Καθημερινά λόγια του Θεού | «Όλα επιτυγχάνονται δια του λόγου του Θεού» | Απόσπασμα 34

Ο Θεός εκφέρει τον λόγο Του και επιτελεί το έργο Του σύμφωνα με διαφορετικές εποχές, και σε διαφορετικές εποχές μιλάει με διαφορετικά λόγια. Ο Θεός δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες ούτε επαναλαμβάνει το ίδιο έργο ούτε νιώθει νοσταλγία για τα πράγματα του παρελθόντος· είναι ένας Θεός που είναι πάντα νέος και ποτέ παλαιός και καθημερινά εκφέρει καινούργιο λόγο. Εσύ θα πρέπει να συμμορφωθείς με αυτό που πρέπει να τηρηθεί σήμερα —αυτή είναι η ευθύνη και το καθήκον του ανθρώπου. Είναι ζωτικής σημασίας η πρακτική να επικεντρώνεται γύρω από το φως και τα λόγια του Θεού στη σημερινή εποχή. Ο Θεός δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες και είναι σε θέση να μιλήσει από πολλές διαφορετικές απόψεις για να καταστήσει σαφή τη σοφία και την παντοδυναμία Του. Δεν έχει σημασία αν μιλάει από την οπτική γωνία του Πνεύματος ή του ανθρώπου ή του τρίτου προσώπου —ο Θεός είναι πάντα ο Θεός κι εσύ δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι δεν είναι Θεός λόγω της ανθρώπινης πλευράς από την οποία μιλάει. Μεταξύ μερικών ανθρώπων έχουν προκύψει ιδέες ως αποτέλεσμα από τις οποίες ο Θεός μιλάει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν γνώση του Θεού και καμία γνώση του έργου Του. Αν ο Θεός μιλούσε πάντα από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία, δεν θα καθόριζε ο άνθρωπος κανόνες για τον Θεό; Θα μπορούσε ο Θεός να επιτρέψει στον άνθρωπο να ενεργήσει με τέτοιον τρόπο; Ανεξάρτητα από την οπτική γωνία από την οποία Θεός μιλάει, ο Θεός έχει τους στόχους Του για τον καθένα. Αν ο Θεός ήταν πάντα σε θέση να μιλήσει από την οπτική γωνία του Πνεύματος, θα μπορούσες να είσαι σε θέση να συμμετάσχεις μαζί Του; Έτσι, μιλάει στο τρίτο πρόσωπο προσφέροντας τον λόγο Του σε σένα και σε καθοδηγεί στην πραγματικότητα. Όλα όσα κάνει ο Θεός είναι ταιριαστά. Εν ολίγοις, όλα γίνονται από τον Θεό και εσύ δεν πρέπει να αμφιβάλλεις γι’ αυτό. Υπό την προϋπόθεση ότι είναι Θεός, τότε ανεξάρτητα από ποια οπτική γωνία μιλάει, παραμένει ακόμα ο Θεός. Αυτή είναι μια αμετάβλητη αλήθεια. Όπως κι αν εργάζεται, εξακολουθεί να είναι ο Θεός και η ουσία Του δεν θα αλλάξει! Ο Πέτρος τόσο αγάπησε τον Θεό και ήταν άνθρωπος που αναζητούσε την καρδιά του Θεού, αλλά ο Θεός δεν τον είδε ως Κύριο ή Χριστό, γιατί η ουσία ενός όντος είναι αυτή που είναι και δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει. Στο έργο Του, ο Θεός δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες, αλλά χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους για να καταστήσει το έργο Του αποτελεσματικό και να αυξήσει τη γνώση του ανθρώπου γι’ Αυτόν. Ο κάθε τρόπος εργασίας Του βοηθάει τον άνθρωπο να Τον γνωρίσει και γίνεται για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση. Όποια κι αν είναι η μέθοδος εργασίας που εφαρμόζει, η κάθε μια χρησιμοποιείται για να οικοδομήσει τον άνθρωπο και να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση. Παρόλο που μια από τις μεθόδους εργασίας Του μπορεί να διήρκεσε για πολύ καιρό, αυτό συμβαίνει για να μετριάσει την πίστη του ανθρώπου σ’ Αυτόν. Έτσι δεν πρέπει να αμφιβάλετε. Αυτά είναι όλα τα βήματα του έργου του Θεού και πρέπει να τηρούνται από σας.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο