Καθημερινά λόγια του Θεού: Τα τρία στάδια του έργου | Απόσπασμα 17

Μετά την επιτέλεση του 6.000 ετών έργου μέχρι σήμερα, ο Θεός έχει ήδη αποκαλύψει πολλές από τις πράξεις Του, κυρίως για να νικήσει τον Σατανά και να σώσει όλη την ανθρωπότητα. Χρησιμοποιεί αυτή την ευκαιρία για να επιτρέψει στα πάντα στον ουρανό, στη γη, μέσα στις θάλασσες, αλλά και στο πιο ασήμαντο αντικείμενο της δημιουργίας του Θεού στη γη, να δει την παντοδυναμία του Θεού και όλες τις πράξεις Του. Αρπάζει την ευκαιρία να νικήσει τον Σατανά, για να αποκαλύψει όλες Του τις πράξεις στην ανθρωπότητα, και για να επιτρέψει στους ανθρώπους να καταστούν ικανοί να Τον δοξάζουν και να εξυμνήσουν τη σοφία Του που νίκησε τον Σατανά. Τα πάντα στη γη, στον ουρανό, μέσα στις θάλασσες, Του αποδίδουν τιμή, δοξάζουν την παντοδυναμία Του, όλες Του τις πράξεις και φωνάζουν το άγιο όνομά Του. Αυτό είναι η απόδειξη ότι νίκησε τον Σατανά· είναι η απόδειξη ότι κατέκτησε τον Σατανά· και το σημαντικότερο, είναι η απόδειξη ότι έσωσε την ανθρωπότητα. Ολόκληρη η δημιουργία του Θεού, Του αποδίδει τιμή, Τον δοξάζει που νίκησε τον εχθρό Του και επέστρεψε νικητής και Τον δοξάζει ως τον μεγάλο νικηφόρο Βασιλιά. Σκοπός Του δεν ήταν μόνο να νικήσει τον Σατανά, κι έτσι, το έργο Του συνεχίστηκε για 6.000 χρόνια. Χρησιμοποιεί τη νίκη επί του Σατανά, για να σώσει την ανθρωπότητα. Χρησιμοποιεί τη νίκη επί του Σατανά, για να αποκαλύψει όλες τις πράξεις Του και όλη τη δόξα Του. Θα αποκτήσει δόξα, και όλες οι στρατιές των αγγέλων θα δουν επίσης όλη τη δόξα Του. Οι αγγελιοφόροι του ουρανού, οι άνθρωποι πάνω στη γη και όλα τα δημιουργήματα στη γη θα δουν τη δόξα του Δημιουργού. Αυτό είναι το έργο που επιτελεί. Η δημιουργία Του στον ουρανό και στη γη θα δουν επίσης την δόξα Του, και θα επιστρέψει θριαμβευτής αφού νικήσει ολοκληρωτικά τον Σατανά και επιτρέψει στην ανθρωπότητα να Τον δοξάσει. Έτσι, θα πραγματοποιήσει με επιτυχία και τις δύο αυτές πτυχές. Στο τέλος, όλη η ανθρωπότητα θα κατακτηθεί από Εκείνον, και θα αφανίσει όλους όσοι εναντιώνονται ή επαναστατούν, δηλαδή, θα αφανίσει όλους αυτούς που ανήκουν στον Σατανά.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότητα στο σύνολό της μέχρι τη σήμερον ημέρα

Δόξα στον Θεό που έχει επιστρέψει νικητής

Στα έξι χιλιάδες χρόνια του έργου Του, ο Θεός έχει δείξει πολλές πράξεις Του, τον Σατανά για να νικήσει, να σώσει την ανθρωπότητα. Ο Θεός αφήνει τα πάντα στον ουρανό, σε θάλασσα και γη, αφήνει να δουν τις πράξεις και την ασύγκριτή Του δύναμη. Του Σατανά η ήττα δείχνει του Θεού τις πράξεις. Έτσι, Τον δοξάζουν και εξυμνούν τη σοφία Του, τη σοφία Του. Όλα στη γη και στον ουρανό, στη θάλασσα τα πάντα δόξα Τού φέρνουν. Ας δοξάσουν όλα την πελώρια δύναμή Του. Όλα τις πράξεις Του δοξάζουν και φωνάζουν το άγιο όνομά Του!

Η δόξα αυτή δείχνει την κατάκτηση του εχθρού Του, του Σατανά την ήττα. Δείχνει ότι όλους τους έσωσε, την ανθρωπότητα που έπλασε. Η δημιουργία δοξάζει τη νίκη επί του εχθρού Του. Είναι νικητής, ο μέγας βασιλιάς νικητής. Όλα στη γη και στον ουρανό, στη θάλασσα τα πάντα δόξα Τού φέρνουν. Ας δοξάσουν όλα την πελώρια δύναμή Του. Όλα τις πράξεις Του δοξάζουν και φωνάζουν το άγιο όνομά Του!

Όλα στη γη και στον ουρανό, στη θάλασσα τα πάντα δόξα Τού φέρνουν. Ας δοξάσουν όλα την πελώρια δύναμή Του. Όλα τις πράξεις Του δοξάζουν και φωνάζουν το άγιο όνομά Του! Όλα στη γη και στον ουρανό, στη θάλασσα τα πάντα δόξα Τού φέρνουν. Ας δοξάσουν όλα την πελώρια δύναμή Του. Όλα τις πράξεις Του δοξάζουν και φωνάζουν το άγιο όνομά Του!

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο