Καθημερινά λόγια του Θεού | «Αυτό που χρειάζεται πρωτίστως η διεφθαρμένη ανθρωπότητα είναι η σωτηρία από τον ενσαρκωμένο Θεό» | Απόσπασμα 118

Ο Θεός ενσαρκώθηκε επειδή το αντικείμενο του έργου Του δεν είναι το πνεύμα του Σατανά ή οποιοδήποτε άυλο πράγμα, αλλά ο άνθρωπος, ο οποίος είναι από σάρκα και έχει διαφθαρεί από τον Σατανά. Ακριβώς επειδή η σάρκα του ανθρώπου έχει διαφθαρεί, ο Θεός έχει κάνει τον σαρκικό άνθρωπο αντικείμενο του έργου Του. Εξάλλου, επειδή ο άνθρωπος είναι το αντικείμενο της διαφθοράς, έχει κάνει τον άνθρωπο το μοναδικό αντικείμενο του έργου Του σε όλα τα στάδια του έργου σωτηρίας Του. Ο άνθρωπος είναι θνητός, είναι από σάρκα και οστά, και ο Θεός είναι ο μόνος που μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός πρέπει να ενσαρκωθεί και να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον άνθρωπο για να κάνει το έργο Του, ώστε το έργο Του να φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Ο Θεός πρέπει να ενσαρκωθεί για να κάνει το έργο Του, ακριβώς επειδή ο άνθρωπος είναι από σάρκα και ανίκανος να ξεπεράσει την αμαρτία ή να αφαιρέσει από πάνω του τη σάρκα. Όσο και αν η ουσία και η ταυτότητα του ενσαρκωμένου Θεού διαφέρουν πολύ από την ουσία και την ταυτότητα του ανθρώπου, η εμφάνισή Του είναι ίδια με εκείνη του ανθρώπου, έχει την εμφάνιση ενός φυσιολογικού ατόμου και διάγει τον βίο ενός φυσιολογικού ατόμου και όσοι Τον βλέπουν, δεν μπορούν να διακρίνουν κάποια διαφορά ανάμεσά Του και σε ένα φυσιολογικό άτομο. Αυτή η φυσιολογική εμφάνιση και η κανονική ανθρώπινη φύση αρκούν για να επιτελέσει το θεϊκό έργο Του στην κανονική ανθρώπινη φύση. Η σάρκα του επιτρέπει να κάνει το έργο Του στην κανονική ανθρώπινη φύση και Τον βοηθά να κάνει το έργο Του ανάμεσα στον άνθρωπο και την κανονική ανθρώπινη φύση Του, ενώ ακόμη, Τον βοηθά να εκτελέσει το έργο της σωτηρίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Παρόλο που η κανονική ανθρώπινη φύση Του έχει προκαλέσει πολλή αναστάτωση ανάμεσα στους ανθρώπους, τέτοια αναστάτωση δεν έχει αντίκτυπο στις κανονικές επιπτώσεις του έργου Του. Εν ολίγοις, το έργο της κανονικής Του σάρκας αποτελεί υπέρτατο όφελος για τον άνθρωπο. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αποδέχονται την κανονική ανθρώπινη φύση Του, το έργο Του μπορεί να παραμείνει αποτελεσματικό και τα αποτελέσματα αυτά επιτυγχάνονται χάρη στην κανονική ανθρώπινη φύση Του. Ως προς αυτό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Από το έργο Του στη σάρκα, ο άνθρωπος κερδίζει δέκα φορές ή δεκάδες φορές περισσότερα πράγματα από τις αντιλήψεις που υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους σχετικά με την κανονική ανθρώπινη φύση Του και τέτοιες αντιλήψεις τελικά θα τις καταπιεί το έργο Του. Και το αποτέλεσμα που έχει επιτύχει το έργο Του, δηλαδή η γνώση που έχει ο άνθρωπος απέναντί ​​Του, ξεπερνά κατά πολύ τις αντιλήψεις του ανθρώπου σχετικά με Αυτόν. Δεν υπάρχει τρόπος να φανταστεί ή να μετρηθεί το έργο που επιτελεί ενσαρκωμένος, γιατί η σάρκα Του δεν είναι όμοια μ’ εκείνη οποιουδήποτε ενσαρκωμένου ανθρώπου. Παρόλο που το εξωτερικό κέλυφος είναι πανομοιότυπο, η ουσία δεν είναι η ίδια. Η σάρκα Του παράγει πολλές αντιλήψεις στους ανθρώπους για τον Θεό, όμως η σάρκα Του μπορεί επίσης να επιτρέψει στον άνθρωπο να αποκτήσει μεγάλη γνώση και μπορεί ακόμη και να κατακτήσει κάποιον που έχει ένα παρόμοιο εξωτερικό κέλυφος. Διότι δεν είναι απλώς άνθρωπος, αλλά είναι ο Θεός με το εξωτερικό κέλυφος ενός ανθρώπου και κανένας δεν μπορεί να Τον καταλάβει πλήρως ή να Τον κατανοήσει. Ένας αόρατος και άυλος Θεός αγαπιέται και είναι καλοδεχούμενος από όλους. Εάν ο Θεός είναι απλώς ένα Πνεύμα που είναι αόρατο για τον άνθρωπο, είναι τόσο εύκολο για τον άνθρωπο να πιστέψει στον Θεό. Ο άνθρωπος μπορεί να δώσει απεριόριστη ελευθερία στη φαντασία του, να επιλέξει οποιαδήποτε εικόνα του αρέσει ως εικόνα του Θεού για να ευχαριστήσει τον εαυτό του και να κάνει τον εαυτό του να αισθάνεται ευτυχισμένος. Με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι είναι πιο ευχάριστο στον δικό του Θεό και αυτό που αυτός ο Θεός είναι πρόθυμος να κάνει, χωρίς κανέναν δισταγμό. Επιπλέον, ο άνθρωπος πιστεύει ότι κανείς δεν είναι πιο πιστός και αφοσιωμένος απ’ ό,τι ο ίδιος προς τον Θεό και ότι όλοι οι άλλοι είναι αλλόθρησκα σκυλιά και δεν είναι αφοσιωμένοι στον Θεό. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό επιδιώκεται από εκείνους, των οποίων η πίστη στον Θεό είναι ασαφής και βασίζεται στο δόγμα. Αυτό που επιδιώκουν είναι πάνω-κάτω το ίδιο, με ελάχιστες διακυμάνσεις. Απλώς, οι εικόνες του Θεού στη φαντασία τους είναι διαφορετικές, όμως η ουσία τους είναι στην πραγματικότητα η ίδια.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα χρειάζεται τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού

Το έργο του ενσαρκωμένου Θεού στοχεύει στον άνθρωπο και όχι στο πνεύμα του Σατανά. Ενασχόληση Θεού κατέστη η σάρκα του ανθρώπου αφού είναι διεφθαρμένη. Του Θεού η λύτρωση συντελείται στον άνθρωπο, στον άνθρωπο. Ο θνητός άνθρωπος είναι μόνο σάρκα και αίμα, και σώζεται μόνο απ’ τον Θεό. Ο Θεός πρέπει σάρκα ανθρώπου να ενδυθεί, ώστε το έργο Του άριστα να ολοκληρωθεί, ώστε να ολοκληρωθεί. Αμαρτωλή σάρκα, ανθρώπου, πρέπει ο Θεός να βάλει. Γιατί ο άνθρωπος είναι σάρκα και δε μπορεί να απελευθερωθεί από αυτήν. Αμαρτωλή σάρκα, ανθρώπου, πρέπει ο Θεός να βάλει. Γιατί ο άνθρωπος είναι σάρκα και δε μπορεί να απελευθερωθεί από αυτήν. Απ’ τα δεσμά της σάρκας.

Διέφθειρε τη σάρκα του ανθρώπου ο Σατανάς, που είναι βαθιά χτυπημένος και τυφλωμένος. Και ο Θεός έρχεται ενσαρκωμένος γιατί έχει σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου κι ο Σατανάς Τον πολεμά χρησιμοποιώντας τη σάρκα του ανθρώπου. Ο Θεός κατακτά τον Σατανά και συνάμα σώζει τον άνθρωπο. Γι’ αυτό ο Θεός πρέπει να ενσαρκωθεί, ώστε να φέρει σε πέρας το έργο Του αυτό, το έργο Του αυτό. Ο Σατανάς διέφθειρε τη σάρκα, στη σάρκα κατοικεί, μα ο Θεός θα νικήσει. Στη μάχη με το Σατανά για να μας σώσει, ο Θεός πρέπει στη γη να ενσαρκωθεί. Είναι έργο αληθινό.

Όταν ο Θεός ενσαρκωμένος ενεργεί, πολεμά τον Σατανά. To πνευματικό του έργο γίνεται πρακτικό, γίνεται αληθινό στη γη, στον άνθρωπο. Ο Θεός κατακτά τον απείθαρχο άνθρωπο, ενώ στην ανθρωπότητα, ο Σατανάς ηττάται, και, τελικά, αυτός που σώζεται είναι ο άνθρωπος, ο άνθρωπος. Έπρεπε ο Θεός να γίνει άνθρωπος, να πάρει κέλυφος δημιουργήματος, και στη μάχη με τον Σατανά, να κατακτήσει την ανθρωπότητα, επαναστατικός με κέλυφος πλάσματος. Έπρεπε ο Θεός να γίνει άνθρωπος, να πάρει κέλυφος δημιουργήματος, για να σώσει τον άνθρωπο με το ίδιο κέλυφος, μα τον έβλαψε ο Σατανάς, τον έβλαψε ο Σατανάς. Εχθρός Θεού έγινε ο άνθρωπος, ο Θεός πρέπει να τον κατακτήσει. Η σωτηρία του ανθρώπου είναι ο σκόπος του Θεού, ο Θεός πρέπει να ενσαρκωθεί. Έτσι, το έργο Του γίνεται πιο εύκολο. Ο Θεός μπορεί να νικήσει τον Σατανά, να κατακτήσει τον άνθρωπο, να σώσει τον άνθρωπο.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger