Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας το έργο του Θεού | Απόσπασμα 201

Το έργο των εσχάτων ημερών καταργεί όλους τους κανόνες και, ανεξάρτητα από το αν είσαι καταραμένος ή τιμωρημένος, εφόσον βοηθάς το έργο Μου και είσαι ωφέλιμος για το σημερινό έργο της κατάκτησης και ανεξάρτητα από το αν είσαι απόγονος του Μωάβ ή τέκνο του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, εφόσον θα μπορούσες να εκτελέσεις το καθήκον ενός πλάσματος του Θεού σ’ αυτό το στάδιο του έργου και κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, θα επιτευχθεί το δέον αποτέλεσμα. Είσαι το τέκνο του μεγάλου κόκκινου δράκοντα και απόγονος του Μωάβ· εν συντομία, όλοι όσοι είναι από σάρκα και οστά, είναι πλάσματα του Θεού και φτιάχτηκαν από τον Δημιουργό. Είσαι πλάσμα του Θεού, δεν θα πρέπει να έχεις καμία επιλογή, και αυτό είναι το καθήκον σου. Φυσικά, το έργο του Δημιουργού σήμερα απευθύνεται σ’ ολόκληρο το σύμπαν. Ανεξαρτήτως της καταγωγής σου, πάνω απ’ όλα είστε πλάσματα του Θεού. Εσείς —οι απόγονοι του Μωάβ— ανήκετε στα πλάσματα του Θεού, με τη μόνη διαφορά ότι είστε χαμηλότερης αξίας. Εφόσον, σήμερα, το έργο του Θεού επιτελείται ανάμεσα σε όλα τα πλάσματα και απευθύνεται σε ολόκληρο το σύμπαν, ο Δημιουργός είναι ελεύθερος να επιλέξει οποιονδήποτε άνθρωπο, ζήτημα ή πράγμα προκειμένου να κάνει το έργο Του. Δεν Τον νοιάζει από πού κατάγεσαι· εφόσον είσαι ένα από τα πλάσματά Του και εφόσον είσαι ωφέλιμος για το έργο Του —το έργο της κατάκτησης και της μαρτυρίας— Εκείνος θα επιτελέσει το έργο Του μέσα σου χωρίς κανέναν ενδοιασμό. Έτσι διαλύονται οι παραδοσιακές αντιλήψεις των ανθρώπων, σύμφωνα με τις οποίες ο Θεός δεν θα εργαστεί ποτέ ανάμεσα στους Εθνικούς, ειδικά ανάμεσα σ’ εκείνους που είναι καταραμένοι και ποταποί· όλες οι μελλοντικές γενεές εκείνων που είναι καταραμένοι θα είναι κι αυτές καταραμένες για πάντα και δεν θα έχουν ποτέ καμία ευκαιρία σωτηρίας· ο Θεός δεν θα κατέλθει ποτέ ούτε θα εργαστεί σε έναν τόπο Εθνικών, και δεν θα πατήσει ποτέ πόδι σε έναν τόπο βρομιάς, καθότι είναι άγιος. Όλες αυτές οι αντιλήψεις έχουν γκρεμιστεί από το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες. Μάθε ότι ο Θεός είναι ο Θεός όλων των πλασμάτων, οι ουρανοί, η γη και τα πάντα βρίσκονται υπό το κράτος Του, και δεν είναι μόνο ο Θεός του λαού του Ισραήλ. Συνεπώς, εφόσον είναι ύψιστης σημασίας αυτό το έργο που πραγματοποιείται στην Κίνα, δεν θα διαδοθεί σε όλα τα έθνη; Η σπουδαία μαρτυρία του μέλλοντος δεν θα περιοριστεί στην Κίνα· αν ο Θεός κατακτούσε μόνο εσάς, θα μπορούσαν να πειστούν οι δαίμονες; Δεν καταλαβαίνουν τη διαδικασία της κατάκτησης, ούτε τη μεγάλη δύναμη του Θεού, και μόνο όταν οι εκλεκτοί του Θεού σε ολόκληρο το σύμπαν αντικρίσουν τα τελικά αποτελέσματα αυτού του έργου θα κατακτηθούν όλα τα πλάσματα. Κανένας δεν είναι πιο οπισθοδρομικός ή διεφθαρμένος από τους απόγονους του Μωάβ. Μόνο αν κατακτηθούν αυτοί οι άνθρωποι —αυτοί που είναι οι πιο διεφθαρμένοι, που δεν αναγνώρισαν τον Θεό ούτε πίστεψαν ότι υπάρχει Θεός, κατακτηθούν και αναγνωρίσουν τον Θεό με το στόμα τους, Τον επαινέσουν και μπορέσουν να Τον αγαπήσουν— θα γίνει αυτό η μαρτυρία της κατάκτησης. Παρόλο που δεν είστε ο Πέτρος, βιώνετε την εικόνα του Πέτρου, μπορείτε να κατέχετε τη μαρτυρία του Πέτρου και του Ιώβ, και αυτή είναι η μεγαλύτερη μαρτυρία. Τελικά, θα πεις: «Δεν είμαστε οι Ισραηλίτες, αλλά οι εγκαταλελειμμένοι απόγονοι του Μωάβ, δεν είμαστε ο Πέτρος, το επίπεδο του οποίου δεν μπορούμε να φτάσουμε, ούτε ο Ιώβ, και δεν μπορούμε καν να συγκριθούμε με τη βούληση του Παύλου να υποφέρει για τον Θεό και να αφιερωθεί σ’ Αυτόν, και είμαστε τόσο οπισθοδρομικοί, οπότε δεν έχουμε τα προσόντα να απολαύσουμε τις ευλογίες του Θεού. Ο Θεός μάς έχει και σήμερα εξυψώσει· άρα, πρέπει να ικανοποιήσουμε τον Θεό και, παρόλο που το επίπεδο ή τα προσόντα μας είναι ελλιπή, είμαστε διατεθειμένοι να ικανοποιήσουμε τον Θεό —έχουμε αυτήν τη βούληση. Είμαστε οι απόγονοι του Μωάβ και ήμασταν καταραμένοι. Αυτό όρισε ο Θεός και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, όμως τα βιώματα και οι γνώσεις μας μπορούν να αλλάξουν και είμαστε αποφασισμένοι να ικανοποιήσουμε τον Θεό». Όταν έχετε αυτήν τη βούληση, αποδεικνύεται ότι έχετε καταθέσει μαρτυρία στην κατάκτησή σας.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Η πραγματική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (2)

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο