Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 442

Το να γίνεσαι μάρτυρας για τον Θεό αφορά κυρίως το να μιλάς για τη γνώση σου σχετικά με το έργο του Θεού, για το πώς ο Θεός κατακτά τους ανθρώπους, για το πώς ο Θεός σώζει και αλλάζει τους ανθρώπους· αφορά το να μιλάς για το πώς καθοδηγεί τους ανθρώπους να εισέλθουν στην πραγματικότητα της αλήθειας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κατακτηθούν, να οδηγηθούν στην τελείωση και να σωθούν από Εκείνον. Το να γίνεσαι μάρτυρας σημαίνει να μιλάς για το έργο Του και για όλα όσα έχεις βιώσει. Μόνο το έργο Του μπορεί να Τον εκπροσωπεί και μόνο το έργο Του μπορεί να Τον αποκαλύψει δημοσίως στην ολότητά Του. Το έργο Του γίνεται μάρτυρας για Εκείνον. Το έργο και οι ομιλίες Του αντιπροσωπεύουν άμεσα το Πνεύμα· το έργο που κάνει Εκείνος επιτελείται από το Πνεύμα, και τα λόγια που λέει εκφέρονται από το Πνεύμα. Αυτά τα πράγματα εκφράζονται απλώς μέσα από την ενσάρκωση του Θεού· στην πραγματικότητα, όμως, αποτελούν εκφράσεις του Πνεύματος. Όλο το έργο που κάνει Εκείνος και όλα τα λόγια που λέει εκπροσωπούν την ουσία Του. Αν ο Θεός, αφότου είχε ενσαρκωθεί και είχε έρθει ανάμεσα στους ανθρώπους, δεν μιλούσε ούτε εργαζόταν, και μετά σας ζητούσε να γνωρίσετε την πραγματικότητά Του, την κανονικότητά Του και την παντοδυναμία Του, εσύ θα μπορούσες να το κάνεις; Θα μπορούσες να ξέρεις ποια είναι η ουσία του Πνεύματος; Θα μπορούσες να ξέρεις ποια είναι τα γνωρίσματα της σάρκας Του; Σας ζητάει να γίνετε μάρτυρες για Εκείνον, μόνο επειδή έχετε βιώσει όλα τα στάδια του έργου Του. Αν δεν είχατε μια τέτοια εμπειρία, τότε Εκείνος δεν θα επέμενε να γίνετε μάρτυρες. Συνεπώς, όταν γίνεσαι μάρτυρας για τον Θεό, δεν καταθέτεις μαρτυρία μόνο για την εξωτερική εμφάνιση της κανονικής ανθρώπινης φύσης Του, αλλά και για το έργο που επιτελεί Εκείνος και για το μονοπάτι στο οποίο είναι καθοδηγητής· πρέπει να καταθέσεις μαρτυρία για το πώς έχεις κατακτηθεί από Εκείνον και για τις πτυχές στις οποίες έχεις οδηγηθεί στην τελείωση. Αυτό είναι το είδος της μαρτυρίας που θα πρέπει να καταθέσεις. Αν όπου κι αν πηγαίνεις, αναφωνείς: «Ο Θεός μας έχει έρθει για να κάνει έργο, και το έργο Του είναι πραγματικά πρακτικό! Μας έχει κερδίσει χωρίς υπερφυσικές ενέργειες, χωρίς διόλου θαύματα και τέρατα!» Οι άλλοι θα ρωτούν: «Τι εννοείς όταν λες ότι δεν κάνει θαύματα και τέρατα; Πώς είναι δυνατόν να σε έχει κατακτήσει χωρίς να κάνει θαύματα και τέρατα;» Κι εσύ λες: «Μιλάει και, δίχως καμία επίδειξη θαυμάτων και τεράτων, μας έχει κατακτήσει. Το έργο Του μας έχει κατακτήσει». Πρόκειται άραγε, εν τέλει, για πραγματική μαρτυρία αν δεν μπορείς να πεις τίποτα το ουσιώδες και δεν μπορείς να μιλήσεις για συγκεκριμένα πράγματα; Όταν ο ενσαρκωμένος Θεός κατακτά τους ανθρώπους, τα θεϊκά λόγια Του είναι αυτά που τους κατακτούν. Η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να το πετύχει αυτό· είναι κάτι που δεν μπορεί να επιτύχει κανένας θνητός, ενώ ακόμα κι εκείνοι που έχουν το υψηλότερο επίπεδο ανάμεσα στους κανονικούς ανθρώπους δεν έχουν αυτήν την ικανότητα, διότι η θεϊκή Του φύση είναι ανώτερη από κάθε δημιουργημένο ον. Για τους ανθρώπους, αυτό είναι κάτι το εξαιρετικό. Ο Δημιουργός, εξάλλου, είναι ανώτερος από κάθε δημιουργημένο ον. Τα δημιουργημένα όντα δεν μπορούν να είναι ανώτερα από τον Δημιουργό. Αν ήσουν ανώτερος από Εκείνον, τότε Εκείνος δεν θα μπορούσε να σε κατακτήσει, και ο μόνος λόγος που μπορεί να σε κατακτήσει είναι επειδή είναι ανώτερος από εσένα. Εκείνος που μπορεί να κατακτήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα είναι ο Δημιουργός, και κανένας άλλος πέραν Εκείνου δεν μπορεί να κάνει αυτό το έργο. Τα λόγια αυτά είναι «μαρτυρία» —το είδος της μαρτυρίας που θα πρέπει να καταθέσεις. Έχεις βιώσει, βήμα προς βήμα, την παίδευση, την κρίση, τον εξευγενισμό, τις δοκιμασίες, τις αναποδιές και τα δεινά, κι έχεις κατακτηθεί· έχεις αφήσει κατά μέρος τις προοπτικές της σάρκας, τα προσωπικά σου κίνητρα και τα προσωπικά συμφέροντα της σάρκας. Με άλλα λόγια, τα λόγια του Θεού έχουν κατακτήσει πλήρως την καρδιά σου. Παρόλο που δεν έχεις αναπτυχθεί στη ζωή σου στον βαθμό που απαιτεί Εκείνος, τα γνωρίζεις όλα αυτά τα πράγματα και έχεις πειστεί απόλυτα από αυτά που κάνει. Συνεπώς, αυτό μπορεί να αποκαλείται μαρτυρία —μια μαρτυρία αληθινή και πραγματική. Το έργο που έχει έρθει να επιτελέσει ο Θεός, —το έργο της κρίσης και της παίδευσης— αποσκοπεί στην κατάκτηση του ανθρώπου, όμως Εκείνος ολοκληρώνει, επίσης, το έργο Του, φέρνοντας την εποχή στο τέλος της και επιτελώντας το έργο της περάτωσης. Οδηγεί ολόκληρη την εποχή στο τέλος της, σώζοντας όλη την ανθρωπότητα, απελευθερώνοντας την ανθρωπότητα από την αμαρτία μια για πάντα· αποκτά πλήρως την ανθρωπότητα, την οποία Εκείνος δημιούργησε. Θα πρέπει να γίνεις μάρτυρας για όλα αυτά. Έχεις βιώσει τόσο πολύ από το έργο του Θεού, το έχεις δει με τα ίδια σου τα μάτια και το έχεις βιώσει προσωπικά· όταν φτάσεις στο τέλος, δεν πρέπει να είσαι ανίκανος να εκτελέσεις το καθήκον που έχεις επιφορτιστεί. Μα πόσο κρίμα θα ήταν αυτό! Στο μέλλον, όταν διαδοθεί το ευαγγέλιο, θα πρέπει να είσαι σε θέση να μιλάς για τη γνώση σου, να καταθέτεις μαρτυρία για όλα όσα έχεις κερδίσει στην καρδιά σου και να καταβάλλεις κάθε δυνατή προσπάθεια. Αυτό θα πρέπει να πετύχουν τα δημιουργημένα όντα. Ποια είναι η πραγματική σημασία αυτού του σταδίου του έργου του Θεού; Ποια είναι η επίδρασή του; Πόσο απ’ αυτό πραγματοποιείται στον άνθρωπο; Τι θα πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι; Όταν θα μπορείτε να μιλάτε με σαφήνεια για όλο το έργο που έχει επιτελέσει ο ενσαρκωμένος Θεός αφότου ήρθε στη γη, τότε η μαρτυρία σας θα είναι πλήρης. Όταν θα μπορείς να μιλάς με σαφήνεια για τα πέντε εξής πράγματα: τη σημασία του έργου Του, το περιεχόμενό του, την ουσία του, τη διάθεση που αντιπροσωπεύει και τις αρχές του, τότε αυτό θα αποδεικνύει ότι έχεις την ικανότητα να γίνεις μάρτυρας για τον Θεό, ότι κατέχεις πραγματικά γνώση. Οι απαιτήσεις Μου από εσάς δεν είναι πολύ μεγάλες και μπορούν να τις επιτύχουν όλοι όσοι προβαίνουν σε αληθινή επιδίωξη. Αν είσαι αποφασισμένος να είσαι ένας από τους μάρτυρες του Θεού, τότε πρέπει να καταλάβεις τι απεχθάνεται και τι αγαπά ο Θεός. Έχεις βιώσει πολύ από το έργο Του· μέσα από αυτό το έργο, πρέπει να καταφέρεις να γνωρίσεις τη διάθεσή Του, να κατανοήσεις το θέλημά Του και τις απαιτήσεις Του από την ανθρωπότητα, καθώς και να χρησιμοποιήσεις αυτήν τη γνώση για να καταθέσεις μαρτυρία γι’ Αυτόν και να εκτελέσεις το καθήκον σου. Μπορείς να πεις απλώς: «Γνωρίζουμε τον Θεό. Η κρίση και η παίδευσή Του είναι πολύ αυστηρές. Τα λόγια Του είναι πολύ σκληρά· είναι δίκαια και μεγαλοπρεπή, καθώς και απρόσβλητα από κάθε άνθρωπο». Ωστόσο, παρέχουν, εν τέλει, τα λόγια αυτά τα απαραίτητα στον άνθρωπο; Ποια επίδραση έχουν στους ανθρώπους; Γνωρίζεις πραγματικά ότι αυτό το έργο της κρίσης και της παίδευσης είναι το πλέον επωφελές για σένα; Η κρίση και η παίδευση του Θεού εκθέτουν την παρακοή και τη διαφθορά σου, έτσι δεν είναι; Μπορούν να καθάρουν και να αποβάλουν αυτά τα βρόμικα και διεφθαρμένα στοιχεία από μέσα σου, έτσι δεν είναι; Αν δεν υπήρχε κρίση και παίδευση, τι θα είχες απογίνει; Αναγνωρίζεις πραγματικά το γεγονός ότι ο Σατανάς σε έχει διαφθείρει στον υπέρτατο βαθμό; Τη σήμερον ημέρα, θα πρέπει να εξοπλίζεστε με αυτά τα πράγματα και να τα γνωρίζετε καλά.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Άσκηση (7)

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο