Τήρηση των εντολών και άσκηση της αλήθειας

Στην πράξη, η τήρηση των εντολών θα πρέπει να συνδέεται με την άσκηση της αλήθειας. Καθώς τηρεί κανείς τις εντολές, πρέπει να κάνει πράξη την αλήθεια. Όταν κάποιος κάνει πράξη την αλήθεια, δεν πρέπει να παραβιάζει τις αρχές των εντολών, ούτε να αντιβαίνει στις εντολές. Πρέπει να κάνεις οτιδήποτε ζητά από εσένα ο Θεός. Η τήρηση των εντολών και η άσκηση της αλήθειας είναι πράγματα αλληλένδετα, όχι αντικρουόμενα. Όσο περισσότερο κάνεις πράξη την αλήθεια, τόσο πιο ικανός γίνεσαι να διατηρείς την ουσία των εντολών. Όσο περισσότερο κάνεις πράξη την αλήθεια, τόσο περισσότερο θα καταλαβαίνεις τον λόγο του Θεού, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τις εντολές. Η άσκηση της αλήθειας και η τήρηση των εντολών δεν είναι αντικρουόμενες ενέργειες —είναι αλληλένδετες. Στην αρχή, μόνο αφότου τήρησε ο άνθρωπος τις εντολές, μπόρεσε να κάνει πράξη την αλήθεια και να λάβει διαφώτιση από το Άγιο Πνεύμα· αυτή, όμως, δεν είναι η αρχική πρόθεση του Θεού. Ο Θεός ζητά να Τον λατρεύεις με την καρδιά σου, και όχι μόνο να συμπεριφέρεσαι σωστά. Ωστόσο, πρέπει να τηρείς τις εντολές τουλάχιστον επιφανειακά. Σταδιακά, μέσω εμπειρίας, και αφού οι άνθρωποι αποκτήσουν πιο ξεκάθαρη κατανόηση του Θεού, θα πάψουν να επαναστατούν εναντίον Του και να Του αντιστέκονται, και δεν θα τρέφουν πια αμφιβολίες για το έργο Του. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούν οι άνθρωποι να τηρούν την ουσία των εντολών. Συνεπώς, η απλή τήρηση των εντολών δίχως την άσκηση της αλήθειας είναι αναποτελεσματική, και δεν συνιστά αληθινή λατρεία του Θεού, διότι δεν έχεις αποκτήσει ακόμα αληθινό ανάστημα. Η τήρηση των εντολών χωρίς την αλήθεια ισοδυναμεί μόνο με άκαμπτη προσκόλληση στους κανόνες. Με αυτόν τον τρόπο, οι εντολές θα γίνονταν ο νόμος σου, πράγμα που δεν θα σε βοηθούσε να αναπτυχθείς στη ζωή. Αντιθέτως, θα γίνονταν το φορτίο σου και θα σε δέσμευαν σφιχτά σαν τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης, κάνοντάς σε να χάσεις την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, μόνο αν κάνεις πράξη την αλήθεια μπορείς να τηρείς αποτελεσματικά τις εντολές, και τηρείς τις εντολές προκειμένου να κάνεις πράξη την αλήθεια. Κατά τη διαδικασία της τήρησης των εντολών, θα κάνεις πράξη ακόμη περισσότερες αλήθειες, και όταν κάνεις πράξη την αλήθεια, θα αποκτάς ακόμη βαθύτερη κατανόηση της πραγματικής σημασίας των εντολών. Ο σκοπός και η σημασία της απαίτησης του Θεού να τηρεί ο άνθρωπος τις εντολές δεν είναι να τον κάνει απλώς να ακολουθεί τους κανόνες, όπως μπορεί να φαντάζεται εκείνος· αντιθέτως, έχει να κάνει με την είσοδό του στη ζωή. Η έκταση της ανάπτυξής σου στη ζωή υπαγορεύει τον βαθμό στον οποίο θα μπορείς να τηρείς τις εντολές. Παρότι οι εντολές είναι για να τις τηρεί ο άνθρωπος, η ουσία των εντολών γίνεται προφανής μόνο μέσα από την εμπειρία ζωής του ανθρώπου. Οι περισσότεροι άνθρωποι υποθέτουν ότι η σωστή τήρηση των εντολών σημαίνει πως είναι «απόλυτα προετοιμασμένοι και πως το μόνο που μένει είναι να αρπαχθούν». Πρόκειται για εξωφρενική άποψη και δεν συνάδει με το θέλημα του Θεού. Όσοι λένε τέτοια πράγματα δεν επιθυμούν να σημειώσουν πρόοδο και λαχταρούν τη σάρκα. Πρόκειται για ανοησία! Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα! Το θέλημα του Θεού δεν είναι να κάνει απλώς κάποιος πράξη την αλήθεια χωρίς να τηρεί στην πραγματικότητα τις εντολές. Όσοι το κάνουν αυτό είναι ανάπηροι· είναι σαν τους ανθρώπους που τους λείπει ένα πόδι. Αν απλώς τηρεί κανείς τις εντολές, σαν να τηρεί κανόνες, μα δεν κατέχει την αλήθεια, ούτε αυτό μπορεί να ικανοποιήσει το θέλημα του Θεού. Όπως εκείνοι που τους λείπει ένα μάτι, οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό πάσχουν κι αυτοί από μια μορφή αναπηρίας. Μπορεί να πει κανείς ότι αν τηρείς σωστά τις εντολές και αποκτήσεις μια ξεκάθαρη κατανόηση του πρακτικού Θεού, τότε θα έχεις την αλήθεια. Από μια σχετική οπτική γωνία, θα έχεις αποκτήσει πραγματικό ανάστημα. Αν κάνεις πράξη την αλήθεια που θα έπρεπε να κάνεις πράξη, τότε θα τηρείς και τις εντολές, και αυτά τα δύο πράγματα δεν αντικρούουν το ένα το άλλο. Η άσκηση της αλήθειας και η τήρηση των εντολών είναι δύο συστήματα, τα οποία αποτελούν αμφότερα αναπόσπαστα μέρη της εμπειρίας ζωής ενός ανθρώπου. Η εμπειρία κάποιου θα πρέπει να αποτελεί την ενοποίηση της τήρησης των εντολών και της άσκησης της αλήθειας, και όχι τον διαχωρισμό τους. Εντούτοις, υπάρχουν τόσο διαφορές όσο και συνδέσεις μεταξύ των δύο αυτών πραγμάτων.

Η διακήρυξη των εντολών στη νέα εποχή αποτελεί μαρτυρία του γεγονότος ότι όλοι οι άνθρωποι σε αυτό το ρεύμα, όλοι αυτοί που ακούν τη φωνή του Θεού σήμερα, έχουν εισέλθει σε μια νέα εποχή. Αυτή είναι μια καινούργια αρχή για το έργο του Θεού, καθώς και το ξεκίνημα του τελευταίου μέρους του έργου του σχεδίου διαχείρισης του Θεού που αριθμεί έξι χιλιάδες χρόνια. Οι εντολές της νέας εποχής συμβολίζουν ότι ο Θεός και ο άνθρωπος έχουν εισέλθει στο βασίλειο ενός νέου ουρανού και μιας νέας γης, και ότι ο Θεός, όπως ακριβώς ο Ιεχωβά εργάστηκε ανάμεσα στους Ισραηλίτες και ο Ιησούς ανάμεσα στους Εβραίους, θα κάνει περισσότερο πρακτικό έργο, και ακόμη περισσότερο και ακόμη σπουδαιότερο έργο στη γη. Συμβολίζουν, επίσης, ότι αυτή η ομάδα ανθρώπων θα λάβει περισσότερες και μεγαλύτερες αποστολές από τον Θεό, κι ότι Εκείνος θα μεριμνά γι’ αυτούς, θα τους τρέφει, θα τους υποστηρίζει, θα τους φροντίζει και θα τους προστατεύει με πρακτικό τρόπο, θα τους δίνει περισσότερη πρακτική εκπαίδευση, και ότι εκείνοι θα υποβληθούν σε αντιμετώπιση, σπάσιμο και εξευγενισμό από τον λόγο του Θεού. Η σημασία των εντολών της νέας εποχής είναι πολύ βαρυσήμαντη. Υποδηλώνουν ότι ο Θεός θα εμφανιστεί πραγματικά στη γη, απ’ όπου θα κατακτήσει ολόκληρο το σύμπαν, αποκαλύπτοντας όλη Του τη δόξα στη σάρκα. Υποδηλώνουν, επίσης, ότι ο πρακτικός Θεός πρόκειται να κάνει περισσότερο πρακτικό έργο στη γη προκειμένου να οδηγήσει στην τελείωση όλους τους εκλεκτούς Του. Επιπλέον, ο Θεός θα πραγματοποιήσει τα πάντα στη γη μέσω λόγων, και θα καταστήσει φανερό το διάταγμα ότι «ο ενσαρκωμένος Θεός θα γίνει μέγας και θα δοξαστεί, και όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη θα γονατίσουν για να προσκυνήσουν τον Θεό, ο οποίος είναι μεγάλος». Παρότι οι εντολές της νέας εποχής είναι για να τις τηρεί ο άνθρωπος και παρότι η τήρησή τους είναι καθήκον και υποχρέωση του ανθρώπου, το νόημα που εκπροσωπούν είναι πολύ βαθυστόχαστο για να εκφραστεί πλήρως με μια-δυο λέξεις. Οι εντολές της νέας εποχής αντικαθιστούν τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης και τις διατάξεις της Καινής Διαθήκης, όπως διακηρύχθηκαν από τον Ιεχωβά και τον Ιησού. Αυτό είναι ένα πιο βαθυστόχαστο μάθημα, και όχι ένα απλό ζήτημα όπως μπορεί να φαντάζονται οι άνθρωποι. Οι εντολές της νέας εποχής έχουν μια πτυχή πρακτικής σημασίας: Λειτουργούν ως σημείο επαφής μεταξύ της Εποχής της Χάριτος και της Εποχής της Βασιλείας. Οι εντολές της νέας εποχής βάζουν τέλος σε όλες τις ασκήσεις και τα διατάγματα της παλαιάς εποχής, καθώς επίσης και σε όλες τις ασκήσεις της εποχής του Ιησού και των εποχών πριν από αυτήν. Φέρνουν τον άνθρωπο στην παρουσία του πιο πρακτικού Θεού, επιτρέποντάς του να αρχίσει να οδηγείται στην τελείωση προσωπικά από Εκείνον· αποτελούν την αρχή του μονοπατιού της τελείωσης. Συνεπώς, θα πρέπει να τηρείτε σωστή στάση όσον αφορά τις εντολές της νέας εποχής και μήτε να τις ακολουθείτε στην τύχη μήτε να τις περιφρονείτε. Οι εντολές της νέας εποχής δίνουν μεγάλη έμφαση σε ένα πράγμα: ότι ο άνθρωπος θα λατρεύει τον ίδιο τον πρακτικό Θεό του σήμερα, γεγονός που περιλαμβάνει να υποτάσσεται πιο πρακτικά στην ουσία του Πνεύματος. Οι εντολές επισημαίνουν, επίσης, την αρχή σύμφωνα με την οποία ο Θεός θα κρίνει τον άνθρωπο ένοχο ή δίκαιο αφού Εκείνος φανερωθεί ως ο Ήλιος της δικαιοσύνης. Τις εντολές είναι πιο εύκολο να τις κατανοήσει κανείς παρά να τις κάνει πράξη. Από αυτό, διαπιστώνεται ότι αν ο Θεός επιθυμεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση, τότε πρέπει να το κάνει μέσω των δικών Του λόγων και της δικής Του καθοδήγησης, και ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιτύχει την τελείωση μόνο με τη δική του έμφυτη ευφυΐα. Το κατά πόσο μπορεί ο άνθρωπος να τηρήσει τις εντολές της νέας εποχής ή όχι έχει να κάνει με τη γνώση του για τον πρακτικό Θεό. Οπότε, το κατά πόσο μπορείς να τηρήσεις τις εντολές ή όχι δεν είναι ένα ζήτημα που θα λυθεί εντός λίγων μόνο ημερών. Είναι ένα πολύ βαρυσήμαντο μάθημα να διδαχθείς.

Η άσκηση της αλήθειας είναι ένα μονοπάτι μέσω του οποίου μπορεί να αναπτυχθεί η ζωή του ανθρώπου. Αν δεν κάνετε πράξη την αλήθεια, τότε δεν θα σας μείνει τίποτε άλλο παρά μόνο η θεωρία, και δεν θα έχετε αληθινή ζωή. Η αλήθεια είναι το σύμβολο του αναστήματος του ανθρώπου, και το αν κάνεις πράξη την αλήθεια ή όχι σχετίζεται με το αν έχεις αληθινό ανάστημα ή όχι. Αν δεν κάνεις πράξη την αλήθεια, δεν ενεργείς δίκαια ή επηρεάζεσαι από τα συναισθήματα και ενδιαφέρεσαι για τη σάρκα, τότε απέχεις παρασάγγας από το να τηρείς τις εντολές. Αυτό είναι το πιο βαθυστόχαστο μάθημα. Σε κάθε εποχή, υπάρχουν πολλές αλήθειες στις οποίες πρέπει να εισέλθουν οι άνθρωποι και τις οποίες πρέπει να κατανοήσουν· όμως, σε κάθε εποχή υπάρχουν, επίσης, διαφορετικές εντολές που συνοδεύουν εκείνες τις αλήθειες. Οι αλήθειες που κάνουν πράξη οι άνθρωποι σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εποχή, και το ίδιο ισχύει και για τις εντολές που τηρούν. Κάθε εποχή έχει τις δικές της αλήθειες που πρέπει να γίνονται πράξη και τις δικές της εντολές που πρέπει να τηρούνται. Ωστόσο, με βάση τις διάφορες εντολές που διακηρύσσει ο Θεός —με βάση, δηλαδή, τις διαφορετικές εποχές— ο στόχος και το αποτέλεσμα της άσκησης της αλήθειας από τον άνθρωπο διαφέρουν κατ’ ανάλογο τρόπο. Μπορεί να πει κανείς ότι οι εντολές εξυπηρετούν την αλήθεια και ότι η αλήθεια υπάρχει για να διατηρεί τις εντολές. Αν υπάρχει μόνο αλήθεια, τότε δεν θα υπάρχουν αλλαγές στο έργο του Θεού για τις οποίες να μιλήσουμε. Εντούτοις, κάνοντας αναφορά στις εντολές, ο άνθρωπος μπορεί να αναγνωρίσει την έκταση των τάσεων στο έργο του Αγίου Πνεύματος, καθώς και να γνωρίσει την εποχή στην οποία εργάζεται ο Θεός. Στη θρησκεία, πολλοί άνθρωποι μπορούν να κάνουν πράξη τις αλήθειες τις οποίες έκαναν πράξη οι άνθρωποι κατά την Εποχή του Νόμου. Παρόλα αυτά, δεν κατέχουν τις εντολές της νέας εποχής, ούτε μπορούν να τις τηρήσουν. Εξακολουθούν να διατηρούν τους παλιούς τρόπους και παραμένουν όπως οι πρωτόγονοι άνθρωποι. Δεν τους συνοδεύουν οι νέες μέθοδοι του έργου και δεν μπορούν να δουν τις εντολές της νέας εποχής. Ως εκ τούτου, δεν έχουν το έργο του Θεού. Είναι θαρρείς και έχουν μόνο άδεια αβγότσουφλα· αν δεν υπάρχει μέσα κλωσσόπουλο, τότε δεν υπάρχει πνεύμα. Για να το θέσω με μεγαλύτερη ακρίβεια, σημαίνει ότι δεν έχουν ζωή. Τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν εισέλθει ακόμη στη νέα εποχή και έχουν μείνει πολλά βήματα πίσω. Επομένως, είναι ανώφελο να έχει κανείς αλήθειες από παλαιότερες εποχές, αλλά να μην έχει τις εντολές της νέας εποχής. Πολλοί από εσάς κάνετε πράξη την αλήθεια του σήμερα αλλά δεν τηρείτε τις εντολές του. Δεν θα κερδίσετε τίποτα, η αλήθεια που κάνετε πράξη θα είναι άχρηστη και ανούσια, και ο Θεός δεν θα σας επαινέσει. Η άσκηση της αλήθειας πρέπει να γίνεται εντός των παραμέτρων των μεθόδων του τρέχοντος έργου του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να γίνεται ως απάντηση στη φωνή του πρακτικού Θεού σήμερα. Χωρίς αυτό, τα πάντα είναι ένα τίποτα, σαν να προσπαθεί κανείς να αντλήσει νερό με καλάθι από μπαμπού. Αυτή είναι και η πρακτική σημασία της διακήρυξης των εντολών της νέας εποχής. Αν οι άνθρωποι πρόκειται να τηρούν τις εντολές, θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να γνωρίζουν τον ενσαρκωμένο πρακτικό Θεό, δίχως σύγχυση. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τις αρχές της τήρησης των εντολών. Τήρηση των εντολών δεν σημαίνει να τις ακολουθεί κανείς τυχαία ή αυθαίρετα, μα να τις τηρεί με μια βάση, με στόχο και με αρχές. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να επιτευχθεί είναι να έχεις ξεκάθαρα οράματα. Αν έχεις βαθιά κατανόηση του έργου του Αγίου Πνεύματος την τρέχουσα χρονική στιγμή και εισέρχεσαι στις σημερινές μεθόδους του έργου, τότε θα αποκτήσεις φυσικά ξεκάθαρη κατανόηση της τήρησης των εντολών. Εάν έρθει η μέρα που θα διακρίνεις την ουσία των εντολών της νέας εποχής και θα μπορείς να τηρείς τις εντολές, τότε θα έχεις οδηγηθεί στην τελείωση. Αυτή είναι η πρακτική σημασία της άσκησης της αλήθειας και της τήρησης των εντολών. Το κατά πόσο μπορείς να κάνεις πράξη την αλήθεια ή όχι εξαρτάται από το πώς αντιλαμβάνεσαι την ουσία των εντολών της νέας εποχής. Το έργο του Αγίου Πνεύματος θα παρουσιάζεται συνεχώς στον άνθρωπο και ο Θεός θα ζητά όλο και περισσότερα από τον άνθρωπο. Συνεπώς, οι αλήθειες που κάνει πραγματικά πράξη ο άνθρωπος θα αυξάνονται σε αριθμό και θα γίνονται πιο μεγάλες, και τα αποτελέσματα από την τήρηση των εντολών θα γίνονται πιο βαρυσήμαντα. Οπότε, πρέπει να κάνετε πράξη την αλήθεια και συγχρόνως να τηρείτε τις εντολές. Κανείς δεν πρέπει να παραμελήσει αυτό το ζήτημα. Ας αρχίσουν ταυτόχρονα η νέα αλήθεια και οι νέες εντολές σε αυτήν τη νέα εποχή.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.