Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Α'

Η εξουσία του Θεού (Α') Μέρος πρώτο

Οι διάφορες πρόσφατες συναναστροφές Mου αφορούσαν το έργο του Θεού, τη διάθεση του Θεού και τον ίδιο τον Θεό. Αφού ακούσατε τις συναναστροφές αυτές, νιώθετε ότι έχετε κατανοήσει και γνωρίσει τη διάθεση του Θεού; Πόσο μεγάλη είναι αυτή η κατανόηση και η γνώση; Μπορείτε να τη βαθμολογήσετε; Αυτές οι συναναστροφές σάς έχουν βοηθήσει ν’ αποκτήσετε μια πιο βαθειά κατανόηση του Θεού; Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αυτή η κατανόηση συνιστά την αληθινή γνώση του Θεού; Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αυτή η γνώση και κατανόηση του Θεού είναι η γνώση της συνολικής υπόστασης του Θεού και του τι Αυτός έχει και είναι; Όχι, προφανώς όχι! Διότι αυτές οι συναναστροφές πρόσφεραν μόνο μια κατανόηση ενός μέρους της διάθεσης του Θεού και του τι Αυτός έχει και είναι —και όχι ολόκληρης, ή του συνόλου της. Οι συναναστροφές σάς βοήθησαν να κατανοήσετε μόνο ένα μέρος από το έργο που έκανε κάποτε ο Θεός, μέσα από το οποίο είδατε τη διάθεση του Θεού και του τι Αυτός έχει και είναι, καθώς επίσης και την προσέγγιση και το σκεπτικό πίσω από οτιδήποτε έχει κάνει. Αυτό, όμως, συνιστά μόνο μια κατά γράμμα, στα λόγια κατανόηση του Θεού, ενώ μέσα στην καρδιά σας δεν είστε σίγουροι για το πόσα από όλα αυτά είναι αληθινά. Τι είναι εκείνο που κατά κύριο λόγο καθορίζει αν υπάρχει κάποια πραγματικότητα στην κατανόηση τέτοιου είδους πραγμάτων από τους ανθρώπους; Αυτό καθορίζεται από το πόσο από τον λόγο και τη διάθεση του Θεού έχουν πραγματικά βιώσει οι άνθρωποι μέσα από τις πραγματικές εμπειρίες τους και από το τι έχουν καταφέρει να δουν και να γνωρίσουν κατά τη διάρκεια αυτών των πραγματικών εμπειριών. «Οι διάφορες πρόσφατες συναναστροφές μάς έχουν επιτρέψει την κατανόηση των πράξεων του Θεού, των σκέψεων του Θεού και, ειδικότερα, της στάσης του Θεού απέναντι στο ανθρώπινο είδος και του πού βασίζονται οι πράξεις Του, όπως επίσης και των αρχών που διέπουν τις πράξεις Του. Κι έτσι, έχουμε καταφέρει να κατανοήσουμε τη διάθεση του Θεού και έχουμε γνωρίσει την ολότητα του Θεού». Έχει πει κανείς τέτοια λόγια; Είναι σωστό να το πούμε αυτό; Προφανώς όχι. Και γιατί λέω ότι δεν είναι; Η διάθεση του Θεού και ό,τι Αυτός έχει και είναι, εκφράζονται από όσα έχει κάνει και από τον λόγο που έχει εκφέρει. Ο άνθρωπος μπορεί να δει αυτό που έχει και είναι ο Θεός μέσα από το έργο που έχει επιτελέσει και τον λόγο που έχει εκφέρει, αλλά αυτό σημαίνει μόνο ότι το έργο και ο λόγος επιτρέπουν στον άνθρωπο να κατανοήσει μέρος της διάθεσης του Θεού και μόνο ένα μέρος από το τι Αυτός έχει και είναι. Αν ο άνθρωπος επιθυμεί να κερδίσει μια πληρέστερη και βαθύτερη κατανόηση του Θεού, τότε πρέπει να βιώσει περισσότερο τον λόγο και το έργο του Θεού. Παρότι ο άνθρωπος αποκτά μόνο μια αποσπασματική κατανόηση του Θεού όταν βιώνει ένα μέρος από τον λόγο ή το έργο του Θεού, αυτή η αποσπασματική κατανόηση αντιπροσωπεύει την αληθινή διάθεση του Θεού; Αντιπροσωπεύει την υπόσταση του Θεού; Ασφαλώς αντιπροσωπεύει την αληθινή διάθεση του Θεού και την υπόσταση του Θεού, γι’ αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ανεξάρτητα από τον χρόνο, τον τόπο ή τον τρόπο που ο Θεός πράττει το έργο Του και ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία εμφανίζεται στον άνθρωπο, ή τον τρόπο που εκφράζει το θέλημά Του, όλα όσα Εκείνος αποκαλύπτει και εκφράζει αντιπροσωπεύουν τον ίδιο τον Θεό, την υπόσταση του Θεού και ό,τι Αυτός έχει και είναι. Ο Θεός πραγματοποιεί το έργο Του μ’ αυτό που Αυτός έχει και είναι και με την αληθινή Του ταυτότητα. Αυτό είναι απόλυτα αληθινό. Παρόλα αυτά, σήμερα οι άνθρωποι έχουν μόνο μια αποσπασματική κατανόηση του Θεού μέσα από τον λόγο Του και από αυτά που ακούν στα κηρύγματα κι έτσι, ως ένα σημείο, αυτή η κατανόηση μπορεί να λεχθεί ότι είναι μόνο μια θεωρητική γνώση. Δεδομένων των πραγματικών σου καταστάσεων, μπορείς να επαληθεύσεις την κατανόηση ή τη γνώση του Θεού που έχεις ακούσει, δει ή γνωρίσει και καταλάβει στην καρδιά σου σήμερα, μόνο αν ο καθένας από σας το δοκιμάσει στις πραγματικές εμπειρίες του και κατορθώσει να το γνωρίσει λίγο-λίγο. Αν δεν μοιραζόμουν αυτά τα λόγια μ’ εσάς στη συναναστροφή, θα καταφέρνατε να επιτύχετε αληθινή γνώση του Θεού μόνο μέσω των εμπειριών σας; Φοβάμαι ότι αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο. Και αυτό διότι οι άνθρωποι πρέπει πρώτα να έχουν τον λόγο του Θεού για να γνωρίσουν τον τρόπο που θα αποκτήσουν την εμπειρία. Όσα λόγια του Θεού κι αν τρώνε οι άνθρωποι, αυτός είναι ο αριθμός των εμπειριών που μπορούν να έχουν στην πραγματικότητα. Ο λόγος του Θεού καθοδηγεί μπροστά στο μονοπάτι και οδηγεί τον άνθρωπο στις εμπειρίες του. Εν συντομία, εκείνους που έχουν κάποια αληθινή εμπειρία, αυτές οι πρόσφατες συναναστροφές θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν μια βαθύτερη κατανόηση της αλήθειας και μια πιο ρεαλιστική γνώση του Θεού. Αλλά για εκείνους που δεν έχουν καμία αληθινή εμπειρία, ή που μόλις έχουν αρχίσει να έχουν εμπειρία, ή απλώς μόλις έχουν αρχίσει να ακουμπούν την πραγματικότητα, αυτή είναι μια μεγάλη δοκιμασία.

Το κυριότερο περιεχόμενο των διαφόρων πρόσφατων συναναστροφών αφορούσε το θέμα «Η διάθεση του Θεού, το έργο του Θεού και ο ίδιος ο Θεός». Τι έχετε καταλάβει από τα βασικά και κεντρικά σημεία όλων αυτών για τα οποία μίλησα; Από αυτές τις συναναστροφές, μπορείτε να αναγνωρίσετε ότι Εκείνος που πραγματοποίησε το έργο και αποκάλυψε αυτές τις διαθέσεις, είναι ο μοναδικός Θεός ο ίδιος, που είναι ο κυρίαρχος των πάντων; Αν η απάντησή σας σε αυτό είναι ναι, τότε τι σας οδηγεί σ’ αυτό το συμπέρασμα; Μέσα από ποιες πτυχές φθάσατε σ’ αυτό το συμπέρασμα; Μπορεί κανείς να Μου πει; Ξέρω ότι οι τελευταίες συναναστροφές σάς επηρέασαν βαθύτατα και ήταν η αφορμή για μια καινούργια αρχή στην καρδιά σας προς τη γνώση του Θεού, πράγμα που είναι υπέροχο. Αλλά παρότι κάνατε ένα μεγάλο άλμα στην κατανόηση του Θεού σε σχέση με πριν, ο δικός σας ορισμός της ταυτότητας του Θεού πρέπει ακόμα να εξελιχθεί πέρα από τα ονόματα του Ιεχωβά Θεού της Εποχής του Νόμου, του Κύριου Ιησού της Εποχής της Χάριτος και του Παντοδύναμου Θεού της Εποχής της Βασιλείας. Αυτό σημαίνει ότι, παρότι οι συναναστροφές που αφορούν το θέμα «H διάθεση του Θεού, το έργο του Θεού και ο ίδιος ο Θεός» σας εφοδίασαν με κάποια κατανόηση για τον λόγο που εξέφρασε κάποτε ο Θεός και το έργο που επιτέλεσε κάποτε ο Θεός και το Είναι και τα υπάρχοντα που είχε κάποτε αποκαλύψει ο Θεός, εσείς δεν μπορείτε να δώσετε έναν αληθινό ορισμό και έναν ακριβή προσανατολισμό της λέξης «Θεός». Ούτε έχετε αληθινό και ακριβή προσανατολισμό και γνώση της θέσης και της ταυτότητας του ίδιου του Θεού, δηλαδή της θέσης του Θεού ανάμεσα σ’ όλα τα πράγματα και παντού σ’ ολόκληρο το σύμπαν. Και αυτό διότι στις προηγούμενες συναναστροφές που αφορούσαν τον ίδιο τον Θεό και τη διάθεσή Του, όλο το περιεχόμενο βασιζόταν στις προηγούμενες εκφράσεις και αποκαλύψεις του Θεού που καταγράφονται στη Βίβλο. Παρόλα αυτά, ο άνθρωπος δυσκολεύεται να ανακαλύψει το Είναι και τα υπάρχοντα που αποκαλύπτονται και εκφράζονται από τον Θεό κατά τη διάρκεια ή έξω από τη διαχείρισή Του και τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Έτσι, ακόμα και αν αντιλαμβάνεστε το Είναι και τα υπάρχοντα του Θεού που αποκαλύφθηκαν στο έργο που κάποτε έκανε Εκείνος, ο ορισμός σας για την ταυτότητα και τη θέση του Θεού απέχει μακράν από εκείνον του Θεού του μοναδικού, Εκείνου που είναι ο κυρίαρχος των πάντων και είναι διαφορετικός από εκείνον του Δημιουργού. Οι διάφορες πρόσφατες συναναστροφές έκαναν όλους να σκέφτονται το ίδιο: Πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να γνωρίζει τις σκέψεις του Θεού; Αν κάποιος πραγματικά γνώριζε, τότε αυτός θα ήταν σίγουρα ο Θεός, διότι μόνο ο ίδιος ο Θεός ξέρει τις δικές Του σκέψεις και μόνο ο ίδιος ο Θεός γνωρίζει ποια είναι η βάση και η προσέγγιση πίσω από οτιδήποτε Εκείνος κάνει. Σας φαίνεται σωστό και λογικό να αναγνωρίζετε την ταυτότητα του Θεού μ’ αυτόν τον τρόπο, αλλά ποιος μπορεί να πει κρίνοντας από τη διάθεση και το έργο του Θεού ότι αυτό πραγματικά είναι το έργο του ίδιου του Θεού και όχι το έργο ενός ανθρώπου, ένα έργο που δεν μπορεί να γίνει για λογαριασμό του Θεού από τον άνθρωπο; Ποιος μπορεί να διακρίνει αν το έργο αυτό υπάγεται στην κυριαρχία Εκείνου που κατέχει την υπόσταση και τη δύναμη του Θεού; Που σημαίνει, μέσα από ποια χαρακτηριστικά ή από ποια υπόσταση αναγνωρίζετε ότι Εκείνος είναι ο ίδιος ο Θεός, που έχει την ταυτότητα του Θεού και είναι Εκείνος που είναι κυρίαρχος των πάντων; Το έχετε ποτέ σκεφτεί αυτό; Αν δεν το έχετε ποτέ σκεφτεί αυτό, τότε αυτό αποδεικνύει ένα γεγονός: Oι διάφορες πρόσφατες συναναστροφές σάς έχουν εφοδιάσει μόνο με κάποια κατανόηση της ιστορίας στο κομμάτι εκείνο που ο Θεός επιτέλεσε το έργο Του και την προσέγγιση του Θεού, την εκδήλωση και τις αποκαλύψεις κατά τη διάρκεια αυτού του έργου. Παρότι αυτή η κατανόηση κάνει τον καθένα σας να αναγνωρίζει χωρίς καμία αμφιβολία ότι Εκείνος που επιτέλεσε τα δύο αυτά στάδια του έργου είναι ο ίδιος ο Θεός στον οποίον πιστεύετε και που ακολουθείτε κι Εκείνος, τον οποίον πρέπει πάντα να ακολουθείτε, ακόμα δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε ότι Εκείνος είναι ο Θεός που υπάρχει από τη δημιουργία του κόσμου και που θα υπάρχει στους αιώνες των αιώνων, ούτε μπορείτε να αναγνωρίσετε ότι Εκείνος είναι που καθοδηγεί και κυριαρχεί πάνω σ’ ολόκληρη την ανθρωπότητα. Σίγουρα δεν έχετε ποτέ σκεφτεί αυτό το πρόβλημα. Είτε είναι ο Ιεχωβά Θεός ή ο Κύριος Ιησούς, από ποιες πτυχές της υπόστασης και της εκδήλωσης μπορείτε να αναγνωρίσετε όχι μόνο ότι Εκείνος είναι ο Θεός, τον οποίο πρέπει να ακολουθείτε, αλλά και Εκείνος που προστάζει την ανθρωπότητα και είναι κυρίαρχος της μοίρας της ανθρωπότητας, που επιπλέον είναι ο ίδιος ο Θεός ο μοναδικός που κυριαρχεί στους ουρανούς και στη γη και επί των πάντων; Μέσα από ποια κανάλια αναγνωρίζετε ότι Εκείνος στον οποίον πιστεύετε και τον οποίο ακολουθείτε είναι ο ίδιος ο Θεός που κυριαρχεί επί των πάντων; Μέσα από ποια κανάλια συνδέετε τον Θεό στον οποίο πιστεύετε με τον Θεό που είναι κυρίαρχος της μοίρας της ανθρωπότητας; Τι είναι εκείνο που σας επιτρέπει να αναγνωρίζετε ότι ο Θεός στον οποίο πιστεύετε είναι ο ίδιος ο Θεός ο μοναδικός, που υπάρχει στους ουρανούς και στη γη και ανάμεσα σε όλα τα πράγματα; Αυτό είναι το πρόβλημα που θα επιλύσω στην επόμενη ενότητα.

Τα προβλήματα που δεν έχετε σκεφτεί ποτέ ή που δεν μπορείτε να διανοηθείτε κάλλιστα θα μπορούσαν να είναι τα πιο σημαντικά για να γνωρίσετε τον Θεό και από τα οποία θα μπορούσαν να αναζητηθούν ακατανόητες για τον άνθρωπο αλήθειες. Όταν αυτά τα προβλήματα έρθουν στην επιφάνεια και χρειαστεί να τα αντιμετωπίσετε και πρέπει να επιλέξετε, αν δεν μπορέσετε πλήρως να τα επιλύσετε επειδή είστε ανόητοι και ανίδεοι, ή επειδή οι εμπειρίες σας είναι πολύ επιφανειακές και στερείστε την αληθινή γνώση του Θεού, τότε θα αποτελέσουν το μεγαλύτερο εμπόδιο και το μεγαλύτερο κώλυμα στο μονοπάτι για την πίστη σας στον Θεό. Κι έτσι, αισθάνομαι ότι είναι ιδιαιτέρως αναγκαίο να συναναστραφώ μαζί σας σχετικά μ’ αυτό το θέμα. Ξέρετε ποιο είναι τώρα το πρόβλημά σας; Σας είναι ξεκάθαρο για ποια προβλήματα μιλάω; Αυτά είναι τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε; Είναι τα προβλήματα που δεν καταλαβαίνετε; Είναι τα προβλήματα που δεν σας είχαν συμβεί ποτέ πριν; Είναι αυτά σημαντικά προβλήματα για σας; Είναι, στα αλήθεια, προβλήματα; Αυτό το θέμα είναι πηγή μεγάλης σύγχυσης για σας και δείχνει ότι δεν κατανοείτε αληθινά τον Θεό στον οποίον πιστεύετε και δεν Τον παίρνετε στα σοβαρά. Μερικοί λένε: «Το ξέρω ότι είναι ο Θεός και γι’ αυτό Τον ακολουθώ, διότι ο λόγος Του είναι η έκφραση του Θεού. Αυτό αρκεί. Τι άλλη απόδειξη χρειάζεται; Σίγουρα δεν πρέπει να αμφιβάλουμε για τον Θεό; Σίγουρα δεν πρέπει να δοκιμάσουμε τον Θεό; Σίγουρα δεν πρέπει να αμφισβητούμε την υπόσταση του Θεού και την ταυτότητα του ίδιου του Θεού;» Ανεξάρτητα από το αν σκέφτεστε έτσι, εγώ δεν κάνω αυτές τις ερωτήσεις με σκοπό να σας δημιουργήσω σύγχυση για τον Θεό, ή για να σας προτρέψω να τον δοκιμάσετε, πόσο μάλλον για να σας δημιουργήσω αμφιβολίες για την ταυτότητα και την υπόσταση του Θεού. Τουναντίον, το κάνω για να ενθαρρύνω μια βαθύτερη κατανόηση από σας της υπόστασης του Θεού, μια μεγαλύτερη βεβαιότητα και πίστη για τη θέση του Θεού, έτσι ώστε ο Θεός να γίνει ο μοναδικός στην καρδιά όλων εκείνων που ακολουθούν τον Θεό, έτσι ώστε η αρχική θέση του Θεού —ως ο Δημιουργός, ο Κυβερνήτης των πάντων, ο ίδιος ο Θεός ο μοναδικός— να μπορέσει να αποκατασταθεί στην καρδιά κάθε δημιουργήματος. Αυτό είναι, επίσης, το θέμα για το οποίο θα συναναστραφώ.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.