Πώς είναι η σχέση σου με τον Θεό;

Όταν πιστεύεις στον Θεό, πρέπει τουλάχιστον να επιλύσεις το ζήτημα του να έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό. Εάν δεν έχεις κανονική σχέση με τον Θεό, τότε το νόημα της πίστης σου στον Θεό έχει χαθεί. Η δημιουργία μιας κανονικής σχέσης με τον Θεό επιτυγχάνεται εξ ολοκλήρου με μια καρδιά που είναι ήσυχη στην παρουσία του Θεού. Το να έχει κανείς κανονική σχέση με τον Θεό σημαίνει να μπορεί να μην αμφιβάλλει και να μην αρνείται οποιοδήποτε έργο Του και να μπορεί να υποτάσσεται στο έργο Του. Σημαίνει να έχει σωστές προθέσεις στην παρουσία του Θεού, να μην κάνει σχέδια για τον εαυτό του και να έχει ως προτεραιότητα τα συμφέροντα της οικογένειας του Θεού στο καθετί· σημαίνει να δέχεται να τον εξονυχιστικό έλεγχο του Θεού και να υπακούει στις διευθετήσεις του Θεού. Πρέπει να είσαι σε θέση να γαληνεύεις την καρδιά σου στην παρουσία του Θεού σε οτιδήποτε κάνεις. Ακόμη και αν δεν κατανοείς το θέλημα του Θεού, πρέπει και πάλι να εκπληρώνεις τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις σου στο μέγιστο των δυνατοτήτων σου. Μόλις σου αποκαλυφθεί το θέλημα του Θεού, κάν’ το πράξη, και δεν θα είναι πολύ αργά. Όταν η σχέση σου με τον Θεό γίνει κανονική, τότε θα έχεις και κανονικές σχέσεις με τους ανθρώπους. Τα πάντα οικοδομούνται στο θεμέλιο των λόγων του Θεού. Να τρως και να πίνεις τα λόγια του Θεού, έπειτα να κάνεις πράξη τις απαιτήσεις του Θεού, να διορθώνεις τις απόψεις σου και να αποφεύγεις να κάνεις οτιδήποτε αντιστέκεται στον Θεό ή προκαλεί αναστάτωση στην εκκλησία. Μην κάνεις τίποτα που δεν ωφελεί τη ζωή των αδελφών σου, μη λες τίποτα που δεν βοηθά τους άλλους και μην κάνεις τίποτα το επαίσχυντο. Να είσαι δίκαιος και έντιμος σε ό,τι κάνεις και να φροντίζεις η κάθε ενέργειά σου να είναι ευπαρουσίαστη ενώπιον του Θεού. Παρότι η σάρκα μπορεί ενίοτε να είναι αδύναμη, πρέπει να είσαι σε θέση να δίνεις προτεραιότητα στα συμφέροντα της οικογένειας του Θεού χωρίς απληστία για προσωπικό όφελος, και πρέπει να ενεργείς δίκαια. Εάν μπορείς να ασκείσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε η σχέση σου με τον Θεό θα είναι κανονική.

Σε οτιδήποτε κάνεις, πρέπει να εξετάζεις αν οι προθέσεις σου είναι σωστές. Εάν μπορείς να ενεργείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού, τότε η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική. Αυτό συνιστά το ελάχιστο κριτήριο. Να διερευνάς τις προθέσεις σου, και αν διαπιστώσεις πως έχουν προκύψει λανθασμένες προθέσεις, να είσαι σε θέση να τις αποβάλεις και να ενεργήσεις σύμφωνα με τα λόγια του Θεού· κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα γίνεις κάποιος που είναι σωστός ενώπιον του Θεού, γεγονός που θα δείξει με τη σειρά του πως η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική και πως ό,τι κάνεις είναι για χάρη του Θεού, όχι για δική σου. Σε ό,τι κάνεις και ό,τι λες, να είσαι σε θέση να διορθώνεις την καρδιά σου, να είσαι δίκαιος στις ενέργειές σου και να μην καθοδηγείσαι από τα συναισθήματά σου ούτε να ενεργείς σύμφωνα με τη δική σου θέληση. Αυτές είναι οι αρχές σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να συμπεριφέρονται οι πιστοί στον Θεό. Τα μικρά πράγματα μπορούν να αποκαλύψουν τις προθέσεις και το ανάστημα ενός ανθρώπου, κι έτσι, προκειμένου να εισέλθει κανείς στο μονοπάτι της τελείωσης από τον Θεό, πρέπει πρώτα να διορθώσει τις προθέσεις του και τη σχέση του με τον Θεό. Μόνο όταν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική, μπορείς να οδηγηθείς στην τελείωση από Εκείνον· μόνο τότε μπορούν η αντιμετώπιση, το κλάδεμα, η πειθαρχία και ο εξευγενισμός του Θεού να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα σου. Με άλλα λόγια, αν τα ανθρώπινα όντα είναι σε θέση να έχουν τον Θεό στη καρδιά τους και δεν επιδιώκουν προσωπικά οφέλη, ούτε σκέφτονται τις δικές τους προοπτικές (με τη σαρκική έννοια), αλλά, αντ’ αυτού, επωμίζονται το φορτίο της εισόδου στη ζωή, κάνουν ό,τι μπορούν για να επιδιώκουν την αλήθεια και υποτάσσονται στο έργο του Θεού —αν μπορείς να τα κάνεις αυτά, τότε οι στόχοι που επιδιώκεις θα είναι σωστοί και η σχέση σου με τον Θεό θα γίνει κανονική. Μπορεί να ειπωθεί ότι η διόρθωση της σχέσης κάποιου με τον Θεό είναι το πρώτο βήμα της εισόδου στο πνευματικό του ταξίδι. Παρότι η μοίρα του ανθρώπου βρίσκεται στα χέρια του Θεού και έχει προκαθοριστεί από τον Θεό, και παρότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να την αλλάξει, το κατά πόσο μπορείς να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό ή να κερδηθείς από Εκείνον εξαρτάται από το αν είναι κανονική η σχέση σου με τον Θεό. Ίσως κάποια κομμάτια σου να είναι αδύναμα ή ανυπάκουα, αλλά εφόσον οι απόψεις σου και οι προθέσεις σου είναι σωστές, και εφόσον η σχέση σου με τον Θεό είναι σωστή και κανονική, τότε έχεις τα προσόντα να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό. Αν δεν έχεις τη σωστή σχέση με τον Θεό και ενεργείς για χάρη της σάρκας ή της οικογένειάς σου, τότε, όσο σκληρά κι αν εργάζεσαι, θα είναι ανώφελο. Αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική, τότε όλα τα άλλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Ο Θεός δεν κοιτάζει τίποτε άλλο πέρα από το αν είναι σωστές οι απόψεις σου κατά την πίστη σου στον Θεό: σε ποιον πιστεύεις, για ποιον πιστεύεις και γιατί πιστεύεις. Αν μπορείς να δεις αυτά τα πράγματα καθαρά και να ασκείσαι όντας σωστά τοποθετημένος στις απόψεις σου, τότε θα σημειώσεις πρόοδο στη ζωή σου και θα έχεις εγγυημένη την είσοδο στον σωστό δρόμο. Αν η σχέση σου με τον Θεό δεν είναι κανονική και οι απόψεις σου σχετικά με την πίστη σου στον Θεό είναι αποκλίνουσες, τότε όλα τα υπόλοιπα είναι μάταια, και όσο μεγάλη κι αν είναι η πίστη σου, δεν θα λάβεις τίποτα. Μόνο αφότου η σχέση σου με τον Θεό γίνει κανονική θα κερδίζεις τον έπαινό Του όταν απαρνιέσαι τη σάρκα, όταν προσεύχεσαι, υποφέρεις, υπομένεις, υποτάσσεσαι, βοηθάς τους αδελφούς και τις αδελφές σου, δαπανάς περισσότερο τον εαυτό σου για τον Θεό και ούτω καθεξής. Το κατά πόσο έχει αξία και σημασία αυτό που κάνεις εξαρτάται από το αν οι προθέσεις σου είναι σωστές και οι απόψεις σου ορθές. Τη σήμερον ημέρα, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό σαν να γέρνουν το κεφάλι τους για να κοιτάξουν ένα ρολόι —οι αντιλήψεις τους είναι στρεβλές, και πρέπει να διορθωθούν μέσω μεγάλης προόδου. Αν επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, όλα θα πάνε καλά· αν δεν επιλυθεί, όλα θα αποβούν μάταια. Κάποιοι άνθρωποι συμπεριφέρονται καλά στην παρουσία Μου, αλλά πίσω από την πλάτη Μου το μόνο που κάνουν είναι να Μου αντιστέκονται. Αυτό αποτελεί εκδήλωση της ατιμίας και της δολιότητάς τους, και ένας τέτοιος άνθρωπος είναι υπηρέτης του Σατανά. Αποτελεί κλασική ενσάρκωση του Σατανά, κι έχει έλθει για να δοκιμάσει τον Θεό. Είσαι σωστός άνθρωπος μόνο αν μπορείς να υποταχθείς στο έργο Μου και στα λόγια Μου. Εφόσον μπορείς να τρως και να πίνεις τα λόγια του Θεού, εφόσον ό,τι κάνεις είναι ευπαρουσίαστο ενώπιον του Θεού και συμπεριφέρεσαι δίκαια και έντιμα σε ό,τι κάνεις, εφόσον δεν κάνεις επαίσχυντες πράξεις ή πράγματα που θα έβλαπταν τις ζωές των άλλων και εφόσον ζεις στο φως και δεν επιτρέπεις στον εαυτό σου να πέσει θύμα της εκμετάλλευσης του Σατανά, η σχέση σου με τον Θεό βρίσκεται σε σωστή σειρά.

Η πίστη στον Θεό προϋποθέτει να βάζεις τις προθέσεις και τις απόψεις σου σε σωστή σειρά. Πρέπει να έχεις σωστή κατανόηση και σωστό τρόπο μεταχείρισης των λόγων του Θεού και του έργου του Θεού, όλων των περιβαλλόντων που κανονίζει ο Θεός, του ανθρώπου για τον οποίο καταθέτει μαρτυρία ο Θεός, καθώς και του πρακτικού Θεού. Δεν πρέπει να ασκείσαι σύμφωνα με τις δικές σου ιδέες ούτε να καταστρώνεις τα δικά σου μικρά σχέδια. Ό,τι κι αν κάνεις, πρέπει να μπορείς να αναζητάς την αλήθεια και, από τη θέση σου ως δημιουργημένο ον, να υποτάσσεσαι στο σύνολο του έργου του Θεού. Αν θέλεις να επιδιώξεις να τελειωθείς από τον Θεό και να εισέλθεις στον σωστό δρόμο της ζωής, τότε η καρδιά σου πρέπει να ζει πάντοτε στην παρουσία του Θεού. Μην είσαι ακόλαστος, μην ακολουθείς τον Σατανά, μη δίνεις καμία ευκαιρία στον Σατανά να επιτελέσει το έργο του και μην αφήνεις τον Σατανά να σε χρησιμοποιεί. Πρέπει να δοθείς ολοκληρωτικά στον Θεό και να αφήσεις τον Θεό να σε κυβερνά.

Είσαι πρόθυμος να είσαι υπηρέτης του Σατανά; Είσαι πρόθυμος να σε εκμεταλλευτεί ο Σατανάς; Πιστεύεις στον Θεό και Τον επιδιώκεις ώστε να μπορέσεις να οδηγηθείς στην τελείωση απ’ Αυτόν ή ώστε να μπορέσεις να γίνεις αντιθετικό στοιχείο στο έργο του Θεού; Θα προτιμούσες μια ζωή γεμάτη νόημα, στην οποία σε αποκτά ο Θεός, ή μια κενή ζωή χωρίς αξία; Θα προτιμούσες να σε χρησιμοποιεί ο Θεός ή να σε εκμεταλλεύεται ο Σατανάς; Θα προτιμούσες να επιτρέψεις να σε γεμίσουν τα λόγια και η αλήθεια του Θεού ή να αφήσεις να σε γεμίσουν η αμαρτία και ο Σατανάς; Συλλογίσου αυτά τα πράγματα προσεκτικά. Στην καθημερινή σου ζωή, πρέπει να κατανοείς ποια από τα λόγια που λες και ποια από τα πράγματα που κάνεις μπορεί να προκαλέσουν αντικανονικότητα στη σχέση σου με τον Θεό, κι έπειτα να διορθώνεις τον εαυτό σου για να εισέρχεσαι στον σωστό τρόπο. Ανά πάσα στιγμή, να εξετάζεις τα λόγια σου, τις ενέργειές σου, την κάθε σου κίνηση και όλες τις σκέψεις και τις ιδέες σου. Απόκτησε σωστή κατανόηση της αληθινής σου κατάστασης και είσελθε στον τρόπο του έργου του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό. Αξιολογώντας αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική, θα μπορέσεις να διορθώσεις τις προθέσεις σου, να κατανοήσεις τη φύση και την ουσία του ανθρώπου, και να καταλάβεις πραγματικά τον εαυτό σου· με αυτό τον τρόπο, θα μπορέσεις να εισέλθεις σε αληθινές εμπειρίες, να απαρνηθείς πραγματικά τον εαυτό σου και να υποταχθείς με πρόθεση. Καθώς βιώνεις αυτά τα πράγματα σχετικά με το αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική ή όχι, θα βρίσκεις ευκαιρίες να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό και θα μπορείς να αντιληφθείς πολλές καταστάσεις του έργου του Αγίου Πνεύματος. Θα μπορείς, επίσης, να αντιληφθείς πολλά από τα τεχνάσματα του Σατανά και να διακρίνεις τις συνομωσίες του. Αυτό είναι το μόνο μονοπάτι που οδηγεί στην τελείωση από τον Θεό. Διορθώνεις τη σχέση σου με τον Θεό, ώστε να μπορείς να υποταχθείς σε όλες τις διευθετήσεις Του και ώστε να εισέλθεις ακόμη πιο βαθιά στην αληθινή εμπειρία και να λάβεις ακόμη περισσότερο έργο του Αγίου Πνεύματος. Όταν κάνεις πράξη το να έχεις κανονική σχέση με τον Θεό, στην πλειονότητα των περιπτώσεων η επιτυχία θα έρθει όταν απαρνιέσαι τη σάρκα και μέσω της αληθινής συνεργασίας με τον Θεό. Θα πρέπει να καταλάβεις ότι «χωρίς μια συνεργάσιμη καρδιά, είναι δύσκολο να δεχτείς το έργο του Θεού. Αν δεν υποφέρει η σάρκα, δεν θα υπάρξουν ευλογίες από τον Θεό· αν δεν αγωνίζεται το πνεύμα, ο Σατανάς δεν θα ντροπιαστεί». Εάν κάνεις πράξη αυτές τις αρχές και τις κατανοήσεις απόλυτα, θα διορθωθούν οι απόψεις σου σχετικά με την πίστη σου στον Θεό. Στην τρέχουσα άσκησή σας, πρέπει να αποβάλετε τη νοοτροπία «αναζητώ ψωμί για να κορέσω την πείνα μου»· πρέπει να αποβάλετε τη νοοτροπία «όλα γίνονται από το Άγιο Πνεύμα και οι άνθρωποι δεν μπορούν να επέμβουν». Όλοι όσοι τα λένε αυτά, σκέφτονται: «Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και, όταν έρθει η ώρα, το Άγιο Πνεύμα θα επιτελέσει το έργο Του. Οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να περιορίζουν τη σάρκα, ούτε να συνεργάζονται· το μόνο που έχει σημασία είναι να τους συγκινήσει το Άγιο Πνεύμα». Όλες αυτές οι απόψεις είναι παράλογες. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να εργαστεί κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αυτό το είδος άποψης παρεμποδίζει σε μεγάλο βαθμό το έργο του Αγίου Πνεύματος. Συχνά, το έργο του Αγίου Πνεύματος επιτυγχάνεται μέσω της ανθρώπινης συνεργασίας. Όσοι δεν συνεργάζονται και δεν έχουν αποφασιστικότητα, κι όμως επιθυμούν να επιτύχουν αλλαγή στη διάθεσή τους και να λάβουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, καθώς και διαφώτιση και φώτιση από τον Θεό, έχουν πράγματι εξωφρενικές σκέψεις. Αυτό πάει να πει «να χαρίζεται κανείς στον εαυτό του και να συγχωρεί τον Σατανά». Αυτού του είδους οι άνθρωποι δεν έχουν κανονική σχέση με τον Θεό. Θα πρέπει να βρεις πολλές αποκαλύψεις και εκδηλώσεις σατανικής διάθεσης μέσα σου και να βρεις οποιεσδήποτε ασκήσεις που έχεις, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με αυτά που απαιτεί τώρα ο Θεός. Θα μπορέσεις τώρα να απαρνηθείς τον Σατανά; Θα πρέπει να δημιουργήσεις μια κανονική σχέση με τον Θεό, να ενεργείς σύμφωνα με τις προθέσεις του Θεού και να γίνεις ένας νέος άνθρωπος με νέα ζωή. Μην εμμένεις στις παρελθοντικές παραβάσεις· μην είσαι υπερβολικά μεταμελημένος· να μπορείς να στέκεσαι όρθιος και να συνεργάζεσαι με τον Θεό, καθώς και να εκπληρώνεις τα καθήκοντα που έχεις να εκπληρώσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η σχέση σου με τον Θεό θα γίνει κανονική.

Αν, αφού το διαβάσεις αυτό, ισχυριστείς απλώς ότι δέχεσαι αυτά τα λόγια, αλλά η καρδιά σου παραμένει ασυγκίνητη και δεν επιζητείς η σχέση σου με τον Θεό να γίνει κανονική, τότε αυτό αποδεικνύει ότι δεν δίνεις ιδιαίτερο βάρος στη σχέση σου με τον Θεό. Αποδεικνύει ότι οι απόψεις σου δεν έχουν διορθωθεί ακόμα και ότι οι προθέσεις σου δεν βασίζονται ακόμα στο να αποκτηθείς από τον Θεό και να Τον δοξάσεις, αλλά, αντ’ αυτού, βασίζονται στο να επιτρέψεις στις συνομωσίες του Σατανά να επικρατήσουν και στο να επιτύχεις τους προσωπικούς σου στόχους. Τέτοιοι άνθρωποι έχουν εσφαλμένες προθέσεις και λανθασμένες απόψεις. Ανεξάρτητα από το τι λέει ο Θεός ή με ποιον τρόπο το λέει, τέτοιοι άνθρωποι παραμένουν παντελώς αδιάφοροι και δεν μεταμορφώνονται ούτε στο ελάχιστο. Η καρδιά τους δεν αισθάνεται κανέναν φόβο κι εκείνοι δεν νιώθουν καμία ντροπή. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ένας ανόητος χωρίς πνεύμα. Διάβασε όλες τις ομιλίες του Θεού και κάν’ τες πράξη αμέσως μόλις τις καταλάβεις. Ίσως να υπήρξαν περιπτώσεις που η σάρκα σου ήταν αδύναμη ή εσύ ήσουν ανυπότακτος ή αντιστεκόσουν· όπως κι αν συμπεριφερόσουν στο παρελθόν, τούτο έχει μικρή σημασία και δεν μπορεί να εμποδίσει τη ζωή σου να ωριμάσει σήμερα. Εφόσον μπορείς να έχεις κανονική σχέση με τον Θεό σήμερα, τότε υπάρχει ελπίδα. Αν σημειώνεται κάποια αλλαγή μέσα σου κάθε φορά που διαβάζεις τα λόγια του Θεού, και αν οι άλλοι μπορούν να διαπιστώσουν ότι η ζωή σου έχει αλλάξει προς το καλύτερο, τότε αυτό δείχνει ότι η σχέση σου με τον Θεό είναι πλέον κανονική και ότι έχει διορθωθεί. Ο Θεός δεν φέρεται στους ανθρώπους σύμφωνα με τις παραβάσεις τους. Μόλις έχεις καταλάβει και έχεις λάβει επίγνωση, εφόσον μπορείς να σταματήσεις να επαναστατείς και να αντιστέκεσαι, τότε ο Θεός θα σου δείξει και πάλι έλεος. Όταν έχεις την κατανόηση και την αποφασιστικότητα να επιδιώξεις να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό, τότε η κατάστασή σου κατά την παρουσία του Θεού θα γίνει κανονική. Ό,τι κι αν κάνεις, να σκέφτεσαι το εξής ενόσω το κάνεις: Τι θα σκεφτεί ο Θεός αν το κάνω αυτό; Θα ωφελήσει τους αδελφούς μου και τις αδελφές μου; Θα είναι ωφέλιμο για το έργο του οίκου του Θεού; Είτε πρόκειται για την προσευχή, τη συναναστροφή, την ομιλία, το έργο ή την επαφή σου με τους άλλους, να εξετάζεις τις προθέσεις σου και να ελέγχεις αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική. Αν δεν μπορείς να διακρίνεις τις ίδιες τις προθέσεις και τις σκέψεις σου, αυτό σημαίνει ότι δεν διαθέτεις ικανότητα διάκρισης, πράγμα που αποδεικνύει ότι κατανοείς ελάχιστα πράγματα για την αλήθεια. Αν είσαι σε θέση να κατανοείς ξεκάθαρα το καθετί που κάνει ο Θεός και μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα υπό το πρίσμα των λόγων Του, στεκούμενος στο πλευρό Του, τότε οι απόψεις σου θα έχουν γίνει σωστές. Συνεπώς, η δημιουργία μιας καλής σχέσης με τον Θεό είναι υψίστης σημασίας για οποιονδήποτε πιστεύει στον Θεό. Όλοι θα πρέπει να τη θεωρούν μια εργασία εξέχουσας σημασίας και το πιο σημαντικό γεγονός στη ζωή τους. Ό,τι κάνεις μετριέται με βάση το αν έχεις κανονική σχέση με τον Θεό. Αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική και οι προθέσεις σου είναι σωστές, τότε πέρνα στην πράξη. Για να διατηρήσεις μια κανονική σχέση με τον Θεό, δεν πρέπει να φοβάσαι μήπως πληγούν τα προσωπικά σου συμφέροντα· δεν πρέπει να επιτρέψεις στον Σατανά να υπερισχύσει, δεν πρέπει να επιτρέψεις στον Σατανά να σε πιάσει στη λαβή του και δεν πρέπει να επιτρέψεις στον Σατανά να σε κάνει περίγελο. Το να έχεις τέτοιες προθέσεις είναι σημάδι ότι η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική —δεν υφίσταται για χάρη της σάρκας, αλλά για την ηρεμία του πνεύματος, για την απόκτηση του έργου του Αγίου Πνεύματος και για την ικανοποίηση του θελήματος του Θεού. Για να εισέλθεις στη σωστή κατάσταση, πρέπει να καθιερώσεις μια καλή σχέση με τον Θεό και να διορθώσεις τις απόψεις σου για την πίστη σου στον Θεό. Αυτό αποσκοπεί στο να μπορέσει ο Θεός να σε κερδίσει και στο να μπορέσει να φανερώσει τους καρπούς των λόγων Του μέσα σου, και να σε διαφωτίσει και να σε φωτίσει ακόμα περισσότερο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα έχεις εισέλθει στον σωστό τρόπο. Συνέχισε να τρως και να πίνεις τα σημερινά λόγια του Θεού, είσελθε στον τρέχοντα τρόπο εργασίας του Αγίου Πνεύματος, ενέργησε σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις του Θεού, μην τηρείς παλαιομοδίτικες μεθόδους άσκησης, μην προσκολλάσαι σε παλιούς τρόπους εκτέλεσης πραγμάτων και είσελθε στον σημερινό τρόπο εργασίας το συντομότερο δυνατό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η σχέση σου με τον Θεό θα γίνει απολύτως κανονική κι εσύ θα έχεις πάρει τον σωστό δρόμο της πίστης στον Θεό.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.