Απόσπασμα (A) της ευαγγκλικής ταινίας «Το μυστήριο της ευσέβειας: η συνέχεια»: Πώς θα εμφανιστεί ο Κύριος στον άνθρωπο όταν έλθει ξανά;

8 Μαρτίου 2019

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Κοινοποίηση

Άκυρο