Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Ζ'

Μέρος πρώτο

Μια επισκόπηση της εξουσίας του Θεού, της δίκαιης διάθεσης του Θεού και της αγιοσύνης του Θεού

Όταν έχετε τελειώσει την προσευχή σας, η καρδιά σας νιώθει ήρεμη στην παρουσία του Θεού; (Ναι.) Αν η καρδιά ενός ανθρώπου μπορεί να ηρεμήσει, αυτός θα μπορεί να ακούσει και να κατανοήσει τον λόγο του Θεού και θα μπορεί να ακούσει και να κατανοήσει την αλήθεια. Αν η καρδιά σου αδυνατεί να ηρεμήσει, αν η καρδιά σου είναι πάντα ακαθοδήγητη ή πάντα σκέφτεται άλλα πράγματα, αυτό θα επηρεάσει τη δυνατότητά σου να καταφέρεις να ακούσεις τον λόγο του Θεού. Επομένως, τι βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού που συζητάμε τώρα; Ας ξανασκεφτούμε λιγάκι όλοι μας το κύριο σημείο. Όσον αφορά τη γνωριμία με τον Θεό τον ίδιο, τον μοναδικό, ποιο είναι το πρώτο μέρος που συζητήσαμε; (Η εξουσία του Θεού.) Ποιο ήταν το δεύτερο; (Η δίκαιη διάθεση του Θεού.) Και το τρίτο; (Η αγιοσύνη του Θεού.) Πόσες φορές έχουμε συζητήσει για την εξουσία του Θεού; Σου άφησε κάποια εντύπωση; (Δύο φορές.) Και η δίκαιη διάθεση του Θεού; (Μία φορά.) Μετά τις τόσες φορές που έχουμε συζητήσει για την αγιοσύνη του Θεού, πιθανώς να σας έμεινε κάποια εντύπωση, ωστόσο, σας έμεινε κάποια εντύπωση από το συγκεκριμένο περιεχόμενο που συζητούσαμε κάθε φορά; Στο πρώτο μέρος, «η εξουσία του Θεού», τι σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση; Ποιο μέρος είχε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο πάνω σας; (Ο Θεός μετέδωσε για πρώτη φορά την εξουσία και την ισχύ του λόγου του Θεού· ο Θεός είναι εξίσου καλός με τον λόγο Του και ο λόγος Του θα βγει αληθινός. Αυτή είναι η πεμπτουσία του Θεού.) (Η εξουσία του Θεού έγκειται στο ότι Αυτός δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και τα πάντα μέσα σ’ αυτά. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να μεταβάλλει την εξουσία του Θεού. Ο Θεός είναι ο Άρχοντας των πάντων και ελέγχει τα πάντα.) (Ο Θεός αξιοποιεί το ουράνιο τόξο και τις διαθήκες με τον άνθρωπο.) Αυτό είναι το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Υπήρχε τίποτε άλλο; (Οι εντολές του Θεού στον Σατανά πως πιθανόν να βάλει σε πειρασμό τον Ιώβ, αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα να του πάρει τη ζωή. Απ’ αυτό, βλέπουμε την εξουσία του λόγου του Θεού.) Αυτή είναι η κατανόηση που αποκτήσατε αφού ακούσατε τη συναναστροφή. Υπάρχει τίποτε άλλο να προσθέσουμε; (Αναγνωρίζουμε κυρίως πως η εξουσία του Θεού αντιπροσωπεύει το μοναδικό κύρος και τη θέση του Θεού, και κανένα από τα δημιουργημένα ή τα μη δημιουργημένα όντα δεν μπορεί να κατέχει την εξουσία Του.) (Ο Θεός μιλάει για να συνάψει μια διαθήκη με τον άνθρωπο και μιλάει για να ευλογήσει τον άνθρωπο· όλα αυτά είναι παραδείγματα της εξουσίας του λόγου του Θεού.) (Βλέπουμε την εξουσία του Θεού στη δημιουργία των ουρανών και της γης και των πάντων μέσω του λόγου Του και, από τον ενσαρκωμένο Θεό, βλέπουμε πως ο λόγος Του κατέχει επίσης την εξουσία του Θεού· αυτά, είναι και τα δύο σύμβολα της μοναδικότητας του Θεού. Από το γεγονός ότι ο Κύριος Ιησούς έδωσε την εντολή στον Λάζαρο να βγει από τον τάφο του, βλέπουμε πως η ζωή και ο θάνατος βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Θεού, τα οποία ο Σατανάς δεν έχει καμιά εξουσία να ελέγχει, και πως είτε το έργο του Θεού εκτελείται στη σάρκα, είτε στο Πνεύμα, η εξουσία Του είναι μοναδική.) Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; (Βλέπουμε πως οι έξι καμπές της ζωής υπαγορεύονται από τον Θεό.) Πολύ καλά! Όταν μιλάμε για την εξουσία του Θεού, πώς κατανοείτε τη λέξη «εξουσία;» Εντός του πεδίου της εξουσίας του Θεού, σ’ αυτά που ο Θεός κάνει και αποκαλύπτει, τι βλέπουν οι άνθρωποι; (Βλέπουμε την παντοδυναμία και τη σοφία του Θεού.) (Βλέπουμε πως η εξουσία του Θεού είναι πανταχού παρούσα και πως υπάρχει πραγματικά.) (Βλέπουμε την εξουσία του Θεού σε μεγάλη κλίμακα στο γεγονός ότι έχει υπό το κράτος Του το σύμπαν, και τη βλέπουμε σε μικρή κλίμακα καθώς παίρνει υπό τον έλεγχό Του την ανθρώπινη ζωή. Από τις έξι καμπές της ζωής, βλέπουμε πως ο Θεός πράγματι σχεδιάζει και ελέγχει την κάθε πτυχή της ζωής μας.) (Επιπλέον, βλέπουμε πως η εξουσία του Θεού αντιπροσωπεύει τον Θεό τον ίδιο, τον μοναδικό, και κανένα από τα δημιουργημένα ή τα μη δημιουργημένα όντα δεν μπορεί να την κατέχει. Η εξουσία του Θεού συμβολίζει το κύρος Του.) «Σύμβολα του κύρους του Θεού και της θέσης του Θεού»· φαίνεται πως έχετε δογματική κατανόηση αυτού του λόγου. Έχετε στ’ αλήθεια καμία γνώση της εξουσίας του Θεού; Έχει κατανοήσει κανείς σας πραγματικά την εξουσία Του; (Ο Θεός μάς προσέχει και μας προστατεύει από τότε που ήμασταν νέοι, και σ’ αυτό βλέπουμε την εξουσία του Θεού. Δεν είχαμε επίγνωση των κινδύνων που μας έβρισκαν, αλλά ο Θεός πάντα μας προστάτευε από το παρασκήνιο· κι αυτό επίσης είναι η εξουσία του Θεού.) Πολύ καλά, ωραία το θέσατε.

Όταν μιλάμε για την εξουσία του Θεού, πού βρίσκεται το επίκεντρο, το κύριο σημείο; Γιατί χρειάζεται να συζητήσουμε αυτό το περιεχόμενο; Καταρχάς, ο σκοπός της συζήτησης αυτού του περιεχομένου είναι να επιβεβαιώσουν οι άνθρωποι το κύρος του Θεού ως Δημιουργού και τη θέση Του ανάμεσα στα πάντα· αυτό είναι κάτι που μπορούν να κατανοήσουν, κάτι που μπορούν να δουν και να νιώσουν. Αυτά που βλέπεις κι αυτά που νιώθεις προέρχονται από τις ενέργειες του Θεού, από τον λόγο του Θεού και από τον έλεγχο που έχει ο Θεός στο σύμπαν. Επομένως, ποια πραγματική κατανόηση αποκτούν οι άνθρωποι από όλα όσα βλέπουν, μαθαίνουν και γνωρίζουν μέσα από την εξουσία του Θεού; Αυτό είναι το πρώτο πράγμα, το οποίο έχουμε ήδη συζητήσει. Κατά δεύτερον, όταν οι άνθρωποι βλέπουν όλα όσα έχει κάνει και πει και ελέγξει ο Θεός μέσω της εξουσίας Του, αυτό τους επιτρέπει να δουν τη δύναμη και τη σοφία του Θεού. Τους επιτρέπει να δουν τη μεγάλη δύναμη που έχει ο Θεός να ελέγχει τα πάντα, και πόσο σοφός είναι ενώ το κάνει. Αυτό δεν είναι το επίκεντρο και το κύριο σημείο της μοναδικής εξουσίας του Θεού που συζητήσαμε στο παρελθόν; Δεν έχει περάσει πολύς καιρός, κι όμως κάποιοι το έχουν ήδη ξεχάσει, γεγονός που αποδεικνύει πως δεν έχετε κατανοήσει πλήρως την εξουσία του Θεού· θα μπορούσε ακόμα να πει κανείς πως δεν έχετε δει την εξουσία του Θεού. Πλέον το κατανοείτε αυτό λιγάκι; Όταν δεις την εξουσία του Θεού εν δράσει, τι θα νιώσεις πραγματικά; Έχεις νιώσει πραγματικά τη δύναμη του Θεού; (Την έχουμε νιώσει.) Όταν διαβάζεις τον λόγο του Θεού σχετικά με τη δημιουργία του σύμπαντος απ’ Αυτόν, νιώθεις τη δύναμή Του, νιώθεις την παντοδυναμία Του. Όταν βλέπεις πως ο Θεός έχει υπό το κράτος Του τη μοίρα των ανθρώπων, τι νιώθεις; Νιώθεις τη δύναμη και τη σοφία Του; (Μάλιστα.) Αν ο Θεός δεν κατείχε αυτή τη δύναμη, αν δεν κατείχε αυτή τη σοφία, θα είχε τα προσόντα να έχει υπό το κράτος Του το σύμπαν και να έχει υπό το κράτος Του τη μοίρα των ανθρώπων; Ο Θεός κατέχει τέτοια δύναμη, καθώς και τη σοφία, κι έτσι έχει την εξουσία· αυτό είναι μοναδικό. Έχεις ακούσει ποτέ κανένα πλάσμα ή άνθρωπο στο σύμπαν να κατέχει την ίδια δύναμη με τον Θεό; Υπάρχει κάποιος ή κάτι με τη δύναμη να δημιουργεί τους ουρανούς και τη γη και τα πάντα, καθώς και τη δυνατότητα να τα έχει υπό τον έλεγχο και υπό το κράτος του; Υπάρχει κάποιος ή κάτι που μπορεί να κυβερνήσει και να καθοδηγήσει όλη την ανθρωπότητα, και να είναι πανταχού παρών και παντοδύναμος; (Όχι, δεν υπάρχει.) Τώρα κατανοείτε το πραγματικό νόημα όλων όσων εμπεριέχονται στη μοναδική εξουσία του Θεού; Έχετε μερική κατανόηση; (Έχουμε.) Τώρα έχουμε κάνει ανασκόπηση των σημείων που καλύπτουν τη μοναδική εξουσία του Θεού.

Ποιο είναι το δεύτερο μέρος για το οποίο μιλήσαμε; (Η δίκαιη διάθεση του Θεού.) Δεν συζητήσαμε πολλά πράγματα σχετικά με τη δίκαιη διάθεση του Θεού. Για ποιον λόγο; Ο λόγος είναι ένας: Σ’ αυτό το στάδιο, το έργο του Θεού είναι κυρίως η κρίση και η παίδευση. Η δίκαιη διάθεση του Θεού έχει αποκαλυφθεί ξεκάθαρα και ρητά στην Εποχή της Βασιλείας. Έχει πει τα λόγια που δεν έχει ξαναπεί από την εποχή της δημιουργίας· και στα λόγια Του, όλοι οι άνθρωποι, όλοι όσοι έχουν δει τον λόγο Του και όλοι όσοι έχουν βιώσει τον λόγο Του, έχουν δει τη δίκαιη διάθεσή Του να αποκαλύπτεται. Τότε ποιο είναι το κύριο σημείο των όσων συζητάμε περί της δίκαιης διάθεσης του Θεού; Έχετε αναπτύξει βαθιά αντίληψη αυτών που έχετε μάθει; Έχετε αποκτήσει κατανόηση από οποιαδήποτε εμπειρία σας; (Το ότι ο Θεός έκαψε τα Σόδομα, οφειλόταν στο ότι οι άνθρωποι της εποχής είχαν γίνει εξαιρετικά διεφθαρμένοι και, μ’ αυτόν τον τρόπο, είχαν προκαλέσει την οργή του Θεού. Απ’ αυτό είναι που βλέπουμε τη δίκαιη διάθεση του Θεού.) Αρχικά, ας ρίξουμε μια ματιά: Αν ο Θεός δεν είχε καταστρέψει τα Σόδομα, θα μπορούσες να γνωρίζεις για τη δίκαιη διάθεσή Του; Και πάλι θα μπορούσες, έτσι; Μπορείς να τη δεις στον λόγο που έχει εκφράσει στην Εποχή της Βασιλείας, καθώς και μέσα από την κρίση, την παίδευση και τις κατάρες που εκτόξευσε κατά του ανθρώπου. Βλέπεις τη δίκαιη διάθεση του Θεού στο γεγονός ότι έδειξε έλεος στη Νινευή; (Τη βλέπουμε.) Σ’ αυτήν την εποχή, μπορείς να δεις λίγο από το έλεος, την αγάπη και τη μακροθυμία του Θεού. Μπορείς να τη δεις όταν οι άνθρωποι μετανοούν και ο Θεός αλλάζει γνώμη γι’ αυτούς. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δύο παραδείγματα ως τη βάση για να συζητήσουμε τη δίκαιη διάθεση του Θεού, είναι ιδιαίτερα προφανές πως η δίκαιη διάθεσή Του έχει αποκαλυφθεί. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, αυτή δεν περιορίζεται στα όσα καταγράφονται σ’ αυτές τις δύο ιστορίες της Βίβλου. Απ’ αυτά που έχετε πλέον μάθει και δει μέσα από τον λόγο του Θεού και το έργο Του, από την παρούσα εμπειρία σας μ’ αυτά, ποια είναι η δίκαιη διάθεση του Θεού; Συζητήστε το βάσει των δικών σας εμπειριών. (Στα περιβάλλοντα που ο Θεός δημιούργησε για τους ανθρώπους, όταν είναι ικανοί να αναζητήσουν την αλήθεια και να ενεργήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, βλέπουν την αγάπη και το έλεός Του. Ο Θεός τούς καθοδηγεί, τους διαφωτίζει και τους επιτρέπει να νιώσουν το φως μέσα τους. Όταν οι άνθρωποι αντίκεινται στον Θεό, Του αντιστέκονται και αντίκεινται στο θέλημά Του, υπάρχει σκοτάδι μέσα τους, λες και ο Θεός τούς έχει απαρνηθεί. Απ’ αυτό, έχουμε βιώσει την αγιοσύνη της δίκαιης διάθεσης του Θεού· ο Θεός εμφανίζεται στην αγία βασιλεία και παραμένει κρυμμένος σε τόπους βρωμιάς.) (Από τις εμπειρίες μας, βλέπουμε τη δίκαιη διάθεση του Θεού στο έργο του Αγίου Πνεύματος. Όταν είμαστε παθητικοί ή ακόμα όταν πηγαίνουμε ενάντια στον Θεό και αντιστεκόμαστε στον Θεό, το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν, είναι κρυμμένο και δεν αναλαμβάνει δράση. Μερικές φορές προσευχόμαστε και δεν αισθανόμαστε τον Θεό ή ακόμα προσευχόμαστε και δεν ξέρουμε τι να Του πούμε, ωστόσο, όταν αλλάξει η κατάσταση ενός ανθρώπου κι αυτός γίνει πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Θεό, να παραμερίσει τις έννοιες και τη φαντασία του και να επιζητήσει τη βελτίωση, εδώ είναι που ξεκινά να εμφανίζεται σταδιακά το χαμογελαστό πρόσωπο του Θεού.) Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; (Όταν ο άνθρωπος προδίδει τον Θεό, Αυτός μένει κρυμμένος και αγνοεί τον άνθρωπο.) (Βλέπω τη δίκαιη διάθεση του Θεού στον τρόπο με τον οποίο φέρεται στους ανθρώπους. Οι αδελφοί και οι αδελφές μας διαφέρουν στο ανάστημα και στο επίπεδο, όπως και διαφέρει αυτό που ο Θεός απαιτεί από τον καθένα μας. Είμαστε όλοι ικανοί να δεχθούμε τη διαφώτιση του Θεού σε διαφορετικό βαθμό και, μ’ αυτόν τον τρόπο, βλέπω τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό συμβαίνει γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να φέρεται στον άνθρωπο μ’ αυτόν τον ίδιο τρόπο· μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει.) Όλοι σας έχετε μιλήσει για κάποια πρακτική γνώση.

Κατανοείτε το κύριο σημείο του να γνωρίζετε τη δίκαιη διάθεση του Θεού; Μπορεί να έχετε να πείτε πολλά για τις εμπειρίες σας σχετικά μ’ αυτό, ωστόσο, υπάρχουν μερικά κύρια σημεία για τα οποία πρέπει να σας μιλήσω. Για να κατανοήσει κανείς τη δίκαιη διάθεση του Θεού, πρέπει πρώτα να κατανοήσει τα συναισθήματα του Θεού: τι μισεί, τι απεχθάνεται, τι αγαπά, ποιον ανέχεται, προς ποιον είναι ελεήμων και τι είδους άνθρωπος λαμβάνει αυτό το έλεος. Αυτό είναι σημαντικό σημείο για να γνωρίζετε. Επιπλέον, πρέπει κανείς να κατανοήσει πως όσο στοργικός κι αν είναι ο Θεός, όσο έλεος και αγάπη κι αν έχει για τους ανθρώπους, ο Θεός δεν ανέχεται από κανέναν να υβρίζει το κύρος και τη θέση Του, ούτε ανέχεται από κανέναν να υβρίζει την αξιοπρέπειά Του. Παρόλο που ο Θεός αγαπά τους ανθρώπους, δεν τους παραχαϊδεύει. Δίνει στους ανθρώπους την αγάπη Του, το έλεός Του και τη μακροθυμία Του, αλλά ποτέ δεν τους έχει κάνει τα χατίρια· έχει τις αρχές Του και τα όριά Του. Ανεξάρτητα από τον βαθμό στον οποίο έχεις νιώσει την αγάπη του Θεού μέσα σου, ανεξάρτητα από το πόσο βαθιά είναι αυτή η αγάπη, ποτέ δεν πρέπει να φέρεσαι στον Θεό όπως θα φερόσουν σε κάποιον άλλο άνθρωπο. Ενώ αληθεύει πως ο Θεός φέρεται στους ανθρώπους σαν να είναι κοντά Του, αν ένας άνθρωπος βλέπει τον Θεό σαν έναν άλλο άνθρωπο, σαν να είναι απλώς ένα ακόμα ον της κτίσης, σαν έναν φίλο ή ένα αντικείμενο λατρείας, ο Θεός θα κρύψει το πρόσωπό Του απ’ αυτόν και θα τον απαρνηθεί. Αυτή είναι η διάθεσή Του και δεν ανέχεται από κανέναν να Του φέρεται με επιπολαιότητα πάνω σ’ αυτό το θέμα. Επομένως, υπάρχει συχνή αναφορά στη διάθεση του Θεού στον λόγο Του: Δεν έχει σημασία σε πόσους δρόμους έχεις ταξιδέψει, πόσο έργο έχεις εκτελέσει ή πόσα έχεις υπομείνει για τον Θεό, τη στιγμή που θα υβρίσεις τη διάθεση του Θεού, θα το ανταποδώσει στον καθένα σας βάσει του τι έχετε κάνει. Το έχετε δει; (Ναι, το έχουμε δει.) Αυτό σημαίνει πως ο Θεός μπορεί να θεωρεί τους ανθρώπους κοντά Του, αλλά οι άνθρωποι δεν πρέπει να φέρονται στον Θεό σαν κάποιο φίλο ή συγγενή. Μη βλέπεις τον Θεό σαν το φιλαράκι σου. Όση αγάπη κι αν έχεις δεχθεί απ’ Αυτόν, όση μακροθυμία κι αν σου έχει δώσει, ποτέ δεν πρέπει να φέρεσαι στον Θεό μόνο σαν φίλο. Αυτή είναι η δίκαιη διάθεση του Θεού. Καταλαβαίνεις, σωστά; Χρειάζεται να πω περισσότερα επί τούτου; Έχετε καμία πρότερη κατανόηση πάνω σ’ αυτό το θέμα; Σε γενικές γραμμές, αυτό είναι το λάθος που κάνουν πιο εύκολα οι άνθρωποι, είτε κατανοούν τα δόγματα, είτε δεν το έχουν σκεφτεί καθόλου προηγουμένως. Όταν οι άνθρωποι υβρίζουν τον Θεό, μπορεί να μην οφείλεται σε μια μεμονωμένη περίσταση ή σε κάτι που είπαν, αντιθέτως, οφείλεται σε μια στάση που διατηρούν και σε μια κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα τρομακτικό. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν πως έχουν κατανόηση του Θεού, πως Τον γνωρίζουν, και μπορεί ακόμα και να κάνουν μερικά πράγματα που θα ευχαριστούσαν τον Θεό. Ξεκινούν να νιώθουν ίσοι με τον Θεό, όπως και να νιώθουν πως έχουν γίνει, με επιδέξιο τρόπο, φίλοι με τον Θεό. Τέτοιου είδους συναισθήματα είναι τρομερά λαθεμένα. Αν δεν έχεις βαθιά κατανόηση αυτού, αν δεν το κατανοείς ξεκάθαρα, τότε είναι πολύ εύκολο να υβρίσεις τον Θεό και να υβρίσεις τη δίκαιη διάθεσή Του. Το κατανοείς τώρα, έτσι; (Ναι.) Δεν είναι μοναδική η δίκαιη διάθεση του Θεού; Είναι ίση με την προσωπικότητα της ανθρωπότητας; Είναι ίση με τις ατομικές ιδιότητες του ανθρώπου; Ποτέ, σωστά; (Ναι.) Επομένως, δεν πρέπει να ξεχνάς πως, όπως κι αν φέρεται ο Θεός στους ανθρώπους, όποια γνώμη κι αν έχει για τους ανθρώπους, η θέση, η εξουσία και το κύρος του Θεού δεν αλλάζουν ποτέ. Για την ανθρωπότητα, ο Θεός είναι πάντοτε ο Κύριος των πάντων και ο Δημιουργός. Καταλαβαίνεις, σωστά;

Τι έχετε μάθει για την αγιοσύνη του Θεού; Εκτός του ότι είναι αντίθετη με το κακό του Σατανά, ποιο ήταν το κύριο θέμα στη συζήτηση περί της αγιοσύνης του Θεού; Δεν είναι αυτό που ο Θεός έχει και είναι; Αυτό που έχει και είναι ο Θεός, είναι κάτι που συναντάται μόνο στον Θεό; (Ναι.) Τίποτα στην κτίση Του δεν το έχει. Επομένως, λέμε πως η αγιοσύνη του Θεού είναι μοναδική. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να κατανοήσετε. Πραγματοποιήσαμε τρεις συναντήσεις για την αγιοσύνη του Θεού. Μπορείτε να περιγράψετε με δικά σας λόγια, με τη δική σας κατανόηση, τι πιστεύετε ότι είναι η αγιοσύνη του Θεού; (Την τελευταία φορά που επικοινώνησε μαζί μας ο Θεός, γονατίσαμε ενώπιόν Του. Ακούσαμε την άποψή Του. Ο Θεός συναναστράφηκε μαζί μας την αλήθεια σχετικά με το να προσπέφτεις και να κλίνεις το κεφάλι για να Τον λατρέψεις. Είδαμε πως δεν ήταν σε συμφωνία με το θέλημά Του το ότι κλίναμε το κεφάλι και Τον λατρέψαμε αφού είχαμε αποτύχει να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις Του, και απ’ αυτό είδαμε την αγιοσύνη του Θεού.) Πολύ αληθές. Υπάρχει τίποτε άλλο; (Στον λόγο του Θεού προς την ανθρωπότητα, βλέπουμε πως Αυτός μιλάει λιτά και καθαρά, είναι ευθύς και επί του θέματος. Ο Σατανάς μιλάει με έμμεσο τρόπο και είναι γεμάτος ψέματα. Απ’ αυτό που έγινε την τελευταία φορά που προσπέσαμε ενώπιον του Θεού, είδαμε πως ο λόγος Του και οι ενέργειές Του έχουν πάντοτε αρχές. Είναι πάντοτε σαφής και περιεκτικός όταν μας λέει πώς πρέπει να ενεργούμε, με τι πρέπει να συμμορφωνόμαστε και πώς πρέπει να αναλαμβάνουμε δράση. Οι άνθρωποι, ωστόσο, δεν είναι έτσι· αφού η ανθρωπότητα διαφθάρηκε από τον Σατανά, οι άνθρωποι κοίταξαν να επιτύχουν τους δικούς τους προσωπικούς στόχους και τις δικές τους προσωπικές επιθυμίες στις ενέργειες και τα λόγια τους. Από τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός προσέχει την ανθρωπότητα, από τη φροντίδα και την προστασία που της δίνει, βλέπουμε πως όλα όσα κάνει ο Θεός είναι θετικά και πολύ σαφή. Μ’ αυτόν τον τρόπο βλέπουμε την αποκάλυψη της ουσίας της αγιοσύνης του Θεού.) Καλά το θέσατε! Μπορεί κάποιος άλλος να προσθέσει κάτι; (Βλέπουμε την αγιοσύνη του Θεού όταν ξεσκεπάζει το κακό του Σατανά. Όταν ο Θεός αποκαλύπτει την ουσία του Σατανά, αποκτούμε μεγαλύτερη γνώση του κακού του και βλέπουμε την πηγή του μαρτυρίου της ανθρωπότητας. Στο παρελθόν, είχαμε άγνοια του μαρτυρίου υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά. Μόνο όταν ο Θεός το έκανε γνωστό, είδαμε πως όλο το μαρτύριο που προέρχεται από την επιδίωξη της δόξας και του πλούτου έχει δημιουργηθεί, στο σύνολό του, από τον Σατανά. Μόνο μέσω αυτού νιώθουμε πως η αγιοσύνη του Θεού είναι η πραγματική σωτηρία της ανθρωπότητας.) Υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε σ’ αυτό; (Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα στερείται της πραγματικής γνώσης του Θεού ή της αγάπης για τον Θεό. Επειδή δεν κατανοούμε την υπόσταση της αγιοσύνης του Θεού, το γεγονός πως γονατίζουμε ενώπιόν Του για να Τον λατρέψουμε είναι νοθευμένο, έχει απώτερο σκοπό και είναι εσκεμμένο, κάτι που κάνει τον Θεό δυστυχή. Βλέπουμε πως ο Θεός είναι πολύ διαφορετικός από τον Σατανά· ο Σατανάς θέλει οι άνθρωποι να τον υπεραγαπούν και να τον κολακεύουν, να γονατίζουν και να τον λατρεύουν. Ο Σατανάς δεν έχει αρχές. Απ’ αυτό, εκτιμώ επίσης την αγιοσύνη του Θεού.) Πολύ καλά! Απ’ αυτά που έχουμε συναναστραφεί για την αγιοσύνη του Θεού, έχετε δει την τελειότητα του Θεού; (Τη βλέπουμε.) Τι άλλο βλέπετε; Βλέπετε πως ο Θεός είναι η πηγή καθετί θετικού; Είστε σε θέση να δείτε πως ο Θεός είναι η προσωποποίηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης; Βλέπετε πως ο Θεός είναι η πηγή της αγάπης; Βλέπετε πως όλα όσα κάνει ο Θεός, όλα όσα εξέρχονται απ’ Αυτόν και όλα όσα αποκαλύπτει είναι αψεγάδιαστα; (Το βλέπουμε.) Αυτά τα πολλά παραδείγματα είναι όλα κύρια σημεία σχετικά με την αγιοσύνη του Θεού για την οποία μιλώ. Σήμερα, αυτά τα λόγια μπορεί να σας φαίνονται μόνο σαν δόγμα, ωστόσο, μια μέρα, όταν βιώσεις και γίνεις μάρτυρας του αληθινού Θεού του ίδιου μέσα από τον λόγο Του και το έργο Του, θα πεις, από τα βάθη της καρδιάς σου, πως ο Θεός είναι άγιος, πως ο Θεός είναι διαφορετικός από την ανθρωπότητα και πως η καρδιά, η διάθεση και η ουσία Του είναι όλες άγιες. Αυτή η αγιοσύνη επιτρέπει στον άνθρωπο να δει την τελειότητά Του, όπως και επιτρέπει στον άνθρωπο να δει πως η ουσία της αγιοσύνης του Θεού είναι άσπιλη. Η ουσία της αγιοσύνης Του καθορίζει πως Αυτός είναι ο μοναδικός Θεός ο ίδιος, και δείχνει στον άνθρωπο και αποδεικνύει πως Αυτός είναι ο μοναδικός Θεός ο ίδιος. Αυτό δεν είναι το κύριο σημείο; (Είναι.)

Σήμερα κάναμε μια επισκόπηση διαφόρων μερών του περιεχομένου προηγούμενων συναντήσεων. Σ’ αυτό το σημείο, θα ολοκληρώσουμε την επισκόπησή μας. Ελπίζω πως όλοι σας θα λάβετε σοβαρά υπόψη τα κύρια σημεία κάθε στοιχείου και θέματος. Μην τα σκέφτεστε απλώς σαν δόγματα· διαβάστε τα στ’ αλήθεια και προσπαθήστε να τα κατανοήσετε όταν έχετε τον χρόνο. Να τα θυμάστε στην καρδιά σας και να τα κάνετε πράξη, και στ’ αλήθεια θα μάθεις όλα όσα έχω πει για την πραγματική αποκάλυψη της διάθεσης του Θεού και αυτού που Αυτός έχει και είναι. Ωστόσο, δεν θα τα κατανοήσεις ποτέ αν απλώς τα σημειώσεις κάπου και δεν τα διαβάσεις ή τα στοχαστείς. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι; Αφού επικοινώνησα αυτά τα τρία στοιχεία, οι άνθρωποι θα έχουν αποκτήσει μια γενική, ή ακόμα και συγκεκριμένη, κατανόηση του κύρους του Θεού, της ουσίας Του και της διάθεσής Του. Θα έχουν, ωστόσο, πλήρη κατανόηση του Θεού; (Όχι.) Τώρα, στη δική σας κατανόηση του Θεού, υπάρχουν άλλοι τομείς στους οποίους νιώθετε πως χρειάζεστε βαθύτερη κατανόηση; Με άλλα λόγια, αφού έχεις αποκτήσει κατανόηση της εξουσίας του Θεού, της δίκαιης διάθεσής Του και της αγιοσύνης Του, ίσως έχεις καθιερώσει στο μυαλό σου μια αναγνώριση του μοναδικού κύρους και της θέσης Του, ωστόσο, μέσα από την εμπειρία σου, πρέπει να γνωρίσεις και να εκτιμήσεις τις ενέργειές Του, τη δύναμή Του και την ουσία Του πριν μπορέσεις να αποκτήσεις μια βαθύτερη κατανόηση. Τώρα, έχετε ακούσει αυτές τις συναναστροφές, έτσι μπορείτε να βάλετε στην καρδιά σας αυτό το άρθρο της πίστης: Ο Θεός υπάρχει πραγματικά, και είναι γεγονός πως Αυτός κυβερνά τα πάντα. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να υβρίσει τη δίκαιη διάθεσή Του, και η αγιοσύνη Του είναι κάτι το βέβαιο που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Αυτά είναι γεγονότα. Αυτές οι συναναστροφές επιτρέπουν στο κύρος και τη θέση του Θεού να έχουν μια βάση στις καρδιές των ανθρώπων. Μόλις δημιουργηθεί αυτή η βάση, οι άνθρωποι πρέπει να προσπαθήσουν να κατανοήσουν πιο πολλά.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.