Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 450

Αν δεν έχεις γνώση του έργου του Θεού, δεν θα γνωρίζεις πώς να συνεργαστείς με τον Θεό. Αν δεν γνωρίζεις τις αρχές του έργου του Θεού και αγνοείς τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο Σατανάς στον άνθρωπο, δεν θα έχεις μονοπάτι άσκησης. Η ένθερμη επιδίωξη από μόνη της δεν θα σου δώσει τη δυνατότητα να πετύχεις τα αποτελέσματα που απαιτεί ο Θεός. Ένα τέτοιο μέσο βίωσης μοιάζει με εκείνο του Λόρενς: δεν κάνει καμία απολύτως διάκριση κι επικεντρώνεται μόνο στην εμπειρία, αγνοώντας παντελώς ποιο είναι το έργο του Σατανά, ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο άνθρωπος χωρίς την παρουσία του Θεού και τι είδους ανθρώπους θέλει να οδηγήσει στην τελείωση ο Θεός. Ποιες αρχές θα πρέπει να υιοθετούνται κατά την αντιμετώπιση διαφορετικών ειδών ανθρώπων, πώς να συλλαμβάνει το θέλημα του Θεού επί του παρόντος, πώς να γνωρίζει τη διάθεση του Θεού και προς ποιους ανθρώπους, ποιες περιστάσεις και ποια εποχή απευθύνονται το έλεος, η μεγαλοπρέπεια και η δικαιοσύνη του Θεού —δεν διακρίνει τίποτε απ’ αυτά. Αν οι άνθρωποι δεν έχουν πολλά οράματα ως θεμέλιο για τις εμπειρίες τους, τότε δεν τίθεται λόγος περί ζωής, πόσο μάλλον περί εμπειρίας· μπορούν να συνεχίσουν ανοήτως να υποτάσσονται στα πάντα και να υπομένουν τα πάντα. Τέτοιοι άνθρωποι είναι πολύ δύσκολο να οδηγηθούν στην τελείωση. Μπορεί να ειπωθεί πως αν δεν έχεις κανένα από τα οράματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, αυτό αποτελεί επαρκή απόδειξη ότι είσαι ένας κρετίνος, είσαι σαν μια στήλη άλατος που πάντα στέκεται στο Ισραήλ. Τέτοιοι άνθρωποι είναι άχρηστοι, δεν χρησιμεύουν σε τίποτα! Μερικοί άνθρωποι απλώς υποτάσσονται πάντοτε στα τυφλά, γνωρίζουν πάντοτε τους εαυτούς τους και χρησιμοποιούν πάντοτε τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς όταν αντιμετωπίζουν νέα θέματα ή χρησιμοποιούν «σοφία» για να αντιμετωπίσουν ασήμαντα ζητήματα που είναι ανάξια αναφοράς. Τέτοιοι άνθρωποι στερούνται διάκρισης, και είναι θαρρείς και είναι στη φύση τους να αποδέχονται να παρενοχλούνται, και μένουν πάντα οι ίδιοι· δεν αλλάζουν ποτέ. Τέτοιοι άνθρωποι είναι ανόητοι, που δεν έχουν την παραμικρή ικανότητα διάκρισης. Ποτέ δεν προσπαθούν να λάβουν μέτρα κατάλληλα για τις περιστάσεις ή για διαφορετικούς ανθρώπους. Τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν εμπειρία. Έχω δει μερικούς ανθρώπους που είναι τόσο συνδεδεμένοι με τη γνώση του εαυτού τους, ώστε όταν έρχονται αντιμέτωποι με ανθρώπους που διακατέχονται από το έργο πονηρών πνευμάτων, σκύβουν το κεφάλι και εξομολογούνται τις αμαρτίες τους, δίχως να τολμούν να σταθούν όρθιοι και να τους καταδικάσουν. Κι όταν έρχονται αντιμέτωποι με το ολοφάνερο έργο του Αγίου Πνεύματος, δεν τολμούν να υπακούσουν. Πιστεύουν πως τα πονηρά πνεύματα βρίσκονται κι αυτά στα χέρια του Θεού, και δεν έχουν ούτε το λιγοστό θάρρος να σταθούν όρθιοι και να αντισταθούν σ’ αυτά. Τέτοιοι άνθρωποι ντροπιάζουν τον Θεό και είναι εντελώς ανίκανοι να σηκώσουν βαρύ φορτίο για Εκείνον. Τέτοιοι ανόητοι δεν κάνουν κανενός είδους διάκριση. Συνεπώς, ένα τέτοιο μέσο βίωσης θα πρέπει να απομακρυνθεί, καθώς είναι αβάσιμο στα μάτια του Θεού.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Σχετικά με την εμπειρία

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο