά δεν λαμβάνεις ούτε διαφώτιση ούτε φώτιση. Με άλλα λόγια, όταν το Άγιο Πνεύμα σε έχει εγκαταλείψει και δεν μπορείς να νιώσεις τον Θεό, τότε σου συμβαίνουν πολλά πράγματα που προέρχονται από τον πειρασμό του Σατανά. Καθώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, εργάζεται ταυτόχρονα και ο Σατανάς. Το Άγιο Πνεύμα αγγίζει εσωτερικά τον άνθρωπο την ίδια στιγμή που ο Σατανάς παρεμβαίνει μέσα του. Ωστόσο, το έργο του Αγίου Πνεύματος αναλαμβάνει την ηγετική θέση, και οι άνθρωποι με κανονικές καταστάσεις μπορούν να θριαμβεύσουν· αυτός είναι ο θρίαμβος του έργου του Αγίου Πνεύματος επί του έργου του Σατανά. Ενώ εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, μέσα στους ανθρώπους εξακολουθεί να υφίσταται μια διεφθαρμένη διάθεση· ωστόσο, κατά τη διάρκεια του έργου του Αγίου Πνεύματος, είναι εύκολο οι άνθρωποι να ανακαλύψουν και να αναγνωρίσουν την ανυπακοή, τα κίνητρα και τις νοθεύσεις τους. Τότε μόνο νιώθουν οι άνθρωποι μεταμέλεια και γίνονται πρόθυμοι να μετανοήσουν. Ως εκ τούτου, οι επαναστατικές και διεφθαρμένες διαθέσεις τους αποβάλλονται σταδιακά μέσα στο έργο του Θεού. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι ιδιαίτερα κανονικό· καθώς εργάζεται μέσα στους ανθρώπους, αυτοί εξακολουθούν να έχουν προβλήματα, εξακολουθούν να κλαίνε, εξακολουθούν να υποφέρουν, εξακολουθούν να είναι αδύναμοι και εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζουν ξεκάθαρα, όμως, σε αυτήν την κατάσταση, είναι σε θέση να εμποδίσουν την οπισθοδρόμησή τους και μπορούν να αγαπούν τον Θεό και, παρόλο που θρηνούν και είναι αναστατωμένοι, μπορούν ακόμα να δοξάζουν τον Θεό· το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι ιδιαίτερα κανονικό και επ’ ουδενί υπερφυσικό. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι, μόλις αρχίσει να εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, λαμβάνουν χώρα αλλαγές στην κατάσταση των ανθρώπων και απομακρύνονται τα στοιχεία που είναι ουσιώδη γι’ αυτούς. Αυτές οι πεποιθήσεις είναι εσφαλμένες. Όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα στον άνθρωπο, τα παθητικά στοιχεία του ανθρώπου παραμένουν εκεί και το ανάστημά του παραμένει το ίδιο, αλλά εκείνος κερδίζει τη φώτιση και τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος, κι έτσι η κατάστασή του γίνεται πιο ενεργητική, οι καταστάσεις μέσα του γίνονται κανονικές κι εκείνος αλλάζει ραγδαία. Στις πραγματικές εμπειρίες των ανθρώπων, αυτοί βιώνουν κυρίως το έργο είτε του Αγίου Πνεύματος είτε του Σατανά, και εάν δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν αυτές τις καταστάσεις και δεν έχουν ικανότητα διάκρισης, τότε δεν τίθεται λόγος για είσοδο στις πραγματικές εμπειρίες, για να μην αναφερθούμε στις αλλαγές στη διάθεση. Έτσι, το βασικό για να βιώσει κανείς το έργο του Θεού είναι να μπορεί να διακρίνει τέτοια πράγματα· με αυτόν τον τρόπο, θα του είναι πιο εύκολο να το βιώσει.

Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι θετική πρόοδος, ενώ το έργο του Σατανά είναι οπισθοχώρηση, αρνητικότητα, παρακοή, αντίσταση στον Θεό, απώλεια πίστης στον Θεό, απροθυμία ακόμα και να τραγουδήσει κανείς ύμνους και τόση αδυναμία που δεν μπορεί να εκτελέσει το καθήκον του. Όλα όσα προέρχονται από τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος είναι πολύ φυσικά· δεν σου επιβάλλονται. Εάν την ακολουθήσεις, τότε θα έχεις γαλήνη· εάν δεν το κάνεις, τότε στη συνέχεια θα δεχθείς επίπληξη. Με τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος, τίποτα απ’ όσα κάνεις δεν θα υφίσταται παρεμβολή ούτε θα περιορίζεται· θα απελευθερωθείς, θα υπάρχει ένα μονοπάτι άσκησης στις ενέργειές σου και δεν θα υπόκεισαι σε περιορισμούς, μα θα είσαι σε θέση να ενεργείς σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Το έργο του Σατανά σού προκαλεί παρεμβολές σε πολλά πράγματα· σε κάνει να μην είσαι πρόθυμος να προσευχηθείς, να είσαι πολύ οκνηρός για να φας και να πιεις τα λόγια του Θεού, να μην είσαι διατεθειμένος να ζήσεις τη ζωή της εκκλησίας και σε αποξενώνει από την πνευματική ζωή. Το έργο του Αγίου Πνεύματος δεν παρεμβαίνει στην καθημερινή ζωή σου και δεν παρεμβαίνει στην κανονική πνευματική ζωή σου. Δεν είσαι σε θέση να διακρίνεις πολλά πράγματα τη στιγμή που συμβαίνουν, όμως, μετά από λίγες μέρες, η καρδιά σου φωτίζεται και αποκτάς πιο καθαρό μυαλό. Καταφέρνεις να αποκτήσεις λίγη σύνεση σχετικά με τα ζητήματα του πνεύματος και, σιγά σιγά, μπορείς να διακρίνεις κατά πόσο μια σκέψη έχει προέλθει από τον Θεό ή από τον Σατανά. Ορισμένα πράγματα σε κάνουν ξεκάθαρα να εναντιώνεσαι στον Θεό και να επαναστατείς εναντίον του Θεού ή σε εμποδίζουν να κάνεις πράξη τα λόγια του Θεού· όλα αυτά προέρχονται από τον Σατανά. Ορισμένα πράγματα δεν είναι εμφανή και δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι εκείνη τη στιγμή· στη συνέχεια, μπορείς να δεις τις εκδηλώσεις τους και μετά να ασκήσεις τη διάκριση. Αν μπορείς να διακρίνεις ξεκάθαρα ποια πράγματα προέρχονται από τον Σατανά και ποια κατευθύνονται από το Άγιο Πνεύμα, τότε δεν θα παραπλανηθείς εύκολα κατά τις εμπειρίες σου. Μερικές φορές, όταν η κατάστασή σου δεν είναι καλή, κάνεις ορισμένες σκέψεις που σε βγάζουν από την παθητική σου κατάσταση. Αυτό δείχνει ότι ακόμη κι όταν η κατάστασή σου είναι δυσμενής, ορισμένες από τις σκέψεις σου μπορούν και πάλι να προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα. Δεν ισχύει ότι όταν είσαι παθητικός, όλες τις σκέψεις σου τις στέλνει ο Σατανάς· αν ήταν αυτό αλήθεια, τότε πότε θα μπορούσες να μεταβείς σε μια θετική κατάσταση; Όταν είσαι αρνητικός για ένα χρονικό διάστημα, το Άγιο Πνεύμα σού δίνει την ευκαιρία να οδηγηθείς στην τελείωση· σε αγγίζει και σε βγάζει από την παθητική σου κατάσταση.

Γνωρίζοντας ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος και ποιο είναι το έργο του Σατανά, μπορείς να τα συγκρίνεις με τη δική σου κατάσταση κατά τη διάρκεια των εμπειριών σου, καθώς και με τις δικές σου εμπειρίες, και έτσι θα υπάρχουν πολύ περισσότερες αλήθειες που σχετίζονται με την αρχή στις εμπειρίες σου. Έχοντας κατανοήσει αυτές τις αλήθειες σχετικά με την αρχή, θα μπορείς να ελέγχεις την πραγματική σου κατάσταση, θα είσαι σε θέση να διακρίνεις μεταξύ ανθρώπων και γεγονότων, και δεν θα χρειάζεται να καταβάλλεις τόσο πολλή προσπάθεια για να αποκτήσεις το έργο του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά, αυτό έχει ως προϋπόθεση να είναι σωστά τα κίνητρά σου και εξαρτάται από την προθυμία σου να αναζητάς και να ασκείσαι. Αυτού του είδους η γλώσσα —η γλώσσα που σχετίζεται με τις αρχές— θα πρέπει να κατέχει σημαντική θέση στις εμπειρίες σου. Χωρίς αυτήν, οι εμπειρίες σου θα είναι γεμάτες από την παρεμβολή του Σατανά και γεμάτες ανόητη γνώση. Εάν δεν καταλαβαίνεις πώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, τότε δεν καταλαβαίνεις πώς πρέπει να εισέλθεις, και αν δεν καταλαβαίνεις πώς εργάζεται ο Σατανάς, τότε δεν καταλαβαίνεις πώς πρέπει να είσαι προσεκτικός σε κάθε βήμα που κάνεις. Οι άνθρωποι θα πρέπει να κατανοούν τόσο το πώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα όσο και το πώς εργάζεται ο Σατανάς· και τα δύο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εμπειριών των ανθρώπων.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.