Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών (Ανθολογία)

Recital-kingdom-selection
Ομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών (Ανθολογία)

Κατηγορίες

Γνωρίζοντας τον Θεό
Καθημερινά λόγια του Θεού
Recital-latest-expression
Ομιλίες του Παντοδύναμου Θεού (Η οδός να γνωρίσεις τον Θεό)
recital-god-word-selected-passages
Ο Λόγος Ενσαρκώνεται (Ανθολογία)

Πώς βλέπετε το όραμα της Χιλιετούς Βασιλείας; Μερικοί άνθρωποι τη σκέφτονται πολύ και λένε ότι, καθώς η Χιλιετής Βασιλεία θα διαρκέσει χίλια χρόνια στη γη, αν τα γηραιότερα μέλη της Εκκλησίας είναι ανύπανδρα, πρέπει να παντρευτούν; Η οικογένειά μου δεν έχει καθόλου χρήματα, πρέπει ν’ αρχίσω να βγάζω χρήματα;… Τι είναι η Χιλιετής Βασιλεία; Ξέρετε; Οι άνθρωποι είναι κοντόφθαλμοι και περνούν μια μεγάλη δοκιμασία. Στην πραγματικότητα, η Χιλιετής Βασιλεία δεν έχει ακόμα φτάσει επισήμως. Κατά το στάδιο της τελείωσης του ανθρώπου, η Χιλιετής Βασιλεία είναι απλώς ένας μικρόκοσμος. Την εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας, για την οποία μίλησε ο Θεός, ο άνθρωπος θα έχει οδηγηθεί στην τελείωση. Προηγουμένως, έχει ειπωθεί, ότι οι άνθρωποι θα είναι σαν άγιοι και θα παραμένουν σταθεροί στην περιοχή της Σινείμ. Μόνον όταν οι άνθρωποι οδηγηθούν στην τελείωση, όταν γίνουν οι άγιοι για τους οποίους μίλησε ο Θεός, θα φτάσει η Χιλιετής Βασιλεία. Όταν ο Θεός οδηγεί τους ανθρώπους στην τελείωση, τους εξαγνίζει, κι όσο πιο αγνοί είναι, τόσο πιο πολύ οδηγούνται στην τελείωση απ’ τον Θεό. Όταν η ακαθαρσία, η ανυποταξία, η εναντίωση και καθετί σαρκικό μέσα σου αποβληθεί, όταν εξαγνιστείς, τότε θ’ αγαπηθείς απ’ τον Θεό (και, μ’ άλλα λόγια, θα γίνεις άγιος). Όταν έχεις οδηγηθεί στην τελείωση απ’ τον Θεό και έχεις γίνει άγιος, θα βρίσκεσαι στη Χιλιετή Βασιλεία. Τώρα είναι η Εποχή της Βασιλείας. Την εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας, οι άνθρωποι θα εξαρτώνται απ’ τον λόγο του Θεού για να ζήσουν. Όλα τα έθνη θα υπάγονται στο όνομα του Θεού, κι όλοι θα έρχονται να διαβάζουν τον λόγο του Θεού. Την εποχή εκείνη, κάποιοι θα καλούν τηλεφωνικώς, κάποιοι θα στέλνουν φαξ… θα χρησιμοποιούν κάθε μέσο για να έχουν πρόσβαση στον λόγο του Θεού, όπως κι εσύ θα υπάγεσαι στον λόγο του Θεού. Όλα αυτά θα συμβούν αφότου οι άνθρωποι τελειωθούν. Σήμερα, οι άνθρωποι τελειώνονται, ραφινάρονται, διαφωτίζονται και καθοδηγούνται μέσω του λόγου. Αυτή είναι η Εποχή της Βασιλείας, είναι το στάδιο κατά το οποίο οι άνθρωποι τελειώνονται, και δεν έχει καμιά σχέση με την Εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας. Κατά την εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας, οι άνθρωποι θα έχουν ήδη τελειωθεί και η διεφθαρμένη διάθεση μέσα τους θα έχει εξαγνιστεί. Την εποχή εκείνη, ο λόγος που ειπώθηκε απ’ τον Θεό θα οδηγεί βήμα-βήμα τους ανθρώπους και θα αποκαλύπτει όλα τα μυστήρια του έργου του Θεού, από την εποχή της δημιουργίας μέχρι σήμερα. Ο λόγος Του θα διηγείται στους ανθρώπους τις πράξεις του Θεού σε κάθε εποχή και κάθε μέρα, πώς καθοδηγεί εσωτερικά τους ανθρώπους, το έργο που πραγματοποιεί στο πνευματικό βασίλειο, και θα μιλά στον άνθρωπο για τη δυναμική του πνευματικού βασιλείου. Μόνο τότε θα είναι πραγματικά η Εποχή του Λόγου, τώρα είναι απλώς ένας μικρόκοσμος. Αν οι άνθρωποι δεν τελειωθούν και δεν εξαγνιστούν, δεν θα έχουν τρόπο να ζήσουν χίλια χρόνια στη γη, και η σάρκα τους αναπόφευκτα θα σαπίσει. Αν οι άνθρωποι εξαγνιστούν εσωτερικά και δεν ανήκουν πια στον Σατανά και στη σάρκα, τότε θα παραμείνουν ζωντανοί στη γη. Σε αυτό το στάδιο, είσαι κοντόφθαλμος και το μόνο που βιώνεις είναι ν’ αγαπάς τον Θεό και να γίνεσαι μάρτυράς Του κάθε μέρα που ζεις στη γη.

Το «Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει» είναι μια προφητεία, ανάλογη της πρόβλεψης ενός προφήτη, μέσω του οποίου ο Θεός προφητεύει τι θα συμβεί στο μέλλον. Ο λόγος που ο Θεός εκφέρει στο μέλλον και ο λόγος που εκφέρει σήμερα δεν είναι ο ίδιος: Ο λόγος του μέλλοντος θα καθοδηγεί την εποχή, ενώ ο λόγος που εκφέρει σήμερα οδηγεί τους ανθρώπους στην τελείωση, τους ραφινάρει και τους αντιμετωπίζει. Η Εποχή του Λόγου στο μέλλον είναι διαφορετική από την Εποχή του Λόγου σήμερα. Σήμερα, όλος ο λόγος που εκφέρεται απ’ τον Θεό, ανεξαρτήτως των μέσων με τα οποία το κάνει, είναι, εν ολίγοις, για να οδηγήσει τους ανθρώπους στην τελείωση, να εξαγνίσει ό,τι είναι βρόμικο μέσα τους και να τους κάνει άγιους και δίκαιους ενώπιον του Θεού. Ο λόγος που εκφέρεται σήμερα και ο λόγος που θα ειπωθεί στο μέλλον είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Ο λόγος που εκφέρεται την Εποχή της Βασιλείας είναι για να κάνει τους ανθρώπους να συμμετέχουν σ’ όλη την προπαρασκευή, να βάλει τους ανθρώπους στον σωστό δρόμο σε όλα, να αποβάλλουν καθετί το ακάθαρτο από μέσα τους. Αυτό είναι που κάνει ο Θεός την εποχή αυτή: Βάζει τα θεμέλια του λόγου Του σε κάθε άνθρωπο, κάνει τον λόγο Του ζωή του κάθε ανθρώπου, και χρησιμοποιεί τον λόγο Του για να τους διαφωτίζει και να τους καθοδηγεί εσωτερικά κάθε στιγμή. Κι όταν δεν έχουν επίγνωση του θελήματος του Θεού, ο λόγος του Θεού θα βρίσκεται μέσα τους για να τους αποδοκιμάζει και να τους πειθαρχεί. Ο λόγος του σήμερα υπάρχει για να είναι ζωή του ανθρώπου, παρέχει αμέσως στον άνθρωπο όλα όσα χρειάζεται. Όλα όσα σου λείπουν από μέσα σου, τα παρέχει ο λόγος του Θεού, κι αυτοί που δέχονται τον λόγο του Θεού, διαφωτίζονται τρώγοντας και πίνοντας τον λόγο Του. Ο λόγος που εκφέρει ο Θεός στο μέλλον καθοδηγεί τους ανθρώπους ολόκληρου του σύμπαντος· σήμερα, αυτός ο λόγος εκφέρεται μόνο στην Κίνα και δεν αντιπροσωπεύει αυτόν που εκφέρεται για ολόκληρο το σύμπαν. Ο Θεός θα μιλήσει σε ολόκληρο το σύμπαν όταν έρθει η Χιλιετής Βασιλεία. Μάθε ότι όλος ο λόγος του Θεού σήμερα είναι για να οδηγήσει τους ανθρώπους στην τελείωση. Ο λόγος που εκφέρεται από τον Θεό σε αυτό το στάδιο είναι για να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων, κι όχι για να σου επιτρέψει να γνωρίσεις μυστήρια ή να δεις θαύματα του Θεού. Το ότι Αυτός χρησιμοποιεί πολλά μέσα για να μιλήσει, είναι για να καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων. Η Εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας δεν έχει φτάσει ακόμα. Η Εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας, για την οποία έχει γίνει λόγος, είναι η μέρα της δόξας του Θεού. Μετά την ολοκλήρωση του έργου του Ιησού στην Ιουδαία, ο Θεός μετέφερε το έργο Του στην ηπειρωτική Κίνα και κατέστρωσε ένα άλλο σχέδιο. Πραγματοποιεί ένα άλλο μέρος του έργου Του μέσα σου. Πραγματοποιεί το έργο της τελείωσης του ανθρώπου με τον λόγο και χρησιμοποιεί τον λόγο για να κάνει τους ανθρώπους να υποφέρουν πολύ, αλλά και να αποκτήσουν πολλή από τη χάρη του Θεού. Αυτό το στάδιο του έργου θα δημιουργήσει μια ομάδα νικητών, κι αφού Αυτός δημιουργήσει αυτήν την ομάδα των νικητών, αυτοί θα μπορούν να μαρτυρήσουν για τις πράξεις Του, θα μπορούν να βιώνουν την πραγματικότητα, και, τελικά, να Τον ευαρεστούν και να είναι πιστοί σ’ Αυτόν μέχρι θανάτου. Κι έτσι, μ’ αυτόν τον τρόπο, ο Θεός θα δοξαστεί. Όταν ο Θεός δοξαστεί, όταν κάνει αυτή την ομάδα των ανθρώπων τέλειους, θα είναι η Εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας.

Ο Ιησούς ήταν στη γη για τριάντα τρία και μισό χρόνια. Ήρθε για να εκτελέσει το έργο της σταύρωσης και μέσω της σταύρωσης ο Θεός έλαβε ένα μέρος της δόξας. Όταν ο Θεός μπήκε στη σάρκα, μπόρεσε να είναι ταπεινός και κρυμμένος, και μπόρεσε να υπομείνει τρομερά πάθη. Παρόλο που Αυτός ο ίδιος ήταν Θεός, και πάλι υπέμεινε κάθε ταπείνωση, κάθε διασυρμό και υπέστη πολύ μεγάλο πόνο όταν καρφώθηκε στον σταυρό, προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της λύτρωσης. Μετά το πέρας αυτού του σταδίου του έργου, αν και οι άνθρωποι είδαν ότι ο Θεός απέκτησε μεγάλη δόξα, αυτή δεν ήταν ολόκληρη η δόξα Του. Ήταν μόνο ένα μέρος της δόξας Του, την οποία απέκτησε απ’ τον Ιησού. Παρόλο που ο Ιησούς μπόρεσε να υπομείνει κάθε κακουχία, να είναι ταπεινός και κρυμμένος, να σταυρωθεί για τον Θεό, ο Θεός απέκτησε μόνο ένα μέρος της δόξας Του και η δόξα Του αποκτήθηκε στον Ισραήλ. Ο Θεός έχει ακόμα ένα άλλο μέρος της δόξας: να έρθει στη γη, βασικά, για να εργαστεί και να οδηγήσει μια ομάδα ανθρώπων στην τελείωση. Κατά το στάδιο του έργου του Ιησού, Αυτός έκανε κάποια υπερφυσικά πράγματα, αλλά αυτό το στάδιο του έργου με τίποτα δεν ήταν μόνο για να κάνει σημεία και τέρατα. Ήταν, κυρίως, για να δείξει ότι ο Ιησούς μπορούσε να πάθει και να σταυρωθεί για τον Θεό, ότι ο Ιησούς μπορούσε να υπομείνει τρομερό πόνο επειδή αγαπούσε τον Θεό, και ότι, παρόλο που ο Θεός Τον εγκατέλειψε, Αυτός ήταν ακόμα πρόθυμος να θυσιάσει τη ζωή Του για το θέλημα του Θεού. Αφότου ο Θεός ολοκλήρωσε το έργο Του στον Ισραήλ κι ο Ιησούς καρφώθηκε στον σταυρό, ο Θεός δοξάστηκε κι έγινε μάρτυρας ενώπιον του Σατανά. Δεν γνωρίζετε ούτε έχετε δει πώς ο Θεός έχει γίνει σάρκα στην Κίνα, έτσι πώς μπορείτε να δείτε ότι ο Θεός δοξάστηκε; Όταν ο Θεός εκτελεί μεγάλο έργο κατάκτησης μέσα σας κι εσείς μένετε σταθεροί, τότε το έργο του Θεού είναι επιτυχημένο κι αυτό αποτελεί μέρος της δόξας του Θεού. Βλέπετε μόνο αυτό, ενώ δεν έχετε ακόμα οδηγηθεί στην τελείωση από τον Θεό, δεν έχετε δώσει την καρδιά σας ολοκληρωτικά στον Θεό. Δεν έχετε ακόμα δει αυτήν τη δόξα στην ολότητά της. Βλέπετε μόνο ότι ο Θεός έχει ήδη κατακτήσει την καρδιά σας, ότι δεν μπορείτε να Τον αφήσετε ποτέ, και ότι θα ακολουθείτε τον Θεό μέχρι το τέλος και η καρδιά σας δεν θ’ αλλάξει. Έτσι είναι η δόξα του Θεού. Πού βλέπεις τη δόξα του Θεού; Στα αποτελέσματα του έργου Του στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι βλέπουν ότι ο Θεός είναι τόσο ωραίος, έχουν τον Θεό στην καρδιά τους και δεν θέλουν να Τον αφήσουν. Κι αυτή είναι η δόξα του Θεού. Όταν προβάλλει η δύναμη των αδελφών, ανδρών και γυναικών, των εκκλησιών και μπορούν να αγαπήσουν τον Θεό με την καρδιά τους, να βλέπουν την υπέρτατη δύναμη του έργου που πραγματοποιείται απ’ τον Θεό, την ασύγκριτη δύναμη του λόγου Του, όταν βλέπουν ότι ο λόγος Του φέρει εξουσία και ότι Αυτός μπορεί να ξεκινήσει το έργο Του στην πόλη-φάντασμα της ηπειρωτικής Κίνας, όταν, παρόλο που οι άνθρωποι είναι αδύναμοι, η καρδιά τους υποκλίνεται μπροστά στον Θεό και είναι πρόθυμοι να δεχτούν τον λόγο του Θεού, κι όταν, παρόλο που είναι αδύναμοι και ανίκανοι, μπορούν να δουν ότι ο λόγος του Θεού είναι τόσο ωραίος και τόσο αντάξιος της λατρείας τους, τότε αυτή είναι η δόξα του Θεού. Όταν έρθει η μέρα που οι άνθρωποι θα οδηγηθούν στην τελείωση απ’ τον Θεό και θα μπορούν να παραδοθούν ενώπιόν Του, θα μπορούν να υπακούουν απόλυτα στον Θεό και να αφήνουν τις ελπίδες και την τύχη τους στα χέρια του Θεού, τότε το δεύτερο μέρος της δόξας του Θεού θα έχει αποκτηθεί πλήρως. Δηλαδή, όταν το έργο του πρακτικού Θεού έχει ολοκληρωθεί εντελώς, το έργο Του στην ηπειρωτική Κίνα θα τελειώσει. Με άλλα λόγια, όταν αυτοί, οι οποίοι έχουν προκαθοριστεί και επιλεγεί απ’ τον Θεό, έχουν οδηγηθεί στην τελείωση, ο Θεός θα δοξαστεί. Ο Θεός είπε ότι Αυτός έφερε το δεύτερο μέρος της δόξας Του στην Ανατολή, όμως αυτό είναι αόρατο με γυμνό μάτι. Ο Θεός έφερε το έργο Του στην Ανατολή: έχει ήδη έρθει στην Ανατολή κι αυτή είναι η δόξα του Θεού. Σήμερα, παρόλο που το έργο Του δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, εφόσον ο Θεός έχει αποφασίσει να εργαστεί, θα ολοκληρωθεί σίγουρα. Ο Θεός έχει αποφασίσει να ολοκληρώσει το έργο Του στην Κίνα και είναι αποφασισμένος να σας κάνει τέλειους. Έτσι, δεν σας δίνει καμιά διέξοδο. Έχει ήδη κατακτήσει τις καρδιές σας κι εσύ, είτε θέλεις είτε όχι, πρέπει να συνεχίσεις, κι όταν αποκτάσαι απ’ τον Θεό, ο Θεός δοξάζεται. Σήμερα, ο Θεός δεν έχει ακόμα δοξαστεί εντελώς, επειδή εσύ δεν έχεις γίνει ακόμα τέλειος, και παρόλο που οι καρδιές σας έχουν επιστρέψει στον Θεό, υπάρχουν ακόμα πολλές αδυναμίες στη σάρκα σας, δεν είστε σε θέση να ευαρεστήσετε τον Θεό, δεν μπορείτε να έχετε επίγνωση του θελήματος του Θεού, και υπάρχουν πολλά αρνητικά στοιχεία, απ’ τα οποία πρέπει να απαλλαγείτε.

Ομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών (Ανθολογία)

Τι απόψεις πρέπει να έχουν οι πιστοί Ο διεφθαρμένος άνθρωπος είναι ανίκανος να αντιπροσωπεύει τον Θεό Ο θρησκευτικός τρόπος υπηρεσίας πρέπει να απαγορευτεί Στην πίστη σου για τον Θεό πρέπει να υπακούς τον Θεό Υποσχέσεις προς αυτούς που έχουν τελειωθεί Πώς να υπηρετήσεις σε αρμονία με το θέλημα του Θεού Πώς να Γνωρίσεις την Πραγματικότητα Η Χιλιετής Βασιλεία Έχει Φτάσει Πρέπει να ξέρεις πως ο πρακτικός Θεός είναι ο ίδιος ο Θεός Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα Είναι το έργο του Θεού τόσο απλό, όσο φαντάζεται ο άνθρωπος; Οφείλεις να ζεις για την αλήθεια αφού πιστεύεις στον Θεό Η πίστη στον Θεό θα πρέπει να επικεντρώνεται στην πραγματικότητα, όχι σε θρησκευτικά τελετουργικά Μόνον Αυτοί Που Γνωρίζουν το Έργο του Θεού Σήμερα Μπορούν να Υπηρετούν τον Θεό Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό Η εποχή της βασιλείας είναι η εποχή του λόγου Μια σύντομη συζήτηση σχετικά με το «Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει» Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό μπορούν να φέρουν τη μαρτυρία του Θεού Αυτοί που αγαπούν τον Θεό θα ζουν για πάντα μέσα στο φως Του Ήρθες στη ζωή; Όλοι εκείνοι που δεν γνωρίζουν τον Θεό είναι αυτοί που αντιμάχονται τον Θεό Πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις τη μελλοντική αποστολή σου Όταν πρόκειται για τον Θεό, ποια είναι η δική σου αντίληψη Τι σημαίνει να είσαι αληθινός άνθρωπος Τι γνωρίζεις περί πίστης; Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σε ένα «Λευκό Σύννεφο» Το έργο της διάδοσης του ευαγγελίου είναι επίσης το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου Το έργο την Εποχή του Νόμου Η αληθινή ιστορία πίσω από το έργο στην Εποχή της Λύτρωσης Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότητα στο σύνολό της μέχρι την σήμερον ημέρα (Μέρος Πρώτο) Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότητα στο σύνολό της μέχρι την σήμερον ημέρα (Μέρος Δεύτερο) Ονομασίες και ταυτότητα (Μέρος Πρώτο) Ονομασίες και ταυτότητα (Μέρος Δεύτερο) Μόνο όσοι οδηγηθούν στην τελείωση μπορούν να ζήσουν μια ουσιαστική ζωή Πώς μπορεί ο άνθρωπος που έχει ορίσει τον Θεό σύμφωνα με τις αντιλήψεις του, να λάβει τις αποκαλύψεις του Θεού; Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό και το έργο Του μπορούν να Τον ευχαριστήσουν Η διαφορά μεταξύ της διακονίας του ενσαρκωμένου Θεού και του καθήκοντος του ανθρώπου Ο Θεός είναι ο Κύριος όλης της δημιουργίας Η γνώση των τριών σταδίων του έργου του Θεού είναι το μονοπάτι για να γνωρίσεις τον Θεό (Μέρος Πρώτο) Η γνώση των τριών σταδίων του έργου του Θεού είναι το μονοπάτι για να γνωρίσεις τον Θεό (Μέρος Δεύτερο) Η υπόσταση του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου Πατέρα Όταν δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού θα είναι η στιγμή που ο Θεός θα έχει δημιουργήσει έναν νέο ουρανό και γη Θα πρέπει να αναζητήσεις τον τρόπο να συμβαδίσεις με τον Χριστό Γνωρίζεις ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο μεταξύ των ανθρώπων; Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή Οφείλεις να ετοιμάσεις επαρκείς καλές πράξεις για τον προορισμό σου Σε ποιον είσαι αφοσιωμένος; Ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο μέσω της διαχείρισης του Θεού Πολλοί μεν οι κλητοί, λίγοι δε οι εκλεκτοί Ο αναστεναγμός του Παντοδύναμου Η ουσία της σάρκας που κατοικείται από τον Θεό (Μέρος Πρώτο) Η ουσία της σάρκας που κατοικείται από τον Θεό (Μέρος Δεύτερο) Πρέπει να σκέφτεστε τις πράξεις σας Οι δύο ενσαρκώσεις ολοκληρώνουν τη σημασία της ενσάρκωσης Ο Χριστός Επιτελεί το Έργο της Κρίσης Με την Αλήθεια Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί (Μέρος Πρώτο) Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί (Μέρος Δεύτερο) Η βασική διαφορά μεταξύ του ενσαρκωμένου Θεού και των ανθρώπων που χρησιμοποιεί ο Θεός Οι πονηροί πρέπει να τιμωρούνται Είναι πολύ σημαντική η κατανόηση της διάθεσης του Θεού Όλα επιτυγχάνονται δια του Λόγου του Θεού (Μέρος Πρώτο) Όλα επιτυγχάνονται δια του Λόγου του Θεού (Μέρος Δεύτερο) Μόνο αγαπώντας τον Θεό πιστεύεις αληθινά στον Θεό Όσοι δεν συμβαδίζουν με τον Χριστό, σίγουρα εναντιώνονται στον Θεό Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότητας Ιδού η εμφάνιση του Θεού με την κρίση και την παίδευση Του Μια ανθολογία από τα τέσσερα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Σχετικά με τη Βίβλο» (Μέρος Πρώτο) Μια ανθολογία από τα τέσσερα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Σχετικά με τη Βίβλο» (Μέρος Δεύτερο) Μια ανθολογία από τα τρία κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Το όραμα του έργου του Θεού» (Μέρος Πρώτο) Μια ανθολογία από τα τρία κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Το όραμα του έργου του Θεού» (Μέρος Δεύτερο) Μια ανθολογία από τα τέσσερα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Η εσωτερική αλήθεια του έργου της κατάκτησης» (Μέρος Πρώτο) Μια ανθολογία από τα τέσσερα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Η εσωτερική αλήθεια του έργου της κατάκτησης» (Μέρος Δεύτερο) Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού (Μέρος Πρώτο) Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού (Μέρος Δεύτερο) Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό (Μέρος Πρώτο) Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό (Μέρος Δεύτερο) Οι τρεις νουθεσίες Tο έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου (Μέρος Πρώτο) Το έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου (Μέρος Δεύτερο) Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η έκτη ομιλία Μια ανθολογία από τα δέκα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Έργο και είσοδος» (Μέρος Πρώτο) Μια ανθολογία από τα δέκα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Έργο και είσοδος» (Μέρος Δεύτερο) Μια ανθολογία από τα δέκα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Έργο και είσοδος» (Μέρος Τρίτο) Μια ανθολογία από τα δέκα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Έργο και είσοδος» (Μέρος Τέταρτο) Μια ανθολογία από τα δέκα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Έργο και είσοδος» (Μέρος Πέμπτο) Μια ανθολογία από τα δέκα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Έργο και είσοδος» (Μέρος Έκτο) Είσαι ένας αληθινός πιστός του Θεού; Μόνο αυτός που βιώνει το έργο του Θεού πιστεύει αληθινά στον Θεό Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η ενδέκατη ομιλία Το να έχετε μία αμετάβλητη διάθεση σημαίνει πως είστε εχθρικοί προς τον Θεό Όσοι αποτελούνται από σάρκα, δεν μπορούν να ξεφύγουν από την ημέρα της οργής Οι εμπειρίες του Πέτρου: Η γνώση του για την παίδευση και την κρίση (Μέρος Πρώτο) Οι εμπειρίες του Πέτρου: Η γνώση του για την παίδευση και την κρίση (Μέρος Δεύτερο) Οι εμπειρίες του Πέτρου: Η γνώση του για την παίδευση και την κρίση (Μέρος Τρίτο) Μια ανθολογία από τα τέσσερα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με «Το μυστήριο της ενσάρκωσης» (Μέρος Πρώτο) Μια ανθολογία από τα τέσσερα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με «Το μυστήριο της ενσάρκωσης» (Μέρος Δεύτερο) Μια ανθολογία από τα τέσσερα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με «Το μυστήριο της ενσάρκωσης» (Μέρος Τρίτο) Μια ανθολογία από τα τέσσερα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με «Το μυστήριο της ενσάρκωσης» (Μέρος Τέταρτο) Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η δέκατη τέταρτη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η δέκατη πέμπτη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η δέκατη έκτη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η δέκατη ένατη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν (Η εικοστή ομιλία) Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η εικοστή τέταρτη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η εικοστή πέμπτη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η εικοστή έβδομη ομιλία Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου (Μέρος Πρώτο) Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου (Μέρος Δεύτερο) Πώς να γνωρίσετε τον Θεό στη γη Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η εικοστή δεύτερη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η εικοστή τρίτη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η δέκατη έβδομη ομιλία Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπου Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η δέκατη τρίτη ομιλία Η εμφάνιση του Θεού έφερε μια νέα εποχή Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η δέκατη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η δωδέκατη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η ένατη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η έβδομη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η δέκατη όγδοη ομιλία Οι δέκα κανονιστικές διατάξεις που πρέπει να τηρούνται από τους εκλεκτούς του Θεού στην εποχή της βασιλείας Πώς ο Πέτρος κατάφερε να γνωρίσει τον Ιησού Οι εντολές της νέας εποχής Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - H όγδοη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η εικοστή ένατη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η εικοστή πρώτη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η τέταρτη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η πέμπτη ομιλία Υπάρχει η Αγία Τριάδα; (Μέρος Πρώτο) Υπάρχει η Αγία Τριάδα; (Μέρος Δεύτερο) Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η εικοστή όγδοη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η εικοστή έκτη ομιλία Η επιτυχία ή η αποτυχία εξαρτάται από το μονοπάτι που βαδίζει ο άνθρωπος Μέρος Πρώτο Η επιτυχία ή η αποτυχία εξαρτάται από το μονοπάτι που βαδίζει ο άνθρωπος Μέρος Δεύτερο Ο κρότος των επτά κεραυνών που προμηνύει ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας θα διαδοθεί σε ολόκληρο το σύμπαν

00:00
00:00

0αποτελέσματα αναζήτησης

Αναγνώσεις