Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας το έργο του Θεού | Απόσπασμα 176

Όλο το έργο του Αγίου Πνεύματος εκτελείται προκειμένου να ωφελήσει τους ανθρώπους· αφορά καθαρά τη διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων. Δεν υπάρχει έργο που δεν ωφελεί τους ανθρώπους. Ανεξάρτητα από το αν η αλήθεια πηγαίνει σε βάθος ή είναι μόνο επιφανειακή και ανεξάρτητα από το επίπεδο εκείνων που αποδέχονται την αλήθεια, ό,τι και να κάνει το Άγιο Πνεύμα, αυτό ωφελεί τους ανθρώπους. Αλλά το έργο του Αγίου Πνεύματος δεν μπορεί να γίνει άμεσα· πρέπει να εκφραστεί μέσω των ανθρώπων που συνεργάζονται μαζί Του. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιτευχθούν τα αποτελέσματα του έργου του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά, όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται άμεσα, το έργο δεν είναι καθόλου νοθευμένο· αλλά όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσω του ανθρώπου, νοθεύεται κατά πολύ και δεν είναι το πρωτότυπο έργο του Αγίου Πνεύματος. Υπό αυτές τις συνθήκες, η αλήθεια αλλάζει σε διαφορετικούς βαθμούς. Οι ακόλουθοι δεν λαμβάνουν την αρχική πρόθεση του Αγίου Πνεύματος, αλλά έναν συνδυασμό του έργου του Αγίου Πνεύματος και της εμπειρίας και της γνώσης του ανθρώπου. Το μέρος αυτού που λαμβάνουν οι ακόλουθοι που αποτελεί το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι σωστό, ενώ η εμπειρία και η γνώση του ανθρώπου που λαμβάνουν ποικίλλει, επειδή οι εργάτες είναι διαφορετικοί. Εργάτες με τη διαφώτιση και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, θα συνεχίσουν έχοντας εμπειρίες με βάση αυτή τη διαφώτιση και καθοδήγηση. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες συνδυάζονται το μυαλό και η εμπειρία του ανθρώπου, καθώς και η ύπαρξη της ανθρώπινης φύσης, και στη συνέχεια, αποκτούν τη γνώση ή τη διορατικότητα που θα πρέπει να έχουν. Αυτή είναι η οδός άσκησης του ανθρώπου μετά την εμπειρία της αλήθειας. Αυτή η οδός άσκησης δεν είναι πάντα η ίδια, διότι οι άνθρωποι βιώνουν διαφορετικά κάποιες καταστάσεις και τα πράγματα που βιώνουν οι άνθρωποι είναι διαφορετικά. Με τον τρόπο αυτό, η ίδια διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος οδηγεί σε διαφορετική γνώση και άσκηση, επειδή εκείνοι που λαμβάνουν τη διαφώτιση είναι διαφορετικοί. Μερικοί άνθρωποι κάνουν μικρά λάθη κατά την άσκηση, κάποιοι άλλοι κάνουν μεγάλα λάθη, ενώ μερικοί κάνουν αποκλειστικά και μόνο λάθη. Αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι διαφέρουν στις αντιληπτικές τους ικανότητες και επίσης επειδή διαφέρει το έμφυτο επίπεδό τους. Μερικοί άνθρωποι έχουν κάποιου είδους κατανόηση αφού ακούσουν ένα μήνυμα, και κάποιοι έχουν διαφορετική κατανόηση αφού ακούσουν μια αλήθεια. Μερικοί άνθρωποι αποκλίνουν ελαφρώς, ενώ ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν καθόλου το πραγματικό νόημα της αλήθειας. Επομένως, η κατανόηση κάποιου υπαγορεύει το πώς θα καθοδηγήσει τους άλλους. Αυτό είναι η πάσα αλήθεια, επειδή το έργο κάποιου αποτελεί απλώς έκφραση της ύπαρξής του. Οι άνθρωποι που οδηγούνται από όσους έχουν σωστή κατανόηση της αλήθειας θα έχουν και οι ίδιοι μια σωστή κατανόηση της αλήθειας. Ακόμα κι αν υπάρχουν άνθρωποι των οποίων η κατανόηση εμπεριέχει λάθη, υπάρχουν πολύ λίγοι από αυτούς, και δεν θα έχουν όλοι λανθασμένη κατανόηση. Αν κάποιος έχει λανθασμένη κατανόηση της αλήθειας, εκείνοι που τον ακολουθούν θα είναι κι αυτοί, αναμφίβολα, λανθασμένοι, και αυτοί οι άνθρωποι θα είναι λανθασμένοι από κάθε άποψη. Ο βαθμός στον οποίο κατανοούν την αλήθεια οι ακόλουθοι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους εργάτες. Φυσικά, η αλήθεια που προέρχεται από τον Θεό είναι σωστή και χωρίς κανένα λάθος και είναι απόλυτα βέβαιη. Οι εργάτες, ωστόσο, δεν είναι εντελώς σωστοί και δεν μπορούν να θεωρηθούν απολύτως αξιόπιστοι. Εάν οι εργάτες έχουν μια πολύ πρακτική οδό να κάνουν πράξη την αλήθεια, τότε και οι ακόλουθοι θα έχουν επίσης μια αντίστοιχη οδό άσκησης. Εάν δεν έχουν οδό να κάνουν την αλήθεια πράξη, αλλά έχουν μόνο δόγμα, τότε οι ακόλουθοι δεν θα έχουν καμία πραγματικότητα. Το επίπεδο και η φύση των ακολούθων καθορίζονται από τη γέννησή τους και δεν συνδέονται με τους εργάτες, αλλά ο βαθμός στον οποίο καταλαβαίνουν οι ακόλουθοι την αλήθεια και γνωρίζουν τον Θεό εξαρτάται από τους εργάτες (αυτό ισχύει μόνο για μερικούς ανθρώπους). Όπως κι αν είναι κάποιος εργάτης, έτσι θα είναι και οι ακόλουθοι τους οποίους οδηγεί. Αυτό που εκφράζει ένας εργάτης είναι η δική του ύπαρξη, χωρίς επιφύλαξη. Οι απαιτήσεις που θέτει σε όσους τον ακολουθούν είναι αυτές που είναι ο ίδιος πρόθυμος ή ικανός να επιτύχει. Οι περισσότεροι εργάτες χρησιμοποιούν αυτό που κάνουν οι ίδιοι ως βάση για να θέσουν απαιτήσεις από τους ακολούθους τους, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά τα οποία οι ακόλουθοι δεν μπορούν να επιτύχουν καθόλου —και αυτό που δεν μπορεί να επιτύχει κανείς γίνεται εμπόδιο στην είσοδο του.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο