Ερμηνείες των μυστηρίων των λόγων του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν — Προσθήκη: Κεφάλαιο 1

Αυτό που σας ζητώ να κάνετε δεν είναι η αόριστη και κενή θεωρία για την οποία μιλώ, ούτε είναι αδιανόητο από τον εγκέφαλο του ανθρώπου ή ακατόρθωτο από τη σάρκα του. Ποιος είναι ικανός για πλήρη αφοσίωση εντός του οίκου Μου; Και ποιος μπορεί να προσφέρει τα πάντα εντός της βασιλείας Μου; Αν δεν ήταν η αποκάλυψη του θελήματός Μου, θα απαιτούσατε στ’ αλήθεια από τον εαυτό σας να ικανοποιήσετε την καρδιά Μου; Κανείς δεν κατάλαβε ποτέ την καρδιά Μου και κανείς δεν αντιλήφθηκε ποτέ το θέλημά Μου. Ποιος έχει δει ποτέ το πρόσωπό Μου ή έχει ακούσει τη φωνή Μου; Ο Πέτρος; Ή ο Παύλος; Ή ο Ιωάννης; Ή μήπως ο Ιάκωβος; Ποιος έχει ποτέ ντυθεί από Μένα, ή καταληφθεί από Μένα, ή χρησιμοποιηθεί από Μένα; Αν και η πρώτη φορά που ενσαρκώθηκα πραγματοποιήθηκε μέσω της θεϊκής Μου φύσης, η σάρκα την οποία ενδύθηκα δεν γνώριζε τα βάσανα του ανθρώπου, επειδή δεν ενσαρκώθηκα σε μια μορφή, κι έτσι δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η σάρκα έκανε πλήρως το θέλημά Μου. Μόνον όταν η θεϊκή Μου φύση είναι σε θέση να πράττει όπως θα έπραττα και να μιλά όπως θα μιλούσα ως άτομο με κανονική ανθρώπινη φύση, χωρίς φραγμό ή εμπόδιο, μπορεί να θεωρηθεί ότι το θέλημά Μου έχει πραγματοποιηθεί μέσω της σάρκας. Επειδή η κανονική ανθρώπινη φύση Μου είναι σε θέση να προστατεύει τη θεϊκή Μου φύση, έτσι επιτυγχάνεται ο στόχος Μου να είμαι ταπεινός και κρυμμένος. Κατά το στάδιο του έργου μέσω της σάρκας, αν και η θεϊκή φύση δρα άμεσα, δεν είναι εύκολο για τους ανθρώπους να δουν τέτοιου είδους ενέργειες, κάτι το οποίο οφείλεται απλώς και μόνο στη ζωή και τις πράξεις της κανονικής ανθρώπινης φύσης. Η ενσάρκωση αυτή δεν μπορεί να νηστεύει για 40 ημέρες όπως η πρώτη ενσάρκωση, όμως εργάζεται και μιλά κανονικά· παρά το γεγονός ότι αποκαλύπτει μυστήρια, είναι απόλυτα φυσιολογικός: κάποια πράγματα δεν είναι όπως τα φαντάζονται οι άνθρωποι —η φωνή Του δεν είναι σαν βροντή, το πρόσωπό Του δεν σπινθηροβολεί από φως, ούτε και οι ουρανοί τρέμουν όταν περπατά. Εάν συνέβαινε αυτό, τότε η κατάσταση δεν θα περιείχε ούτε ψήγμα από τη σοφία Μου και θα ήταν αδύνατο να ντροπιάσω και να κατανικήσω τον Σατανά.

Όταν προβάλλω τη θεϊκή Μου φύση πίσω από την ασπίδα της κανονικής ανθρώπινης φύσης, αποκτώ πλήρη δόξα, το μεγάλο έργο Μου πραγματοποιείται και τίποτε δεν παρουσιάζει την οποιαδήποτε δυσκολία. Αυτό γίνεται επειδή σκοπός της ενσάρκωσής Μου είναι κυρίως να δώσω την ευκαιρία σε όλους όσοι πιστεύουν σ’ Εμένα να διαπιστώσουν τις πράξεις της θεϊκής Μου φύσης μέσω της σάρκας και να δουν τον ίδιο τον πρακτικό Θεό, διαλύοντας έτσι στις καρδιές των ανθρώπων τη θέση που καταλαμβάνεται από τον αόρατο και άυλο Θεό. Επειδή τρώω, ντύνομαι, κοιμάμαι, κατοικώ και ενεργώ σαν κανονικός άνθρωπος, επειδή μιλάω και γελάω σαν κανονικός άνθρωπος και έχω τις ανάγκες ενός κανονικού ανθρώπου, ενώ παράλληλα κατέχω και την ουσία της πλήρους θεϊκής φύσης, ονομάζομαι «ο πρακτικός Θεός». Δεν είναι κάτι αφηρημένο, είναι δε εύκολο να κατανοηθεί. Μέσα σε αυτό μπορεί να φανεί σε ποιο μέρος βρίσκεται ο πυρήνας του έργου Μου και σε ποια φάση του έργου δίνω έμφαση. Ο βασικός σκοπός της ενσάρκωσής Μου είναι η αποκάλυψη της θεϊκής Μου φύσης μέσω της κανονικής ανθρώπινης φύσης. Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς ότι το επίκεντρο του έργου Μου τοποθετείται στο δεύτερο μέρος της εποχής της κρίσεως.

Σ’ Εμένα, δεν υπήρξε ποτέ ανθρώπινη ζωή, ούτε ίχνος ανθρωπότητας. Η ανθρώπινη ζωή δεν είχε ποτέ θέση μέσα Μου και ποτέ δεν κατέστειλε την αποκάλυψη της θεϊκής φύσης Μου. Έτσι, όσο περισσότερο εκφράζονται η φωνή Μου στον ουρανό και το θέλημα του Πνεύματός Μου, τόσο περισσότερο μπορεί να ντροπιαστεί ο Σατανάς και τόσο ευκολότερο καθίσταται συνεπώς να κάνω το θέλημά Μου μέσω της κανονικής ανθρώπινης φύσης. Αυτή από μόνη της κατανίκησε τον Σατανά, ο οποίος έχει ήδη ντροπιαστεί πλήρως. Αν και είμαι κρυμμένος, αυτό δεν εμποδίζει τις ομιλίες και τις ενέργειες της θεϊκής φύσης Μου —αυτό αρκεί για να καταδείξω ότι είμαι νικητής και ότι έχω κερδίσει πλήρη δόξα. Επειδή το έργο Μου στη σάρκα δεν γνωρίζει εμπόδια, και επειδή ο πρακτικός Θεός έχει πλέον μια θέση στις καρδιές των ανθρώπων και έχει ριζώσει σ’ αυτές, είναι πλήρως αποδεδειγμένο ότι ο Σατανάς έχει κατανικηθεί από Εμένα. Και επειδή ο Σατανάς είναι ανίκανος να πράξει πλέον κάτι στον άνθρωπο, και καθώς είναι δύσκολο να ενσταλάξει κανείς την ιδιότητα του Σατανά στη σάρκα του ανθρώπου, το θέλημά Μου προχωρά ανεμπόδιστο. Το περιεχόμενο του έργου Μου είναι, κυρίως, να στρέψω όλους τους ανθρώπους στο να παρατηρήσουν τα θαυμαστά Μου έργα και να δουν το αληθινό Μου πρόσωπο: δεν είμαι άπιαστος, δεν υψώνομαι στον ουρανό και δεν είμαι άμορφος και ασχημάτιστος. Δεν είμαι αόρατος όπως ο αέρας, ούτε σαν το άστατο σύννεφο, που εύκολα παρασύρεται από τον αέρα. Αντίθετα, αν και ζω ανάμεσα στους ανθρώπους και βιώνω το γλυκό και το ξινό, την πικρία και τη ζεστασιά μεταξύ των ανθρώπων, η σάρκα Μου είναι ουσιωδώς διαφορετική από του ανθρώπου. Οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να έλθουν σε επαφή μαζί Μου, και όμως οι περισσότεροι επιθυμούν την επαφή μαζί Μου. Είναι σαν να υπάρχουν τεράστια, ακατάληπτα μυστήρια μέσα στον ενσαρκωμένο Θεό. Λόγω της άμεσης αποκάλυψης της θεϊκής φύσης, αλλά και λόγω της ασπίδας της ανθρώπινης εμφάνισης, οι άνθρωποι κρατούν μια σεβαστή απόσταση από Εμένα, πιστεύοντας μεν ότι είμαι ο ελεήμων και γεμάτος αγάπη Θεός, αλλά και φοβούμενοι τη μεγαλοπρέπεια και την οργή Μου. Έτσι, στις καρδιές τους, επιθυμούν να συνομιλήσουν σοβαρά μαζί Μου, όμως δεν μπορούν να πράξουν όπως επιθυμούν —για αυτό που επιθυμεί η καρδιά τους, τους λείπει η δύναμη. Τέτοια είναι η κατάσταση όλων υπό αυτές τις συνθήκες —και όσο περισσότερο είναι έτσι οι άνθρωποι, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδειξη της αποκάλυψης διαφόρων πτυχών της διάθεσής Μου, κι έτσι επιτυγχάνεται ο στόχος οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Θεό. Όμως αυτό είναι δευτερεύον. Είναι κομβικής σημασίας οι άνθρωποι να γνωρίσουν τα θαυμαστά έργα Μου από τις πράξεις της σάρκας Μου, ωθώντας τους να γνωρίσουν την ουσία του Θεού· δεν είμαι, όπως φαντάζονται οι άνθρωποι, αφύσικος και υπερφυσικός. Αντίθετα, είμαι ο πρακτικός Θεός ο οποίος είναι κανονικός από όλες τις απόψεις. Η θέση Μου στις αντιλήψεις των ανθρώπων γκρεμίζεται και σιγά-σιγά Με γνωρίζουν στην πραγματικότητα. Μόνον τότε παίρνω την αληθινή Μου θέση στο μυαλό των ανθρώπων.

Ενώπιον όλων των ανθρώπων, όχι μόνο δεν έχω πράξει ποτέ τίποτα υπερφυσικό που να θαυμάζεται από εκείνους, αλλά και είμαι απόλυτα συνηθισμένος και φυσιολογικός. Εσκεμμένα δεν επιτρέπω στους ανθρώπους να δουν μέσα στην ενσαρκωμένη σάρκα Μου οτιδήποτε έχει την παραμικρή υπόνοια του Θεού. Όμως, εξαιτίας του λόγου Μου, οι άνθρωποι κατακτώνται εντελώς και υποτάσσονται στη μαρτυρία Μου. Μόνον έτσι οι άνθρωποι μαθαίνουν τελικά για το είναι Μου στη σάρκα, χωρίς αμφιβολίες, και με βάση την απόλυτη πίστη ότι ο Θεός όντως υπάρχει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η γνώση των ανθρώπων για Μένα γίνεται πιο αληθινή, πιο ξεκάθαρη και άκρως ανεπηρέαστη από την καλή συμπεριφορά τους. Τα πάντα είναι αποτέλεσμα του ότι η θεϊκή Μου φύση ενεργεί άμεσα, δίνοντας στους ανθρώπους μεγαλύτερη γνώση της θεϊκής Μου φύσης, γιατί μόνον αυτή είναι το αληθινό πρόσωπο του Θεού και η εγγενής ιδιότητά Του. Οι άνθρωποι θα πρέπει να το κατανοήσουν αυτό. Αυτό που θέλω είναι λόγια, πράξεις και ενέργειες που προσιδιάζουν στη θεϊκή φύση —δεν ενδιαφέρομαι για λόγια και ενέργειες που προσιδιάζουν στην ανθρώπινη φύση. Στόχος μου είναι να ζω και να ενεργώ με βάση τη θεϊκή φύση —δεν θέλω να συνδεθώ με την ανθρώπινη φύση ούτε να κατοικήσω στην ανθρώπινη φύση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Μολονότι φιλοξενούμαι στην ανθρώπινη φύση, δεν το θέλω αυτό. Ενεργώ πλήρως με τη θεϊκή φύση, και μόνο με τον τρόπο αυτόν οι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το αληθινό Μου πρόσωπο.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.