Καθημερινά λόγια του Θεού: Η κρίση τις έσχατες ημέρες | Απόσπασμα 78

Όσον αφορά τη λέξη «κρίση», θα αναλογιστείτε τα λόγια που πρόφερε παντού ο Ιεχωβά και τα λόγια επιπλήξεως που απηύθυνε ο Ιησούς στους Φαρισαίους. Παρ’ όλη τη δριμύτητά τους, αυτά τα λόγια δεν είναι η κρίση του Θεού για τον άνθρωπο, είναι μόνο λόγια που είπε ο Θεός σε διάφορα περιβάλλοντα, δηλαδή σε διαφορετικά σκηνικά· αυτά τα λόγια διαφέρουν από εκείνα που πρόφερε ο Χριστός καθώς κρίνει τον άνθρωπο τις έσχατες ημέρες. Τις έσχατες ημέρες, ο Χριστός χρησιμοποιεί μια ποικιλία από αλήθειες για να διδάξει τον άνθρωπο, να εκθέσει την ουσία του ανθρώπου και να αναλύσει τα λόγια και τις πράξεις του. Αυτά τα λόγια εμπεριέχουν διάφορες αλήθειες, όπως το καθήκον του ανθρώπου, πώς θα πρέπει να υπακούει τον Θεό, πώς θα πρέπει να είναι πιστός σ’ Εκείνον, πώς οφείλει να βιώνει την κανονική ανθρώπινη φύση, καθώς και τη σοφία και τη διάθεση του Θεού, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα λόγια απευθύνονται στην ουσία του ανθρώπου και στη διεφθαρμένη διάθεσή του. Συγκεκριμένα, αυτά τα λόγια που εκθέτουν το πώς ο άνθρωπος αποστρέφεται τον Θεό, λέγονται σε σχέση με το πώς ο άνθρωπος αποτελεί ενσάρκωση του Σατανά και μια εχθρική δύναμη απέναντι στον Θεό. Αναλαμβάνοντας το έργο της κρίσης Του, ο Θεός δεν καθιστά απλώς σαφή τη φύση του ανθρώπου με λίγα μόνο λόγια· την εκθέτει, την αντιμετωπίζει και την κλαδεύει μακροπρόθεσμα. Αυτές οι μέθοδοι έκθεσης, αντιμετώπισης και κλαδέματος δεν μπορούν να αντικατασταθούν με συνηθισμένα λόγια, αλλά με την αλήθεια, την οποία ο άνθρωπος δεν κατέχει καθόλου. Μονάχα τέτοιου είδους μέθοδοι θεωρούνται ως κρίση· μόνο μέσω μιας τέτοιας κρίσης μπορεί ο άνθρωπος να υποταχθεί και να πειστεί πλήρως να είναι υποταγμένος στον Θεό και, επιπλέον, να αποκτήσει αληθινή γνώση του Θεού. Αυτό που αποφέρει το έργο της κρίσης, είναι η κατανόηση του ανθρώπου για το αληθινό πρόσωπο του Θεού και η αλήθεια για τη δική του παρακοή. Το έργο της κρίσης δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κατανοήσει μεγάλο μέρος από το θέλημα του Θεού, τον σκοπό του έργου του Θεού, και τα μυστήρια που παραμένουν ακατανόητα γι’ αυτόν. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αναγνωρίσει και να μάθει την διεφθαρμένη ουσία του και τις ρίζες της διαφθοράς του, καθώς επίσης και να ανακαλύψει την ασχήμια του. Αυτές οι επιδράσεις προκαλούνται από το έργο της κρίσης, διότι η ουσία αυτού του έργου είναι στην πραγματικότητα το έργο του ανοίγματος της αλήθειας, της οδού και της ζωής του Θεού σε όλους όσοι πιστεύουν σ’ Εκείνον. Αυτό το έργο είναι το έργο της κρίσης που επιτελεί ο Θεός. Εάν δεν δίνεις την πρέπουσα σημασία σε αυτές τις αλήθειες και συνεχώς σκέφτεσαι να τις αποφύγεις ή προσπαθείς να βρεις έναν νέο τρόπο να ξεφύγεις από αυτές, τότε λέω πως είσαι ένας αμαρτωλός που έχει διαπράξει βαριά αδικήματα. Εάν έχεις πίστη στον Θεό, όμως δεν αναζητάς την αλήθεια ή το θέλημά Του, ούτε αγαπάς την οδό που σε φέρνει πιο κοντά σ’ Εκείνον, τότε λέω πως είσαι κάποιος που προσπαθεί να ξεφύγει από την κρίση, και πως είσαι μια μαριονέτα και ένας προδότης που προσπαθεί να δραπετεύσει μακριά από τον μεγάλο λευκό θρόνο. Ο Θεός δεν θα χαριστεί σε κανέναν από αυτούς τους επαναστάτες που διαφεύγουν από το βλέμμα Του. Τέτοιοι άνθρωποι θα λάβουν ακόμα πιο αυστηρή τιμωρία. Εκείνοι που έρχονται ενώπιον του Θεού ώστε να κριθούν, και επιπλέον έχουν εξαγνιστεί, θα ζήσουν για πάντα στη βασιλεία Του. Φυσικά, αυτό είναι κάτι μελλοντικό.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια

Η σημασία του έργου της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες

Μάθε πως, τις έσχατες ημέρες, ο Χριστός με διάφορες αλήθειες διδάσκει τον άνθρωπο, μ’ αλήθειες εκθέτει την ουσία του ανθρώπου, εξετάζει τα λόγια και τις πράξεις τους.

Τα λόγια του Χριστού έχουν διάφορες αλήθειες για το καθήκον του ανθρώπου, πώς να ’ναι πιστός στον Θεό, να Τον υπακούει, να βιώνει την κανονική ανθρώπινη φύση, του Θεού τη σοφία και διάθεση, και άλλα. Όλα αυτά τα λόγια απευθύνονται στην ουσία και τη διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου. Δείχνουν πώς ο άνθρωπος τον Θεό απορρίπτει, μιλούν για τον άνθρωπο ως ενσάρκωση του Σατανά και εχθρό του Θεού. Το έργο της κρίσης φέρει κατανόηση του ανθρώπου για το αληθινό πρόσωπο του Θεού και για τη δική τους επαναστατικότητα, επαναστατικότητα. Μαθαίνουν το θέλημα του Θεού, τον σκοπό του έργου Του, μυστήρια ακατανόητα γι’ αυτούς, μαθαίνουν τη διεφθαρμένη τους ουσία και τις ρίζες της, βλέπουν την ασχήμια του ανθρώπου.

Ο Θεός καθιστά σαφή τη φύση του ανθρώπου, μακροπρόθεσμα και όχι μόνο με λίγα λόγια, λίγα λόγια, εκθέτοντας, αντιμετωπίζοντας και κλαδεύοντάς τη, κάνοντας όλο το έργο της κρίσης Του. Λέξεις απλές δεν αντικαθιστούν αυτούς τους τρόπους, μόνο η αλήθεια, που δεν την κατέχει ο άνθρωπος, μπορεί. Μόνο αυτές οι μέθοδοι είναι κρίση και βοηθούν στην αληθινή την γνώση του Θεού και πείθουν τον άνθρωπο να υποταχθεί στον Θεό. Το έργο της κρίσης φέρει κατανόηση του ανθρώπου για το αληθινό πρόσωπο του Θεού και για τη δική τους επαναστατικότητα, επαναστατικότητα. Μαθαίνουν το θέλημα του Θεού, τον σκοπό του έργου Του, μυστήρια ακατανόητα γι’ αυτούς, μαθαίνουν τη διεφθαρμένη τους ουσία και τις ρίζες της, βλέπουν την ασχήμια του ανθρώπου. Το έργο της κρίσης τ’ αποτελέσματα αυτά αποφέρει. Η ουσία του είναι να ανοίξει την αλήθεια, την οδό και τη ζωή του Θεού σε όσους έχουν πίστη σε Αυτόν, σε Αυτόν. Αυτό είναι το έργο της κρίσης, που επιτελείται απ’ τον Θεό.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο