Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 552

Υπάρχουν κριτήρια που πρέπει να πληρούνται αν πρόκειται να οδηγηθείς στην τελείωση. Μέσω της αποφασιστικότητάς σου, της επιμονής σου και της συνείδησής σου, και μέσω της επιδίωξής σου, θα είσαι σε θέση να ζήσεις τη ζωή και να εκπληρώσεις το θέλημα του Θεού. Αυτά είναι η είσοδός σου κι όσα απαιτούνται στην πορεία προς την τελείωση. Το έργο της τελείωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλους τους ανθρώπους. Καθένας που ακολουθεί τον Θεό, μπορεί να οδηγηθεί στην τελείωση και έχει την ευκαιρία και τις προϋποθέσεις να τελειωθεί. Δεν υπάρχει κάποιος απαράβατος κανόνας εδώ. Το αν κάποιος μπορεί να οδηγηθεί στην τελείωση εξαρτάται κυρίως από το τι ο ίδιος επιδιώκει. Οι άνθρωποι που αγαπούν την αλήθεια και είναι σε θέση να ζουν την αλήθεια, σίγουρα μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση. Και οι άνθρωποι που δεν αγαπούν την αλήθεια και δεν επιδοκιμάζονται από τον Θεό, δεν ζουν τη ζωή που ο Θεός απαιτεί. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να οδηγηθούν στην τελείωση. Το έργο της τελείωσης πραγματοποιείται μόνο για χάρη των ανθρώπων που έχουν αποκτηθεί και δεν αποτελεί κάποιο βήμα στη μάχη κατά του Σατανά. Το έργο της κατάκτησης πραγματοποιείται μόνο για χάρη της μάχης κατά του Σατανά, που σημαίνει ότι χρησιμοποιεί την κατάκτηση του ανθρώπου για να νικήσει τον Σατανά. Αυτό το τελευταίο είναι το κυρίως έργο, το καινούριο έργο που δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, σε καμιά εποχή. Κάποιος μπορεί να πει ότι ο σκοπός αυτού του σταδίου του έργου είναι κυρίως να κατακτήσει όλους τους ανθρώπους, προκειμένου να νικήσει τον Σατανά. Το έργο της τελείωσης των ανθρώπων δεν είναι καινούριο έργο. Όλο το έργο κατά την περίοδο που ο Θεός εργάζεται εν σαρκί έχει ως κύριο σκοπό την κατάκτηση του ανθρώπου. Είναι όπως στην εποχή της Χάριτος. Η λύτρωση όλου του ανθρώπινου γένους μέσω της σταύρωσης ήταν το κυρίως έργο. Η «απόκτηση ανθρώπων» ήρθε να προστεθεί στο έργο εν σαρκί και ολοκληρώθηκε μόνον μετά την σταύρωση. Όταν ο Ιησούς ήρθε και πραγματοποίησε το έργο Του, στόχος Του ήταν κυρίως να χρησιμοποιήσει την σταύρωσή Του για να θριαμβεύσει επί των δεσμών του θανάτου και του Άδη, για να θριαμβεύσει επί της επιρροής του Σατανά, να νικήσει, δηλαδή, τον Σατανά. Μόνο μετά τη σταύρωση του Ιησού ο Πέτρος ξεκίνησε σταδιακά την πορεία προς την τελείωση. Φυσικά, ήταν ανάμεσα σ’ αυτούς που ακολούθησαν τον Ιησού ενόσω ο Ιησούς πραγματοποιούσε το έργο Του, όμως δεν οδηγήθηκε στην τελείωση κατά την περίοδο αυτή. Αντιθέτως, αφού ο Ιησούς ολοκλήρωσε το έργο Του, ο Πέτρος κατανόησε σταδιακά την αλήθεια κι έπειτα οδηγήθηκε στην τελείωση. Ο ενσαρκωμένος Θεός έρχεται στη γη μόνο για να ολοκληρώσει ένα βασικό, κρίσιμο στάδιο του έργου σε σύντομο χρονικό διάστημα, όχι για να ζήσει για μεγάλο διάστημα ανάμεσα στους ανθρώπους στη γη και σκόπιμα να τους οδηγήσει στην τελείωση. Δεν κάνει αυτό το έργο. Δεν περιμένει έως ότου ο άνθρωπος οδηγηθεί πλήρως στην τελείωση για να ολοκληρώσει το έργο Του. Δεν είναι αυτός ο σκοπός και η σημασία της ενσάρκωσής Του. Έρχεται μόνο για να πραγματοποιήσει το βραχυπρόθεσμο έργο της σωτηρίας της ανθρώπινης φύσης, όχι για να πραγματοποιήσει ένα μακροπρόθεσμο έργο τελείωσης της ανθρώπινης φύσης. Το έργο της σωτηρίας της ανθρώπινης φύσης είναι αντιπροσωπευτικό, ικανό να ξεκινήσει μια νέα εποχή και μπορεί να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όμως, η τελείωση της ανθρώπινης φύσης απαιτεί να φέρει τον άνθρωπο σ’ ένα συγκεκριμένο επίπεδο και είναι έργο που διαρκεί πολύ. Αυτό το έργο πρέπει να πραγματοποιηθεί από το Πνεύμα του Θεού, αλλά πραγματοποιείται βασισμένο στην αλήθεια που Εκείνος είπε κατά το έργο Του εν σαρκί. Ή, επιπροσθέτως, ανέδειξε τους αποστόλους για να πραγματοποιήσουν μακροχρόνιο ποιμαντικό έργο, προκειμένου να επιτύχουν τον σκοπό Του της τελείωσης της ανθρωπότητας. Αυτό το έργο δεν το πραγματοποιεί ο ενσαρκωμένος Θεός. Εκείνος μιλά μόνο για την οδό ζωής ώστε οι άνθρωποι να καταλάβουν, και μόνο δίνει την αλήθεια στην ανθρωπότητα, αντί να συνοδεύει συνεχώς τον άνθρωπο στην πράξη της αλήθειας, επειδή αυτό δεν είναι μέσα στην διακονία Του. Έτσι, Εκείνος δεν θα συνοδεύει τον άνθρωπο μέχρι την ημέρα που ο άνθρωπος θα κατανοήσει εντελώς την αλήθεια και θα κατέχει ολοκληρωτικά την αλήθεια. Το έργο Του εν σαρκί ολοκληρώνεται όταν ο άνθρωπος μπει επίσημα στον σωστό δρόμο της αλήθειας της ζωής, όταν ο άνθρωπος μπει στον σωστό δρόμο της τελείωσης. Αυτό, βέβαια, συμβαίνει κι όταν Εκείνος θα έχει νικήσει τελείως τον Σατανά και θα έχει θριαμβεύσει στον κόσμο. Δεν Τον ενδιαφέρει αν ο άνθρωπος τελικά εισήλθε στην αλήθεια εκείνη τη στιγμή, ούτε Τον ενδιαφέρει αν η ζωή του ανθρώπου είναι μεγάλη ή μικρή. Τίποτα απ’ αυτά δεν είναι αυτό που Εκείνος θα έπρεπε να διαχειρίζεται εν σαρκί. Τίποτα απ’ αυτά δεν είναι μέσα στη διακονία του ενσαρκωμένου Θεού. Μόλις τελειώσει το προγραμματισμένο έργο Του, ολοκληρώνει το έργο Του εν σαρκί. Έτσι, το έργο που ο ενσαρκωμένος Θεός πραγματοποιεί είναι μόνο το έργο που το Πνεύμα του Θεού δεν μπορεί να πραγματοποιήσει απευθείας. Επιπλέον, είναι το βραχυπρόθεσμο έργο της σωτηρίας, όχι μακροχρόνιο έργο στη γη.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Μόνο όσοι οδηγηθούν στην τελείωση μπορούν να ζήσουν μια ουσιαστική ζωή

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο