Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας το έργο του Θεού | Απόσπασμα 223

Στον κόσμο, οι σεισμοί είναι η απαρχή της καταστροφής. Πρώτα θα κάνω τον κόσμο, δηλαδή τη γη, να αλλάξει και θα επακολουθήσουν επιδημίες και λιμοί. Αυτό είναι το σχέδιό Μου, αυτά είναι τα στάδιά Μου και θα κινητοποιήσω τα πάντα για να Με υπηρετήσουν, προκειμένου να ολοκληρώσω το σχέδιο διαχείρισής Μου. Έτσι, ολόκληρος ο σύμπαν κόσμος θα καταστραφεί, ακόμα και χωρίς την άμεση παρέμβασή Μου. Όταν ενσαρκώθηκα για πρώτη φορά και σταυρώθηκα, η γη σείστηκε σε τρομακτικό βαθμό, και το ίδιο θα γίνει όταν έρθει το τέλος. Οι σεισμοί θα ξεκινήσουν την ίδια τη στιγμή κατά την οποία θα εισέρχομαι στο πνευματικό βασίλειο από τη σάρκα. Συνεπώς, οι πρωτότοκοι υιοί δεν θα υποφέρουν καθόλου από τη συμφορά, ενώ όσοι δεν είναι πρωτότοκοι υιοί θα υποφέρουν εν μέσω συμφορών. Έτσι, από την οπτική των ανθρώπων, όλοι είναι πρόθυμοι να είναι πρωτότοκοι υιοί. Οι άνθρωποι προαισθάνονται ότι αυτό δεν γίνεται για να απολαμβάνουν ευλογίες, αλλά για να γλιτώσουν τα δεινά των συμφορών. Αυτή είναι η σκευωρία του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Εντούτοις, δεν πρόκειται να τον αφήσω ποτέ να ξεφύγει· θα τον κάνω να υποστεί την αυστηρή τιμωρία Μου και, στη συνέχεια, να σηκωθεί και να Μου παράσχει υπηρεσία (αυτό αναφέρεται στη διαδικασία της ολοκλήρωσης των υιών και του λαού Μου), κάνοντάς τον να πέφτει αιωνίως θύμα των δικών του μηχανορραφιών, να δέχεται αιωνίως την κρίση Μου, και να καίγεται αιωνίως από τις φλόγες Μου. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα του να Με αινούν οι πάροχοι υπηρεσιών (τουτέστιν, τους χρησιμοποιώ για να αποκαλύψω τη μεγάλη δύναμή Μου). Δεν θα επιτρέψω στον μεγάλο κόκκινο δράκοντα να τρυπώσει στη βασιλεία Μου ούτε θα του δώσω το δικαίωμα να Με αινέσει! (Επειδή δεν είναι άξιος· ποτέ δεν θα είναι άξιος!) Θα τον κάνω μόνο να Μου παρέχει υπηρεσία για όλη την αιωνιότητα. Θα τον αφήσω μόνο να προσπέσει ενώπιόν Μου. (Εκείνοι που καταστρέφονται είναι σε καλύτερη μοίρα από εκείνους που βιώνουν την αιώνια απώλεια· η καταστροφή είναι μόνο μια παροδική μορφή βαριάς τιμωρίας, ενώ οι άνθρωποι που βιώνουν την αιώνια απώλεια θα υφίστανται βαριές τιμωρίες αιωνίως. Γι’ αυτόν τον λόγο, χρησιμοποιώ τη λέξη «προσπέσει». Επειδή αυτοί οι άνθρωποι τρυπώνουν στον οίκο Μου, απολαμβάνουν πολλή από τη χάρη Μου και κατέχουν κάποιες γνώσεις για Μένα, χρησιμοποιώ βαριές τιμωρίες. Όσο γι’ αυτούς που βρίσκονται εκτός του οίκου Μου, μπορεί να ειπωθεί ότι οι αδαείς δεν θα υποφέρουν.) Οι άνθρωποι, σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους, νομίζουν ότι εκείνοι που καταστρέφονται είναι σε χειρότερη μοίρα από εκείνους που βιώνουν την αιώνια απώλεια, αλλά αντιθέτως, οι τελευταίοι πρέπει να τιμωρούνται αυστηρά για πάντα, ενώ εκείνοι που καταστρέφονται θα επιστρέψουν στην αιώνια ανυπαρξία.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ομιλίες του Χριστού στην αρχή, Κεφάλαιο 108

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο