Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό μπορούν να φέρουν τη μαρτυρία του Θεού

Είναι νόμος του Ουρανού και θεμελιώδης αρχή της γης να πιστεύει κανείς στον Θεό και να γνωρίζει τον Θεό, και σήμερα —σε μια εποχή που ο ενσαρκωμένος Θεός επιτελεί προσωπικά το έργο Του— είναι μια ιδιαίτερα καλή στιγμή να γνωρίσει κανείς τον Θεό. Ευφραίνουμε τον Θεό όταν κατανοούμε το θέλημα του Θεού, και για να κατανοήσουμε το θέλημα του Θεού, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τον Θεό. Αυτή η γνώση του Θεού είναι το όραμα που πρέπει να έχει ο πιστός. Είναι η βάση της πίστης του ανθρώπου στον Θεό. Εάν ο άνθρωπος στερείται αυτή τη γνώση, τότε η πίστη του στον Θεό είναι ασαφής και κενή θεωρία. Παρόλο που αυτοί οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι να ακολουθήσουν τον Θεό, δεν κερδίζουν τίποτα. Όλοι όσοι δεν κερδίζουν τίποτα σε αυτό το ρεύμα, είναι εκείνοι που θα αποκλειστούν, και είναι οι άνθρωποι που απλώς κάνουν το ελάχιστο δυνατό. Όποιο στάδιο του έργου του Θεού κι αν βιώνεις, θα πρέπει να σε συνοδεύει ένα ισχυρό όραμα. Χωρίς ένα τέτοιο όραμα, θα ήταν δύσκολο να αποδεχτείς κάθε στάδιο του νέου έργου, διότι ο άνθρωπος αδυνατεί να φανταστεί το νέο έργο του Θεού, το οποίο υπερβαίνει την ανθρώπινη αντίληψη. Οπότε, χωρίς έναν ποιμένα να φροντίζει τον άνθρωπο, χωρίς έναν ποιμένα να κοινωνεί τα οράματα, ο άνθρωπος αδυνατεί να αποδεχτεί αυτό το νέο έργο. Εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να δεχτεί τα οράματα, τότε δεν μπορεί να δεχτεί το νέο έργο του Θεού, και εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπακούσει στο νέο έργο του Θεού, τότε ο άνθρωπος αδυνατεί να κατανοήσει το θέλημα του Θεού, οπότε η γνώση του για τον Θεό είναι μηδαμινή. Πριν ο άνθρωπος εφαρμόσει τον λόγο του Θεού, πρέπει να γνωρίζει τον λόγο του Θεού, δηλαδή να κατανοεί το θέλημα του Θεού. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να εφαρμοστεί ο λόγος του Θεού με ακρίβεια και σύμφωνα με την καρδιά του Θεού. Αυτό πρέπει να κατέχουν όλοι όσοι αναζητούν την αλήθεια, και αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να βιώσουν όλοι όσοι προσπαθούν να γνωρίσουν τον Θεό. Η διαδικασία της γνώσης του λόγου του Θεού είναι η διαδικασία της γνώσης του Θεού, αλλά και η διαδικασία της γνώσης του έργου του Θεού. Συνεπώς, η γνώση των οραμάτων δεν αναφέρεται μόνο στη γνώση της ανθρώπινης φύσης του ενσαρκωμένου Θεού, αλλά περιλαμβάνει και τη γνώση του λόγου και του έργου του Θεού. Μέσα από τον λόγο του Θεού οι άνθρωποι καταφέρνουν να κατανοήσουν το θέλημα του Θεού, και μέσα από το έργο του Θεού καταφέρνουν να γνωρίσουν τη διάθεση του Θεού και αυτό που είναι ο Θεός. Η πίστη στον Θεό είναι το πρώτο βήμα για τη γνώση του Θεού. Η διαδικασία της μετάβασης από την αρχική πίστη στον Θεό στην πιο βαθιά πίστη στον Θεό, είναι η διαδικασία της γνώσης του Θεού και η διαδικασία της βίωσης του έργου του Θεού. Εάν πιστεύεις στον Θεό μόνο χάριν της πίστης στον Θεό, και δεν πιστεύεις στον Θεό για να γνωρίσεις τον Θεό, τότε η πίστη σου δεν είναι αληθινή και δεν μπορεί να εξαγνιστεί —δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Εάν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μέσω της οποίας βιώνει τον Θεό, ο άνθρωπος καταφέρει σταδιακά να γνωρίσει τον Θεό, τότε η διάθεσή του θα αλλάξει σταδιακά, και η πίστη του θα γίνεται ολοένα και πιο αληθινή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όταν ο άνθρωπος επιτύχει την πίστη στον Θεό, θα κερδίσει απόλυτα τον Θεό. Ο Θεός κατέβαλε τόσο μεγάλες προσπάθειες για να ενσαρκωθεί για δεύτερη φορά και να επιτελέσει προσωπικά το έργο Του, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να Τον γνωρίσει και να μπορέσει να Τον δει. Η γνώση του Θεού[α] είναι το τελικό αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί στο πέρας του έργου του Θεού. Είναι η τελική απαίτηση του Θεού από την ανθρωπότητα. Το κάνει αυτό χάριν της τελικής μαρτυρίας Του, κι έτσι ώστε ο άνθρωπος να στραφεί τελικά και πλήρως προς Αυτόν. Ο άνθρωπος μπορεί να αγαπά τον Θεό μόνο αν γνωρίζει τον Θεό, και για να αγαπήσει τον Θεό, πρέπει να γνωρίσει τον Θεό. Ανεξάρτητα από το πώς επιδιώκει ή τι επιδιώκει να κερδίσει, πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχει τη γνώση του Θεού. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να ευφράνει την καρδιά του Θεού. Μόνο αν γνωρίζει τον Θεό μπορεί ο άνθρωπος να πιστέψει αληθινά στον Θεό, και μόνο αν γνωρίζει τον Θεό μπορεί αληθινά να έχει φόβο Θεού και να υπακούει τον Θεό. Όσοι δεν γνωρίζουν τον Θεό, ποτέ δεν θα υπακούσουν αληθινά τον Θεό και δεν θα έχουν φόβο Θεού. Η γνώση του Θεού περιλαμβάνει τη γνώση της διάθεσης του Θεού, την κατανόηση του θελήματος του Θεού, και τη γνώση αυτού που είναι ο Θεός. Εντούτοις, για οποιαδήποτε από τις πτυχές της γνώσης του Θεού κι αν πρόκειται, καθεμία απαιτεί από τον άνθρωπο να πληρώσει ένα τίμημα, και απαιτεί τη θέληση να υπακούσει, χωρίς τα οποία κανείς δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει μέχρι τέλους. Το έργο του Θεού είναι υπερβολικά ασυμβίβαστο με τις αντιλήψεις του ανθρώπου, είναι υπερβολικά δύσκολο ο άνθρωπος να γνωρίσει τη διάθεση του Θεού και αυτό που είναι ο Θεός, και όλα όσα εκφράζει και πράττει ο Θεός υπερβαίνουν την ανθρώπινη κατανόηση. Εάν ο άνθρωπος επιθυμεί να ακολουθήσει τον Θεό, αλλά δεν είναι πρόθυμος να υπακούσει στον Θεό, τότε ο άνθρωπος δεν θα κερδίσει τίποτα. Από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι σήμερα, ο Θεός έχει επιτελέσει πολύ έργο, το οποίο ο άνθρωπος δεν κατανοεί, και το οποίο ο άνθρωπος δυσκολεύεται να αποδεχτεί, και ο Θεός έχει εκφράσει πολλά που δυσχεραίνουν τη θεραπεία των αντιλήψεων του ανθρώπου. Ωστόσο, δεν έχει σταματήσει ποτέ το έργο Του, επειδή ο άνθρωπος αντιμετωπίζει υπερβολικές δυσκολίες. Συνέχισε να εργάζεται και να εκφράζεται, και παρόλο που ένας μεγάλος αριθμός «πολεμιστών» έχει εγκαταλειφθεί συνεχίζει να επιτελεί το έργο Του και συνεχίζει να επιλέγει τη μία ομάδα ανθρώπων μετά την άλλη που είναι πρόθυμοι να υπακούσουν στο νέο έργο Του. Δεν δείχνει οίκτο σε αυτούς τους πεσόντες «ήρωες», αλλά αντίθετα υπεραγαπά εκείνους που αποδέχονται το νέο έργο και τον λόγο Του. Αλλά με ποιο σκοπό εργάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, σταδιακά; Γιατί πάντα αποκλείει και επιλέγει ανθρώπους; Γιατί χρησιμοποιεί πάντα αυτή τη μέθοδο; Ο σκοπός του έργου Του είναι να Τον γνωρίσει ο άνθρωπος, και κατ’ αυτόν τον τρόπο να τον κερδίζει. Η αρχή του έργου Του είναι να εργαστεί επί όσων είναι σε θέση να υπακούσουν στο έργο που επιτελεί την σήμερον ημέρα, και να μην εργαστεί επί όσων υπακούν στο έργο που επιτέλεσε κατά το παρελθόν, αλλά αντιτίθενται στο έργο Του την σήμερον ημέρα. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος, για τον οποίο έχει αποκλείσει τόσους πολλούς ανθρώπους.

Τα αποτελέσματα του μαθήματος της γνώσης του Θεού δεν μπορούν να επιτευχθούν σε μία ή δύο ημέρες: Ο άνθρωπος πρέπει να συσσωρεύσει εμπειρίες, να υποστεί κακουχίες και να επιδείξει πραγματική υπακοή. Καταρχήν, ξεκίνα από το έργο και τον λόγο του Θεού. Πρέπει να κατανοήσεις τι περικλείει η γνώση του Θεού, πώς να επιτύχεις τη γνώση του Θεού, και πώς να δεις τον Θεό μέσα από τις εμπειρίες σου. Αυτό πρέπει να πράξει όποιος δεν έχει ακόμη γνωρίσει τον Θεό. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει αμέσως το έργο και τον λόγο του Θεού, και κανείς δεν μπορεί να επιτύχει τη γνώση της ολότητας του Θεού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Απαιτείται η απαραίτητη διαδικασία της εμπειρίας, χωρίς την οποία κανείς δεν θα μπορούσε να γνωρίσει τον Θεό ή να ακολουθήσει αληθινά τον Θεό. Όσο περισσότερο έργο επιτελεί ο Θεός, τόσο περισσότερο Τον γνωρίζει ο άνθρωπος. Όσο μεγαλύτερη είναι η αντίθεση μεταξύ του έργου του Θεού και των αντιλήψεων του ανθρώπου, τόσο περισσότερο ανανεώνεται και εμβαθύνει η γνώση του ανθρώπου γι’ Αυτόν. Εάν το έργο του Θεού παρέμενε για πάντα αμετάβλητο, τότε ο άνθρωπος δεν θα κατείχε παρά μόνο μια πολύ περιορισμένη γνώση του Θεού. Από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι σήμερα, εσείς πρέπει να γνωρίζετε ξεκάθαρα τα οράματα όσων έπραξε ο Θεός κατά την Εποχή του Νόμου, όσα έπραξε κατά την Εποχή της Χάριτος, και τι πράττει κατά την Εποχή της Βασιλείας. Πρέπει να γνωρίζετε το έργο του Θεού. Μόνο αφού ακολούθησε τον Ιησού κατάφερε ο Πέτρος να γνωρίσει σταδιακά ένα μεγάλο μέρος του έργου που επιτέλεσε το Πνεύμα στον Ιησού. Είπε: «Το να βασίζεται κανείς στις εμπειρίες του ανθρώπου, δεν αρκεί για να επιτύχει την πλήρη γνώση του Θεού. Πρέπει να υπάρχουν πολλά νέα στοιχεία από το έργο του Θεού, για να μας βοηθήσουν να γνωρίσουμε τον Θεό». Στην αρχή, ο Πέτρος πίστευε ότι ο Ιησούς εστάλη από τον Θεό, ως απόστολος, και δεν είδε τον Ιησού ως Χριστό. Καθώς ο Πέτρος κλήθηκε να ακολουθήσει τον Ιησού, ο Ιησούς τον ρώτησε: «Σίμων, υιέ του Ιωνά, θα Με ακολουθήσεις;» Ο Πέτρος είπε: «Πρέπει να ακολουθήσω αυτόν που απεστάλη από τον ουράνιο Πατέρα. Πρέπει να αναγνωρίσω αυτόν που έχει επιλεγεί από το Άγιο Πνεύμα. Θα σε ακολουθήσω». Από τα λόγια του, φαίνεται ότι ο Πέτρος δεν γνώριζε τον Ιησού. Είχε βιώσει τον λόγο του Θεού, είχε αντιμετωπίσει τον εαυτό του, και είχε υποστεί κακουχίες για χάρη του Θεού, εντούτοις δεν γνώριζε το έργο του Θεού. Μετά από μια περίοδο εμπειριών, ο Πέτρος είδε στον Ιησού πολλές από τις πράξεις του Θεού, είδε το κάλλος του Θεού, και είδε πολλά στοιχεία της ύπαρξης του Θεού στον Ιησού. Επίσης, είδε ότι ο λόγος του Ιησού δεν μπορούσε να έχει εκφραστεί από άνθρωπο, και ότι το έργο που επιτέλεσε ο Ιησούς δεν μπορούσε να έχει γίνει από άνθρωπο. Επιπλέον, και στον λόγο και τις πράξεις του Ιησού, ο Πέτρος είδε πολλά από τη σοφία του Θεού και πολύ θεϊκό έργο. Κατά τη διάρκεια των εμπειριών του, δεν γνώρισε μόνο τον εαυτό του, αλλά επικεντρώθηκε και στην παρατήρηση των πράξεων του Ιησού, από τις οποίες ανακάλυψε πολλά καινούργια στοιχεία· δηλαδή, ότι υπήρχαν πολλές εκφάνσεις του πρακτικού Θεού στο έργο που επιτελούσε ο Θεός μέσω του Ιησού, και ότι ο λόγος, οι πράξεις, οι τρόποι με τους οποίους ο Ιησούς καθοδήγησε τις εκκλησίες, και το έργο που πραγματοποίησε, διέφεραν από όσα θα έκανε ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Έτσι, από τον Ιησού πήρε πολλά μαθήματα που έπρεπε να πάρει, και μέχρις ότου ο Ιησούς καρφώθηκε στον σταυρό, είχε αποκτήσει κάποια γνώση του Ιησού —μια γνώση που αποτέλεσε τη βάση της διαχρονικής πίστης του στον Ιησού, και της σταύρωσής του ανάποδα για χάρη του Ιησού. Κατείχε κάποιες αντιλήψεις, και δεν είχε ξεκάθαρη γνώση του Ιησού στην αρχή, αλλά είναι αναπόφευκτο ότι ο διεφθαρμένος άνθρωπος θα κατέχει τέτοιου είδους στοιχεία. Όταν επρόκειτο να αναχωρήσει, ο Ιησούς είπε στον Πέτρο ότι η σταύρωσή Του ήταν το έργο που είχε έλθει να επιτελέσει. Έπρεπε η εποχή να Τον απαρνηθεί, αυτή η ακάθαρτη παλαιά εποχή έπρεπε να Τον καρφώσει στο σταυρό, και Αυτός είχε έλθει να ολοκληρώσει το έργο της λύτρωσης και, αφού ολοκλήρωσε αυτό το έργο, η διακονία Του θα είχε έλθει εις πέρας. Μόλις το άκουσε αυτό, ο Πέτρος κυριεύτηκε από θλίψη και ένιωσε ακόμα μεγαλύτερη αφοσίωση προς τον Ιησού. Όταν ο Ιησούς καρφώθηκε στον σταυρό, ο Πέτρος έκλαψε πικρά μόνος του. Προτού συμβεί αυτό, ρώτησε τον Ιησού: «Κύριέ μου! Λες ότι πρόκειται να σταυρωθείς. Αφού φύγεις, πότε θα Σε ξαναδούμε;» Δεν είναι άραγε ένα μίγμα τα λόγια που είπε; Δεν εκφράζουν άραγε τις αντιλήψεις του; Στην καρδιά του γνώριζε ότι ο Ιησούς είχε έλθει για να ολοκληρώσει ένα μέρος του έργου του Θεού, και ότι μετά την αναχώρηση του Ιησού, το Πνεύμα θα ήταν μαζί του. Μολονότι θα ήταν καρφωμένος στον σταυρό και θα ανερχόταν στον ουρανό, το Πνεύμα του Θεού θα ήταν μαζί του. Τότε, είχε κάποια γνώση του Ιησού και γνώριζε ότι Αυτός είχε αποσταλεί από το Πνεύμα του Θεού, ότι το Πνεύμα του Θεού ήταν εντός Του, και ότι ο Ιησούς ήταν ο ίδιος ο Θεός, ήταν Χριστός. Ωστόσο, λόγω της αγάπης του για τον Ιησού και λόγω της ανθρώπινης αδυναμίας, ο Πέτρος εκστόμισε αυτά τα λόγια. Εάν μπορείς να παρατηρήσεις και να υποβληθείς σε σχολαστικές εμπειρίες σε κάθε στάδιο του έργου του Θεού, τότε θα είσαι σε θέση να ανακαλύψεις σταδιακά το κάλλος του Θεού. Και ποιο ήταν το όραμα του Παύλου; Όταν ο Ιησούς εμφανίστηκε σε αυτόν, ο Παύλος είπε: «Κύριε! Ποιος είσαι;» Ο Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον συ διώκεις». Αυτό ήταν το όραμα του Παύλου. Ο Πέτρος χρησιμοποίησε την ανάσταση του Ιησού και την εμφάνισή Του επί 40 ημέρες, και τις διδασκαλίες του Ιησού κατά τη διάρκεια της ζωής Του ως το όραμα του, μέχρι να φτάσει στο τέλος του ταξιδιού του.

Ο άνθρωπος βιώνει τον Θεό, γνωρίζει τον εαυτό του, απαλλάσσει τον εαυτό του από τη διεφθαρμένη του διάθεση, και επιδιώκει να εξελιχθεί στη ζωή, όλα για χάρη της γνώσης του Θεού. Αν επιδιώκεις μόνο να γνωρίσεις τον εαυτό σου και να αντιμετωπίσεις τη δική σου διεφθαρμένη διάθεση, και δεν γνωρίζεις τι έργο επιτελεί ο Θεός επί του ανθρώπου, πόσο μεγάλη είναι η σωτηρία Του ή πώς βιώνεις τον Θεό και μαρτυρείς τις πράξεις του Θεού, τότε η εμπειρία σου είναι ανούσια. Εάν νομίζεις ότι το να μπορεί κανείς να κάνει την αλήθεια πράξη, και να μπορεί να υπομένει σημαίνει ότι η ζωή του έχει εξελιχθεί, τότε αυτό σημαίνει ότι ακόμη δεν κατανοείς το αληθινό νόημα της ζωής, και ακόμη δεν κατανοείς τον σκοπό του Θεού όταν κατεργάζεται τον άνθρωπο. Μια μέρα, όταν βρεθείς στις θρησκευτικές εκκλησίες, μεταξύ των μελών της Εκκλησίας της Μετάνοιας ή της Εκκλησίας της Ζωής, θα συναντήσεις πολλούς ευλαβείς ανθρώπους, των οποίων οι προσευχές περιέχουν οράματα, και οι οποίοι αισθάνονται το άγγιγμα και έχουν λόγο που τους καθοδηγεί στην επιδίωξη της ζωής τους. Επιπλέον, είναι σε θέση να υπομένουν όσον αφορά πολλά θέματα και να απαρνούνται τον εαυτό τους, και να μην καθοδηγούνται από τη σάρκα. Εκείνη τη στιγμή, δεν θα μπορείς να διακρίνεις τη διαφορά: Θα πιστέψεις ότι όλα όσα κάνουν είναι σωστά, ότι είναι η φυσική έκφραση της ζωής, και ότι είναι πολύ λυπηρό που το όνομα στο οποίο πιστεύουν είναι εσφαλμένο. Δεν είναι άραγε αυτές οι πεποιθήσεις ανόητες; Γιατί λένε ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ζωή; Διότι δεν γνωρίζουν τον Θεό, συνεπώς, λέγεται ότι δεν έχουν Θεό και δεν έχουν ζωή. Εάν η πίστη σου στον Θεό έχει φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, όπου είσαι σε θέση να γνωρίζεις πλήρως τις πράξεις του Θεού, την πραγματικότητα του Θεού και κάθε στάδιο του έργου του Θεού, τότε κατέχεις την αλήθεια. Εάν δεν γνωρίζεις το έργο και τη διάθεση του Θεού, τότε η εμπειρία σου εξακολουθεί να είναι ελλιπής. Πώς πραγματοποίησε ο Ιησούς αυτό το στάδιο του έργου Του, πώς πραγματοποιείται αυτό το στάδιο, πώς επιτέλεσε ο Θεός το έργο Του στην Εποχή της Χάριτος, και τι έργο επιτελέστηκε, τι έργο επιτελείται σε αυτό το στάδιο —αν δεν έχεις διεξοδική γνώση αυτών των πραγμάτων, τότε δεν θα αισθανθείς ποτέ σιγουριά και ασφάλεια. Αν, μετά από μια περίοδο εμπειρίας, είσαι σε θέση να γνωρίζεις το έργο που επιτέλεσε ο Θεός και κάθε στάδιο του έργου του Θεού, και έχεις πλήρη γνώση των στόχων του λόγου του Θεού, και γνωρίζεις γιατί δεν έχουν εκπληρωθεί τόσα πολλά από όσα έχει εκφράσει Αυτός, τότε μην ανησυχείς και συνέχισε με τόλμη τον δρόμο εμπρός σου, χωρίς ανησυχίες ή εξευγενισμούς. Πρέπει να δείτε τι μέσα χρησιμοποιεί ο Θεός για να επιτύχει το τόσο μεγάλο έργο Του. Χρησιμοποιεί τον λόγο που εκφράζει, εξευγενίζοντας τον άνθρωπο και μεταμορφώνοντας τις αντιλήψεις του ανθρώπου μέσω πολλών ειδών λόγου. Όλα τα πάθη που έχετε υπομείνει, όλοι οι εξευγενισμοί που έχετε βιώσει, η αντιμετώπιση που έχετε δεχτεί μέσα σας, η διαφώτιση που έχετε βιώσει —όλα αυτά έχουν επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τον λόγο που εκφράζει ο Θεός. Εξαιτίας ποιου πράγματος ακολουθεί τον Θεό ο άνθρωπος; Εξαιτίας του λόγου του Θεού! Ο λόγος του Θεού χαρακτηρίζεται από βαθύ μυστήριο και μπορεί να αγγίξει την καρδιά του ανθρώπου, να αποκαλύψει τι βρίσκεται βαθιά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, να του αποκαλύψει όσα συνέβησαν στο παρελθόν και να του επιτρέψει να δει το μέλλον. Συνεπώς, ο άνθρωπος υπομένει κακουχίες εξαιτίας του λόγου του Θεού, και οδηγείται στην τελείωση εξαιτίας του λόγου του Θεού, και μόνο τότε ο άνθρωπος ακολουθεί τον Θεό. Αυτό που πρέπει να πράξει ο άνθρωπος σε αυτό το στάδιο είναι να αποδεχτεί τον λόγο του Θεού και, ανεξάρτητα από το αν έχει οδηγηθεί στην τελείωση ή εξευγενιστεί, το πιο βασικό είναι ο λόγος του Θεού. Αυτό είναι το έργο του Θεού, και είναι το όραμα που πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος την σήμερον ημέρα.

Πώς ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση; Ποια είναι η διάθεση του Θεού; Και τι περιέχει η διάθεσή Του; Όλα αυτά πρέπει να γίνουν κατανοητά. Αυτό διαδίδει το όνομα του Θεού, φέρει τη μαρτυρία του Θεού και εξυμνεί τον Θεό, και ο άνθρωπος τελικά θα επιτύχει να μεταβάλει τη διάθεση της ζωής του επί τη βάση της γνώσης του Θεού. Όσο μεγαλύτερη είναι η αντιμετώπιση και ο εξευγενισμός στον οποίο υποβάλλεται ο άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμή του, κι όσο πιο πολλά είναι τα στάδια του έργου του Θεού, τόσο περισσότερο οδηγείται ο άνθρωπος στην τελείωση. Την σήμερον ημέρα, κατά την εμπειρία του ανθρώπου, κάθε στάδιο του έργου του Θεού αντικρούει τις αντιλήψεις του ανθρώπου, και κάθε στάδιο είναι ασύλληπτο από τη διάνοια του ανθρώπου και υπερβαίνει τις προσδοκίες του. Ο Θεός παρέχει όλα όσα χρειάζεται ο άνθρωπος, και έρχεται σε αντίθεση με τις αντιλήψεις του ανθρώπου από κάθε άποψη, κι όταν είσαι αδύναμος, ο Θεός εκφράζει τον λόγο Του. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να σού προσφέρει ζωή. Αν αντικρούσεις τις αντιλήψεις σου, θα καταφέρεις να αποδεχτείς την αντιμετώπιση του Θεού, και μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να απαλλαγείς από τη διαφθορά σου. Την σήμερον ημέρα, από μία άποψη, ο ενσαρκωμένος Θεός εργάζεται στη θεότητα, και από την άλλη άποψη, εργάζεται στην κανονική ανθρώπινη φύση. Δεν θα πρέπει να αρνηθείς οποιοδήποτε έργο επιτελεί ο Θεός, και θα πρέπει να υπακούς ό,τι λέει ή πράττει ο Θεός στην κανονική ανθρώπινη φύση και, ανεξάρτητα από το πόσο φυσιολογικός είναι, θα πρέπει να επιδεικνύεις υπακοή και κατανόηση. Μόνο όταν κατέχεις πραγματική εμπειρία, μπορείς να γνωρίζεις με βεβαιότητα ότι Αυτός είναι ο Θεός, και να σταματήσεις να παράγεις αντιλήψεις, και να Τον ακολουθήσεις μέχρι τέλους. Υπάρχει σοφία στο έργο του Θεού και Αυτός γνωρίζει πώς ο άνθρωπος μπορεί να καταθέσει μαρτυρία σ’ Αυτόν. Γνωρίζει πού είναι η ζωτική αδυναμία του ανθρώπου, και ο λόγος που εκφράζει μπορεί να σε χτυπήσει στη ζωτική αδυναμία σου, αλλά χρησιμοποιεί και τον μεγαλοπρεπή και σοφό λόγο Του, για να καταθέσεις μαρτυρία σ’ Αυτόν. Αυτές είναι οι θαυματουργές πράξεις του Θεού. Το έργο που επιτελεί ο Θεός είναι ασύλληπτο από τη διάνοια του ανθρώπου. Η κρίση του Θεού αποκαλύπτει τα είδη της διαφθοράς, από τα οποία ο άνθρωπος, που είναι από σάρκα, διακατέχεται, και από τι αποτελείται η ουσία του ανθρώπου, και δεν αφήνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να κρυφτεί πουθενά από την ντροπή του.

Ο Θεός επιτελεί το έργο της κρίσης και της παίδευσης, ώστε ο άνθρωπος να Τον γνωρίσει, και για χάρη της μαρτυρίας Του. Χωρίς την κρίση Του για τη διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν θα γνώριζε τη δίκαιη διάθεσή Του που δεν επιτρέπει κανένα παράπτωμα και δεν θα μπορούσε να μετατρέψει την παλαιά γνώση του Θεού σε νέα. Για χάρη της μαρτυρίας Του και για χάρη της διαχείρισής Του, δημοσιοποιεί την ολότητά Του, επιτρέποντας έτσι στον άνθρωπο να επιτύχει τη γνώση του Θεού και να αλλάξει τη διάθεσή του και να φέρει την ηχηρή μαρτυρία του Θεού μέσω της δημόσιας εμφάνισης του Θεού. Η αλλαγή επιτυγχάνεται στη διάθεση του ανθρώπου μέσω διαφόρων ειδών του έργου του Θεού. Χωρίς αυτές τις αλλαγές στη διάθεση του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να φέρει τη μαρτυρία του Θεού, και δεν θα μπορούσε να επιδιώκει την καρδιά του Θεού. Οι αλλαγές στη διάθεση του ανθρώπου σηματοδοτούν ότι ο άνθρωπος έχει απελευθερωθεί από τα δεσμά του Σατανά, έχει απελευθερωθεί από την επιρροή του σκότους και έχει μετατραπεί αληθινά σε ένα πρότυπο και δείγμα του έργου του Θεού, έχει γίνει πραγματικά μάρτυρας του Θεού και επιδιώκει την καρδιά του Θεού. Την σήμερον ημέρα, ο ενσαρκωμένος Θεός έχει έλθει να επιτελέσει το έργο Του στη γη και απαιτεί από τον άνθρωπο να Τον γνωρίσει, να τον υπακούσει, να φέρει τη μαρτυρία Του —να γνωρίζει το πρακτικό και φυσιολογικό του έργο, να υπακούει στο σύνολο του λόγου και του έργου Του που αντίκειται τις αντιλήψεις του ανθρώπου, και να φέρει μαρτυρία για το σύνολο του έργου Του που αφορά τη σωτηρία του ανθρώπου και για το σύνολο των πράξεών Του που κατακτούν τον άνθρωπο. Όσοι φέρουν τη μαρτυρία του Θεού, πρέπει να έχουν γνώση του Θεού. Μόνο αυτού του είδους η μαρτυρία είναι ακριβής και αληθινή, και μόνο αυτό το είδος μαρτυρίας μπορεί να ταπεινώσει τον Σατανά. Ο Θεός χρησιμοποιεί εκείνους που κατάφεραν να Τον γνωρίσουν, έχοντας υποστεί την κρίση και την παίδευσή Του, την αντιμετώπιση και το κλάδεμα, για να φέρουν τη μαρτυρία Του. Χρησιμοποιεί εκείνους που έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά για να φέρουν τη μαρτυρία Του, και χρησιμοποιεί επίσης εκείνους των οποίων η διάθεση έχει αλλάξει, και οι οποίοι έχουν αποκτήσει τις ευλογίες Του κατ’ αυτόν τον τρόπο, για να φέρουν τη μαρτυρία Του. Ο Θεός δεν θέλει ο άνθρωπος να Τον εξυμνεί μόνο με λόγια, ούτε χρειάζεται τη δοξολογία και τη μαρτυρία των ανθρώπων του Σατανά που δεν έχουν σωθεί από Αυτόν. Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό είναι ικανοί να φέρουν τη μαρτυρία του Θεού, και μόνο εκείνοι των οποίων η διάθεση έχει αλλάξει είναι ικανοί να φέρουν τη μαρτυρία του Θεού, και ο Θεός δεν θα επιτρέψει στον άνθρωπο να ατιμάσει σκόπιμα το όνομά Του.


Υποσημειώσεις:

α. Στο αρχικό κείμενο αναφέρεται «Το έργο της γνώσης του Θεού».

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.