Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 528

Για όσους πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση, αυτό το βήμα της κατάκτησης είναι απαραίτητο. Μόλις κατακτηθεί, τότε μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει το έργο της τελείωσης. Δεν υπάρχει μεγάλη αξία μόνο στην εκτέλεση του ρόλου της κατάκτησης, που δεν θα σε καταστήσει κατάλληλο για χρήση από τον Θεό. Δεν θα έχεις κανένα μέσο για να παίξεις τον ρόλο σου στην διάδοση του ευαγγελίου, επειδή δεν κυνηγάς τη ζωή και δεν κυνηγάς τις αλλαγές και την ανανέωση του εαυτού σου και έτσι, δεν έχεις πραγματική εμπειρία ζωής. Κατά τη διάρκεια αυτού του βήμα προς βήμα έργου, κάποτε ενεργούσες ως πάροχος υπηρεσιών αλλά και αντιθετικό στοιχείο, αλλά αν τελικά δεν επιδιώκεις να είσαι ο Πέτρος, και η επιδίωξή σου δεν συμβαδίζει με το μονοπάτι μέσα από το οποίο ο Πέτρος οδηγήθηκε στην τελείωση, τότε, φυσικά, δεν θα βιώσεις αλλαγές στη διάθεσή σου. Εάν είσαι κάποιος που επιδιώκει να οδηγηθεί στην τελείωση, τότε θα έχεις γίνει μάρτυρας και θα πεις: «Σ’ αυτό το βήμα προς βήμα έργο του Θεού, δέχτηκα το έργο του Θεού για παίδευση και κρίση και, αν και υπέμεινα μεγάλα βάσανα, έχω μάθει πώς ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση, έχω κερδίσει το έργο του Θεού, έχω τη γνώση της δικαιοσύνης του Θεού και η παίδευσή Του με έχει σώσει. Η δίκαιη διάθεσή Του έχει έρθει σ’ εμένα και μου έφερε ευλογίες και χάρη, και η κρίση και η παίδευσή Του με έχουν προστατεύσει και εξαγνίσει. Αν δεν είχα παιδευτεί και κριθεί από τον Θεό και αν δεν είχαν κυριεύσει το μυαλό μου τα σκληρά λόγια του Θεού, δεν θα μπορούσα να γνωρίσω τον Θεό ούτε θα μπορούσα να σωθώ. Σήμερα, βλέπω ότι, ως πλάσμα, κάποιος όχι μόνο απολαμβάνει όλα τα πράγματα που έκανε ο Δημιουργός, αλλά, κυρίως, όλα τα πλάσματα πρέπει να απολαμβάνουν τη δίκαιη διάθεση του Θεού και να απολαμβάνουν τη δίκαιη κρίση Του, επειδή τη διάθεση του Θεού αξίζει να την απολαύσει ο άνθρωπος. Ως πλάσμα που έχει διαφθαρεί από τον Σατανά, θα πρέπει κανείς να απολαμβάνει τη δικαιοσύνη του Θεού. Στη δίκαιη διάθεσή Του, υπάρχει η παίδευση και η κρίση και, επιπλέον, υπάρχει μεγάλη αγάπη. Αν και δεν είμαι σε θέση να κερδίσω εντελώς την αγάπη του Θεού σήμερα, είχα τη μεγάλη τύχη να τη δω, και σε αυτό είμαι ευλογημένος». Αυτό είναι το μονοπάτι που περπατούσαν όσοι βιώνουν την τελείωση και τη γνώση για την οποία μιλάνε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ίδιοι με τον Πέτρο, έχουν τις ίδιες εμπειρίες με τον Πέτρο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επίσης εκείνοι που έχουν κερδίσει τη ζωή και που κατέχουν την αλήθεια. Αν ο άνθρωπος βιώσει την εμπειρία μέχρι το τέλος, κατά τη διάρκεια της κρίσης του Θεού, αναπόφευκτα θα απομακρυνθεί εντελώς από την επιρροή του Σατανά και θα αποκτηθεί από τον Θεό.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Οι εμπειρίες του Πέτρου: η γνώση του για την παίδευση και την κρίση

Είσαι κάποιος που αναζητά να τελειωθεί από τον Θεό;

Εάν είσαι απ’ αυτούς που πασχίζουν να τελειωθούν, θα έχεις γίνει μάρτυρας και θα πεις:

«Μέσα από κάθε βήμα από όσα κάνει ο Θεός, αποδέχτηκα το έργο της παίδευσης, της κρίσης. Υπέμεινα πολλά μα έχω κερδίσει το έργο του Θεού, γνώρισα τη δικαιοσύνη Του, πώς τον άνθρωπο τέλειο κάνει. H διάθεση του δίκαιου Θεού έχει έρθει σε εμένα, μου έφερε ευλογίες και χάρη. Και η κρίση Του με έχει σώσει, εξαγνίσει και προστατεύσει. Με τα σκληρά λόγια του Θεού, την παίδευση και την κρίση Του, έχω σωθεί και Τον γνωρίζω». Σ’ αυτό το μονοπάτι βάδισαν όσοι τελειώνονται· αυτή είναι η γνώση για την οποία μιλούν. Αυτοί έχουν κερδίσει τη ζωή, είναι σαν τον Πέτρο, κατέχουν την αλήθεια του Θεού. Όταν το βαδίσουν ως το τέλος, με την παίδευση, την κρίση, θα εξαγνιστούν, θα ελευθερωθούν από τον Σατανά και θα κερδηθούν από τον Θεό.

«Σήμερα έχω δει, ως πλάσμα του Θεού, ότι δεν απολαμβάνουμε μόνο όσα έκανε ο Δημιουργός. Αλλά κάτι ακόμα πιο σημαντικό, ότι τα όντα που έπλασε ν’ απολαμβάνουν πρέπει τη δίκαιη κρίση, τη διάθεσή Του. Γιατί τη διάθεση του Θεού ο άνθρωπος αξίζει να απολαύσει, και τα διεφθαρμένα πλάσματα πρέπει να γευθούν τη δικαιοσύνη Του. Υπάρχει κρίση και παίδευση, μα και μεγάλη αγάπη. Την αγάπη Του τελείως δεν κερδίζω, μα τι ευλογία να τη δω!» Σ’ αυτό το μονοπάτι βάδισαν όσοι τελειώνονται· αυτή είναι η γνώση για την οποία μιλούν. Αυτοί έχουν κερδίσει τη ζωή, είναι σαν τον Πέτρο, κατέχουν την αλήθεια του ίδιου του Θεού. Όταν το βαδίσουν ως το τέλος, με την παίδευση, την κρίση, θα εξαγνιστούν, θα ελευθερωθούν από τον Σατανά και θα κερδηθούν από τον Θεό, τον Θεό.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο