Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας τον Θεό | Απόσπασμα 198

Η ταυτότητα και η κατάσταση του ίδιου του Θεού

Ο Θεός είναι Αυτός που κυβερνάει επί των πάντων και Αυτός που διοικεί τα πάντα. Αυτός δημιούργησε όλα όσα υπάρχουν, διοικεί όλα όσα υπάρχουν, και κυβερνά επίσης όλα όσα υπάρχουν και παρέχει σε όλα όσα υπάρχουν. Αυτή είναι η κατάσταση του Θεού και η ταυτότητα του Θεού. Για τα πάντα και για όλα όσα υπάρχουν, η αληθινή ταυτότητα του Θεού είναι ο Δημιουργός και ο Κυβερνήτης των πάντων. Αυτή είναι η ταυτότητα που κατέχει ο Θεός, και είναι μοναδικός μεταξύ των πάντων. Κανένα από τα πλάσματα του Θεού —είτε βρίσκονται μεταξύ των ανθρώπων είτε στον πνευματικό κόσμο— δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο ή δικαιολογία για να μιμηθεί ή να αντικαταστήσει την ταυτότητα και την κατάσταση του Θεού, διότι υπάρχει μόνο ένας μεταξύ των πάντων που κατέχει αυτή την ταυτότητα, τη δύναμη, την εξουσία, και την ικανότητα να κυριαρχεί επί των πάντων: ο μοναδικός μας ο Θεός ο ίδιος. Ζει και κινείται μεταξύ των πάντων. Μπορεί να φτάσει στο ψηλότερο μέρος, πάνω από τα πάντα. Μπορεί να ταπεινωθεί μέσω της ενανθρώπισής Του, να γίνει ένας από εκείνους που είναι από σάρκα και αίμα, να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τους ανθρώπους και να μοιραστεί τα καλά και τα άσχημα μαζί τους. Ταυτόχρονα, ορίζει όλα όσα υπάρχουν και αποφασίζει τη μοίρα όλων όσων υπάρχουν και σε ποια κατεύθυνση κινούνται. Επιπλέον, καθοδηγεί τη μοίρα ολόκληρης της ανθρωπότητας και την κατεύθυνση της ανθρωπότητας. Ένας τέτοιος Θεός θα πρέπει να τυγχάνει λατρείας, υπακοής και αναγνώρισης από όλα τα έμβια όντα. Συνεπώς, ανεξαρτήτως σε ποια ομάδα και τύπο μεταξύ των ανθρώπων ανήκεις, το να πιστεύεις στον Θεό, να ακολουθείς τον Θεό, να σέβεσαι τον Θεό, να αποδέχεσαι την κυριαρχία του Θεού και να αποδέχεσαι τις ρυθμίσεις του Θεού για τη μοίρα σου είναι η μόνη επιλογή και η απαραίτητη επιλογή, για οποιοδήποτε άτομο, για οποιοδήποτε έμβιο ον. Στη μοναδικότητα του Θεού, οι άνθρωποι βλέπουν ότι η εξουσία Του, η δίκαιη διάθεσή Του, η ουσία Του και τα μέσα με τα οποία παρέχει στα πάντα είναι όλα μοναδικά. Η μοναδικότητά Του καθορίζει την πραγματική ταυτότητα του ίδιου του Θεού και καθορίζει την κατάστασή Του. Επομένως, ανάμεσα σε όλα τα πλάσματα, εάν ένα έμβιο ον στον πνευματικό κόσμο ή μεταξύ των ανθρώπων επιθυμούσε να πάρει τη θέση του Θεού, θα ήταν αδύνατο, όπως και αν προσπαθούσε να μιμηθεί τον Θεό. Αυτό είναι γεγονός. Ποιες είναι οι απαιτήσεις της ανθρωπότητας από έναν τέτοιον Δημιουργό και Κυβερνήτη, ο οποίος κατέχει την ταυτότητα, την εξουσία και την κατάσταση του ίδιου του Θεού; Αυτό πρέπει να είναι σαφές σε όλους, και θα πρέπει να το θυμούνται και είναι πολύ σημαντικό και για τον Θεό και για τον άνθρωπο!

«Ο Λόγος», τόμ. 2: «Σχετικά με το να γνωρίζει κανείς τον Θεό», Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Ι΄

Η κατάσταση και η ταυτότητα του ίδιου του Θεού

H ταυτότητα του Θεού είναι Δημιουργός, Κυρίαρχος. Μοναδικός ανάμεσα σ’ όλα όσα υπάρχουν. Κανένα πλάσμα του Θεού δεν μπορεί να μιμηθεί, ν’ αντικαταστήσει την κατάστασή Του ή την ταυτότητά. Διότι ένας μόνο υπάρχει μεταξύ των πάντων μ’ αυτή την ταυτότητα, την εξουσία, τη δύναμη, και την ικανότητα να τους κυριαρχεί. Είν’ ο μόνος: Ο μοναδικός μας, ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός κυριαρχεί και στα πάντα βασιλεύει. Δημιούργησε, διοικεί και παρέχει. Στα πάντα o Θεός κυριαρχεί και κυβερνά. Αυτή ’ναι η κατάστασή Του κι η ταυτότητα.

Ζει και κινείται μεταξύ των πάντων. Μπορεί να εξυψωθεί πάνω από τα πάντα. Μπορεί να ταπεινωθεί και άνθρωπος να γίνει, ένας απ’ αυτούς που είναι από σάρκα και αίμα. Γνωρίζει ανθρώπους, χαρές και λύπες τους μοιράζεται. Τα πάντα ορίζει, αποφασίζει για τη μοίρα τους. Αποφασίζει την κατεύθυνση στην οποία κινούνται. Καθοδηγεί τη μοίρα και την πορεία της ανθρωπότητας. Ο Θεός κυριαρχεί και στα πάντα βασιλεύει. Δημιούργησε, διοικεί και παρέχει. Στα πάντα o Θεός κυριαρχεί και κυβερνά. Αυτή ’ναι η κατάστασή Του κι η ταυτότητα.

Όλοι θα πρέπει να λατρεύουν, να υπακούν, να γνωρίζουν αυτόν τον Θεό. Η μόνη αναγκαία επιλογή για όλους είναι να πιστεύουν, ν’ ακολουθούν, να σέβονται τον Θεό, να δέχονται την κυριαρχία Του και τον σχεδιασμό της μοίρας τους. Ο Θεός κυριαρχεί και στα πάντα βασιλεύει. Δημιούργησε, διοικεί και παρέχει. Στα πάντα o Θεός κυριαρχεί και κυβερνά. Αυτή ’ναι η κατάστασή Του κι η ταυτότητα.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο