Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Η'

Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα (Β') Μέρος πρώτο

Ας συνεχίσουμε το θέμα επικοινωνίας της τελευταίας φοράς. Μπορείτε να θυμηθείτε ποιο θέμα επικοινωνήσαμε την τελευταία φορά; (Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα.) Είναι το «Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα» ένα θέμα που το αισθάνεσθε πολύ μακρινό προς εσάς; Έχετε έστω κάποια επιφανειακή κατανόηση αυτού; Μπορεί κάποιος να Μου πει το κύριο σημείο αυτού του θέματος, που επικοινωνήσαμε την τελευταία φορά; (Μέσα από τη δημιουργία των πάντων από τον Θεό, βλέπω ότι ο Θεός καλλιεργεί όλα τα πράγματα και καλλιεργεί την ανθρωπότητα. Στο παρελθόν, πάντα πίστευα ότι, όταν ο Θεός παρέχει στον άνθρωπο, παρέχει τον λόγο Του μόνο στους εκλεκτούς Του, αλλά ποτέ δεν είδα, μέσα από τους νόμους όλων των πραγμάτων, ότι ο Θεός τρέφει την ανθρωπότητα. Μόνο μέσα από την επικοινωνία του Θεού σχετικά με αυτήν την πτυχή της αλήθειας, ένιωσα ότι ο Θεός αποτελεί την πηγή όλων των πραγμάτων, και κατάλαβα ότι τη ζωή όλων των πραγμάτων την παρέχει ο Θεός, ότι ο Θεός χειρίζεται αυτούς τους νόμους και ότι τρέφει όλα τα πράγματα. Μέσα από το γεγονός ότι ο Θεός δημιούργησε όλα τα πράγματα, βλέπω την αγάπη Του.) Την τελευταία φορά, επικοινωνήσαμε πρωτίστως για τη δημιουργία όλων των πραγμάτων από τον Θεό και για το πώς Εκείνος καθιέρωσε τους νόμους και τις αρχές που τα διέπουν. Κάτω από τέτοιους νόμους και υπό τέτοιες αρχές, όλα τα πράγματα ζουν και πεθαίνουν μαζί με τον άνθρωπο και συνυπάρχουν με τον άνθρωπο υπό το κράτος του Θεού και μπροστά στα μάτια Του. Για ποιο πράγμα μιλήσαμε πρώτα; Ο Θεός δημιούργησε όλα τα πράγματα και χρησιμοποίησε τις δικές Του μεθόδους για να θέσει τους νόμους για την ανάπτυξή τους, καθώς και την τροχιά και τα μοτίβα ανάπτυξής τους, αλλά και για να καθορίσει τους τρόπους με τους οποίους υφίστανται τα πάντα πάνω στη γη, έτσι ώστε να μπορούν να ζουν συνέχεια και να βασίζονται το ένα στο άλλο. Με τέτοιες μεθόδους και νόμους, όλα τα πράγματα είναι ικανά να ζουν και να αναπτύσσονται με επιτυχία και ειρηνικά πάνω σε τούτη τη γη. Μόνο μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο άνθρωπος είναι ικανός να έχει σταθερό σπίτι και περιβάλλον διαβίωσης και, υπό την καθοδήγηση του Θεού, να συνεχίσει να εξελίσσεται και να προχωρά, να εξελίσσεται και να προχωρά.

Την τελευταία φορά συζητήσαμε τη βασική έννοια της παροχής όλων των πραγμάτων από τον Θεό. Ο Θεός παρέχει πρώτα όλα τα πράγματα κατ’ αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε όλα τα πράγματα να υπάρχουν και να ζουν για την ανθρωπότητα. Με άλλα λόγια, αυτό το περιβάλλον υπάρχει χάρη στους νόμους που έθεσε ο Θεός. Η ανθρωπότητα οφείλει το σημερινό περιβάλλον διαβίωσής της αποκλειστικά στο ότι ο Θεός διατηρεί και διαχειρίζεται τέτοιους νόμους. Αυτά που είπαμε την τελευταία φορά αποτελούν μεγάλο άλμα από τη γνώση του Θεού, για την οποία μιλούσαμε πριν. Γιατί, όμως, υπάρχει ένα τέτοιο άλμα; Διότι, μιλώντας στο παρελθόν για την απόκτηση γνώσης του Θεού, συζητούσαμε στα πλαίσια της σωτηρίας και διαχείρισης της ανθρωπότητας από τον Θεό —δηλαδή της σωτηρίας και της διαχείρισης των εκλεκτών του Θεού— για τη γνώση του Θεού, των έργων Του, της διάθεσής Του, αυτού που Εκείνος έχει και είναι, των προθέσεών Του και για το πώς παρέχει στον άνθρωπο την αλήθεια και τη ζωή. Αλλά το θέμα για το οποίο μιλήσαμε την τελευταία φορά, δεν περιοριζόταν πια απλώς στη Βίβλο και στο πεδίο της σωτηρίας των εκλεκτών του Θεού από τον Ίδιο. Αντίθετα, πήδησε έξω από το πεδίο αυτό, τη Βίβλο, και έξω από τα όρια των τριών σταδίων του έργου που επιτελεί ο Θεός πάνω στους εκλεκτούς Του, προκειμένου να συζητηθεί ο ίδιος ο Θεός. Έτσι, ακούγοντας το συγκεκριμένο μέρος της επικοινωνίας Μου, δεν πρέπει να περιορίσετε τη γνώση σας για τον Θεό στη Βίβλο και στα τρία στάδια του έργου του Θεού. Αντίθετα, πρέπει να διατηρήσετε την οπτική σας ανοιχτή· πρέπει να δείτε τις πράξεις του Θεού και αυτό που Εκείνος έχει και είναι μεταξύ όλων των πραγμάτων, και το πώς ο Θεός είναι ο κυρίαρχος και διαχειριστής των πάντων. Μέσα από αυτή τη μέθοδο και επί αυτής της βάσεως, μπορείς να κατανοήσεις πώς ο Θεός παρέχει όλα τα πράγματα. Τούτο επιτρέπει στην ανθρωπότητα να κατανοήσει ότι ο Θεός είναι η αληθινή πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα, και ότι αυτή είναι η πραγματική ταυτότητα του Ίδιου του Θεού. Δηλαδή, η ταυτότητα, η θέση, η εξουσία και το άπαν του Θεού δεν στοχεύουν μόνο όσους Τον ακολουθούν αυτή τη στιγμή —όχι μόνο εσάς, τη συγκεκριμένη ομάδα των ανθρώπων— αλλά όλα τα πράγματα. Τότε ποιο είναι το πεδίο όλων των πραγμάτων; Το πεδίο όλων των πραγμάτων είναι εξαιρετικά ευρύ. Χρησιμοποιώ την έκφραση «όλα τα πράγματα» για να περιγράψω το πεδίο της εξουσίας του Θεού πάνω στα πάντα, επειδή θέλω να σας πω ότι τα πράγματα πάνω στα οποία κυριαρχεί ο Θεός, δεν είναι μόνο όσα βλέπετε με τα μάτια σας, αλλά συμπεριλαμβάνουν τον υλικό κόσμο που μπορούν να βλέπουν όλοι οι άνθρωποι, καθώς και έναν άλλο κόσμο, εκτός του υλικού, που τα ανθρώπινα μάτια αδυνατούν να δουν και, επιπλέον, περιλαμβάνουν το διάστημα και τους πλανήτες, έξω από τα οποία υπάρχει σήμερα η ανθρωπότητα. Τούτο είναι το πεδίο του κράτους του Θεού πάνω σε όλα τα πράγματα. Το πεδίο του κράτους του Θεού επί των πάντων είναι πολύ ευρύ. Όσο για εσάς, όσα πρέπει να καταλάβετε και να δείτε, και τα πράγματα από τα οποία πρέπει να αποκτήσετε γνώση, είναι όσα ο καθένας από εσάς χρειάζεται και πρέπει να κατανοήσει, να δει και να ξεκαθαρίσει. Αν και το πεδίο αυτού του «όλα τα πράγματα» είναι πολύ ευρύ, δεν θα σας πω για το πεδίο το οποίο δεν μπορείτε να δείτε καθόλου ή με το οποίο δεν μπορείτε να έρθετε σε επαφή. Θα σας μιλήσω μόνο για το πεδίο με το οποίο μπορούν να έρθουν σε επαφή τα ανθρώπινα όντα και το οποίο μπορούν να καταλάβουν και να εννοήσουν, ώστε όλοι να αισθανθούν το πραγματικό νόημα της φράσης «ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα». Έτσι, οτιδήποτε σας επικοινωνήσω, δεν θα είναι κενές λέξεις.

Την προηγούμενη φορά, χρησιμοποιήσαμε μεθόδους αφήγησης παραμυθιών, προκειμένου να δώσουμε μια απλή επισκόπηση του θέματος «ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα», ώστε να αποκτηθεί μια βασική κατανόηση του πώς ο Θεός παρέχει όλα τα πράγματα. Ποιος ο σκοπός της ενστάλαξης αυτής της βασικής έννοιας σε εσάς; Είναι για να ενημερωθείτε ότι, εκτός της Βίβλου και των τριών σταδίων του έργου Του, ο Θεός επιτελεί ακόμα περισσότερο έργο, που οι άνθρωποι αδυνατούν να δουν ή να έρθουν σε επαφή μαζί του. Ένα τέτοιο έργο επιτελείται από τον Θεό προσωπικά. Αν ο Θεός οδηγούσε προς τα εμπρός αποκλειστικά τους εκλεκτούς Του, χωρίς το έργο πέρα από το έργο διαχείρισής Του, τότε θα ήταν πολύ δύσκολο για την ανθρωπότητα, συμπεριλαμβανομένων όλων υμών, να συνεχίσει να κινείται μπροστά, και αυτή η ανθρωπότητα και αυτός ο κόσμος δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν να εξελίσσονται. Τούτη είναι η σπουδαιότητα της φράσης «ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα» που σας επικοινωνώ σήμερα.

Το βασικό περιβάλλον διαβίωσης που δημιουργεί ο Θεός για την ανθρωπότητα

Έχουμε συζητήσει πολλά θέματα και περιεχόμενα σχετικά με τη φράση «ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα», αλλά γνωρίζετε μέσα στην καρδιά σας τι πράγματα ο Θεός παραχωρεί στην ανθρωπότητα, πέρα από την παροχή σε εσάς του λόγου Του και την εκτέλεση του έργου του παιδέματος και της κρίσης Του πάνω σας; Μερικοί άνθρωποι μπορεί να πουν: «Ο Θεός μού παραχωρεί χάρη και ευλογίες, και μου δίνει πειθαρχία, παρηγοριά, φροντίδα και προστασία με κάθε δυνατό τρόπο». Άλλοι θα πουν: «Ο Θεός μου παραχωρεί καθημερινά φαγητό και ποτό», ενώ κάποιοι θα πουν ακόμη: «Ο Θεός μου παραχωρεί τα πάντα». Όσον αφορά στα πράγματα με τα οποία οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν σε επαφή στην καθημερινότητά τους, όλοι σας μπορεί να έχετε κάποιες απαντήσεις, που σχετίζονται με τις προσωπικές σας εμπειρίες ως προς την υλική ζωή. Ο Θεός δίνει πολλά πράγματα στον κάθε άνθρωπο, αν και αυτό που συζητάμε εδώ δεν περιορίζεται απλώς στο πεδίο των καθημερινών ανθρώπινων αναγκών, αλλά επιτρέπει στον κάθε έναν από εσάς να κοιτάξει μακρύτερα. Από μια μακρο-οπτική, αφού ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα, πώς διατηρεί τη ζωή όλων των πραγμάτων; Τι είναι αυτό που φέρνει ο Θεός σε όλα τα πράγματα για να διατηρήσει την ύπαρξή τους και τους νόμους αυτής, ώστε όλα τα πράγματα να συνεχίσουν να υπάρχουν; Τούτο είναι το κύριο σημείο αυτού που συζητάμε σήμερα. Καταλάβατε αυτό που είπα; Αυτό το θέμα μπορεί να μη σας είναι καθόλου οικείο, αλλά δεν θα μιλήσω για υπερβολικά εμβριθείς θεωρίες. Θα προσπαθήσω ώστε, μετά την ακρόαση, να έχετε καταλάβει όλοι. Δε χρειάζεται να αισθανθείτε καμία επιβάρυνση —το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να ακούσετε προσεκτικά. Ωστόσο, πρέπει να το τονίσω λίγο ακόμα: Για ποιο θέμα μιλάω; Πείτε Μου. (Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα.) Και πώς παρέχει όλα τα πράγματα ο Θεός; Τι παρέχει σε όλα τα πράγματα, ώστε να είναι δυνατόν να λεχθεί ότι «ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα»; Έχετε καμιά ιδέα ή σκέψη πάνω σε αυτό; Φαίνεται ότι το θέμα, για το οποίο μιλάω, βασικά προκαλεί το απόλυτο κενό στις καρδιές και το μυαλό σας. Ελπίζω, όμως, να μπορέσετε να συνδέσετε το θέμα και τα πράγματα, για τα οποία πρόκειται να μιλήσω, με τις πράξεις του Θεού, και να μην τα συσχετίσετε με κάποια γνώση ούτε να τα εντάξετε σε κάποια ανθρώπινη κουλτούρα ή έρευνα. Μιλώ μόνο και αποκλειστικά για τον Θεό. Τούτη είναι η πρότασή Μου προς εσάς. Καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι;

Ο Θεός έχει δώσει πολλά πράγματα στην ανθρωπότητα. Θα αρχίσω μιλώντας για όσα οι άνθρωποι μπορούν να δουν, δηλαδή, αυτά που μπορούν να αισθανθούν. Πρόκειται για πράγματα που οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν μέσα τους και να τα αποδεχτούν. Ας αρχίσουμε, λοιπόν, πρώτα με τον υλικό κόσμο, για να συζητήσουμε το τι έχει παράσχει ο Θεός στην ανθρωπότητα.

1. Ο αέρας

Πρώτον, ο Θεός δημιούργησε τον αέρα, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί αναπνέει. Αυτός ο «αέρας» δεν είναι ο αέρας της καθημερινής ζωής, με τον οποίο οι άνθρωποι βρίσκονται σε συνεχή επαφή; Αυτός ο αέρας δεν είναι εκείνο στο οποίο βασίζονται οι άνθρωποι σε κάθε στιγμή, ακόμα και στον ύπνο τους; Ο αέρας που δημιούργησε ο Θεός, είναι μνημειωδώς σημαντικός για την ανθρωπότητα: Είναι το ουσιώδες συστατικό της κάθε ανάσας τους και της ίδιας της ζωής. Αυτή η ουσία, η οποία μπορεί να γίνει μόνο αισθητή αλλά όχι ορατή, υπήρξε το πρώτο δώρο του Θεού σε όλα τα πράγματα. Μήπως, μετά τη δημιουργία του αέρα, ο Θεός τα παράτησε; Έχοντας δημιουργήσει τον αέρα, ο Θεός σκέφτηκε καθόλου την πυκνότητά του; Μήπως σκέφτηκε το περιεχόμενό του; (Ναι.) Τι είχε ο Θεός στο μυαλό Του, όταν έφτιαχνε τον αέρα; Γιατί ο Θεός έφτιαξε τον αέρα και ποια ήταν η συλλογιστική Του; Οι άνθρωποι χρειάζονται τον αέρα και έχουν ανάγκη να αναπνέουν. Πρώτα απ’ όλα, η πυκνότητα του αέρα έπρεπε να ανταποκρίνεται στους ανθρώπινους πνεύμονες. Ξέρει κανείς ποια είναι η πυκνότητα του αέρα; Δεν είναι κάτι που χρειάζεται να γνωρίζουν οι άνθρωποι η γνώση αυτή δεν είναι αναγκαία. Δεν χρειαζόμαστε έναν ακριβή αριθμό σε σχέση με την πυκνότητα του αέρα, μια γενική ιδέα είναι αρκετή. Ο Θεός έφτιαξε τον αέρα με την απολύτως κατάλληλη πυκνότητα για την αναπνοή των ανθρώπινων πνευμόνων. Δηλαδή, οι άνθρωποι νοιώθουν άνετα και η αναπνοή τους δεν πρόκειται να βλάψει το σώμα. Τούτο είναι το σκεπτικό πίσω από την πυκνότητα του αέρα. Στη συνέχεια, θα μιλήσουμε για το περιεχόμενο του αέρα. Πρώτον, το περιεχόμενο του αέρα δεν είναι δηλητηριώδες για τον άνθρωπο, οπότε δεν πρόκειται να βλάψει τους πνεύμονες και το σώμα. Ο Θεός έπρεπε να τα μελετήσει όλα αυτά. Ο Θεός ήταν υποχρεωμένος να σκεφτεί ότι ο αέρας που αναπνέει ο άνθρωπος πρέπει να εισέρχεται και να εξέρχεται ομαλά, και ότι, μετά την εισπνοή, το περιεχόμενο και η ποσότητα του αέρα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε το αίμα, καθώς και ο άχρηστος αέρας στους πνεύμονες και το σώμα να μεταβολίζονται σωστά και, επίσης, ότι ο αέρας δεν πρέπει να περιέχει κανένα δηλητηριώδες συστατικό. Όσον αφορά σε αυτά τα δύο πρότυπα, δεν θέλω να σας κατακλίσω με όγκο γνώσεων, αλλά, μάλλον, να σας ενημερώσω απλώς ότι ο Θεός, όταν δημιουργούσε το κάθε ένα πράγμα, είχε μια συγκεκριμένη διαδικασία σκέψης —την καλύτερη. Όσο για την ποσότητα σκόνης στον αέρα, την ποσότητα σκόνης, άμμου και ρύπων στη γη, καθώς και για τη σκόνη που παρασύρεται και πέφτει από τον ουρανό, ο Θεός είχε και για αυτά ένα σχέδιο, έναν τρόπο για να ξεκαθαρίσει ή να επιλύσει αυτά πράγματα. Παρά την ύπαρξη σκόνης, ο Θεός το κανόνισε έτσι, ώστε να μη βλάπτει το σώμα και την αναπνοή του ανθρώπου, και τα θραύσματα σκόνης να έχουν μέγεθος αβλαβές για το σώμα. Δεν ήταν μυστηριώδης η δημιουργία του αέρα από τον Θεό; Ήταν τόσο απλή, όσο μια απλή πνοή από το στόμα Του; (Όχι.) Το μυστήριο του Θεού, το μυαλό Του, οι σκέψεις και η σοφία Του είναι όλα εμφανή ακόμη και στη δημιουργία των απλούστερων πραγμάτων. Ο Θεός είναι ρεαλιστικός; (Ναι.) Δηλαδή, ακόμη και για τη δημιουργία ενός απλού πράγματος, ο Θεός σκεπτόταν την ανθρωπότητα. Πρώτα απ’ όλα, ο αέρας που αναπνέουν οι άνθρωποι είναι καθαρός, το περιεχόμενο είναι κατάλληλο για την ανθρώπινη αναπνοή, δεν είναι τοξικό ούτε προκαλεί βλάβη στους ανθρώπους, και η πυκνότητα είναι βαθμονομημένη για την ανθρώπινη αναπνοή. Ο αέρας που εισπνέουν και εκπνέουν οι άνθρωποι είναι ουσιώδης για το σώμα τους, τη σάρκα τους. Άρα, οι άνθρωποι μπορούν να αναπνέουν ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς ή ανησυχίες. Μπορούν να αναπνέουν κανονικά. Ο αέρας είναι αυτό που δημιούργησε ο Θεός στην αρχή και που είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη αναπνοή.

2. Η θερμοκρασία

Το δεύτερο είναι η θερμοκρασία. Όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει θερμοκρασία. Θερμοκρασία είναι κάτι με το οποίο πρέπει να εξοπλισμένο ένα περιβάλλον κατάλληλο για την ανθρώπινη επιβίωση. Αν η θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή, ας πούμε, υψηλότερη των 40 βαθμών Κελσίου, τότε δεν θα ήταν εξαντλητική για τη ζωή των ανθρώπων; Δεν θα ήταν εξουθενωτική; Και τι συμβαίνει αν η θερμοκρασία είναι υπερβολικά χαμηλή, και φθάνει τους μείον 40 βαθμούς Κελσίου; Ούτε αυτό θα είναι ικανοί να το αντέξουν οι άνθρωποι. Ως εκ τούτου, ο Θεός ήταν εξαιρετικά προσεκτικός στον καθορισμό της συγκεκριμένης διακύμανσης της θερμοκρασίας. Το εύρος της θερμοκρασίας στο οποίο μπορεί να προσαρμοστεί το ανθρώπινο σώμα κυμαίνεται κατά βάση από τους μείον 30 μέχρι τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η βασική διακύμανση της θερμοκρασίας, από τον Βορρά προς τον Νότο. Στις κρύες περιοχές, οι θερμοκρασίες πιθανόν να πέφτουν στους μείον 50 έως τους μείον 60 βαθμούς Κελσίου. Μια τέτοια περιοχή δεν είναι ένας τόπος όπου ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο να ζήσει. Γιατί, όμως, υπάρχουν τέτοιες κρύες περιοχές; Σ’ αυτό έγκειται η σοφία και οι προθέσεις του Θεού. Δεν σου επιτρέπει να πλησιάσεις στα συγκεκριμένα μέρη. Ο Θεός προστατεύει μέρη που είναι υπερβολικά ζεστά και υπερβολικά κρύα, που σημαίνει ότι δεν είναι έτοιμος να επιτρέψει στον άνθρωπο να ζήσει εκεί. Δεν είναι κατάλληλα για την ανθρωπότητα. Γιατί, όμως, επιτρέπει την ύπαρξη τέτοιων τόπων πάνω στη γη; Αφού ο Θεός δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να ζει ή να υπάρχει εκεί, τότε γιατί τους δημιούργησε; Σ’ αυτό έγκειται η σοφία του Θεού. Που σημαίνει ότι η βασική θερμοκρασία του περιβάλλοντος για την ανθρώπινη επιβίωση έχει, και αυτή, ρυθμιστεί έλλογα από τον Θεό. Στο σημείο αυτό «κρύβεται», επίσης, και ένας νόμος. Ο Θεός δημιούργησε κάποια πράγματα για να βοηθήσει στη διατήρηση μιας τέτοιας θερμοκρασίας, για να την ελέγχει. Ποια πράγματα χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της συγκεκριμένης θερμοκρασίας; Πρώτα απ’ όλα, ο ήλιος μπορεί να δώσει στους ανθρώπους ζεστασιά. Θα μπορούν, όμως, να το αντέξουν αν κάνει υπερβολική ζέστη; Υπάρχει κάποιος που τολμά να πλησιάσει στον ήλιο; Υπάρχει κάποιο εργαλείο στη γη που μπορεί να πλησιάσει στον ήλιο; (Όχι.) Γιατί όχι; Είναι υπερβολικά καυτός. Θα το λιώσει. Ως εκ τούτου, ο Θεός έχει κάνει συγκεκριμένη μέτρηση ως προς την απόσταση του ήλιου από την ανθρωπότητα· πραγματοποίησε ειδική εργασία. Ο Θεός έχει ένα πρότυπο για αυτήν την απόσταση. Υπάρχουν επίσης ο Βόρειος και ο Νότιος Πόλος της γης. Τι υπάρχει στον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο; Μόνο παγετώνες. Μπορεί η ανθρωπότητα να ζήσει πάνω σε παγετώνες; Είναι κατάλληλοι για την ανθρώπινη ζωή; (Όχι.) Όχι, οπότε εσύ δεν πρόκειται να πας εκεί. Αφού, λοιπόν, δεν πηγαίνεις στον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο, οι παγετώνες θα διατηρηθούν, και θα είναι ικανοί να παίξουν τον ρόλο τους, που είναι ο έλεγχος της θερμοκρασίας. Το ’πιασες; Αν δεν υπάρχει Βόρειος και Νότιος Πόλος και ο ήλιος λάμπει συνέχεια πάνω στη γη, όλοι οι άνθρωποι στη γη θα πεθάνουν από τη ζέστη. Ο Θεός χρησιμοποιεί μονάχα αυτά τα δύο πράγματα, προκειμένου να ελέγξει τη θερμοκρασία; Όχι, δεν χρησιμοποιεί μονάχα τα δύο αυτά πράγματα, προκειμένου να ελέγξει μια θερμοκρασία κατάλληλη για την ανθρώπινη επιβίωση. Υπάρχουν επίσης κάθε είδους έμβια πράγματα, όπως το γρασίδι στους αγρούς, τα διάφορα είδη δέντρων και όλων των ειδών τα φυτά στα δάση. Απορροφούν τη θερμότητα του ήλιου και συνθέτουν τη θερμική του ενέργεια, προκειμένου να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία στην οποία ζουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν επίσης πηγές νερού, όπως τα ποτάμια και οι λίμνες. Η έκταση της επιφάνειας των ποταμών και των λιμνών είναι κάτι που δεν μπορεί να αποφασιστεί από κανέναν. Κανείς δεν μπορεί να ελέγξει πόσο νερό υπάρχει στη γη, πού ρέει το νερό, την κατεύθυνσή του, τον όγκο του ή την ταχύτητα ροής του. Μόνο ο Θεός γνωρίζει. Αυτές οι διάφορες πηγές νερού, συμπεριλαμβανομένων των υπόγειων υδάτων και των ποταμών και των λιμνών πάνω από το έδαφος που μπορούν να δουν οι άνθρωποι, μπορούν, και αυτές επίσης, να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία στην οποία ζουν οι άνθρωποι. Επιπλέον, υπάρχουν και κάθε είδους γεωγραφικοί σχηματισμοί όπως βουνά, πεδιάδες, φαράγγια και υγρότοποι· αυτοί οι διάφοροι γεωγραφικοί σχηματισμοί και η έκταση της επιφάνειάς τους και τα μεγέθη τους παίζουν όλα ρόλο στη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Για παράδειγμα, αν το τάδε βουνό έχει ακτίνα 100 χιλιομέτρων, αυτά τα 100 χιλιόμετρα θα έχουν επίδραση 100 χιλιομέτρων. Όσο για το πόσα τέτοια φαράγγια και οροσειρές έχει δημιουργήσει ο Θεός πάνω στη γη, αυτό είναι κάτι που ο Θεός έχει σκεφτεί διεξοδικά. Με άλλα λόγια, πίσω από την ύπαρξη του κάθε πράγματος που δημιουργήθηκε από τον Θεό, υπάρχει και ένας λόγος, και περιέχει επίσης τη σοφία και τα σχέδιά Του. Ας πάρουμε για παράδειγμα τα δάση και όλα τα είδη βλάστησης —η έκταση της επιφάνειας και το μέγεθος του χώρου στον οποίο αναπτύσσονται είναι αδύνατον να ελεγχθούν από τον άνθρωπο, ούτε έχει κανείς άνθρωπος τον τελευταίο λόγο σε αυτά τα πράγματα. Αλλά ούτε η ποσότητα του νερού, ούτε και η ποσότητα της θερμικής ενέργειας που απορροφούν από τον ήλιο, είναι δυνατόν να ελεγχθούν από τον άνθρωπο. Όλα τούτα είναι πράγματα εντός του πλαισίου όσων σχεδίασε ο Θεός, όταν δημιούργησε όλα τα πράγματα.

Το γεγονός ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζει σε ένα περιβάλλον με τόσο κατάλληλη θερμοκρασία, οφείλεται αποκλειστικά στον προσεκτικό σχεδιασμό, τη μελέτη και τις διευθετήσεις του Θεού ως προς όλες τις πτυχές. Επομένως, το κάθε τι που ο άνθρωπος βλέπει με τα μάτια του, όπως ο ήλιος, ο Βόρειος και ο Νότιος Πόλος, για τους οποίους ακούει συχνά, καθώς και τα διάφορα έμβια όντα πάνω και κάτω από το έδαφος και μέσα στο νερό, καθώς και οι δασικές περιοχές και άλλα είδη βλάστησης, και οι πηγές νερού, διάφορα υδάτινα συστήματα, το πόσο θαλασσινό και γλυκό νερό υπάρχει, καθώς και τα διαφορετικά γεωγραφικά περιβάλλοντα —ο Θεός χρησιμοποιεί αυτά τα πράγματα για να διατηρεί κανονικές θερμοκρασίες για την επιβίωση του ανθρώπου. Αυτό είναι απόλυτο. Ο άνθρωπος είναι ικανός να ζει σε ένα περιβάλλον με τέτοιες κατάλληλες θερμοκρασίες, αποκλειστικά επειδή ο Θεός κάνει τέτοιες σκέψεις. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ούτε πολύ κρύο ούτε πολλή ζέστη: Τοποθεσίες που είναι υπερβολικά ζεστές και όπου οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν αυτές στις οποίες δύναται να προσαρμοστεί το ανθρώπινο σώμα, σίγουρα ο Θεός δεν τις έχει ετοιμάσει για εσένα. Μέρη που είναι υπερβολικά κρύα και όπου οι θερμοκρασίες είναι υπέρμετρα χαμηλές, μέρη όπου, μόλις φτάσει ο άνθρωπος, θα τον κάνουν να παγώσει τόσο πολύ μέσα σε λίγα λεπτά, ώστε θα αδυνατεί να μιλήσει, ο εγκέφαλός του θα παγώσει, θα είναι ανίκανος να σκεφτεί και δεν θα αργήσει να πάθει ασφυξία, ούτε αυτά τα έχει ετοιμάσει ο Θεός για την ανθρωπότητα. Ανεξάρτητα από το τι έρευνα θέλουν να διεξάγουν οι άνθρωποι ή αν θέλουν να καινοτομήσουν ή να ξεπεράσουν τέτοιους περιορισμούς, ανεξάρτητα από το τι σκέφτονται οι άνθρωποι, ποτέ δεν θα είναι ικανοί να ξεπεράσουν τα όρια προσαρμογής του ανθρώπινου σώματος. Δεν θα είναι ποτέ ικανοί να απαλλαγούν από τους περιορισμούς που ο Θεός δημιούργησε για τον άνθρωπο. Τούτο οφείλεται στο ότι ο Θεός δημιούργησε τα ανθρώπινα όντα και ξέρει καλύτερα σε ποιες θερμοκρασίες μπορεί να προσαρμοστεί το ανθρώπινο σώμα. Οι ίδιοι οι άνθρωποι το ξέρουν; (Όχι.) Γιατί λέτε ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν; Τι είδους ανόητα πράγματα έχουν κάνει οι άνθρωποι; Δεν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που θέλουν μονίμως να προκαλούν τον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο; Επιμένουν να πηγαίνουν εκεί για να καταλάβουν τη γη, ώστε να μπορέσουν να ριζώσουν και να την αναπτύξουν. Δεν πρόκειται για μια πράξη αυτοκαταστροφής; Ας πούμε ότι έχεις εξερευνήσει διεξοδικά τον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο. Αλλά ακόμα κι αν μπορέσεις να προσαρμοστείς σε τέτοιες θερμοκρασίες, να ζήσεις εκεί και να «βελτιώσεις» το περιβάλλον διαβίωσης και επιβίωσης του Βορείου και Νοτίου Πόλου, θα ωφελήσει αυτό με κάποιον τρόπο την ανθρωπότητα; Θα είσαι ευτυχής αν λιώσουν οι πάγοι του Βορείου και Νοτίου Πόλου; Είναι απίστευτο. Πρόκειται για παραλογισμό. Η ανθρωπότητα έχει ένα περιβάλλον όπου μπορεί να επιβιώσει, αλλά δεν μπορεί να κάτσει ήσυχα και ευσυνείδητα εδώ πέρα, πρέπει να πάει εκεί που δεν μπορεί να επιβιώσει. Γιατί συμβαίνει αυτό; Βαρέθηκαν να ζουν στην κατάλληλη θερμοκρασία. Έχουν απολαύσει υπερβολικά πολλές ευλογίες. Εκτός αυτού, το κανονικό περιβάλλον διαβίωσης έχει σχεδόν καταστραφεί από την ανθρωπότητα, οπότε μπορούν κάλλιστα να πάνε στον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο για να προξενήσουν περισσότερη ζημιά ή να ασχοληθούν με κάποιον «σκοπό», ώστε να αποτελέσουν ένα είδος «πρωτοπόρων». Δεν είναι ανόητο; Δηλαδή, υπό την ηγεσία του προγόνου τους, του Σατανά, αυτή η ανθρωπότητα συνεχίζει να κάνει τον ένα παραλογισμό μετά τον άλλο, καταστρέφοντας απερίσκεπτα και ασύστολα το όμορφο σπίτι που ο Θεός δημιούργησε για εκείνη. Τούτο είναι το κατόρθωμα του Σατανά. Περαιτέρω, βλέποντας ότι η επιβίωση της ανθρωπότητας πάνω στη γη διατρέχει κάποιον κίνδυνο, πολλοί άνθρωποι θέλουν να βρουν τρόπους να πάνε να μείνουν στο φεγγάρι, να αναζητήσουν έναν δρόμο διαφυγής, βλέποντας αν μπορούν να ζήσουν εκεί. Στο κάτω-κάτω της γραφής, τι του λείπει του φεγγαριού; (Το οξυγόνο.) Μπορούν τα ανθρώπινα όντα να επιβιώσουν χωρίς οξυγόνο; Δεδομένου ότι στο φεγγάρι δεν υπάρχει οξυγόνο, δεν είναι τόπος όπου μπορεί να παραμείνει ο άνθρωπος, κι όμως, αυτός συνεχίζει να θέλει να πάει εκεί. Τι σημαίνει αυτό; Πρόκειται για αυτοκαταστροφή, έτσι δεν είναι; Είναι ένας τόπος χωρίς αέρα και η θερμοκρασία δεν είναι κατάλληλη για ανθρώπινη επιβίωση, οπότε ο Θεός δεν το έχει ετοιμάσει για τον άνθρωπο.

Η θερμοκρασία, για την οποία μόλις μιλήσαμε, είναι κάτι με το οποίο οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν σε επαφή στην καθημερινότητά τους. Η θερμοκρασία είναι κάτι που όλα τα ανθρώπινα σώματα μπορούν να αισθανθούν, αλλά κανείς δεν σκέφτεται πώς διαμορφώθηκε η θερμοκρασία αυτή ή ποιος είναι υπεύθυνος και ελέγχει αυτή τη θερμοκρασία που είναι κατάλληλη για την ανθρώπινη ζωή. Αυτό ακριβώς μαθαίνουμε τώρα. Υπάρχει σ’ αυτό η σοφία του Θεού; Βρίσκεται σ’ αυτό η ενέργεια του Θεού; (Ναι.) Δεδομένου ότι ο Θεός δημιούργησε ένα περιβάλλον με θερμοκρασία κατάλληλη για την ανθρώπινη ζωή, μήπως αυτός είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός παρέχει όλα τα πράγματα; (Ναι.) Πράγματι, είναι.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.