Όσοι πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση πρέπει να υποβληθούν σε εξευγενισμό (Μέρος δεύτερο)

Κάποιος που υπηρετεί τον Θεό δεν θα πρέπει να ξέρει μόνο πώς να υποφέρει για χάρη Του. Θα πρέπει, πολύ περισσότερο, να καταλάβει πως η πίστη στον Θεό αποσκοπεί στην επιδίωξη της αγάπης για τον Θεό. Ο Θεός δεν σε χρησιμοποιεί μόνο για να σε εξευγενίσει ή για να σε κάνει να υποφέρεις, αλλά αντιθέτως, σε χρησιμοποιεί για να γνωρίσεις τις ενέργειές Του, να γνωρίσεις την πραγματική σημασία της ανθρώπινης ζωής και, ειδικότερα, για να μάθεις πως το να υπηρετείς τον Θεό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το να βιώνεις το έργο του Θεού δεν έχει να κάνει με το να απολαμβάνεις χάρη, αλλά αντιθέτως με το να υποφέρεις λόγω της αγάπης σου γι’ Αυτόν. Εφόσον απολαμβάνεις τη χάρη του Θεού, πρέπει να απολαμβάνεις και την παίδευσή Του· πρέπει να τα βιώσεις όλα αυτά. Μπορείς να βιώσεις τη διαφώτιση του Θεού μέσα σου, όπως και τον τρόπο με τον οποίο σε αντιμετωπίζει και σε κρίνει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η εμπειρία σου θα είναι ολοκληρωμένη. Ο Θεός έχει επιτελέσει πάνω σου το έργο της κρίσης και της παίδευσης. Ο λόγος του Θεού σε έχει αντιμετωπίσει, και όχι μόνο. Επιπλέον, σε έχει διαφωτίσει και σε έχει φωτίσει. Όταν είσαι αρνητικός και αδύναμος, ο Θεός ανησυχεί για σένα. Ολόκληρο το έργο αυτό γίνεται για να σε κάνει να δεις πως όλα όσα αφορούν τον άνθρωπο βρίσκονται εντός των ενορχηστρώσεων του Θεού. Μπορεί να νομίζεις πως το να πιστεύεις στον Θεό έχει να κάνει με το να υποφέρεις ή να κάνεις κάθε λογής πράγματα γι’ Αυτόν· ίσως νομίζεις ότι η πίστη στον Θεό αποσκοπεί στο να ηρεμήσει η σάρκα σου ή να κυλίσουν όλα ομαλά στη ζωή σου, ή να είσαι άνετος και ήρεμος παντού. Εντούτοις, κανένα απ’ αυτά δεν αποτελεί σκοπό που θα πρέπει να ενσωματώνουν οι άνθρωποι στην πίστη τους στον Θεό. Αν πιστεύεις για χάρη αυτών των σκοπών, τότε η οπτική σου είναι εσφαλμένη και, απλούστατα, είναι αδύνατον τελειωθείς. Οι ενέργειες του Θεού, η δίκαιη διάθεσή Του, η σοφία Του, ο λόγος Του, η θαυμαστότητα και η ακαταληπτότητά Του είναι όλα πράγματα που οφείλουν να κατανοήσουν οι άνθρωποι. Αφού τα κατανοήσεις αυτά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις αυτήν την κατανόηση για να απαλλαγείς από όλες τις προσωπικές σου απαιτήσεις, ελπίδες και αντιλήψεις μέσα σου. Μόνο εξαλείφοντας τα παραπάνω μπορείς να πληροίς τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο Θεός και μόνο κάνοντας αυτά μπορείς να αποκτήσεις ζωή και να ικανοποιείς τον Θεό. Η πίστη στον Θεό αποσκοπεί στο να Τον ικανοποιεί κανείς και να βιώνει τη διάθεση που Αυτός απαιτεί, έτσι ώστε οι ενέργειες και η δόξα Του να εκδηλωθούν μέσω αυτής της ομάδας ανάξιων ανθρώπων. Αυτή είναι η σωστή οπτική για να πιστεύει κανείς στον Θεό, καθώς και ο στόχος που θα πρέπει να επιδιώκεις. Θα πρέπει να πιστεύεις στον Θεό απ’ τη σωστή σκοπιά και να επιζητάς να λαμβάνεις τον λόγο του Θεού. Πρέπει να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού, να είσαι σε θέση να βιώνεις την αλήθεια και, ειδικότερα, να μπορείς να δεις τις πρακτικές Του πράξεις, τις υπέροχες πράξεις Του σε όλο το σύμπαν, καθώς και το πρακτικό έργο που Αυτός επιτελεί στη σάρκα. Μέσω των πραγματικών τους εμπειριών, οι άνθρωποι μπορούν να εκτιμήσουν με ποιον ακριβώς τρόπο εκτελεί ο Θεός έργο πάνω τους και ποιο είναι το θέλημά Του γι’ αυτούς. Όλα αυτά γίνονται με σκοπό να εξαλειφθεί η διεφθαρμένη σατανική διάθεση των ανθρώπων. Αφού εξαλείψεις όλη την ακαθαρσία και την αδικία μέσα σου, αφού απαλλαγείς από τις λαθεμένες σου προθέσεις και αναπτύξεις αληθινή πίστη στον Θεό —μόνο έχοντας πραγματική πίστη μπορείς να αγαπήσεις αληθινά τον Θεό. Μόνο με βάση την πίστη σου στον Θεό μπορείς να Τον αγαπήσεις αληθινά. Μπορείς να καταφέρεις να αγαπήσεις τον Θεό χωρίς να πιστεύεις σ’ Αυτόν; Εφόσον πιστεύεις στον Θεό, δεν μπορείς να είσαι συγκεχυμένος στην πίστη σου. Κάποιοι άνθρωποι γεμίζουν σθένος όταν βλέπουν πως η πίστη στον Θεό θα τους αποφέρει ευλογίες, ωστόσο χάνουν πάσα ενέργεια τη στιγμή που βλέπουν πως πρέπει να υποστούν εξευγενισμούς. Είναι αυτό πίστη στον Θεό; Εν τέλει, πρέπει να επιτύχεις ολοκληρωμένη και απόλυτη υπακοή ενώπιον του Θεού στην πίστη σου. Πιστεύεις στον Θεό αλλά εξακολουθείς να έχεις απαιτήσεις απ’ Αυτόν, έχεις πολλές θρησκευτικές αντιλήψεις που δεν μπορείς να αφήσεις πίσω, προσωπικά συμφέροντα που δεν μπορείς να αποχωριστείς, και παρόλα αυτά εξακολουθείς να αναζητάς ευλογίες της σάρκας και θέλεις ο Θεός να σώσει τη σάρκα σου, να σώσει την ψυχή σου —όλα αυτά είναι συμπεριφορές ανθρώπων που έχουν εσφαλμένη οπτική. Παρόλο που οι άνθρωποι με θρησκευτικές πεποιθήσεις έχουν πίστη στον Θεό, δεν επιδιώκουν αλλαγή διάθεσης και δεν επιδιώκουν να γνωρίσουν τον Θεό, αλλά αντιθέτως, επιζητούν μόνο τα συμφέροντα της σάρκας τους. Πολλοί ανάμεσά σας έχουν πίστη που εμπίπτει στην κατηγορία των θρησκευτικών πεποιθήσεων· αυτή δεν συνιστά αληθινή πίστη στον Θεό. Για να πιστέψουν στον Θεό οι άνθρωποι πρέπει να κατέχουν καρδιά που είναι έτοιμη να υποφέρει γι’ Αυτόν και τη θέληση να παραδοθούν. Αν δεν πληρούν τις δύο αυτές προϋποθέσεις, η πίστη τους στον Θεό δεν είναι έγκυρη και δεν θα είναι σε θέση να επιτύχουν αλλαγή στη διάθεσή τους. Μόνο οι άνθρωποι που επιδιώκουν πραγματικά την αλήθεια, αναζητούν τη γνώση για τον Θεό και επιδιώκουν τη ζωή είναι αυτοί που πιστεύουν αληθινά στον Θεό.

Όταν έρθουν πάνω σου δοκιμασίες, πώς θα εφαρμόσεις το έργο του Θεού στην αντιμετώπισή τους; Θα είσαι αρνητικός ή θα καταλάβεις τη δοκιμασία και τον εξευγενισμό της ανθρωπότητας από τον Θεό από θετική σκοπιά; Τι θα κερδίσεις μέσω των δοκιμασιών και των εξευγενισμών του Θεού; Θα μεγαλώσει η αγάπη σου για τον Θεό; Όταν υποβάλλεσαι σε εξευγενισμό, θα είσαι σε θέση να εφαρμόσεις τις δοκιμασίες του Ιώβ και να αλληλεπιδράσεις σοβαρά με το έργο που κάνει ο Θεός μέσα σου; Θα μπορέσεις να δεις πώς δοκιμάζει ο Θεός την ανθρωπότητα μέσω των δοκιμασιών του Ιώβ; Τι είδους έμπνευση μπορούν να σου προσφέρουν οι δοκιμασίες του Ιώβ; Θα είσαι πρόθυμος να καταθέσεις μαρτυρία για τον Θεό εν μέσω των εξευγενισμών σου ή θα θέλεις να ικανοποιήσεις τη σάρκα σε ένα άνετο περιβάλλον; Ποια είναι πραγματικά η οπτική σου για την πίστη στον Θεό; Πιστεύεις πράγματι για χάρη Του κι όχι για χάρη της σάρκας; Έχεις, πράγματι, κάποιον στόχο, τον οποίο επιδιώκεις κατά την αναζήτησή σου; Είσαι πρόθυμος να υποβληθείς σε εξευγενισμούς για να μπορέσεις να τελειωθείς από τον Θεό ή θα προτιμούσες να σε παιδεύσει και να σε καταραστεί ο Θεός; Ποια είναι πράγματι η άποψή σου για το θέμα της κατάθεσης μαρτυρίας για τον Θεό; Τι θα πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα για να καταθέσουν πραγματική μαρτυρία για τον Θεό; Εφόσον ο πρακτικός Θεός έχει αποκαλύψει τόσο πολλά κατά το πραγματικό έργο Του μέσα σου, γιατί σκέφτεσαι διαρκώς να φύγεις; Πιστεύεις στον Θεό για χάρη του Θεού; Οι περισσότεροι από εσάς πιστεύετε εν μέρει γιατί κάνετε υπολογισμούς για λογαριασμό σας, για την επιδίωξη του προσωπικού σας οφέλους. Πολλοί λίγοι πιστεύουν στον Θεό για χάρη του Θεού· δεν συνιστά αυτό παρακοή;

Το έργο του εξευγενισμού αποσκοπεί κυρίως στο να οδηγήσει στην τελείωση την πίστη των ανθρώπων. Στο τέλος, αυτό που επιτυγχάνεται είναι να φτάσεις σε μια κατάσταση όπου θέλεις να φύγεις αλλά, ταυτόχρονα δεν μπορείς. Κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι ικανοί να έχουν πίστη, παρόλο που στερούνται και της παραμικρής ελπίδας· και οι άνθρωποι δεν έχουν πια ελπίδες για τις ίδιες τους τις μελλοντικές προοπτικές. Μόνο εκείνη τη στιγμή θα ολοκληρωθεί ο εξευγενισμός από τον Θεό. Ο άνθρωπος δεν έχει φτάσει ακόμη στο στάδιο να ταλαντεύεται μεταξύ ζωής και θανάτου και δεν έχει γευτεί τον θάνατο, άρα ο εξευγενισμός δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ακόμη κι εκείνοι που βρίσκονταν στο στάδιο των παρόχων υπηρεσιών δεν είχαν εξευγενιστεί στον υπέρτατο βαθμό. Ο Ιώβ υποβλήθηκε σε ακραίο εξευγενισμό και δεν είχε πού να στηριχτεί. Οι άνθρωποι πρέπει να υποβάλλονται σε εξευγενισμούς έως του σημείου που δεν έχουν καμία ελπίδα και πουθενά να στηριχτούν —μόνο αυτός είναι αληθινός εξευγενισμός. Κατά την εποχή των παρόχων υπηρεσιών, αν η καρδιά σου ήταν πάντα γαλήνια ενώπιον του Θεού και αν, ό,τι κι αν έκανε Αυτός και όποιο κι αν ήταν το θέλημά Του για εσένα, εσύ πάντοτε υπάκουγες στις διευθετήσεις Του, τότε στο τέλος θα καταλάβαινες όλα όσα είχε κάνει ο Θεός. Υποβάλλεσαι στις δοκιμασίες του Ιώβ και ταυτόχρονα υποβάλλεσαι στις δοκιμασίες του Πέτρου. Όταν ο Ιώβ δοκιμάστηκε, παρέμεινε ακλόνητος στη μαρτυρία του και στο τέλος τού αποκαλύφθηκε ο Ιεχωβά. Μόνο αφού παρέμεινε ακλόνητος στη μαρτυρία του ήταν άξιος να δει το πρόσωπο του Θεού. Γιατί λέγεται: «Εγώ κρύβομαι από τη γη της ακαθαρσίας, αλλά φανερώνομαι στην άγια βασιλεία»; Αυτό σημαίνει πως μόνο όταν είσαι άγιος και παραμένεις ακλόνητος στη μαρτυρία σου μπορείς να έχεις την αξιοπρέπεια να δεις το πρόσωπο του Θεού. Αν δεν μπορείς να παραμείνεις ακλόνητος στη μαρτυρία σου γι’ Αυτόν, δεν έχεις την αξιοπρέπεια να δεις το πρόσωπό Του. Αν υποχωρήσεις ή κάνεις παράπονα κατά του Θεού εν όψει των εξευγενισμών, αποτυγχάνοντας έτσι να παραμείνεις ακλόνητος στη μαρτυρία σου γι’ Αυτόν και καταντώντας περίγελος του Σατανά, τότε δεν θα κερδίσεις την εμφάνιση του Θεού. Αν είσαι σαν τον Ιώβ, που εν μέσω των δοκιμασιών καταράστηκε την ίδια του τη σάρκα, δεν έκανε παράπονα κατά του Θεού και ήταν σε θέση να νιώθει απέχθεια για την ίδια του τη σάρκα δίχως να παραπονεθεί ή να αμαρτήσει μέσω του λόγου του, τότε θα παραμείνεις ακλόνητος στη μαρτυρία σου. Όταν υποβάλλεσαι σε ορισμένο βαθμό εξευγενισμού και εξακολουθείς να μπορείς να είσαι σαν τον Ιώβ, πλήρως υπάκουος ενώπιον του Θεού και δίχως άλλες απαιτήσεις απ’ Αυτόν ή τις δικές σου αντιλήψεις, τότε ο Θεός θα σου εμφανιστεί. Τώρα ο Θεός δεν σου εμφανίζεται, επειδή έχεις πάρα πολλές δικές σου αντιλήψεις, προσωπικές προκαταλήψεις, εγωιστικές σκέψεις, ατομικές απαιτήσεις, συμφέροντα της σάρκας, και δεν είσαι άξιος να δεις το πρόσωπό Του. Αν έβλεπες τον Θεό, θα Τον μετρούσες μέσω των δικών σου αντιλήψεων, και τότε εσύ θα ήσουν αυτός που θα Τον σταύρωνε. Αν σε βρουν πολλά πράγματα που δεν συνάδουν με τις αντιλήψεις σου, κι όμως είσαι σε θέση να τα παραμερίσεις και να γνωρίσεις τις ενέργειες του Θεού μέσω των πραγμάτων αυτών, και αν, εν μέσω των εξευγενισμών, αποκαλύψεις ότι η καρδιά σου είναι γεμάτη αγάπη για τον Θεό, τότε έτσι παραμένεις ακλόνητος στη μαρτυρία σου. Αν το σπιτικό σου είναι ήρεμο, απολαμβάνεις τις ανέσεις της σάρκας, δεν σε διώκει κανείς, και οι αδελφοί και οι αδελφές σου στην εκκλησία σε υπακούν, μπορείς, τότε, να επιδείξεις ότι η καρδιά σου είναι γεμάτη αγάπη για τον Θεό; Μπορούν αυτές οι συνθήκες να σε εξευγενίσουν; Μόνο μέσω του εξευγενισμού μπορεί να φανεί η αγάπη σου για τον Θεό και μόνο μέσω συμβάντων που δεν συνάδουν με τις αντιλήψεις σου μπορείς να τελειωθείς. Με τη βοήθεια πολλών αντιθετικών και αρνητικών πραγμάτων, και επιστρατεύοντας κάθε λογής εκδηλώσεις του Σατανά —τις ενέργειες, τις κατηγορίες, τις ενοχλήσεις και τις απάτες του— ο Θεός σού δείχνει ξεκάθαρα το αποκρουστικό πρόσωπο του Σατανά και μ’ αυτόν τον τρόπο οδηγεί στην τελείωση την ικανότητά σου να διακρίνεις τον Σατανά, έτσι ώστε να τον μισήσεις και να τον απαρνηθείς.

Οι πολλές εμπειρίες αποτυχίας και αδυναμίας σου, οι στιγμές αρνητικότητάς σου, μπορεί να ειπωθεί πως είναι όλα δοκιμασίες του Θεού. Αυτό συμβαίνει γιατί τα πάντα προέρχονται από τον Θεό και όλα τα πράγματα και τα συμβάντα βρίσκονται στα χέρια Του. Είτε αποτύχεις είτε είσαι αδύναμος και παραπατήσεις, τα πάντα εξαρτώνται από τον Θεό και βρίσκονται υπό τον έλεγχό Του. Από την πλευρά του Θεού, αυτό αποτελεί δοκιμασία για εσένα και αν δεν μπορέσεις να το αναγνωρίσεις, θα γίνει πειρασμός. Υπάρχουν δύο ειδών καταστάσεις που θα πρέπει να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι: Η μία προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα και η άλλη προέρχεται πιθανώς από τον Σατανά. Στη μία κατάσταση, το Άγιο Πνεύμα σε φωτίζει και σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσεις τον εαυτό σου, να αισθανθείς απέχθεια και τύψεις για τον εαυτό σου και να μπορείς να νιώσεις γνήσια αγάπη για τον Θεό, να βάλεις σκοπό να Τον ικανοποιήσεις. Στην άλλη κατάσταση, γνωρίζεις τον εαυτό σου, αλλά είσαι αρνητικός και αδύναμος. Θα μπορούσε να ειπωθεί πως αυτή η κατάσταση είναι ο εξευγενισμός του Θεού, καθώς και ο πειρασμός του Σατανά. Αν αναγνωρίζεις πως αυτή είναι η σωτηρία σου από τον Θεό και αν νιώθεις πως πλέον Του είσαι εξαιρετικά υπόχρεος, και αν εφεξής προσπαθείς να Του το ανταποδώσεις και δεν πέφτεις πια σε τέτοια αχρειότητα, αν καταβάλλεις προσπάθεια να τρως και να πίνεις τον λόγο Του, και αν πάντοτε θεωρείς πως έχεις ελλείψεις, κι η καρδιά σου είναι γεμάτη λαχτάρα, τότε αυτή είναι δοκιμασία από τον Θεό. Όταν θα τελειώσει ο πόνος και θα προχωράς και πάλι προς τα εμπρός, ο Θεός θα εξακολουθεί να σε οδηγεί, να σε φωτίζει, να σε διαφωτίζει και να σε τρέφει. Ωστόσο, αν δεν την αναγνωρίζεις και είσαι αρνητικός, αν παραδίνεσαι απλώς στην απελπισία, αν σκέφτεσαι μ’ αυτόν τον τρόπο, τότε ο πειρασμός του Σατανά θα έχει πέσει πάνω σου. Όταν ο Ιώβ υποβλήθηκε σε δοκιμασίες, ο Θεός και ο Σατανάς στοιχημάτιζαν μεταξύ τους, και ο Θεός επέτρεψε στον Σατανά να πλήξει τον Ιώβ. Παρόλο που ο Θεός ήταν Αυτός που δοκίμαζε τον Ιώβ, ο Σατανάς ήταν ουσιαστικά αυτός που τον έπληξε. Από την πλευρά του, ο Σατανάς έβαζε τον Ιώβ σε πειρασμό, αλλά ο Ιώβ βρισκόταν στην πλευρά του Θεού. Αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, τότε ο Ιώβ θα είχε μπει σε πειρασμό. Μόλις οι άνθρωποι μπουν σε πειρασμό, βρίσκονται σε κίνδυνο. Μπορεί να ειπωθεί πως η υποβολή σε εξευγενισμό είναι δοκιμασία από τον Θεό, αλλά αν δεν είσαι σε καλή κατάσταση, μπορεί να ειπωθεί πως είναι πειρασμός από τον Σατανά. Αν δεν κατανοείς ξεκάθαρα το όραμα, ο Σατανάς θα σε κατηγορήσει και θα σε κρύψει στην πτυχή του οράματος. Πριν το καταλάβεις, θα μπεις σε πειρασμό.

Αν δεν βιώσεις το έργο του Θεού, τότε δεν θα μπορέσεις ποτέ να οδηγηθείς στην τελείωση. Στην εμπειρία σου, πρέπει, επίσης, να εισέρχεσαι στις λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, ποια πράγματα σε οδηγούν να αναπτύσσεις αντιλήψεις και υπερβολικά κίνητρα, και τι είδους κατάλληλες ασκήσεις έχεις για να αντιμετωπίσεις αυτά τα προβλήματα; Αν μπορείς να βιώσεις το έργο του Θεού, τότε σημαίνει πως έχεις ανάστημα. Αν φαίνεται πως έχεις μόνο σθένος, τότε αυτό δεν είναι αληθινό ανάστημα και σίγουρα δεν θα μπορέσεις να παραμείνεις ακλόνητος. Μόνο όταν είστε σε θέση να βιώνετε το έργο του Θεού και είστε σε θέση και να το βιώνετε και να το στοχάζεστε οποτεδήποτε και οπουδήποτε, όταν είστε σε θέση να εγκαταλείψετε τους ποιμένες και να ζήσετε ανεξάρτητοι και να στηρίζεστε στον Θεό, και είστε σε θέση να δείτε τις πραγματικές ενέργειες του Θεού —μόνο τότε θα έχει επιτευχθεί το θέλημα του Θεού. Αυτήν τη στιγμή, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να βιώνουν και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο ζήτημα, δεν ξέρουν πώς να το χειριστούν· είναι ανίκανοι να βιώσουν το έργο του Θεού και δεν μπορούν να διαγάγουν πνευματική ζωή. Πρέπει να συμπεριλάβεις τον λόγο και το έργο του Θεού στην πρακτική σου ζωή.

Ενίοτε ο Θεός σού προκαλεί ένα συγκεκριμένο αίσθημα, ένα αίσθημα που σε κάνει να χάνεις την απόλαυση από μέσα σου και να χάνεις την παρουσία του Θεού, κι έτσι βυθίζεσαι στο σκοτάδι. Αυτό είναι ένα είδος εξευγενισμού. Όποτε κάνεις κάτι, πάντα πηγαίνει στραβά ή βρίσκεσαι σε αδιέξοδο. Αυτή είναι η πειθαρχία του Θεού. Ενίοτε, όταν ενεργείς ανυπάκουα και παρακούς τον Θεό, μπορεί να μην το γνωρίζει κανείς άλλος —κι όμως, ο Θεός το γνωρίζει. Δεν θα σε αφήσει να ξεφύγεις και θα σε πειθαρχήσει. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι πολύ διεξοδικό. Παρατηρεί πολύ προσεκτικά τον κάθε λόγο και την κάθε ενέργεια των ανθρώπων, την κάθε δράση και κίνησή τους, καθώς και την κάθε σκέψη και ιδέα τους, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αποκτήσουν εσωτερική επίγνωση των πραγμάτων αυτών. Κάνεις κάτι μια φορά και πηγαίνει στραβά, κάνεις κάτι ξανά και πηγαίνει πάλι στραβά, και σταδιακά καταλαβαίνεις, τελικά, το έργο του Αγίου Πνεύματος. Μέσω των πολλών φορών κατά τις οποίες θα πειθαρχηθείς, θα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να συμβαδίζεις με το θέλημα του Θεού και τι δεν συμβαδίζει με το θέλημά Του. Στο τέλος, θα έχεις ακριβείς αντιδράσεις στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος από μέσα σου. Ενίοτε θα είσαι ανυπότακτος και ο Θεός θα σε επιπλήττει εκ των έσω. Όλα αυτά προέρχονται από την πειθαρχία του Θεού. Αν δεν θεωρείς τον λόγο του Θεού πολύτιμο, αν υποτιμάς το έργο Του, τότε Αυτός δεν θα σου δώσει σημασία. Όσο πιο σοβαρά παίρνεις τον λόγο του Θεού, τόσο περισσότερο θα σε διαφωτίζει Εκείνος. Αυτήν τη στιγμή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στην εκκλησία που έχουν θολωμένη και συγκεχυμένη πίστη, και κάνουν πολλά ανάρμοστα πράγματα και ενεργούν δίχως πειθαρχία, οπότε το έργο του Αγίου Πνεύματος δεν φαίνεται καθαρά μέσα τους. Κάποιοι άνθρωποι αφήνουν πίσω τα καθήκοντά τους προς χάριν της απόκτησης χρημάτων, πηγαίνουν να διοικήσουν κάποια επιχείρηση δίχως να είναι πειθαρχημένοι· αυτό το είδος ανθρώπου βρίσκεται σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο. Όχι μόνο δεν έχει το έργο του Αγίου Πνεύματος επί του παρόντος, αλλά στο μέλλον θα είναι δύσκολο να οδηγηθεί στην τελείωση. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στους οποίους δεν φαίνεται το έργο του Αγίου Πνεύματος και στους οποίους δεν φαίνεται η πειθαρχία του Θεού. Είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν ξεκάθαρα το θέλημα του Θεού ούτε γνωρίζουν το έργο Του. Εκείνοι που μπορούν να παραμείνουν σταθεροί εν μέσω εξευγενισμών, που ακολουθούν τον Θεό ό,τι κι αν κάνει Αυτός και που είναι τουλάχιστον σε θέση να μη φύγουν, ή κατορθώνουν το 0,1% αυτού που κατόρθωσε ο Πέτρος, τα πηγαίνουν μια χαρά, αλλά δεν έχουν καμία αξία όσον αφορά τη χρήση τους από τον Θεό. Πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν τα πράγματα γρήγορα, έχουν πραγματική αγάπη για τον Θεό και μπορούν να ξεπεράσουν το επίπεδο του Πέτρου, και ο Θεός εκτελεί το έργο της τελείωσης πάνω τους. Η πειθαρχία και η διαφώτιση έρχονται σ’ αυτού του είδους τους ανθρώπους, και αν υπάρχει κάτι μέσα τους που δεν συνάδει με το θέλημα του Θεού, μπορούν να απαλλαγούν από αυτό πάραυτα. Τέτοιοι άνθρωποι είναι χρυσός, ασήμι και πολύτιμοι λίθοι —η αξία τους είναι ανεκτίμητη! Αν ο Θεός έχει επιτελέσει διάφορα είδη έργου, αλλά εσύ είσαι αμετακίνητος σαν την άμμο ή την πέτρα, τότε δεν έχεις καμία αξία!

Το έργο του Θεού στη χώρα του μεγάλου κόκκινου δράκοντα είναι θαυμαστό και ασύλληπτο. Θα οδηγήσει μια ομάδα ανθρώπων στην τελείωση και θα εξαλείψει κάποιους άλλους, διότι υπάρχουν κάθε λογής άνθρωποι στην εκκλησία —αυτοί που αγαπούν την αλήθεια και αυτοί που δεν την αγαπούν· αυτοί που βιώνουν το έργο του Θεού και αυτοί που δεν το βιώνουν· αυτοί που κάνουν το καθήκον τους και αυτοί που δεν το κάνουν· αυτοί που καταθέτουν μαρτυρία για τον Θεό και αυτοί που δεν το κάνουν —και μια μερίδα εξ αυτών είναι μη πιστοί και μοχθηροί, και αυτοί θα εξαλειφθούν σίγουρα. Αν δεν γνωρίζεις ξεκάθαρα το έργο του Θεού, τότε θα είσαι αρνητικός· αυτό συμβαίνει γιατί το έργο του Θεού φαίνεται μόνο στη μειοψηφία των ανθρώπων. Αυτήν την ώρα, θα φανεί ξεκάθαρα ποιος αγαπά αληθινά τον Θεό και ποιος όχι. Όσοι αγαπούν αληθινά τον Θεό έχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, ενώ όσοι δεν Τον αγαπούν αληθινά θα αποκαλυφθούν μέσα από κάθε βήμα του έργου Του. Θα γίνουν αντικείμενα εξάλειψης. Οι άνθρωποι αυτοί θα αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια του έργου της κατάκτησης, και πρόκειται για ανθρώπους που δεν έχουν ουδεμία αξία να τελειωθούν. Όσοι έχουν τελειωθεί έχουν κερδηθεί εξ ολοκλήρου από τον Θεό και είναι ικανοί να αγαπούν τον Θεό όπως ο Πέτρος. Όσοι έχουν κατακτηθεί δεν νιώθουν αυθόρμητη αγάπη, αλλά μόνο παθητική αγάπη και αναγκάζονται να αγαπούν τον Θεό. Η αυθόρμητη αγάπη αναπτύσσεται μέσω της κατανόησης που αποκτάται από την πρακτική εμπειρία. Η αγάπη αυτή καταλαμβάνει την καρδιά των ανθρώπων και τους κάνει να αφιερώνονται εκουσίως στον Θεό· ο λόγος του Θεού γίνεται το θεμέλιό τους και αυτοί είναι σε θέση να υποφέρουν για τον Θεό. Φυσικά, αυτά είναι πράγματα που κατέχει κάποιος που έχει τελειωθεί από τον Θεό. Αν επιζητάς μόνο να κατακτηθείς, τότε δεν μπορείς να καταθέσεις μαρτυρία για τον Θεό. Αν ο Θεός επιτυγχάνει τον στόχο Του όσον αφορά τη σωτηρία μόνο μέσω της κατάκτησης των ανθρώπων, τότε το στάδιο των παρόχων υπηρεσιών θα έφερνε το έργο εις πέρας. Ωστόσο, η κατάκτηση των ανθρώπων δεν είναι ο τελικός στόχος του Θεού. Αυτός είναι η τελείωση των ανθρώπων. Άρα, αντί να λες πως το στάδιο αυτό είναι το έργο της κατάκτησης, πες πως είναι το έργο της τελείωσης και της εξάλειψης. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν κατακτηθεί πλήρως και, κατά τη διάρκεια της κατάκτησής τους, μια ομάδα ανθρώπων θα τελειωθεί. Τα δύο αυτά κομμάτια του έργου επιτελούνται μαζί. Οι άνθρωποι δεν έχουν αποχωρήσει ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας μακράς περιόδου του έργου, κι αυτό δείχνει πως ο στόχος της κατάκτησης έχει επιτευχθεί —αυτό αποτελεί γεγονός της κατάκτησης. Οι εξευγενισμοί δεν γίνονται για χάρη της κατάκτησης αλλά για χάρη της τελείωσης. Δίχως εξευγενισμούς οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να τελειωθούν. Άρα οι εξευγενισμοί είναι όντως πολύτιμοι! Σήμερα, μια ομάδα ανθρώπων τελειώνεται και κερδίζεται. Και οι δέκα ευλογίες που αναφέρθηκαν νωρίτερα απευθύνονταν σε όσους έχουν τελειωθεί. Τα πάντα σχετικά με την αλλαγή της εικόνας τους στη γη απευθύνονται σ’ όσους έχουν τελειωθεί. Εκείνοι που δεν έχουν τελειωθεί δεν έχουν τα προσόντα να λάβουν τις υποσχέσεις του Θεού.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.