Καθημερινά λόγια του Θεού: Η εμφάνιση και το έργο του Θεού | Απόσπασμα 67

Θα γεμίσω τα ουράνια με τις εκδηλώσεις των ενεργειών Μου και θα κάνω τα πάντα στη γη να προσπέσουν υπό τη δύναμή Μου, εφαρμόζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, το σχέδιό Μου για «παγκόσμια ενότητα» και εκπληρώνοντας τη μία αυτή επιθυμία Μου, έτσι ώστε η ανθρωπότητα να μην «τριγυρνάει» πλέον «άσκοπα» πάνω στη γη, αλλά να βρει έναν κατάλληλο προορισμό χωρίς καθυστέρηση. Ενδιαφέρομαι για την ανθρώπινη φυλή με κάθε τρόπο, φροντίζοντας ώστε όλοι οι άνθρωποι να καταφέρουν σύντομα να ζήσουν σε έναν τόπο γαλήνης και ευτυχίας, έτσι ώστε οι ημέρες της ζωής τους να μην είναι πλέον γεμάτες θλίψη και δυστυχία, και έτσι ώστε το σχέδιό Μου να μην αποτύχει στη γη. Επειδή ο άνθρωπος βρίσκεται εκεί, θα οικοδομήσω το έθνος Μου επί γης, γιατί ένα μέρος της δόξας Μου εκδηλώνεται επί γης. Πάνω στον ουρανό, θα αποκαταστήσω την πόλη Μου και θα κάνω τα πάντα νέα τόσο πάνω όσο και κάτω. Θα ενοποιήσω ό,τι υπάρχει τόσο πάνω όσο και κάτω από τον ουρανό, έτσι ώστε τα πάντα επί γης να ενωθούν με όλα όσα είναι στον ουρανό. Αυτό είναι το σχέδιό Μου· αυτό θα επιτύχω κατά την έσχατη εποχή —κανείς να μην παρέμβει σ’ αυτό το μέρος του έργου Μου! Η διάδοση του έργου Μου στα έθνη των Εθνικών είναι το τελευταίο μέρος του έργου Μου επί γης. Κανείς δεν είναι σε θέση να κατανοήσει το έργο που θα επιτελέσω και, λόγω αυτού, οι άνθρωποι είναι σε πλήρη κατάσταση σύγχυσης. Και επειδή είμαι ιδιαίτερα απασχολημένος με το έργο Μου στη γη, οι άνθρωποι βρίσκουν την ευκαιρία να «χαζολογήσουν». Προκειμένου να μη γίνουν υπερβολικά απείθαρχοι, τους έθεσα πρώτα υπό την παίδευσή Μου για να υπομείνουν την πειθαρχία της λίμνης της φωτιάς. Αυτό συνιστά ένα στάδιο στο έργο Μου, και θα χρησιμοποιήσω τη δύναμη της λίμνης της φωτιάς για να επιτύχω αυτό το στάδιο του έργου Μου· διαφορετικά, θα ήταν αδύνατο να επιτελέσω το έργο Μου. Θα κάνω τους ανθρώπους σε όλο το σύμπαν να υποταχθούν ενώπιον του θρόνου Μου, χωρίζοντάς τους σε διαφορετικές κατηγορίες σύμφωνα με την κρίση Μου, ταξινομώντας τους σύμφωνα με αυτές τις κατηγορίες και κατατάσσοντάς τους περαιτέρω στις οικογένειές τους, έτσι ώστε ολόκληρη η ανθρωπότητα να πάψει να Με παρακούει, μα να εμπίπτει, αντιθέτως, σε μια οργανωμένη κι εύτακτη διευθέτηση σύμφωνα με τις κατηγορίες που έχω ορίσει —κανείς να μη μετακινείται στα κουτουρού! Σ’ ολόκληρο το σύμπαν, έχω επιτελέσει νέο έργο· σ’ ολόκληρο το σύμπαν, όλοι οι άνθρωποι μένουν εμβρόντητοι και άναυδοι λόγω της ξαφνικής Μου εμφάνισης και οι ορίζοντές τους επεκτείνονται κατά πολύ λόγω της δημόσιας εμφάνισής Μου. Έτσι ακριβώς δεν είναι η κατάσταση σήμερα;

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν, Κεφάλαιο 43

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο