Πρέπει να ξέρεις πως ο πρακτικός Θεός είναι ο ίδιος ο Θεός

Τι πρέπει να γνωρίζεις για τον πρακτικό Θεό; Το Πνεύμα, το Άτομο και ο Λόγος συνθέτουν τον πρακτικό Θεό τον ίδιο και αυτό είναι το πραγματικό νόημα του ίδιου του πρακτικού Θεού. Αν γνωρίζεις μόνο το Άτομο, δηλαδή τις συνήθειες και την προσωπικότητά Του, αλλά δεν γνωρίζεις το έργο του Πνεύματος ή τι κάνει το Πνεύμα στη σάρκα, και αν δίνεις προσοχή μόνο στο Πνεύμα και στον Λόγο και προσεύχεσαι μόνο ενώπιον του Πνεύματος, αλλά αγνοείς το έργο του Πνεύματος του Θεού στον πρακτικό Θεό, τότε αποδεικνύεται πως δεν γνωρίζεις τον πρακτικό Θεό. Η γνώση του πρακτικού Θεού περιλαμβάνει τη γνώση και την εμπειρία του λόγου Του, την κατανόηση των κανόνων και των αρχών του έργου του Αγίου Πνεύματος, καθώς και του τρόπου με τον οποίο το Άγιο Πνεύμα εργάζεται στη σάρκα. Επίσης, περιλαμβάνει τη γνώση πως κάθε ενέργεια του Θεού στη σάρκα κυβερνάται από το Πνεύμα και πως ο λόγος που Αυτός εκφέρει είναι η άμεση έκφραση του Πνεύματος. Επομένως, εάν επιθυμείς να γνωρίσεις τον πρακτικό Θεό, πρέπει πρώτα να γνωρίζεις πώς εργάζεται ο Θεός στην ανθρώπινη και στη θεϊκή φύση· αυτό, με τη σειρά του, αφορά τις εκφράσεις του Πνεύματος, με τις οποίες έρχονται σε επαφή όλοι οι άνθρωποι.

Τι καλύπτεται στις εκφράσεις του Πνεύματος; Μερικές φορές, ο πρακτικός Θεός εργάζεται στην ανθρώπινη φύση, ενώ άλλες φορές, στη θεϊκή φύση· και στις δύο περιπτώσεις, ωστόσο, επικεφαλής είναι το Πνεύμα. Όποιο είναι το πνεύμα μέσα στους ανθρώπους, αυτή είναι και η εξωτερική τους έκφραση. Το Πνεύμα εργάζεται κανονικά, ωστόσο υπάρχουν δυο μέρη στην κατεύθυνσή Του από το Πνεύμα: Το ένα μέρος είναι το έργο Του στην ανθρώπινη φύση και το άλλο το έργο Του μέσω της θεϊκής φύσης. Πρέπει να το γνωρίζεις αυτό ξεκάθαρα. Το έργο του Πνεύματος ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες: Όταν απαιτείται το ανθρώπινό Του έργο, το Πνεύμα κατευθύνει αυτό το ανθρώπινο έργο, ενώ όταν απαιτείται το θεϊκό Του έργο, τότε φαίνεται πως το εκτελεί απευθείας η θεϊκή φύση. Επειδή ο Θεός εργάζεται στη σάρκα και εμφανίζεται στη σάρκα, εργάζεται και στην ανθρώπινη, αλλά και στη θεϊκή φύση. Το έργο Του στην ανθρώπινη φύση κατευθύνεται από το Πνεύμα και εκτελείται για να ικανοποιήσει τις σαρκικές ανάγκες των ανθρώπων, να διευκολύνει την ενασχόλησή τους με Αυτόν, να τους επιτρέψει να δουν την πραγματικότητα και την κανονικότητα του Θεού, όπως και να τους επιτρέψει να δουν πως το Πνεύμα του Θεού έχει εισέλθει στη σάρκα, βρίσκεται μεταξύ ανθρώπων, ζει μαζί με τους ανθρώπους και έρχεται σε επαφή μαζί τους. Το έργο Του στη θεϊκή φύση εκτελείται για να προσφέρει ζωή στους ανθρώπους και να τους οδηγήσει στα πάντα από θετική πλευρά, αλλάζοντας τη διάθεση των ανθρώπων και επιτρέποντάς τους να δουν αληθινά την εμφάνιση του Πνεύματος στη σάρκα. Ως επί το πλείστον, η ανάπτυξη στη ζωή του ανθρώπου επιτυγχάνεται άμεσα μέσω του έργου και του λόγου του Θεού στη θεϊκή φύση. Μόνο αν οι άνθρωποι δεχτούν το έργο του Θεού στη θεϊκή φύση μπορούν να επιτύχουν αλλαγές στη διάθεσή τους και μόνο τότε μπορεί το πνεύμα τους να είναι χορτάτο· μόνο αν προστεθεί σε αυτό το έργο στην ανθρώπινη φύση, δηλαδή η καθοδήγηση, η υποστήριξη και η πρόνοια του Θεού στην ανθρώπινη φύση, μπορούν οι άνθρωποι να ικανοποιήσουν το θέλημα του Θεού. Ο ίδιος ο πρακτικός Θεός, για τον οποίο γίνεται λόγος σήμερα, εργάζεται και στην ανθρώπινη, αλλά και στη θεϊκή φύση. Μέσω της εμφάνισης του πρακτικού Θεού, επιτυγχάνεται το κανονικό ανθρώπινο έργο και η ζωή Του, καθώς και το απόλυτα θεϊκό Του έργο. Η ανθρώπινη και η θεϊκή Του φύση συνδυάζονται σε μία, ενώ το έργο και των δύο[α] επιτελείται μέσω του λόγου· είτε πρόκειται για την ανθρώπινη είτε για τη θεϊκή φύση, Αυτός αρθρώνει λόγο. Όταν ο Θεός εργάζεται στην ανθρώπινη φύση, μιλά τη γλώσσα της ανθρώπινης φύσης, έτσι ώστε οι άνθρωποι να ασχοληθούν και να καταλάβουν. Ο λόγος που εκφέρει είναι απλός και ευκολονόητος, έτσι ώστε να μπορεί να διατεθεί σε όλους τους ανθρώπους· ανεξάρτητα από το αν οι άνθρωποι αυτοί κατέχουν γνώσεις ή έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, όλοι τους μπορούν να δεχτούν τον λόγο του Θεού. Το έργο του Θεού στη θεϊκή φύση εκτελείται επίσης μέσω του λόγου, αλλά είναι γεμάτο πρόνοια και ζωή, είναι ακηλίδωτο από ανθρώπινες ιδέες, δεν περιλαμβάνει ανθρώπινες προτιμήσεις, δεν έχει ανθρώπινους περιορισμούς, είναι εκτός των ορίων οποιασδήποτε κανονικής ανθρώπινης φύσης και, ενώ εκτελείται κι αυτό στη σάρκα, είναι η άμεση έκφραση του Πνεύματος. Αν οι άνθρωποι δεχτούν μόνο το έργο του Θεού στην ανθρώπινη φύση, τότε θα περιορίσουν τους εαυτούς τους σε ένα συγκεκριμένο πεδίο και θα χρειάζονται διηνεκή αντιμετώπιση, κλάδεμα και πειθαρχεία, ώστε να υπάρξει ακόμα και η παραμικρή αλλαγή μέσα τους. Χωρίς το έργο ή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ωστόσο, θα προσφεύγουν πάντα στις συνήθειες του παρελθόντος· μόνο μέσω του έργου της θεϊκής φύσης μπορούν να διορθωθούν αυτά τα προβλήματα και τα ελαττώματα και μόνο τότε μπορούν να ολοκληρωθούν οι άνθρωποι. Αντί για διαρκή αντιμετώπιση και κλάδεμα, αυτό που απαιτείται είναι θετική πρόνοια, η χρήση του λόγου για να αντισταθμίσει όλες τις ελλείψεις, η χρήση του λόγου για να αποκαλύψει την κάθε κατάσταση των ανθρώπων, η χρήση του λόγου για να κατευθύνει τις ζωές τους, την κάθε τους λέξη, την κάθε τους πράξη, για να ξεγυμνώσει τις προθέσεις και τα κίνητρά τους. Αυτό είναι το αληθινό έργο του πρακτικού Θεού. Έτσι, στη στάση σου προς τον πρακτικό Θεό, πρέπει να παραδίνεσαι στην ανθρώπινη φύση Του, να Τον αναγνωρίζεις και να Τον παραδέχεσαι και, επιπλέον, να δέχεσαι και να υπακούς στο θεϊκό έργο και λόγο. Η εμφάνιση του Θεού στη σάρκα σημαίνει πως το σύνολο του έργου και του λόγου του Πνεύματος του Θεού εκτελείται μέσω της κανονικής ανθρώπινης φύσης Του και μέσω της ενσαρκωμένης σάρκας Του. Με άλλα λόγια, το Πνεύμα του Θεού κατευθύνει το ανθρώπινο έργο Του και εκτελεί το έργο της θεϊκής φύσης στη σάρκα, ενώ στον ενσαρκωμένο Θεό μπορείς να δεις και το έργο του Θεού στην ανθρώπινη φύση, αλλά και το απόλυτα θεϊκό έργο· αυτή είναι η αληθινή σημασία της εμφάνισης του πρακτικού Θεού στη σάρκα. Αν μπορείς να το δεις αυτό καθαρά, θα είσαι ικανός να συνδέσεις τα διάφορα μέρη του Θεού και θα πάψεις να δίνεις υπερβολική προσοχή στο έργο Του στη θεϊκή φύση και να είσαι υπερβολικά απαξιωτικός προς το έργο Του στην ανθρώπινη φύση, δεν θα φτάνεις στα άκρα και ούτε θα κάνεις παρακάμψεις. Γενικά, το νόημα του πρακτικού Θεού είναι πως το έργο της ανθρώπινης και της θεϊκής Του φύσης, όπως κατευθύνεται από το Πνεύμα, εκφράζεται μέσω της σάρκας Του, έτσι ώστε να μπορέσουν να δουν οι άνθρωποι πως Αυτός είναι δραστήριος και ζωντανός και αληθινός και πραγματικός.

Το έργο του Πνεύματος του Θεού στην ανθρώπινη φύση έχει μεταβατικά στάδια. Οδηγώντας την ανθρωπότητα στην τελείωση, επιτρέπει στην ανθρώπινη φύση Του να δεχτεί την κατεύθυνση του Πνεύματος, ενώ μετά από αυτό, η ανθρώπινη φύση Του είναι ικανή να προμηθεύει και να καθοδηγεί τις εκκλησίες. Αυτή είναι μια έκφραση του κανονικού έργου του Θεού. Επομένως, αν μπορείς να δεις καθαρά τις αρχές του έργου του Θεού στην ανθρώπινη φύση, τότε θα είναι απίθανο να έχεις αντιλήψεις για το έργο του Θεού στην ανθρώπινη φύση. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο, το Πνεύμα του Θεού δεν μπορεί να κάνει λάθος. Είναι σωστός και αλάνθαστος· δεν θα έκανε τίποτε λαθεμένα. Το θεϊκό έργο είναι η άμεση έκφραση του θελήματος του Θεού, δίχως την παρέμβαση της ανθρώπινης φύσης. Δεν υπόκειται σε τελείωση, αλλά προέρχεται απευθείας από το Πνεύμα. Ωστόσο, το γεγονός πως Αυτός μπορεί να εργάζεται στη θεϊκή φύση οφείλεται στην κανονική ανθρώπινη φύση Του· δεν είναι ούτε στο ελάχιστο υπερφυσικό, ενώ μοιάζει σαν να εκτελείται από κανονικό άτομο. Ο Θεός ήρθε από τον ουρανό στη γη κυρίως για να εκφράσει τον λόγο του Θεού μέσω της σάρκας και για να ολοκληρώσει το έργο του Πνεύματος του Θεού χρησιμοποιώντας τη σάρκα.

Σήμερα, η γνώση των ανθρώπων για τον πρακτικό Θεό παραμένει υπερβολικά μονόπλευρη, ενώ η κατανόηση της σημασίας της ενσάρκωσης είναι ακόμη μηδαμινή. Αναφορικά με τη σάρκα του Θεού, οι άνθρωποι, μέσω του έργου και του λόγου Του, βλέπουν πως το Πνεύμα του Θεού περιλαμβάνει τόσα πολλά και πως Αυτός είναι τόσο πλούσιος. Παρόλα αυτά, ωστόσο, η μαρτυρία του Θεού προέρχεται, εν τέλει, από το Πνεύμα του Θεού: αυτά που κάνει ο Θεός στη σάρκα, οι αρχές σύμφωνα με τις οποίες εργάζεται, αυτά που κάνει στην ανθρώπινη φύση και αυτά που κάνει στη θεϊκή φύση. Σήμερα, είσαι ικανός να λατρεύεις αυτό το άτομο, αλλά στην πραγματικότητα λατρεύεις το Πνεύμα. Αυτή είναι η ελάχιστη γνώση που πρέπει να εμπεδώσουν οι άνθρωποι για τον ενσαρκωμένο Θεό: να γνωρίζουν την υπόσταση του Πνεύματος μέσω της σάρκας, να γνωρίζουν το θεϊκό έργο του Πνεύματος στη σάρκα και το ανθρώπινο έργο στη σάρκα, να αποδέχονται το σύνολο του λόγου και των λεγομένων του Πνεύματος στη σάρκα και να βλέπουν πώς το Πνεύμα του Θεού κατευθύνει τη σάρκα και εκδηλώνει τη δύναμή Του στη σάρκα. Δηλαδή, ο άνθρωπος γνωρίζει το Πνεύμα στον ουρανό μέσω της σάρκας· η εμφάνιση του ίδιου του πρακτικού Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους έχει εκδιώξει τον ίδιο τον ασαφή Θεό από τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Η λατρεία του ίδιου του πρακτικού Θεού από τους ανθρώπους έχει αυξήσει την υπακοή τους στον Θεό, ενώ μέσω του θεϊκού έργου του Πνεύματος του Θεού στη σάρκα και του ανθρώπινου έργου στη σάρκα, ο άνθρωπος δέχεται αποκάλυψη και καθοδήγηση, ενώ λαμβάνουν χώρα αλλαγές στη διάθεση της ζωής του. Μόνο αυτό είναι το πραγματικό νόημα της έλευσης του Πνεύματος στη σάρκα και ο κύριος σκοπός του είναι να έρχονται σε επαφή οι άνθρωποι με τον Θεό, να στηρίζονται στον Θεό και να αποκτούν τη γνώση του Θεού.

Ως επί το πλείστον, ποια στάση πρέπει να έχουν οι άνθρωποι προς τον πρακτικό Θεό; Τι γνωρίζεις για την ενσάρκωση, για την εμφάνιση του Λόγου στη σάρκα, για την εμφάνιση του Θεού στη σάρκα, για τις πράξεις του πρακτικού Θεού; Και τι αναφέρεται κυρίως σήμερα; Η ενσάρκωση, η έλευση του Λόγου στη σάρκα και η εμφάνιση του Θεού στη σάρκα —όλα αυτά πρέπει να κατανοηθούν. Βάσει του αναστήματός σας και της περιόδου, πρέπει σταδιακά να κατανοήσετε αυτά τα θέματα· κατά τη διάρκεια των εμπειριών της ζωής σας, πρέπει σταδιακά να κατανοήσετε αυτά τα θέματα και να αποκτήσετε σαφή γνώση. Η διαδικασία δια της οποίας οι άνθρωποι βιώνουν τον λόγο του Θεού είναι ίδια με τη διαδικασία δια της οποίας γνωρίζουν την εμφάνιση του λόγου του Θεού στη σάρκα. Όσο περισσότερο βιώνουν τον λόγο του Θεού οι άνθρωποι, τόσο περισσότερο γνωρίζουν το Πνεύμα του Θεού· μέσω του βιώματος του λόγου του Θεού, οι άνθρωποι κατανοούν τις αρχές του έργου του Πνεύματος και γνωρίζουν τον πρακτικό Θεό τον ίδιο. Μάλιστα, όταν ο Θεός οδηγεί τους ανθρώπους στην τελείωση και τους αποκτά, τους γνωστοποιεί τις πράξεις του πρακτικού Θεού· χρησιμοποιεί το έργο του πρακτικού Θεού για να δείξει στους ανθρώπους την πραγματική σημασία της ενσάρκωσης και να τους δείξει πως το Πνεύμα του Θεού έχει εμφανιστεί πραγματικά ενώπιον του ανθρώπου. Όταν οι άνθρωποι αποκτώνται από τον Θεό και οδηγούνται στην τελείωση από Αυτόν, οι εκφράσεις του πρακτικού Θεού τούς έχουν κατακτήσει, ο λόγος του πρακτικού Θεού τούς έχει αλλάξει, ενώ Αυτός έχει δώσει τη ζωή Του μέσα τους, γεμίζοντάς τους με αυτό που Αυτός είναι (είτε το ανθρώπινο είτε το θεϊκό), γεμίζοντάς τους με την υπόσταση του λόγου Του και επιτρέποντας στους ανθρώπους να βιώσουν τον λόγο Του. Όταν ο Θεός αποκτά ανθρώπους, το κάνει κατά κύριο λόγο χρησιμοποιώντας τον λόγο και τα λεγόμενα του πρακτικού Θεού, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τα ελαττώματα των ανθρώπων και να κρίνει και να αποκαλύψει την απειθή τους διάθεση, οδηγώντας τους να αποκτήσουν όσα χρειάζονται και δείχνοντάς τους πως ο Θεός βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Κυριότερα, το έργο του πρακτικού Θεού είναι η σωτηρία κάθε ατόμου από την επιρροή του Σατανά, η απομάκρυνση τους από τη γη της βρομιάς και η εξάλειψη της διεφθαρμένης διάθεσής τους. Η μεγαλύτερη σπουδαιότητα του να αποκτάσαι από τον πρακτικό Θεό έγκειται στο γεγονός πως είσαι ικανός να θέσεις τον πρακτικό Θεό ως υπόδειγμα, ως πρότυπο και να βιώσεις την κανονική ανθρώπινη φύση, πως είσαι ικανός να κάνεις πράξη σύμφωνα με τον λόγο και τις απαιτήσεις του πρακτικού Θεού, δίχως την παραμικρή παρέκκλιση ή αποχώρηση, να κάνεις πράξη με τον τρόπο που λέει Αυτός και πως είσαι ικανός να πετύχεις οτιδήποτε Αυτός ζητήσει. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχεις αποκτηθεί από τον Θεό. Όταν αποκτάσαι από τον Θεό, δεν κατέχεις απλώς το έργο του Αγίου Πνεύματος· προ παντός, είσαι ικανός να βιώνεις τις απαιτήσεις του πρακτικού Θεού. Το να έχεις απλώς το έργο του Πνεύματος δεν σημαίνει πως έχεις ζωή. Σημασία έχει το κατά πόσον είσαι ικανός να πράττεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχει ο πρακτικός Θεός από εσένα, κάτι που σχετίζεται με το κατά πόσον είσαι ικανός να αποκτηθείς από τον Θεό. Τα πράγματα αυτά είναι το σημαντικότερο νόημα του έργου του πρακτικού Θεού στη σάρκα. Δηλαδή, ο Θεός αποκτά μια ομάδα ανθρώπων χάρη στην αληθινή και πραγματική Του εμφάνιση στη σάρκα, επειδή είναι δραστήριος και ζωντανός, επειδή Τον είδαν οι άνθρωποι, επειδή πραγματικά εκτελεί το έργο του Πνεύματος στη σάρκα και επειδή ενεργεί σαν υπόδειγμα για τους ανθρώπους στη σάρκα. Η έλευση του Θεού στη σάρκα έχει ως κύριο σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να δουν τις αληθινές πράξεις του Θεού, να υλοποιήσει το άμορφο Πνεύμα στη σάρκα, καθώς και να επιτρέψει στους ανθρώπους να Τον δουν και να Τον αγγίξουν. Με τον τρόπο αυτό, όσοι ολοκληρώνονται από Αυτόν θα Τον βιώνουν, θα αποκτώνται από Αυτόν και θα αναζητούν την καρδιά Του. Αν ο Θεός μιλούσε μόνο στον ουρανό και δεν κατέβαινε πράγματι στη γη, τότε οι άνθρωποι θα ήταν ακόμα ανίκανοι να γνωρίσουν τον Θεό, θα ήταν ικανοί μόνο να κηρύττουν τις πράξεις του Θεού χρησιμοποιώντας κενή θεωρία και δεν θα είχαν τον λόγο του Θεού ως πραγματικότητα. Ο Θεός έχει έρθει στη γη με πρωταρχικό σκοπό να αποτελέσει υπόδειγμα και πρότυπο σε όσους πρόκειται να αποκτηθούν από τον Θεό· μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούν οι άνθρωποι να γνωρίσουν πραγματικά τον Θεό, να Τον αγγίξουν και να Τον δουν, και μόνο τότε μπορούν να αποκτηθούν πραγματικά από τον Θεό.

Υποσημειώσεις:

α. Το πρωτότυπο κείμενο λέει: «και τα δύο επιτελούνται».

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.