Καθημερινά λόγια του Θεού | «Το μυστήριο της ενσάρκωσης (3)» | Απόσπασμα 114

Ο Θεός ενσαρκώνεται μόνο για να καθοδηγήσει την εποχή και να θέσει σε κίνηση το νέο έργο. Πρέπει να κατανοήσετε αυτό το σημείο. Αυτό διαφέρει πολύ από το καθήκον του ανθρώπου, και αυτά τα δύο δεν μπορούν να συγκριθούν. Ο άνθρωπος χρειάζεται μια μακρά περίοδο καλλιέργειας και τελείωσης πριν μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για να επιτελέσει έργο, και απαιτείται μια ιδιαίτερα σπουδαία ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος δεν πρέπει μόνο να είναι σε θέση να συντηρήσει την κανονική ανθρώπινη λογική του, αλλά πρέπει να κατανοήσει περαιτέρω πολλές από τις αρχές και τους κανόνες συμπεριφοράς ενώπιον των άλλων και, επιπλέον, πρέπει να μάθει περισσότερα για τη σοφία και την ηθική του ανθρώπου. Αυτά πρέπει να είναι τα εφόδια του ανθρώπου. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τον ενσαρκωμένο Θεό, διότι το έργο Του ούτε αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο ούτε είναι ανθρώπινο. Είναι, αντιθέτως, μια άμεση έκφραση του Είναι Του και η άμεση εφαρμογή του έργου που Αυτός οφείλει να επιτελέσει. (Φυσικά, το έργο Του επιτελείται όταν πρέπει, και όχι τυχαία κατά βούληση. Αντιθέτως, το έργο Του ξεκίνησε όταν έφτασε η ώρα να εκπληρώσει τη διακονία Του.) Δεν συμμετέχει στη ζωή του ανθρώπου ή στο έργο του ανθρώπου, δηλαδή, η ανθρώπινη φύση Του δεν διαθέτει κανένα από αυτά τα στοιχεία (αλλά αυτό δεν επηρεάζει το έργο Του). Αυτός εκπληρώνει μόνο τη διακονία Του όταν έρθει η ώρα να το πράξει. Όποια κι αν είναι η κατάστασή Του, απλώς προβαίνει στο έργο που οφείλει να επιτελέσει. Ό,τι γνωρίζει ο άνθρωπος για τον ίδιο ή οποιεσδήποτε απόψεις έχει γι’ Αυτόν δεν επηρεάζουν το έργο Του. Είναι ακριβώς όπως όταν ο Ιησούς διεξήγαγε το έργο Του. Κανείς δεν ήξερε ποιος ήταν, και Αυτός απλώς προέβη στην υλοποίηση του έργου Του. Τίποτα από αυτά δεν Τον επηρέασε στη διεξαγωγή του έργου που όφειλε να επιτελέσει. Επομένως, δεν ομολόγησε αρχικά ούτε διακήρυξε την ταυτότητα Του και απλώς έκανε τον άνθρωπο να Τον ακολουθήσει. Φυσικά, αυτό δεν οφειλόταν μόνο στην ταπεινοφροσύνη του Θεού. Οφειλόταν στον τρόπο με τον οποίο ο Θεός εργαζόταν στη σάρκα. Μπορούσε να εργαστεί μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο, επειδή ο άνθρωπος δεν μπορούσε να Τον αναγνωρίσει με γυμνό μάτι. Και ακόμα κι αν ο άνθρωπος μπορούσε, ο άνθρωπος δεν θα ήταν σε θέση να βοηθήσει στο έργο Του. Επιπλέον, δεν ενσαρκώθηκε για να γνωρίσει ο άνθρωπος τη σάρκα Του. Σκόπευε να επιτελέσει έργο και να εκπληρώσει τη διακονία Του. Για τον λόγο αυτό, δεν θεωρούσε σημαντική τη γνωστοποίηση της ταυτότητάς Του. Όταν ολοκλήρωσε το συνολικό έργο που όφειλε να επιτελέσει, όλη η ταυτότητα και η κατάστασή Του κατανοήθηκαν βεβαίως από τον άνθρωπο. Ο ενσαρκωμένος Θεός απλά παραμένει σιωπηλός και ποτέ δεν προβαίνει σε διακηρύξεις. Δεν δίνει σημασία στον άνθρωπο ή αν ο άνθρωπος Τον ακολουθεί, και απλώς προβαίνει στην εκπλήρωση της διακονίας Του και στη διεξαγωγή του έργου που οφείλει να επιτελέσει. Κανείς δεν μπορεί να σταθεί στον δρόμο του έργου Του. Όταν έρθει η ώρα για να ολοκληρώσει το έργο Του, είναι επιτακτική ανάγκη το έργο να ολοκληρωθεί και να τερματιστεί. Κανείς δεν μπορεί να υπαγορεύσει κάτι διαφορετικό. Μόνο αφού αναχωρήσει από τον άνθρωπο μετά την ολοκλήρωση του έργου Του, ο άνθρωπος θα κατανοήσει το έργο που Αυτός επιτελεί, και πάλι όχι με απόλυτη σαφήνεια. Και χρειάστηκε πολύς χρόνος για να καταλάβει ο άνθρωπος πλήρως την πρόθεσή Του όταν πραγματοποίησε το έργο Του για πρώτη φορά. Με άλλα λόγια, το έργο της εποχής κατά την οποία ο Θεός ενσαρκώνεται, διακρίνεται σε δύο μέρη. Το ένα μέρος είναι μέσω του έργου και του λόγου του ίδιου του ενσαρκωμένου Θεού. Μόλις ολοκληρωθεί πλήρως η διακονία της σάρκας Του, το άλλο μέρος του έργου πρέπει να διεξαχθεί από εκείνους που χρησιμοποιούνται από το Άγιο Πνεύμα. Τότε είναι ώρα ο άνθρωπος να εκπληρώσει το καθήκον του, διότι ο Θεός έχει ήδη ανοίξει την οδό και τώρα πρέπει να πορευτεί σ’ αυτήν ο ίδιος ο άνθρωπος. Με άλλα λόγια, ο Θεός ενσαρκώνεται για να πραγματοποιήσει ένα μέρος του έργου Του, το οποίο συνεχίζεται διαδοχικά από το Άγιο Πνεύμα, καθώς και από όσους χρησιμοποιούνται από το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, ο άνθρωπος θα πρέπει να γνωρίζει το πρωταρχικό έργο που πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ενσαρκωμένο Θεό σε αυτό το στάδιο του έργου. Ο άνθρωπος πρέπει να κατανοήσει επακριβώς τη σημασία του ενσαρκωμένου Θεού και το έργο που Αυτός οφείλει να επιτελέσει, αντί να ζητάει από τον Θεό αυτό που ζητήθηκε από τον άνθρωπο. Αυτό συνιστά σφάλμα του ανθρώπου, καθώς και δική του αντίληψη και, επιπλέον, ανυπακοή.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Σχετικό περιεχόμενο