Χριστιανικό τραγούδι | Η πλέον ουσιώδης ζωή

28 Ιανουαρίου 2020

I

Ως δημιουργημένο ον,

πρέπει να λατρεύεις τον Θεό.

Ως δημιουργημένο ον,

επιδίωκε την πιο ουσιώδη ζωή.

Είστε αυτοί που επιδιώκετε τη σωστή οδό.

Είστε αυτοί που προοδεύετε.

Είστε αυτοί που εξυψώνεστε στο έθνος

του μεγάλου κόκκινου δράκοντα.

Είστε αυτοί που ο Θεός λέει δίκαιους.

Αυτή είναι η πιο ουσιώδης ζωή.

Η πιο ουσιώδης ζωή.

II

Ως άνθρωπος, ξόδευε για τον Θεό.

Ως άνθρωπος, υπόμενε τα βάσανα.

Είστε αυτοί που επιδιώκετε τη σωστή οδό.

Είστε αυτοί που προοδεύετε.

Είστε αυτοί που εξυψώνεστε στο έθνος

του μεγάλου κόκκινου δράκοντα.

Είστε αυτοί που ο Θεός λέει δίκαιους.

Αυτή είναι η πιο ουσιώδης ζωή.

III

Ακλόνητα να δέχεσαι τον λίγο πόνο σου με χαρά,

να ζεις με νόημα, σαν τον Πέτρο και τον Ιώβ.

Είστε αυτοί που επιδιώκετε τη σωστή οδό.

Είστε αυτοί που προοδεύετε.

Είστε αυτοί που εξυψώνεστε στο έθνος

του μεγάλου κόκκινου δράκοντα.

Είστε αυτοί που επιδιώκετε τη σωστή οδό.

Είστε αυτοί που προοδεύετε.

Είστε αυτοί που εξυψώνεστε στο έθνος

του μεγάλου κόκκινου δράκοντα.

Είστε αυτοί που ο Θεός λέει δίκαιους.

Αυτή είναι η πιο ουσιώδης ζωή.

Η πιο ουσιώδης ζωή.

Η πιο ουσιώδης ζωή.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο