Καθημερινά λόγια του Θεού | «Το μυστήριο της ενσάρκωσης (1)» | Απόσπασμα 169

Κάποιοι μπορεί να αναρωτιούνται: Γιατί πρέπει ο ίδιος ο Θεός να αναγγείλει την εποχή; Δεν μπορεί να το πράξει ένα δημιουργημένο ον αντ’ Αυτού; Γνωρίζετε όλοι ότι ο Θεός ενσαρκώνεται σαφώς με σκοπό να αναγγείλει μια νέα εποχή και, βεβαίως, με το που θα αναγγείλει μια νέα εποχή, έχει ολοκληρώσει παράλληλα την προηγούμενη εποχή. Ο Θεός είναι η Αρχή και το Τέλος. Αυτός είναι που θέτει το έργο Του εν κινήσει και Αυτός ο ίδιος πρέπει να ολοκληρώνει την προηγούμενη εποχή. Αυτή είναι η απόδειξη ότι κατατροπώνει τον Σατανά και κατακτά τον κόσμο. Κάθε φορά που ο ίδιος εργάζεται μεταξύ των ανθρώπων, είναι η απαρχή μιας νέας μάχης. Χωρίς την απαρχή ενός νέου έργου, δεν θα ολοκληρωνόταν φυσικά το παλαιό έργο. Και όταν το παλαιό έργο δεν έχει ολοκληρωθεί είναι απόδειξη ότι η μάχη με τον Σατανά δεν έχει ακόμη έρθει εις πέρας. Μόνο αν ο ίδιος ο Θεός έλθει και επιτελέσει νέο έργο μεταξύ των ανθρώπων, θα μπορέσουν οι άνθρωποι να απελευθερωθούν πλήρως από τη σφαίρα επιρροής του Σατανά και να κερδίσουν μια νέα ζωή και μια νέα αρχή. Διαφορετικά, ο άνθρωπος θα ζει για πάντα στην παλαιά εποχή και θα ζει για πάντα υπό την παλαιά επιρροή του Σατανά. Με κάθε εποχή που καθοδηγείται από τον Θεό, ένα μέρος του ανθρώπου απελευθερώνεται και έτσι ο άνθρωπος προχωρά μαζί με το έργο του Θεού προς τη νέα εποχή. Η νίκη του Θεού είναι νίκη για όλους όσους Τον ακολουθούν. Αν η ανθρωπότητα της δημιουργίας είχε το καθήκον να ολοκληρώσει την εποχή, τότε είτε από την οπτική του ανθρώπου ή του Σατανά, αυτό δεν είναι παρά μια πράξη που αντιτίθεται ή προδίδει τον Θεό, όχι πράξη υπακοής στον Θεό και το έργο του ανθρώπου θα γινόταν εργαλείο στα χέρια του Σατανά. Μόνο αν ο άνθρωπος υπακούει και ακολουθεί τον Θεό σε μια εποχή που αναγγέλλει ο ίδιος ο Θεός, θα πειθόταν πλήρως ο Σατανάς, γιατί αυτό είναι το καθήκον των δημιουργημένων όντων. Και έτσι λέω ότι εσείς πρέπει μόνο να ακολουθείτε και να υπακούτε, τίποτα άλλο δεν σας ζητείται. Αυτό νοείται λέγοντας ότι ο καθένας τηρεί το καθήκον του και εκπληρώνει τον ρόλο του. Ο Θεός επιτελεί το δικό Του έργο και δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να επιτελέσει το έργο Του αντ’ Αυτού, ούτε Αυτός εμπλέκεται στο έργο των δημιουργημένων όντων. Ο άνθρωπος επιτελεί το δικό του καθήκον και δεν παρεμβαίνει στο έργο του Θεού και αυτή είναι αληθινή υπακοή και απόδειξη ότι ο Σατανάς κατατροπώνεται. Αφού ο ίδιος ο Θεός έχει αναγγείλει τη νέα εποχή, δεν εργάζεται πλέον ο ίδιος μεταξύ των ανθρώπων. Μόνο τότε ο άνθρωπος εισέρχεται επίσημα στη νέα εποχή για να επιτελέσει το καθήκον του και να εκπληρώσει την αποστολή του ως δημιουργημένο ον. Αυτές είναι οι αρχές εργασίας που κανείς δεν δύναται να παραβιάσει. Μόνο αυτός ο τρόπος εργασίας είναι συνετός και λογικός. Το έργο του Θεού επιτελείται από τον ίδιο τον Θεό. Αυτός θέτει το έργο Του εν κινήσει και Αυτός επίσης το ολοκληρώνει. Αυτός σχεδιάζει το έργο και Αυτός το διαχειρίζεται, και ακόμα περισσότερο, Αυτός φέρει το έργο εις πέρας. Όπως αναφέρεται στη Βίβλο: «Εγώ είμαι η Αρχή και το Τέλος. Είμαι ο Σπείρων και ο Θερίζων». Όλα όσα σχετίζονται με το έργο της διαχείρισής Του πραγματοποιούνται από τον ίδιο. Είναι ο Ηγεμών του σχεδίου διαχείρισης των έξι χιλιάδων ετών. Κανείς δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο Του αντί Αυτού ή να φέρει εις πέρας το έργο Του, επειδή Αυτός ελέγχει τα πάντα. Εφόσον δημιούργησε τον κόσμο, θα οδηγήσει ολόκληρο τον κόσμο να ζήσει στο φως Του και θα ολοκληρώσει ολόκληρη την εποχή για να φέρει εις πέρας όλο το σχέδιό Του!

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Ο Θεός είναι η αρχή και το τέλος

Ο Θεός είναι τέλος και αρχή. Ο Θεός είναι τέλος και αρχή. Ο Θεός είναι τέλος και αρχή.

Ο Θεός ενσαρκώνεται, μια νέα εποχή για να ανοίξει κι αυτό σημαίνει πως το τέλος της παλιάς εποχής έχει φτάσει. Ο Θεός είναι τέλος και αρχή, το έργο Του αρχίζει, την παλιά εποχή θα τερματίσει. Ο Θεός είναι τέλος και αρχή, το έργο Του αρχίζει και δείχνει πως τον Σατανά και τον κόσμο κατακτά. Ο Θεός είναι τέλος κι αρχή, ο Σπορέας κι ο Θεριστής. Ο Θεός είναι τέλος κι αρχή, ο Σπορέας κι ο Θεριστής. Κι όταν έρθει να εργαστεί μες στους ανρθώπους, μία νέα μάχη αρχίζει. Χωρίς νέο έργο, δεν τελειώνει το παλιό. Ο Θεός είναι τέλος κι αρχή. Κι αν δεν τελειώσει το παλιό, θα πει πως η μάχη με τον Σατανά ακόμη μαίνεται. Ο Θεός είναι τέλος κι αρχή, ο Σπορέας κι ο Θεριστής. Ο Θεός είναι τέλος κι αρχή, ο Σπορέας κι ο Θεριστής.

Αν μέσα στους ανθρώπους νέο έργο επιτελεί, μπορεί απ’ τον Σατανά ο άνθρωπος να ελευθερωθεί, και μια νέα ζωή (και μια νέα ζωή) να βρει και νέα αρχή (νέα ζωή να βρει και νέα αρχή). Αλλιώς ο άνθρωπος θα ζει για πάντα στην παλιά την εποχή. Κάθε εποχή που φέρνει ο Θεός, ένα μέρος του ανθρώπου ελευθερώνει. Με το έργο του Θεού, ο άνθρωπος εισέρχεται σε νέα εποχή. Κάθε εποχή που φέρνει ο Θεός, ένα μέρος του ανθρώπου ελευθερώνει. Κι όταν νικήσει ο Θεός, θα νικήσουν κι οι ακόλουθοί Του. Ο Θεός είναι τέλος και αρχή. Ο Θεός είναι τέλος και αρχή. Ο Θεός είναι τέλος και αρχή. Ο Θεός είναι τέλος κι αρχή, ο Σπορέας κι ο Θεριστής. Ο Θεός είναι τέλος κι αρχή, ο Σπορέας κι ο Θεριστής. Ο Θεός είναι τέλος κι αρχή, ο Σπορέας κι ο Θεριστής. Ο Θεός είναι τέλος κι αρχή, ο Σπορέας κι ο Θεριστής.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger