Οι εντολές της νέας εποχής

Σας έχουν πει να εφοδιάζεστε με τον λόγο του Θεού, πως ανεξάρτητα απ’ ό,τι έχει διευθετηθεί για εσάς, τα πάντα ενορχηστρώνονται από το χέρι του Θεού και πως δεν υπάρχει λόγος για την ένθερμη προσευχή ή την ικεσία σας —είναι άχρηστες. Ωστόσο, όσον αφορά την παρούσα κατάσταση, τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε σας είναι αδιανόητα. Εάν απλώς περιμένετε τις διευθετήσεις του Θεού, η πρόοδός σας θα είναι υπερβολικά αργή, ενώ για όσους δεν γνωρίζουν πώς να βιώνουν, θα υπάρχει μεγάλη παθητικότητα. Επομένως, αν δεν είσαι ικανός να διακρίνεις ολοκληρωτικά αυτά τα πράγματα, τότε είσαι θολωμένος και ανόητος στο βίωμά σου. Αν δεν έχεις πραγματικότητα αλλά μόνο λόγο, αυτό δεν είναι σημάδι σφαλερότητας; Πολλή σφαλερότητα είναι ορατή μέσα σας, στην ομάδα. Σήμερα, δεν είστε ικανοί να επιτελέσετε τέτοιες δοκιμασίες ως «πάροχοι υπηρεσιών» ή αλλιώς, δεν είστε ικανοί να φανταστείτε ή να επιτελέσετε άλλο εξευγενισμό σχετικό με τον λόγο του Θεού. Πρέπει να συμμορφώνεστε με τα πολλά πράγματα που υποχρεούστε να κάνετε πράξη. Δηλαδή, οι άνθρωποι πρέπει να συμμορφώνονται με τα πολλά καθήκοντα που πρέπει να εκτελούν. Με αυτό πρέπει να συμμορφώνονται οι άνθρωποι και αυτό είναι που πρέπει να φέρουν εις πέρας. Άφησε το Άγιο Πνεύμα να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει το Άγιο Πνεύμα· ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαδραματίσει ρόλο σ’ αυτό. Ο άνθρωπος πρέπει να συμμορφώνεται με αυτό που οφείλει να κάνει ο άνθρωπος, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό που οφείλει να κάνει ο άνθρωπος και πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση μ’ αυτό σαν να ’ναι εντολή, όπως ακριβώς είναι η συμμόρφωση με τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Παρόλο που αυτή δεν είναι η Εποχή του Νόμου, υπάρχει ακόμη πολύς λόγος που είναι παρόμοιος μ’ αυτόν της Εποχής του Νόμου και με τον οποίο πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση· δεν εκτελείται στηριζόμενος απλώς στο άγγιγμα του Αγίου Πνεύματος, αλλά είναι αυτό με το οποίο πρέπει να συμμορφώνεται ο άνθρωπος. Για παράδειγμα: Μην κατακρίνεις το έργο του πρακτικού Θεού. Μην αντιταχθείς με τον άνθρωπο που μαρτυρείται από τον Θεό. Ενώπιον του Θεού θα φέρεσαι όπως αρμόζει και δεν θα είσαι ακόλαστος. Τα λόγια σου πρέπει να είναι μετρημένα, ενώ ο λόγος και οι πράξεις σου πρέπει να ακολουθούν τις διευθετήσεις του ανθρώπου που μαρτυρείται από τον Θεό. Να φοβάσαι τη μαρτυρία του Θεού. Μην αγνοήσεις το έργο του Θεού και τον λόγο που εκφέρει το στόμα Του. Μη μιμηθείς τον τόνο και τους σκοπούς των λεγομένων του Θεού. Εξωτερικά, μην κάνεις οτιδήποτε που πρόδηλα αντιτίθεται στον άνθρωπο που μαρτυρείται από τον Θεό. Με αυτά κι ακόμη περισσότερα, πρέπει να συμμορφώνεται κάθε άνθρωπος. Σε κάθε εποχή, ο Θεός καθορίζει πολλούς κανόνες παρόμοιους με τους νόμους και ο άνθρωπος πρέπει να συμμορφώνεται μ’ αυτούς. Μέσω αυτού, Αυτός περιορίζει τη διάθεση του ανθρώπου και εντοπίζει την ειλικρίνειά του. Πάρε για παράδειγμα τα λόγια «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου» από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Τα λόγια αυτά δεν ισχύουν σήμερα· τότε, απλώς περιόριζαν κάποια από την εξωτερική διάθεση του ανθρώπου, χρησιμοποιούνταν για να καταδείξουν την ειλικρίνεια της πίστης του ανθρώπου στον Θεό και ήταν σημάδι αυτών που πίστευαν στον Θεό. Παρόλο που τώρα είναι η Εποχή της Βασιλείας, υπάρχουν ακόμη πολλοί κανόνες με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνεται ο άνθρωπος. Οι κανόνες του παρελθόντος δεν ισχύουν· σήμερα, υπάρχουν πολλές και πιο ταιριαστές πρακτικές για να εκτελέσει ο άνθρωπος, που είναι επιπλέον και απαραίτητες. Δεν περιλαμβάνουν το έργο του Αγίου Πνεύματος και πρέπει να εκτελούνται από τον άνθρωπο.

Στην Εποχή της Χάριτος, απορρίφθηκαν πολλές από τις πρακτικές της Εποχής του Νόμου, γιατί οι νόμοι αυτοί δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί για το έργο της εποχής. Αφού απορρίφθηκαν, καθορίστηκαν πολλές πρακτικές κατάλληλες για την εποχή, οι οποίες έχουν γίνει οι πολλοί κανόνες του σήμερα. Όταν ήρθε ο Θεός του σήμερα, οι κανόνες αυτοί καταργήθηκαν, δεν χρειαζόταν πλέον να υπάρχει συμμόρφωση μ’ αυτούς, ενώ καθορίστηκαν πολλές πρακτικές κατάλληλες για το έργο του σήμερα. Σήμερα, οι πρακτικές αυτές δεν είναι κανόνες, αλλά χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί κάποιο αποτέλεσμα· είναι κατάλληλες για σήμερα, ενώ αύριο ίσως γίνουν κανόνες. Εν ολίγοις, πρέπει να συμμορφώνεσαι μ’ αυτό που είναι αποδοτικό για το έργο του σήμερα. Μη δίνεις σημασία στο αύριο: Ό,τι γίνεται σήμερα γίνεται για χάρη του σήμερα. Ίσως αύριο να υπάρχουν καλύτερες πρακτικές που θα κληθείς να εκτελέσεις, αλλά μη δίνεις υπερβολική προσοχή σ’ αυτό· συμμορφώσου μ’ αυτό με το οποίο πρέπει να είσαι συμμορφωμένος σήμερα για ν’ αποφύγεις να αντιταχθείς στον Θεό. Σήμερα, με τίποτα δεν είναι σημαντικότερο να συμμορφώνεται ο άνθρωπος απ’ ό,τι τα παρακάτω: Δεν πρέπει να εξαπατάς ή να αποκρύπτεις οτιδήποτε από τον Θεό που στέκεται μπροστά στα μάτια σου. Μη ξεστομίσεις αισχρότητες ή υπεροπτικό λόγο ενώπιον του Θεού που βρίσκεται μπροστά σου. Μην εξαπατήσεις τον Θεό που βρίσκεται μπροστά στα μάτια σου χρησιμοποιώντας χρηστολογία και κολακεία για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη Του. Μην πράξεις ασεβώς ενώπιον του Θεού. Θα υπακούς σε όσα εκφέρει το στόμα του Θεού και δεν θα αντιστέκεσαι, αντιτίθεσαι ή αμφισβητείς τον λόγο Του. Μην ερμηνεύσεις όπως σε βολεύει τον λόγο που εκφέρει το στόμα του Θεού. Πρέπει να προσέχεις τα λόγια σου για να μη γίνουν η αιτία να πέσεις θύμα των δόλιων σκευωριών των πονηρών. Πρέπει να προσέχεις τα βήματά σου για να αποφύγεις να καταπατήσεις τα όρια που σου έθεσε ο Θεός. Εάν το κάνεις, θα γίνει η αιτία να εκφέρεις επηρμένο και πομπώδη λόγο από τη σκοπιά του Θεού κι έτσι, θα γίνεις κάποιος που απεχθάνεται ο Θεός. Μην επαναλάβεις απερίσκεπτα τον λόγο που εκφέρει το στόμα του Θεού από φόβο μήπως σε χλευάσουν οι άλλοι και γελοιοποιηθείς στους διαβόλους. Θα υπακούς σε όλο το έργο του Θεού του σήμερα. Ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνεις, δεν θα το κατακρίνεις· το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αναζητάς και να συναναστρέφεσαι. Ουδείς θα καταπατήσει την αρχική θέση του Θεού. Δεν μπορείς παρά να υπηρετείς τον Θεό του σήμερα από τη θέση του ανθρώπου. Δεν μπορείς να διδάξεις τον Θεό του σήμερα από τη θέση του ανθρώπου· κάτι τέτοιο θα ήταν εσφαλμένο. Ουδείς μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο που μαρτυρείται από τον Θεό· στον λόγο, τις πράξεις και τις πιο ενδόμυχες σκέψεις σου, στέκεις στη θέση του ανθρώπου. Αυτό πρέπει να τηρείται, είναι η ευθύνη του ανθρώπου, δεν μπορεί να τροποποιηθεί από κανέναν και κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τα διοικητικά διατάγματα. Πρέπει να το ενθυμούνται όλοι.

Το μεγάλο διάστημα που δαπάνησε ο Θεός μιλώντας και αρθρώνοντας λόγο έχει κάνει τον άνθρωπο να θεωρεί το διάβασμα και την αποστήθιση του λόγου του Θεού ως το πρωταρχικό του καθήκον. Κανείς δεν δίνει προσοχή στην πράξη, ενώ δεν τηρείτε ούτε αυτά που οφείλετε να τηρείτε κι αυτό έχει επιφέρει πολλές δυσκολίες και προβλήματα στην υπηρεσία σας. Αν, πριν κάνεις πράξη τον λόγο του Θεού, δεν έχεις συμμορφωθεί μ’ αυτά που πρέπει να συμμορφώνεσαι, τότε είσαι απ’ αυτούς που απεχθάνεται και απορρίπτει ο Θεός. Όταν συμμορφώνεσαι με τις πρακτικές αυτές, πρέπει να είσαι ένθερμος και ειλικρινής. Δεν πρέπει να τις αντιμετωπίζεις σαν δεσμά, αλλά να συμμορφώνεσαι μ’ αυτές σαν να ’ναι εντολές. Σήμερα, οφείλεις να μη σε απασχολούν τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν· εν συντομία, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εργάζεται το Άγιο Πνεύμα και όποιος διαπράττει ύβρη πρέπει να πεθάνει. Το Άγιο Πνεύμα είναι απαλλαγμένο από το συναίσθημα και αδιαφορεί για την παρούσα κατανόησή σου. Αν Το υβρίσεις σήμερα, τότε Αυτό θα σε τιμωρήσει. Αν Το υβρίσεις εντός του πεδίου της δικαιοδοσίας Του, τότε Αυτό δεν θα σου τη χαρίσει. Δεν Το ενδιαφέρει πόσο σοβαρός είσαι στη συμμόρφωση σου με τον λόγο του Ιησού. Σήμερα, αν σφάλλεις, θα αντιμετωπίσεις τη θανατική ποινή. Πώς μπορεί να σου είναι αποδεκτό να μη συμμορφώνεσαι; Πρέπει να συμμορφώνεσαι, ακόμη κι αν σημαίνει πως θα πονέσεις λίγο! Ανεξαρτήτως θρησκείας, τομέα, έθνους ή θρησκεύματος, στο μέλλον όλοι τους πρέπει να συμμορφώνονται μ’ αυτές τις πρακτικές. Ουδείς απαλλάσσεται και ουδείς θα γλυτώσει! Διότι αποτελούν αυτό που θα κάνει το Άγιο Πνεύμα σήμερα και δεν επιδέχονται ύβρεως από κανέναν. Παρόλο που δεν είναι κάτι το σπουδαίο, πρέπει να γίνονται από κάθε άνθρωπο και είναι οι εντολές που έχουν καθοριστεί για τον άνθρωπο από τον Ιησού, ο οποίος αναστήθηκε και αναλήφθηκε εις τους ουρανούς. Σύμφωνα με «Το μονοπάτι… (7)» ο Ιησούς δεν ορίζει αν είσαι δίκαιος ή αμαρτωλός βάσει της σημερινής σου στάσης προς τον Θεό; Ουδείς πρέπει να παραβλέψει αυτό το σημείο. Στην Παλαιά Διαθήκη, γενιές και γενιές Φαρισαίων πίστεψαν στον Θεό, αλλά με την έλευση της Εποχής της Χάριτος δεν γνώριζαν τον Ιησού και Του αντιτέθηκαν. Οπότε, όλα όσα έκαναν πήγαν χαμένα, ήταν μάταια και ο Θεός δεν τα δέχτηκε. Αν μπορείς να το διακρίνεις αυτό, δεν θα αμαρτάνεις εύκολα. Πολλοί άνθρωποι πιθανόν να έχουν συγκρίνει τους εαυτούς τους με τον Θεό. Τι γεύση έχει το να αντιτίθεσαι στον Θεό; Είναι πικρή ή γλυκιά; Πρέπει να το καταλάβεις αυτό· μην προσποιείσαι πως δεν γνωρίζεις. Στις καρδιές τους, πιθανόν, μερικοί άνθρωποι να παραμένουν αμετάπειστοι. Ωστόσο, σε συμβουλεύω να το δοκιμάσεις και να δεις· να δεις τι γεύση έχει. Αυτό θα αποτρέψει πολλούς ανθρώπους από το να είναι δύσπιστοι προς αυτό. Πολλοί άνθρωποι διαβάζουν τον λόγο του Θεού, εν τούτοις, Του αντιτίθενται στα κρυφά στις καρδιές τους. Όταν Του έχεις αντιταχθεί έτσι, δεν νιώθεις σαν να σου στρίβουν ένα μαχαίρι στην καρδιά; Αν δεν είναι η δυσαρμονία της οικογένειας, είναι η σωματική δυσφορία ή τα βάσανα των υιών και των θυγατέρων. Παρόλο που στη σάρκα σου έχει χαριστεί ο θάνατος, το χέρι του Θεού δεν θα σε αφήσει ποτέ. Πιστεύεις πως θα μπορούσε να είναι τόσο απλό; Συγκεκριμένα, επιβάλλεται ακόμη περισσότερο στους πολλούς που βρίσκονται κοντά στον Θεό να εστιάσουν σ’ αυτό. Με την πάροδο του χρόνου, θα το ξεχάσεις και, δίχως να το καταλάβεις, θα βυθιστείς στον πειρασμό, θα αδιαφορείς για τα πάντα κι αυτό θα γίνει για εσένα η αρχή της διάπραξης αμαρτημάτων. Αυτό σου φαίνεται ασήμαντο; Αν μπορέσεις να το κάνεις αυτό καλά, τότε θα έχεις την ευκαιρία να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό, να δεχτείς ενώπιον του Θεού την καθοδήγηση δια του ίδιου του στόματος του Θεού. Αν δεν το θεωρείς σημαντικό, τότε θα βρεις μπελάδες· θα είσαι υπεροπτικός προς τον Θεό, ο λόγος και οι πράξεις σου θα διακρίνονται από ακολασία και, αργά ή γρήγορα, θα παρασυρθείς από φοβερές θύελλες και πελώρια κύματα. Τα πράγματα αυτά χρήζουν της προσοχής όλων σας. Ο άνθρωπος που μαρτυρείται από τον Θεό μπορεί να μη σε καταδικάσει, ωστόσο το Πνεύμα του Θεού δεν έχει τελειώσει μαζί σου· Αυτό δεν θα σου τη χαρίσει. Πιστεύεις πως έχεις αυτό που χρειάζεται για να διαπράξεις ύβρη; Έτσι, ανεξάρτητα απ’ ό,τι λέει ο Θεός, πρέπει να κάνεις πράξη τον λόγο Του και να συμμορφώνεσαι μ’ αυτόν με όποιον τρόπο μπορείς. Το θέμα δεν είναι απλό!

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.