Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Ζ' (Μέρος τέταρτο)

Μέρος τέταρτο

Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα (Α')

Ποιος είναι ο σκοπός της συζήτησής μας περί αυτών των πραγμάτων; Είναι για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ερευνήσουν τους κανόνες πίσω από τη δημιουργία του σύμπαντος από τον Θεό; Είναι για να αναπτύξουν οι άνθρωποι ενδιαφέρον για την αστρονομία και τη γεωγραφία; (Όχι.) Τότε ποιος είναι; Είναι για να κατανοήσουν οι άνθρωποι τις πράξεις του Θεού. Στις ενέργειες του Θεού, οι άνθρωποι μπορούν να επιβεβαιώσουν και να επαληθεύσουν πως ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα. Εάν είσαι ικανός να κατανοήσεις αυτό το σημείο, τότε θα είσαι πραγματικά ικανός να επιβεβαιώσεις τη θέση του Θεού στην καρδιά σου και θα είσαι ικανός να επιβεβαιώσεις πως ο Θεός είναι ο μοναδικός Θεός ο ίδιος, ο Δημιουργός των ουρανών και της γης και των πάντων. Επομένως, είναι χρήσιμο για την κατανόησή σου για τον Θεό να γνωρίζεις τους κανόνες των πάντων και να γνωρίζεις τις πράξεις του Θεού; (Ναι.) Πόσο χρήσιμο είναι; Καταρχάς, όταν κατανοήσεις αυτές τις πράξεις του Θεού, θα ενδιαφέρεσαι ακόμη για την αστρονομία και τη γεωγραφία; Θα έχεις ακόμα την καρδιά ενός σκεπτικιστή και θα αμφιβάλλεις πως ο Θεός είναι ο Δημιουργός των πάντων; Θα έχεις ακόμα την καρδιά ενός ερευνητή και θα αμφιβάλλεις πως ο Θεός είναι ο Δημιουργός των πάντων; (Όχι.) Όταν επιβεβαιώσεις πως ο Θεός είναι ο Δημιουργός του σύμπαντος και, επιπλέον, γνωρίσεις τους κανόνες πίσω από την κτίση Του, θα πιστέψεις πραγματικά στην καρδιά σου πως ο Θεός μεριμνά για όλο το σύμπαν; (Ναι.) Το ότι «μεριμνά» λέγεται απλώς για κάθε είδους νόημα ή λέγεται σε μια ειδική περίσταση; Το ότι ο Θεός μεριμνά για το σύμπαν έχει ιδιαίτερα ευρεία σημασία και εφαρμογή. Ο Θεός δεν παρέχει απλώς στους ανθρώπους τις καθημερινές τους ανάγκες σε τροφή και νερό· παρέχει στην ανθρωπότητα καθετί που χρειάζεται, συμπεριλαμβανομένων όλων των πραγμάτων που βλέπουν οι άνθρωποι, καθώς και μη ορατών πραγμάτων. Ο Θεός υποστηρίζει, διαχειρίζεται και κυβερνά το περιβάλλον διαβίωσης που χρειάζεται η ανθρωπότητα. Όποιο περιβάλλον κι αν χρειάζεται η ανθρωπότητα σε όποια εποχή, ο Θεός το έχει προετοιμάσει. Η όποια ατμόσφαιρα ή θερμοκρασία που είναι κατάλληλη για την ανθρώπινη ύπαρξη είναι επίσης υπό τον έλεγχο του Θεού, και κανένας απ’ αυτούς τους κανόνες δεν λαμβάνει χώρα από μόνος του ή με τυχαίο τρόπο· είναι το αποτέλεσμα της διακυβέρνησης και των πράξεων του Θεού. Ο Θεός ο ίδιος είναι η πηγή όλων αυτών των κανόνων και είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα. Αυτό είναι αποδεδειγμένο και αδιαμφισβήτητο γεγονός, ανεξάρτητα από το αν το πιστεύεις ή όχι, από το αν μπορείς να το δεις ή όχι και από το αν μπορείς να το κατανοήσεις ή όχι.

Γνωρίζω πως η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων πιστεύουν μόνο όσα είπε και έκανε ο Θεός στη Βίβλο, και πως ο Θεός αποκάλυψε τις πράξεις Του σε ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων ώστε να δουν οι άνθρωποι την αξία της ύπαρξής Του, να κατανοήσουν την ταυτότητα Του και να μάθουν πως Αυτός πράγματι υπάρχει. Ωστόσο, για πολλούς ακόμα ανθρώπους, το γεγονός ότι ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και ότι Αυτός διαχειρίζεται και μεριμνά για τα πάντα, φαίνεται ασαφές ή διφορούμενο, και διατηρούν ακόμα και στάση αμφιβολίας. Αυτού του είδους η στάση κάνει τους ανθρώπους να εμμένουν στο να πιστεύουν πως οι νόμοι του φυσικού κόσμου σχηματίστηκαν μόνοι τους, πως οι αλλαγές, οι μετατροπές και τα φαινόμενα του φυσικού κόσμου και οι ίδιοι οι νόμοι που διέπουν τη φύση, δημιουργήθηκαν εξ ιδίας πρωτοβουλίας. Αυτό σημαίνει πως στο μυαλό των ανθρώπων, δεν μπορούν να φανταστούν πώς ο Θεός δημιούργησε και κυβερνά τα πάντα, δεν μπορούν να κατανοήσουν πώς ο Θεός διαχειρίζεται και μεριμνά για τα πάντα. Λόγω των περιορισμών αυτής της λογικής, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στην κτίση του Θεού, στην κυριότητά Του πάνω στα πάντα και στο γεγονός ότι Αυτός είναι ο Προμηθευτής· ακόμα και οι πιστοί περιορίζονται απλώς στην Εποχή του Νόμου, στην Εποχή της Χάριτος και στην Εποχή της Βασιλείας· με άλλα λόγια, οι πράξεις του Θεού και το ότι Αυτός μεριμνά για την ανθρωπότητα, περιορίζονται, με κάποιον τρόπο, μόνο στον εκλεκτό λαό Του. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά μισώ να βλέπω και φέρνει τόσο πόνο, γιατί η ανθρωπότητα απολαμβάνει όλα όσα φέρνει ο Θεός, ωστόσο, την ίδια ώρα, αρνείται όλα όσα Αυτός κάνει και όλα όσα της δίνει. Οι άνθρωποι πιστεύουν μόνο πως οι ουρανοί και η γη και τα πάντα διέπονται από τους δικούς τους φυσικούς κανόνες και από τους δικούς τους φυσικούς νόμους, και πως δεν έχουν κάποιον άρχοντα να τα ελέγχει ή κάποιον άρχοντα να μεριμνά γι’ αυτά και να τα φυλά. Ακόμη κι αν πιστεύεις στον Θεό, μπορεί να μην πιστεύεις πως όλα αυτά είναι οι πράξεις Του· αυτό είναι ένα σημείο που παραβλέπεται συχνότερα από κάθε πιστό στον Θεό, από καθέναν που δέχεται τον λόγο του Θεού και από καθέναν που ακολουθεί τον Θεό. Έτσι, μόλις ξεκινήσω να συζητώ κάτι που δεν συνδέεται με τη Βίβλο ή τη λεγόμενη πνευματική ορολογία, μερικοί άνθρωποι βαριούνται ή κουράζονται ή νιώθουν ακόμα και άβολα. Φαίνεται πως έχει αποξενωθεί από τους πνευματικούς ανθρώπους και από τα πνευματικά πράγματα. Αυτό είναι κακό πράγμα. Όσον αφορά τη γνώση των πράξεων του Θεού, παρόλο που δεν αναφέρουμε την αστρονομία, τη γεωγραφία ή τη βιολογία, γνωρίζουμε την κυριότητα του Θεού πάνω στα πάντα, γνωρίζουμε πως Αυτός μεριμνά για τα πάντα και πως Αυτός είναι η πηγή των πάντων. Αυτή είναι μια κρίσιμη αποστολή και κάτι που πρέπει να μελετηθεί· καταλαβαίνεις;

Στις δύο ιστορίες που μόλις αφηγήθηκα, παρόλο που μπορεί να έχουν λίγο ασυνήθιστο περιεχόμενο και μπορεί να τις διηγήθηκα και να σας τις εξέφρασα με μοναδικό τρόπο, παρ’ όλα αυτά, ήθελα να χρησιμοποιήσω σαφή γλώσσα και μια απλή μέθοδο ώστε να μπορέσετε να συλλάβετε και να δεχθείτε κάτι πιο βαρυσήμαντο. Αυτός ήταν ο μόνος στόχος Μου. Μέσα απ’ αυτές τις μικρές ιστορίες και τις σκηνές, ήθελα να δείτε και να πιστέψετε πως ο Θεός είναι ο Άρχοντας των πάντων. Ο στόχος πίσω από την αφήγηση αυτών των ιστοριών είναι να σας επιτρέψω να δείτε και να γνωρίσετε τις απέραντες πράξεις του Θεού μέσα στα καθορισμένα όρια μιας ιστορίας. Όσο για το πότε θα επιτύχετε πλήρως αυτό το αποτέλεσμα μέσα σας, αυτό εξαρτάται από τις δικές σας εμπειρίες και την προσωπική επιδίωξή σας. Αν επιδιώκεις την αλήθεια και αν αναζητάς να γνωρίσεις τον Θεό, τότε αυτά τα πράγματα θα λειτουργήσουν σαν σταθερή και ισχυρή υπενθύμιση για σένα· θα σου επιτρέψουν να έχεις βαθύτερη επίγνωση, διαύγεια στην κατανόησή σου, και σταδιακά θα πλησιάσεις στις πραγματικές πράξεις του Θεού —μια εγγύτητα που δεν θα έχει απόσταση ή λάθος. Ωστόσο, αν δεν αναζητάς να γνωρίσεις τον Θεό, τότε εκείνες οι ιστορίες που άκουσες δεν μπορούν να σε βλάψουν καθόλου. Μπορείτε να τις θεωρείτε απλώς αληθινές ιστορίες.

Κατανοήσατε τίποτα απ’ αυτές τις δύο ιστορίες; Καταρχάς, αυτές οι δύο ιστορίες διαχωρίζονται από την προηγούμενη συζήτησή μας περί του ενδιαφέροντος του Θεού για την ανθρωπότητα; Υπάρχει μια αναπόφευκτη σύνδεση; (Ναι.) Ποια είναι η σύνδεση; Είναι πως, μέσα σ’ αυτές τις δύο ιστορίες, βλέπουμε τις πράξεις του Θεού και τον τρόπο με τον οποίο Αυτός σχεδιάζει και χειρίζεται τα πάντα για την ανθρωπότητα; Είναι πως ό,τι κάνει ο Θεός και όλες οι σκέψεις Του είναι προσανατολισμένες στην ύπαρξη της ανθρωπότητας; (Ναι.) Δεν είναι πασιφανής η προσεκτική σκέψη και το στοχαστικό ενδιαφέρον του Θεού για την ανθρωπότητα; Η ανθρωπότητα δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Ο Θεός έχει προετοιμάσει για τους ανθρώπους τον ίδιο τον αέρα που αναπνέουν. Τα λαχανικά και τα φρούτα που τρώνε είναι άμεσα διαθέσιμα. Από τον βορρά έως τον νότο, από την ανατολή έως τη δύση, κάθε περιοχή έχει τους δικούς της φυσικούς πόρους και διαφορετικές καλλιέργειες, και τα φρούτα και τα λαχανικά είναι προϊόν της προετοιμασίας του Θεού. Μιλώντας για το ευρύτερο περιβάλλον, ο Θεός έφτιαξε τα πάντα διασυνδεδεμένα, αμοιβαίως αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα. Χρησιμοποίησε αυτή τη μέθοδο κι αυτούς τους κανόνες για να διατηρήσει την επιβίωση και την ύπαρξη των πάντων και, μ’ αυτόν τον τρόπο, η ανθρωπότητα έχει ζήσει ήσυχα και ειρηνικά, κι έχει αυξηθεί και πολλαπλασιαστεί από γενιά σε γενιά μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον διαβίωσης μέχρι σήμερα. Με άλλα λόγια, ο Θεός ισορροπεί το φυσικό περιβάλλον. Αν δεν υπήρχαν η κυριαρχία και ο έλεγχος του Θεού, κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να διατηρήσει και να ισορροπήσει το περιβάλλον, ακόμη κι αν είχε δημιουργηθεί από τον Θεό εξαρχής. Σε μερικά μέρη δεν υπάρχει αέρας, επομένως οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν εκεί και δεν πρέπει να βγαίνουν εκτός ορίων· αυτό αποβλέπει στην προστασία της ανθρωπότητας, κι αυτά τα πράγματα είναι πολύ μυστηριώδη. Κάθε γωνιά του περιβάλλοντος, τα μήκη και τα πλάτη της γης και κάθε ζωντανός οργανισμός στη γη —και οι εν ζωή, και οι νεκροί— είναι προϊόν της προετοιμασίας του Θεού και πράγματα που σκέφτηκε διεξοδικά: Γιατί είναι απαραίτητο αυτό; Γιατί δεν είναι απαραίτητο εκείνο; Ποιος είναι ο σκοπός του να έχουμε αυτό εδώ και γιατί πρέπει να πάει εκείνο εκεί; Ο Θεός τα είχε ήδη σκεφτεί όλα αυτά διεξοδικά και δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα σκέφτονται οι άνθρωποι. Υπάρχουν μερικοί ανόητοι που πάντα σκέφτονται να μετακινήσουν βουνά, αλλά, αντί να το κάνουν αυτό, γιατί δεν μετακινούνται οι ίδιοι στις πεδιάδες; Αν δεν σου αρέσουν τα βουνά, γιατί θα πήγαινες να ζήσεις δίπλα τους; Αυτό δεν είναι ανόητο; Τι θα συμβεί αν μετακινήσεις εκείνο το βουνό; Θα περάσει από μέσα ένας τυφώνας ή θα διέλθει ένα πελώριο κύμα και τα σπίτια των ανθρώπων θα καταστραφούν. Αυτή δεν θα ήταν ανόητη πράξη; Σωστά; Οι άνθρωποι μπορούν μονάχα να καταστρέφουν. Δεν μπορούν ούτε να διατηρήσουν το μόνο μέρος που έχουν για να ζήσουν, κι όμως θέλουν να μεριμνούν για τα πάντα. Αυτό είναι αδύνατον.

Ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο να διαχειρίζεται τα πάντα και να έχει κυριότητα πάνω τους, όμως ο άνθρωπος κάνει καλή δουλειά; (Όχι.) Με ποιον τρόπο κάνει ο άνθρωπος κακή δουλειά; Η ανθρωπότητα ρέπει προς την καταστροφή· η ανθρωπότητα όχι μόνο είναι ανίκανη να διατηρήσει τα πράγματα όπως τα δημιούργησε ο Θεός, αλλά στην πραγματικότητα τα έχει καταστρέψει. Η ανθρωπότητα έχει μετατρέψει τα βουνά σε χαλάσματα, έχει πνίξει τις θάλασσες με τη γη κι έχει μετατρέψει τις πεδιάδες σε ερήμους όπου κανείς δεν μπορεί να ζήσει. Κι όμως, εκεί στην έρημο, ο άνθρωπος έχει φτιάξει βιομηχανία κι έχει χτίσει πυρηνικές βάσεις, και η καταστροφή βασιλεύει προς πάσα κατεύθυνση. Οι ποταμοί δεν είναι πια ποταμοί, η θάλασσα δεν είναι πια θάλασσα… Όταν η ανθρωπότητα παραβιάσει την ισορροπία και τους κανόνες της φύσης, η μέρα της καταστροφής και του θανάτου της δεν είναι μακριά και είναι αναπόφευκτη. Όταν έλθει η καταστροφή, θα μάθει πόσο πολύτιμη είναι η κτίση του Θεού και πόσο σημαντικά είναι όλα τους για την ανθρωπότητα. Ο άνθρωπος που ζει σ’ ένα περιβάλλον με καλό κλίμα, είναι σαν να βρίσκεται στον παράδεισο. Οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν αυτήν την ευλογία, αλλά τη στιγμή που θα τα χάσουν όλα θα δουν πόσο σπάνια και πολύτιμα είναι όλα τους. Πώς θα τα έπαιρνε κανείς όλα αυτά πίσω; Τι θα μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι αν ο Θεός δεν ήταν πρόθυμος να τα δημιουργήσει ξανά; Τι θα μπορούσατε να κάνετε; (Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα.) Στην πραγματικότητα, υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε, είναι πολύ απλό και όταν σας πως τι είναι θα ξέρετε κατευθείαν πως είναι εφικτό. Γιατί έχει βρεθεί ο άνθρωπος στην τρέχουσα περιβαλλοντολογική δύσκολη θέση; Εξαιτίας της απληστίας και της καταστροφής από τον άνθρωπο; Αν ο άνθρωπος βάλει τέλος σ’ αυτήν την καταστροφή, δεν θα διορθωθεί σταδιακά το περιβάλλον διαβίωσης μόνο του; Αν ο Θεός δεν κάνει τίποτα, αν ο Θεός δεν επιθυμεί πια να κάνει τίποτα για την ανθρωπότητα —δηλαδή, δεν επιθυμεί να παρέμβει— η καλύτερη μέθοδος θα ήταν να σταματήσει η ανθρωπότητα αυτήν την καταστροφή και να επαναφέρει τα πράγματα στην αρχική τους κατάσταση. Το να μπει τέλος σ’ όλη αυτήν την καταστροφή, σημαίνει να μπει τέλος στη λεηλασία και το ρήμαγμα όλων των πραγμάτων που έχει δημιουργήσει ο Θεός. Αυτό θα επιτρέψει τη σταδιακή βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο ζει ο άνθρωπος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το αποτέλεσμα θα είναι η περαιτέρω καταστροφή του περιβάλλοντος, η οποία θα γίνεται όλο και πιο σοβαρή. Είναι απλή η μέθοδός Μου; (Ναι, είναι.) Είναι απλή και εφικτή, σωστά; Όντως είναι απλή και είναι εφικτή για κάποιους, όμως είναι εφικτή για τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων στη γη; (Δεν είναι.) Για σας, τουλάχιστον, είναι εφικτή; (Ναι.) Από πού πηγάζει το «ναι» σας; Θα μπορούσε να πει κανείς πως περιλαμβάνει την καθιέρωση μιας βάσης κατανόησης για τις πράξεις του Θεού; Θα μπορούσε να πει κανείς πως περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με τη διακυβέρνηση και το σχέδιο του Θεού; (Ναι.) Υπάρχει τρόπος να αλλάξει όλο αυτό, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα που συζητάμε επί του παρόντος. Ο Θεός είναι υπεύθυνος για κάθε ανθρώπινη ζωή και είναι υπεύθυνος μέχρι τέλους. Ο Θεός μεριμνά για σένα, ακόμα κι αν έχεις αηδιάσει από το περιβάλλον που κατέστρεψε ο Σατανάς ή αν έχεις επηρεαστεί από τη μόλυνση ή αν έχεις δεχθεί κάποιο άλλο πλήγμα, δεν έχει σημασία· ο Θεός μεριμνά για σένα και θα σε αφήσει να συνεχίσεις να ζεις. Έχεις πίστη σ’ αυτό; (Ναι.) Ο Θεός δεν παίρνει την απώλεια της ανθρώπινης ζωής ελαφρά τη καρδία.

Έχετε φτάσει στο σημείο να νιώθετε τη σημασία του να αναγνωρίζετε τον Θεό ως την πηγή της ζωής για τα πάντα; (Μάλιστα.) Τι συναισθήματα έχετε; Μιλήστε κι εγώ θα ακούω. (Στο παρελθόν, δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ να συνδέσουμε τα βουνά, τη θάλασσα και τις λίμνες με τις ενέργειες του Θεού. Σήμερα, μέσα από τη συναναστροφή του Θεού, κατανοούμε πλέον πως αυτές ήταν πάντα οι ενέργειες του Θεού και πως απέρρεαν από τη σοφία Του, επομένως, βλέπουμε πως η δημιουργία των πάντων από τον Θεό ήταν προκαθορισμένη εξαρχής και πως όλα τους κατέχουν το αγαθό θέλημα του Θεού. Τα πάντα είναι αλληλένδετα και η ανθρωπότητα είναι ο τελικός επωφελούμενος. Αυτά που ακούσαμε σήμερα φαίνονται ιδιαίτερα πρωτότυπα και καινοτόμα, και έχουμε νιώσει πόσο πραγματικές είναι οι ενέργειες του Θεού. Στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητά μας, βλέπουμε αληθινά τα πράγματα όπως είναι όταν ερχόμαστε σε επαφή με ζωντανούς οργανισμούς.) Το βλέπετε αληθινά, έτσι; Η μέριμνα του Θεού για την ανθρωπότητα δεν στερείται στερεής βάσεως· δεν εκφέρει απλώς μερικά λόγια και τέρμα. Ο Θεός κάνει τόσα πολλά· κάνει προς όφελός σου ακόμα και πράγματα που δεν βλέπεις. Ο άνθρωπος ζει σ’ αυτό το περιβάλλον, σ’ αυτό το σύμπαν που δημιούργησε ο Θεός και, μέσα σ’ αυτό, οι άνθρωποι και τα άλλα πράγματα αλληλοεξαρτώνται, όπως ακριβώς το αέριο που αποβάλλουν τα φυτά καθαρίζει τον αέρα και ωφελεί τους ανθρώπους που το εισπνέουν. Ωστόσο, μερικά φυτά είναι δηλητηριώδη για τον άνθρωπο· όμως, δεν υπάρχουν άλλα φυτά που αποτελούν το αντίδοτο στα πρώτα; Αυτό είναι ένα από τα θαύματα της κτίσης του Θεού! Δεν συζητήσαμε αυτό το θέμα σήμερα, αντιθέτως, συζητήσαμε κυρίως την αλληλεξάρτηση του ανθρώπου και των άλλων πραγμάτων, το γεγονός πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς άλλα πράγματα. Ποια είναι η σημασία του ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα; Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς άλλα πράγματα, όπως ακριβώς ο άνθρωπος χρειάζεται αέρα για να ζήσει και όπως αν σε έβαζαν στο κενό, σύντομα θα πέθαινες. Αυτή είναι μια πολύ βασική αρχή για να σου επιτρέψει να δεις πως ο άνθρωπος χρειάζεται άλλα πράγματα. Επομένως, τι είδους στάση πρέπει να διατηρεί ο άνθρωπος προς τα πάντα; (Να τα εκτιμά ιδιαιτέρως.) Να τα εκτιμά ιδιαιτέρως, να τα προστατεύει, να τα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά, να μην τα καταστρέφει, να μην τα σπαταλάει και να μην τα αλλάζει από καπρίτσιο, γιατί όλα τα πράγματα προέρχονται από τον Θεό, παρέχονται στην ανθρωπότητα και η ανθρωπότητα πρέπει να τα χειρίζεται με ευσυνειδησία. Σήμερα έχουμε συζητήσει αυτά τα δύο θέματα, κι εσείς μπορείτε να γυρίσετε πίσω και να τα σκεφτείτε διεξοδικά. Την επόμενη φορά θα συζητήσουμε μερικά πράγματα πιο λεπτομερώς. Η συναναστροφή μας θα τελειώσει εδώ για σήμερα. Αντίο! (Αντίο!)

18 Ιανουαρίου 2014

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.