Καθημερινά λόγια του Θεού | «Όλα επιτυγχάνονται δια του λόγου του Θεού» | Απόσπασμα 37

Ο Θεός επιτελεί το έργο Του σε ολόκληρο το σύμπαν. Όλοι όσοι πιστεύουν σ’ Αυτόν πρέπει να δεχτούν τον λόγο Του και να τρώνε και να πίνουν τον λόγο Του· κανένας δεν μπορεί να κερδηθεί από τον Θεό βλέποντας μόνο τα σημάδια και τα θαύματα που έδειξε ο Θεός. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, ο Θεός πάντα χρησιμοποιούσε τον λόγο για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση, άρα δεν πρέπει να αφιερώσετε όλη την προσοχή σας στα σημεία και στα θαύματα, αλλά θα πρέπει να επιδιώξετε να τελειωθείτε από τον Θεό. Στην Εποχή του Νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός είπε μερικά λόγια, και στην Εποχή της Χάριτος και ο ίδιος ο Ιησούς είπε πολλά λόγια. Αφού ο Ιησούς ολοκλήρωσε όσα πολλά είπε, οι απόστολοι και οι προφήτες που ήρθαν αργότερα ώθησαν τους ανθρώπους να ζήσουν σύμφωνα με τους νόμους και τις εντολές που ορίστηκαν από τον Ιησού και τους ώθησαν να ζήσουν σύμφωνα με τις αρχές που εξέφρασε ο Ιησούς. Ο Θεός των εσχάτων ημερών χρησιμοποιεί κυρίως τον λόγο για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση. Δεν χρησιμοποιεί σημάδια και θαύματα για να καταπιέσει τον άνθρωπο ή να πείσει τον άνθρωπο. Αυτό δεν θα μπορούσε να καταστήσει σαφή τη δύναμη του Θεού. Αν ο Θεός αποκάλυπτε μόνο σημάδια και θαύματα, τότε θα ήταν αδύνατο να καταστήσουμε σαφή την πραγματικότητα του Θεού και έτσι θα ήταν αδύνατο να οδηγήσουμε και τον άνθρωπο στην τελείωση. Ο Θεός δεν οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση μέσα από τα σημάδια και τα θαύματα, αλλά χρησιμοποιεί τον λόγο για να ποτίσει και να καθοδηγήσει τον άνθρωπο, και μετά από αυτό επιτυγχάνεται η πλήρης υπακοή του ανθρώπου και η γνώση του ανθρώπου για τον Θεό. Αυτός είναι ο στόχος του έργου που κάνει και των λέξεων που εκφέρει. Ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τη μέθοδό Του για να δείχνει σημάδια και θαύματα για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση —χρησιμοποιεί λόγια και χρησιμοποιεί πολλές διαφορετικές μεθόδους εργασίας για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση. Είτε πρόκειται για το ραφινάρισμα, την αντιμετώπιση, το κλάδεμα είτε την παροχή λέξεων, ο Θεός μιλάει από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση και να δώσει στον άνθρωπο μεγαλύτερη γνώση του έργου, της σοφίας και της υπεροχής του Θεού. Όταν ο άνθρωπος ολοκληρωθεί τη στιγμή που ο Θεός ολοκληρώνει την εποχή των εσχάτων ημερών, θα έχει πλέον τα προσόντα για να δει τα σημάδια και τα θαύματα που θα εμφανιστούν. Όταν εσύ θα έχεις επίγνωση του Θεού και θα είσαι σε θέση να υπακούσεις στον Θεό, ανεξάρτητα από το τι κάνει, εσύ τότε θα δεις τα σημεία και τα θαύματα, διότι εσύ δεν θα έχεις συλλήψεις σχετικά με την πραγματικότητα του Θεού. Προς το παρόν, εσύ παραμένεις διεφθαρμένος και ανίκανος να υποταχθείς πλήρως στον Θεό —είσαι λοιπόν κατάλληλος για να δεις τα σημεία και θαύματά Του; Ο χρόνος που ο Θεός δείχνει σημάδια και θαύματα είναι όταν ο Θεός τιμωρεί τον άνθρωπο, αλλά κι όταν αλλάζει η εποχή και, επιπλέον, όταν η εποχή αυτή λήγει. Όταν το έργο του Θεού εκτελείται κανονικά, τότε δεν δείχνει σημάδια και θαύματα. Η εμφάνιση των σημείων και των θαυμάτων είναι εξαιρετικά εύκολη, αλλά αυτή δεν είναι η βασική αρχή του έργου του Θεού, ούτε είναι ο σκοπός της διαχείρισης του ανθρώπου από τον Θεό. Αν ο άνθρωπος έβλεπε σημάδια και θαύματα και εάν το πνευματικό σώμα του Θεού επρόκειτο να εμφανιστεί στον άνθρωπο, τότε όλοι οι άνθρωποι δεν θα πίστευαν στον Θεό; Έχω πει στο παρελθόν ότι μια ομάδα νικητών κερδίζεται από την Ανατολή, νικητές που προέρχονται μέσα από τη μεγάλη δοκιμασία. Ποια είναι η σημασία αυτών των λέξεων; Σημαίνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι που κερδήθηκαν, υπάκουσαν αληθινά μόνο μετά την κρίση και την παίδευση, την αντιμετώπιση και το κλάδεμα, και όλα τα είδη ραφιναρίσματος. Η πίστη τέτοιων ανθρώπων δεν είναι αόριστη και αφηρημένη, αλλά πραγματική. Δεν έχουν δει κανένα σημάδι και ούτε θαύματα. Δεν μιλάνε για αφελείς επιστολές και δόγματα ή για βαθιές ενοράσεις· αντιθέτως έχουν την πραγματικότητα και τα λόγια του Θεού, και μια πραγματική γνώση της πραγματικότητας του Θεού. Μια τέτοια ομάδα δεν είναι περισσότερο ικανή να καταστήσει σαφή τη δύναμη του Θεού; Το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες είναι πραγματικό έργο. Κατά την εποχή του Ιησού, Αυτός δεν ήρθε για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση, αλλά να λυτρώσει τον άνθρωπο και έτσι έκανε κάποια θαύματα για να ωθήσει τους ανθρώπους να Τον ακολουθήσουν. Γιατί κατά κύριο λόγο ήρθε να ολοκληρώσει το έργο της σταύρωσης και η παρουσίαση σημαδιών δεν ήταν μέρος του έργου της διακονίας Του. Αυτά τα σημάδια και τα θαύματα ήταν δουλειά που έγινε για να φανεί αποτελεσματικό το έργο Του. Ήταν επιπλέον εργασία και δεν αντιπροσωπεύουν το έργο ολόκληρης της εποχής. Κατά τη διάρκεια της Εποχής του Νόμου στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός παρουσίασε επίσης κάποια σημάδια και θαύματα —αλλά το έργο που κάνει ο Θεός σήμερα είναι αληθινό έργο και σίγουρα δεν θα δείξει σημάδια και θαύματα τώρα. Μόλις θα παρουσίαζε σημάδια και θαύματα, τότε η πραγματική Του δουλειά θα αναστατωνόταν και δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει κάποιο άλλο έργο. Αν ο Θεός είπε ότι ο λόγος πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση, αλλά παρουσίασε σημάδια και θαύματα, τότε θα μπορούσε να καταστεί σαφές το αν ο άνθρωπος πραγματικά πιστεύει σ’ Αυτόν; Συνεπώς, ο Θεός δεν κάνει τέτοια πράγματα. Υπάρχει υπερβολικά μεγάλο ποσοστό θρησκείας μέσα στον άνθρωπο. Ο Θεός έρχεται τις έσχατες ημέρες για να εκδιώξει όλες τις θρησκευτικές αντιλήψεις και τα υπερφυσικά πράγματα μέσα στον άνθρωπο και να βοηθήσει τον άνθρωπο να αναγνωρίσει την πραγματικότητα του Θεού. Έχει έρθει για να αφαιρέσει μια εικόνα του ενός Θεού που είναι αφηρημένη και φανταστική —μια εικόνα του ενός Θεού που, με άλλα λόγια, δεν υφίσταται καν. Και έτσι, τώρα το μόνο πράγμα που είναι πολύτιμο είναι εσύ να λάβεις γνώση της πραγματικότητας! Η αλήθεια υπερισχύει όλων. Πόση αλήθεια διαθέτεις άραγε σήμερα; Μόνο ο Θεός δείχνει σημάδια και θαύματα; Τα κακά πνεύματα μπορούν επίσης να παρουσιάσουν σημάδια και θαύματα· είναι όλα Θεός; Στην πίστη του στον Θεό, αυτό που ψάχνει ο άνθρωπος είναι η αλήθεια κι αυτό που επιδιώκει είναι η ζωή, παρά τα σημάδια και τα θαύματα. Κι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος όλων όσων πιστεύουν στον Θεό.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο